Zestawienie aktualnych norm - stan na marzec 2019

Redakcja RI  |  27.02.2019
Normy obowiązujące, stan na marzec 2018.
Normy obowiązujące, stan na marzec 2018.
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

 • PN-EN 378-1:2017-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziębniczych. Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła. W niniejszej część EN 378 określono klasyfikacje i kryteria wyboru mające zastosowanie do instalacji ziębniczych. Niniejsza klasyfikacja i kryteria wyboru wykorzystane są w częściach 2, 3 i 4. Niniejsza norma ma zastosowanie do: a)instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np ISO 13043; b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania; c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych;d) wymiana części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań;Instalacje wykorzystujące inne czynniki ziębnicze niż wymienione w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej nie są objęte niniejszą normą.

 • PN-EN 12101-2:2017-05 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

Zakres: Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła (NSHEV), działających jako części systemów do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS) dostępnych na rynku. W niniejszej normie określono wymagania i podano metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła przewidzianych do instalowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynkach.

 • PN-EN 12101-3:2015-10 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystykę urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów), stanowiących element systemu mechanicznej wentylacji pożarowej obiektów budowlanych. W normie podano metody badania i oceny charakterystyk wyrobu oraz kryteria oceny wyników badań. Niniejsza Norma Europejska dotyczy: a) wentylatorów do systemów kontroli dymu i ciepła; b) wentylatorów strumieniowych (jet-fan) do systemu wentylacji do odprowadzania dymu i ciepła.

 • PN-EN 13480-2:2017-10 - Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały

Zakres: W niniejszej części tej Normy Europejskiej określono wymagania dotyczące materiałów (łącznie z materiałami metalowymi platerowanymi) na rurociągi przemysłowe i zamocowania ujęte w EN 13480-1, wytwarzane z materiałów metalowych. Aktualnie norma jest ograniczona do stali o dostatecznej ciągliwości. Niniejsza część tej Normy Europejskiej nie dotyczy materiałów stosowanych w warunkach pełzania. 

 • PN-EN 15655-1:2019-01 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoka poliuretanowa w rurach i kształtkach

Zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań stosowane do nakładanych fabrycznie wewnętrznych poliuretanowych wysokowydajnych zabezpieczeń antykorozyjnych powlekanych rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego zgodnych z EN 545, EN 598 i EN 969.

 • PN-EN ISO 13257:2019-01 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

Zakres: W niniejszym dokumencie podano metodę badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury rurociągów z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych, wewnątrz budynków lub zakopanych w ziemi w obrębie konstrukcji budynku. Niniejszy dokument dotyczy systemów rurociągów z komponentami o nominalnych średnicach zewnętrznych do 200 mm włącznie. Mimo ograniczenia nominalnych średnic zewnętrznych do 200 mm włącznie, wyniki testu można ekstrapolować na produkty o większych nominalnych średnicach zewnętrznych z tego samego zakresu.

 • PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki

Zakres: W niniejszym dokumencie podano właściwości kształtek wykonanych z polibutenu-1 (PB-1), wchodzących w skład systemów przewodów rurowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).

 • PN-EN ISO 20023:2019-01 - Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę

Zakres: Niniejszy dokument zawiera zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego przewozu i przechowywania peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę. Obejmują one łańcuch dostaw od załadunku samochodu dostawczego, wymagań dla samochodów dostawczych, powiązań z magazynem użytkownika końcowego oraz proces dostawy. Obejmują również projektowanie i budowę systemów magazynowania peletu. Niniejszy dokument uwzględnia zagrożenia związane z pożarami, wybuchami pyłu, usuwaniem gazu, niedoborem tlenu, uszkodzeniem urządzeń i budynków poprzez nabrzmiałość peletów i inne zagrożenia dla zdrowia. Ma zastosowanie dla peletów zgodnych z normą ISO 17225-2.

 • PN-EN ISO 19650-2:2019-01 - Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 2: Realizacja projektu

Zakres: Niniejszy dokument określa wymagania dla zarządzania informacją w formie procesu zarządzania, w kontekście realizacji projektu i j wymiany informacji w jej ramach, przy zastosowaniu BIM. Niniejszy dokument można stosować do wszystkich rodzajów budynków, a także do każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, niezależnie od wybranej strategii udzielania zamówień.

 • PN-EN 17192:2019-01 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań

Zakres: W niniejszej normie określono metody badań i parametry działania sztywnych lub półsztywnych przewodów niemetalowych, które są stosowane do wentylacji i klimatyzacji budynków. Niniejsza norma nie dotyczy przewodów giętkich, takich jak przewody tekstylne, niemetalicznych przewodów spiralnych lub innych, które są objęte normą EN 13180 lub przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych, objętych normą EN 13403. Wymagania dotyczące szczelności systemu wentylacji w budynku niemieszkalnym podano w EN 16798-3. W odniesieniu do budynków mieszkalnych niezbędne jest stosowanie przepisów krajowych.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, wentylacja, wentylacja budynków, biopaliwa stałe, BIM, systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 » 


Jak działają odnawialne źródła ciepła »

Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach »
pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać »

system przeciwoblodzeniowy


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 

 Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Smart City – utopia czy konieczność?
 • - Zmiany w systemach różnicowania ciśnienia
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl