Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020

Redakcja RI  |  14.02.2020
Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020
Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia wyszukiwarki norm wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm.

 • PN-EN IEC 63202-1:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

Zakres: Niniejsza część IEC 63202 opisuje procedury pomiaru w warunkach symulowanego promieniowania słonecznego degradacji wywołanej światłem (LID) zachodzącej w ogniwach fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krystalicznego krzemu. Wielkość LID w krzemowym krystalicznym ogniwie fotowoltaicznym określa się poprzez porównanie maksymalnej mocy wyjściowej w standardowych warunkach testu (STC) przed i po wystawieniu go na działanie symulowanego światła słonecznego w określonej temperaturze i natężeniu promieniowania. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie znormalizowanych informacji dotyczących degradacji LID, aby pomóc producentom modułów PV w zminimalizowaniu niedopasowania pomiędzy ogniwami w obrębie tego samego modułu, w ten sposób maksymalizując jego moc wyjściową. W porównaniu z pomiarami efektu LID w modułach PV opisanymi w serii norm IEC 61215 stwierdzono kilka dodatkowych czynników eksperymentalnych, mających znaczący wpływ na test LID ogniw PV, a których nie uwzględniono w normie IEC 61215-2. Niniejszy dokument przedstawia procedurę kondycjonowania i pomiarów oraz dobór parametrów wymagany dla spójnych pomiarów LID ogniw PV. Wielkość efektu LID jest jednym z ważnych wskaźników jakości ogniwa. Dla ogniw z tego samego koszyka po sortowaniu najważniejszym wskaźnikiem jest rozkład ich mocy wyjściowej po procesie LID.

 • PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01 Ogniwa fotowoltaiczne -- Cześć 1: Pomiar degradacji wywołanej światłem w krzemowych krystalicznych ogniwach słonecznych

Zakres: Niniejsza Norma Międzynarodowa jest podstawową publikacją dotyczącą bezpieczeństwa. Ma ona zastosowanie do ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem prądem elektrycznym. Jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji, bez ograniczeń w odniesieniu do wartości napięcia lub prądu, lub też jego rodzaju, oraz do częstotliwości aż do 1 000 Hz. W niniejszej normie są rozdziały odnoszące się do sieci, instalacji i urządzeń niskiego i wysokiego napięcia. Dla celów niniejszej normy napięciem niskim jest napięcie nominalne do 1 000 V a.c. lub 1 500 V d.c. Napięciem wysokim jest każde nominalne napięcie przekraczające 1 000 V a.c. lub1 500 V d.c. włącznie.

 • PN-EN 15698-2:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu

Zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań fabrycznie wykonanych izolowanych cieplnie dwururowych zespołów kształtek do wodnych sieci ciepłowniczych, zgodnych z EN 13941-1, składających się z dwóch stalowych kształtek i/lub armatury, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i jednej osłony z polietylenu. Zespół rurowy może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, pierścienie dystansowe i bariery dyfuzyjne. Niniejszy dokument dotyczy następujących zespołów: kształtek: łuki, trójniki, zwężki i punkty stałe; armatury. Niniejszy dokument dotyczy zespołów kształtek i armatury o minimalnym ciśnieniu projektowym 1,6 MPa (nadciśnienie).

 • PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu

Zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań fabrycznie wykonanych izolowanych cieplnie prostych odcinków zespołów dwururowych do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie, zgodnych z EN 13941-1, składających się z dwóch stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i jednej osłony z polietylenu. Zespół rurowy może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, pierścienie dystansowe i barierę dyfuzyjną.

 • PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1

Zakres: Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań połączeń sąsiadujących rur prefabrykowanych i/lub połączeń i/lub zespołów zaworów układanych w gruncie do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1.

 • PN-EN 17248:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1

Zakres: Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań połączeń sąsiadujących rur prefabrykowanych i/lub połączeń i/lub zespołów zaworów układanych w gruncie do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1.

 • PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

Zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań prostych odcinków fabrycznie wykonanych, izolowanych cieplnie zespołów rurowych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych, zgodnych z EN 13941-1, składających się z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej i osłony z polietylenu. Zespół rurowy może także zawierać następujące elementy dodatkowe: przewody pomiarowe, podkładki dystansowe i bariery dyfuzyjne.

 • PN-EN 61400-2:2014-11/AC:2020-01 Turbozespoły wiatrowe -- Część 2: Małe turbozespoły wiatrowe

Zakres: W niniejszej części IEC 61400 przedstawiono procedury pomiarowe umożliwiające scharakteryzowanie emisji hałasu turbozespołu wiatrowego. Dotyczy to stosowania metod pomiarowych odpowiednich do oszacowania emisji hałasu w miejscach w pobliżu maszyny, aby zapobiegać błędom spowodowanym rozprzestrzenianiem się dźwięku, ale dostatecznie daleko, aby objąć cały wymiar źródła. Opisane procedury różnią się pod kilkoma względami od tych, które mogłyby być zastosowane dla oszacowania hałasu w ogólnych badaniach hałasu. Służą one do obliczania charakterystyki hałasu turbozespołu wiatrowego w odniesieniu do określonego zakresu szybkości i kierunku wiatru. Normalizacja procedur pomiarowych pozwoli również na porównywanie różnych turbozespołów wiatrowych. W niniejszych procedurach pokazano metody, które umożliwią scharakteryzowanie emisji hałasu pojedynczego turbozespołu wiatrowego w sposób zwięzły i dokładny.

 • PN-EN 15332:2020-01 Kotły grzewcze -- Ocena energetyczna zbiorników magazynowania ciepłej wody

Zakres: Niniejszy dokument określa metodę oceny energetycznej zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 2 000 l. Jakkolwiek niniejszy dokument nie obejmuje podgrzewaczy wody przeznaczonych głównie do bezpośredniego ogrzewania, to dopuszcza on stosowanie pomocniczych elektrycznych elementów grzewczych. Grzewcze zbiorniki buforowe nie są objęte niniejszym dokumentem. Straty ciepła zbiorników ciepłej wody użytkowej, zintegrowanych z dwufunkcyjnymi kotłami na paliwo ciekłe i sprzedawanych jako kompletne zespoły badane, nie są objęte tym dokumentem.

 • PN-EN 50291-2:2020-01 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne

Zakres: Niniejszy dokument określa ogólne wymagania dotyczące budowy, badania i działania elektrycznie sterowanego urządzenia do wykrywania tlenku węgla, zaprojektowanego do ciągłej pracy w stałej instalacji w pojazdach rekreacyjnych i podobnych pomieszczeniach, w tym rekreacyjnych. Niniejsza Norma Europejska określa aparaturę zaprojektowaną do działania w przypadku ucieczki tlenku węgla i do generowania tylko alarmów wizualnych i dźwiękowych (typ B według normy EN 50291-1) lub do generowania alarmów wizualnych i dźwiękowych oraz działań wykonawczych w formie sygnału wyjściowego, który może uruchamiać bezpośrednio lub pośrednio urządzenie odcinające i / lub inne urządzenie pomocnicze (typ A według EN 50291-1).

[normy, urządzenia elektryczne, polskie normy, PKN, kotły grzewcze, magazynowanie ciepłej wody, sieci ciepłownicze, ogniwa fotowoltaiczne, system dwururowy]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co zmieniła unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych »

tworzywa sztuczne

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Jak działają i czym różnią się względem siebie zawory sterowane pneumatycznie »

zawory sterowane pneumatycznie

 Poznaj technikę skutecznego oddymiania klatki schodowej »

Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »
wentylacja klatki schodwej ogrzewanie podłogowe
umiem więcej »   wiem więcej »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Dowiedz się więcej o działaniu sterownika do pompy wodnej » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
sterownik do pompy wodnej inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Na którą pompę ciepła otrzymasz dotację z programu "czyste powietrze"»
grzejnik armatura pompa ciepła
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jak uzdatnić wodę w instalacji HVAC  »

uzdatnianie wody

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
3/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 3/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Hybrydowa wentylacja pożarowa
 • - Wytwornice wody lodowej
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl