Dotychczasowa praktyka zamówień publicznych, ukształtowana na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku, okazała się bardzo niekorzystna dla rynku. Doprowadziła bowiem do sporów o wielomiliardowych wartościach oraz upadku w minionych latach setek przedsiębiorstw.

Zobacz również: Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

Rozwiązania zawarte w obecnej, wielokrotnie nowelizowanej, ustawie Prawo zamówień publicznych w coraz mniejszym stopniu przystają do oczekiwań i wyzwań stojących przed polskim rynkiem, w tym w szczególności rynkiem budowlanym w perspektywie kolejnej dekady rozwoju Polski w latach 2020-2030.