Zestawienie aktualnych norm - stan na luty 2019

Normy obowiązujące, stan na luty 2018.
Normy obowiązujące, stan na luty 2018.
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

 • PN-EN 736-1:2018-06 - Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 1: Definicje typów armatury

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono nazwy/definicje armatury przemysłowej w celu zapewnienia jednolitej i usystematyzowanej terminologii dla wszystkich typów armatury przemysłowej.

 • PN-EN 13348:2016-09 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy rur miedzianych okrągłych bez szwu. Stosuje się do rur miedzianych okrągłych bez szwu o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 219 mm włącznie, przeznaczonych na instalacje podciśnieniowe lub na instalacje do dystrybucji gazów medycznych użytkowanych pod ciśnieniem roboczym do 2 000 kPa: tlenu, tlenku azotu, azotu, helu, dwutlenku węgla, ksenonu; powietrza do oddychania; specjalnych mieszanek wymienionych gazów; powietrza do napędów narzędzi chirurgicznych;pary i gazów znieczulających.

 • PN-EN 14511-3:2018-08 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań

Zakres: 1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1. 1.2 W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań do wyznaczania danych znamionowych i charakterystyk klimatyzatorów chłodzonych powietrzem i wodą, ziębiarek cieczy oraz pomp ciepła działających w systemach powietrze-powietrze, woda-powietrze, powietrze-woda i woda-woda, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do grzania i/lub ziębienia pomieszczeń. Określono również metody badań i opracowywania sprawozdań dotyczących wyznaczania wydajności odzysku ciepła, wydajności instalacji przy zmniejszeniu obciążenia i wydajności pojedynczych zespołów wewnętrznych z instalacji wieloczęściowych, jeśli mają zastosowanie. Niniejsza norma umożliwia także ocenę multisplitów i modułowych systemów odzyskiwania ciepła w oparciu o wskaźniki jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

 • PN-EN 14511-4:2018-08 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 4: Wymagania

Zakres: 1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1. 1.2. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, które zapewniają że klimatyzatory, pompy ciepła i ziębiarki cieczy przy użyciu powietrza, wody lub solanki jako płynu pośredniczącego w wymianie ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym nadają się zgodnie z przeznaczeniem producenta do wykorzystania w przestrzeni grzanej i/lub chłodzonej.

 • PN-EN ISO 11296-3:2018-09 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

Zakres: W niniejszym dokumencie, w powiązaniu z ISO 11296-1, określono wymagania i metody badania systemów rur ciasno pasowanych przeznaczonych do renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niniejsza norma dotyczy rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) lub z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) wykonanych fabrycznie, jak i do systemów wykładzin z tworzyw sztucznych i ich połączeń.

 • PN-EN ISO 13262:2017-11 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie

 

Zakres: W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania wytrzymałości spoin na rozciąganie w rurach z tworzyw termoplastycznych o ściankach ukształtowanych spiralnie. Ma zastosowanie do wszystkich takich rur z tworzyw termoplastycznych bez względu na ich przeznaczenie.

 

Projekty Polskich Norm:

 • PN-EN 13141-4:2011 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań

 

Zakres: Określono metody badania właściwości aerodynamicznych, akustycznych i poboru mocy elektrycznej wentylatorów stosowanych do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Metody te dotyczą: wentylatorów bezprzewodowych instalowanych w ścianie lub w oknie; wentylatorów z przewodem ssawnym; wentylatorów z przewodem tłocznym; wentylatorów przewodowych; wentylatorów w obudowie z kilkoma przyłączeniami. Do badania charakterystyki akustycznej stosuje się jedną z następujących metod: - metodę pomiarową; - metodę z zastosowaniem pola głosowego; - metodę z zastosowaniem pola swobodnego lub pola akustycznego półgłosowego.

 

 • PN-EN 13141-7:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych

 

Zakres: Określono laboratoryjne metody badań oraz wymagania dotyczące badania właściwości aerodynamicznych, cieplnych i akustycznych, oraz zasilania elektrycznego urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej stosowanych w budynkach jednorodzinnych. Urządzenia te obejmują: wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry powietrza, wymienniki ciepła powietrze-powietrze z/bez pompy ciepła powietrze-powietrze do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego, układ regulacji automatycznej.

 

 • PN-EN 13141-8:2014-09 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

 

Zakres: W niniejszej Normie europejskiej określono laboratoryjne metody badań oraz wymagania dotyczące badania właściwości aerodynamicznych, cieplnych i akustycznych, oraz zasilania elektrycznego bezkanałowych urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej stosowanych w pojedynczych pomieszczeniach. Opisano: wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry powietrza, wymienniki ciepła powietrze-powietrze do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, instalacje kontrolne, siatki na wlocie i wylocie. Takie urządzenia mogą być dostarczone w postaci więcej niż jednego zespołu, oddzielnych zespołów, które są przewidziane do wspólnego stosowania. Takie urządzenia mogą zawierać wymienniki ciepła z przepływem powietrza, które zapewniają oddzielenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego. Norma ta nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do instalacji kanałowych oraz urządzeń z pompami ciepła. Wymagania bezpieczeństwa zawarto w normie EN 60335-2-80.

 

 • PN-EN 13142:2013-08 - Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono i sklasyfikowano charakterystyki działania elementów/wyrobów wykorzystywane do projektowania i wymiarowania instalacji wentylacji budynków mieszkalnych, zapewniających ustalone warunki komfortu pod względem temperatury, prędkości powietrza, wilgotności i hałasu w strefie przebywania ludzi. Zdefiniowano te charakterystyki działania (obligatoryjne lub dodatkowe), które powinny być wyznaczone, zmierzone i przedstawione zgodnie z odpowiednimi metodami badań. Podano system klasyfikacji, który prowadzi do pełnego określenia właściwości wyrobu na podstawie metod badań opisanych w różnych normach EN oraz dokonano przeglądu Norm Badawczych. Rozróżnienia wymagań obligatoryjnych i dodatkowych dokonuje się na podstawie przepisów krajowych.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, wentylacja, wentylacja budynków, systemy przewodów rurowych, klimatyzacja, klimatyzatory]

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl