Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Zestawienie aktualnych norm - stan na listopad 2018

Normy obowiązujące, stan na listopad 2018.
Normy obowiązujące, stan na listopad 2018.
Fot. redakcja RI

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

 • PN-EN 442-1:2015-02

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i warunki techniczne dotyczące grzejników i konwektorów przeznaczonych do instalowania w urządzeniach centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych, łącznie z ich oceną i badaniami trwałości właściwości użytkowych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy grzejników i konwektorów zainstalowanych na stałe w obiektach budowlanych, zasilanych wodą lub parą o temperaturze poniżej 120 °C, zasilanych z obcego źródła energii.  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy samodzielnych urządzeń grzewczych. W niniejszej Normie Europejskiej określono również dodatkowe podstawowe dane, które producent powinien dostarczyć wraz z wyrobem, aby zapewnić jego prawidłowe zastosowanie.

 • PN-EN 12977-1:2018-05 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Systemy wykonywane na zamówienie - Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa małych oraz dużych systemów ogrzewania i chłodzenia wykonywanych na zamówienie, z płynem jako medium przenoszącym ciepło w obiegu kolektora dla budynków mieszkalnych i podobnych zastosowań. Niniejsza Norma Europejska zawiera również wymagania dla projektowania dużych systemów wykonywanych na zamówienie.

 • PN-EN 13476-2:2018-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

Zakres: W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN 13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, oznaczanych jako typ A. Określa ona metody i parametry badania, jak również wymagania.Niniejszą część stosuje się do: a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku; odzwierciedla to cecha "U” na wyrobie; b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania "U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania „D”); odzwierciedla to cecha "UD” na wyrobie. Niniejsza część ma zastosowanie do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych. W niniejszej części podano zakres wymiarów rur i kształtek, omówiono materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności, klasy zastosowań, klasy tolerancji oraz określono zalecenia dotyczące barw. Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

 • PN-EN 16932-2:2018-05 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 2: Systemy ciśnieniowe

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania do projektowania, konstrukcji i badań odbiorczych systemów pompowych do ścieków w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych przeznaczonych do obsługi. Zawiera ona informację o systemach pompowych w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych działających głównie grawitacyjnie, jak również w systemach ciśnieniowych i podciśnieniowych.

Projekty Polskich Norm:

 • Projekt PN-EN 13215:2017-02 - Ziębnicze zespoły skraplające - Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania przez producenta charakterystyk danych o wydajności dla ziębniczych zespołów skraplających ze sprężarkami typu wyporowego. Zawierają się w tym sprężarki jednopoziomowe jak i dwupoziomowe wraz ze zintegrowanym systemem własnego chłodzenia. Wymaganym jest porównanie różnych jednostek skraplających. Dane odnoszą się do zdolności chłodniczej, mocy pobieranej i obejmują wymagania dotyczące wydajności obciążenia częściowego w stosownych przypadkach.

 • Projekt PN-EN 50465:2015-08 - Urządzenia gazowe - Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań konstrukcji, bezpieczeństwa, przydatności do określonego celu, racjonalnego zużycia energii oraz znakowania urządzeń mikrokogeneracyjnych (zwanych dalej urządzeniami mCHP). Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mCHP typu B22, B23, B32, B33, B52, B53, C1, C3, C42, C43 C52, C53, C62, C63, C82, C83 i C9 według klasyfikacji zawartej w CEN/TR 1749:

 • które zasilane są jednym lub wieloma paliwami gazowymi z trzech rodzin gazów przy ciśnieniach podanych w EN 437,
 • w których temperatura płynu transportującego ciepło w układzie grzewczym (obieg wody grzewczej) nie przekracza 105 ºC podczas normalnej pracy,
 • w których maksymalne ciśnienie pracy wody grzewczej nie przekracza 6 bar,
 • a maksymalne ciśnienie wody użytkowej (jeśli jest) nie przekracza 10 bar,
 • które są przeznaczone do instalowania wewnątrz lub na zewnątrz w miejscach częściowo zadaszonych,
 • które są przeznaczone do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w sposób ciągły lub do zbiornika,
 • w których maksymalne obciążenie cieplne (według wartości opałowej) nie przekracza 70 kW,
 • które są przeznaczone do pracy w systemie grzewczym otwartym lub zamkniętym. 
 • PN-EN ISO 16136:2006 - Armatura przemysłowa - Przepustnice z tworzyw termoplastycznych

Zakres: Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla przepustnic wykonanych z tworzyw termoplastycznych, o wielkościach nominalnych: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500 i DN 600, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16 oraz klasy 150. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu.

 • PN-EN ISO 16137:2006 - Armatura przemysłowa - Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych

Zakres: Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla zaworów zwrotnych wykonanych z tworzyw termoplastycznych, o wielkościach nominalnych: DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500 i DN 600, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 oraz klasy 150 i klasy 300. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu.

 • PN-EN ISO 16138:2006 - Armatura przemysłowa - Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych

Zakres: Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla zaworów membranowych wykonanych z tworzyw termoplastycznych o wielkościach nominalnych: DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200 i DN 250, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16 oraz klasy 150. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu.

 • PN-EN ISO 16139:2006 - Armatura przemysłowa - Zasuwy z tworzyw termoplastycznych

Zakres: Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla zasuw wykonanych z tworzyw termoplastycznych o wielkościach nominalnych: DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 i DN 350, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16 oraz klasy 150. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu

 • PN-EN ISO 21787:2006 - Armatura przemysłowa - Zawory z tworzyw termoplastycznych

Zakres: Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla zaworów wykonanych z tworzyw termoplastycznych o wielkościach nominalnych: DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 i DN 150, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16 oraz klasy 150. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, armatura przemysłowa, zawory z tworzyw termoplastycznych, urządzenia gazowe, urządzenia kogeneracyjne]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Na czym polega innowacja w wentylacji dachowej »

wentylatory dachowe

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zmieniła unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych »

tworzywa sztuczne

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Jak działają i czym różnią się względem siebie zawory sterowane pneumatycznie »

zawory sterowane pneumatycznie

 Poznaj technikę skutecznego oddymiania klatki schodowej »

Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »
wentylacja klatki schodwej ogrzewanie podłogowe
umiem więcej »   wiem więcej »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jak uzdatnić wodę w instalacji HVAC  »

uzdatnianie wody

 Dobierz grzejnik do pomp ciepła i kondensatorów »

Instalatorze sprawdź dostępne webinary »
rozwiązania pomiarowe webinary instalator
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
3/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 3/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Hybrydowa wentylacja pożarowa
 • - Wytwornice wody lodowej
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl