Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa

 wj  |  Rynek Instalacyjny 3/2020  |  08.05.2020
Instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa
Instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa
Fot. M. Szewczyk

Podczas 9. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji pożarowej i tryskaczowych oraz ich roli w strategii ochrony ppoż. budynków. Były też wystąpienia nt. hybrydowych rozwiązań w wentylacji pożarowej, przykładów oceny poprawności wykonania i działania systemów oddymiania, doboru systemów różnicowania ciśnienia, wentylacji strumieniowej w garażach, zasad stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych oraz pompowni pożarowych i instalacji tryskaczowych, integracji systemów sterowania wentylacją i oddymiania. Nie zabrakło praktycznego spojrzenia na ochronę ppoż. budynków przez różnych uczestników procesu ich projektowania i budowy.

Konferencja zorganizowana przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” odbyła się 23 stycznia 2020 w Centrum Konferencyjnym WEST GATE w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 200 specjalistów. Obradom patronował Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Mazowiecki Oddział Izby Inżynierów Budownictwa. Prelekcjom towarzyszyła prezentacja ofert firm dostarczających technologie i urządzenia ppoż.: FläktGroup – partnera głównego konferencji oraz Aereco, Gazex, Sensor Tech, Smay, Venture Industries i ­Wilo. Doradcy techniczni byli cały dzień do dyspozycji uczestników na firmowych ­stoiskach.

Zobacz fotorelacje >>

W wystąpieniu inauguracyjnym dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska) mówił o roli systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych. Podkreślał, że krajowe przepisy wskazują na możliwość zastosowania fakultatywnie lub obligatoryjnie urządzeń służących oddymianiu, lub urządzeń służących zapobieganiu zadymieniu. Zapis taki jest powszechnie interpretowany jako konieczność wykonania systemów oddymiania klatki schodowej lub systemu różnicowania ciśnienia. Pierwszy system ze względu na sposób działania nie gwarantuje możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku przez wszystkich jego użytkowników, a jego skuteczność jest ograniczona. Służy więc głównie wspomaganiu działań ekip ratowniczych i zalecany jest do niskich budynków (ok. 5 kondygnacji), a do oczyszczenia klatki z dymu wymaga zastosowania przenośnych wentylatorów. Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników i strażaków, szczególnie w budynkach wysokich i wysokościowych, zapewnia wykonana w sposób przemyślany i prawidłowo działająca instalacji różnicowania ciśnienia. Jednak zwiększenie poziomu bezpieczeństwa okupione jest wyższymi nakładami inwestycyjnymi. Prezentowane były zestawienia kosztów obu systemów – są one znaczne nawet tylko przy zakupie niezbędnych elementów wykonawczych. Z tego względu tworzone są układy mieszane – hybrydowe – na potrzeby konkretnego budynku.

Przeczytaj więcej: Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej 

Systemy różnicowania ciśnienia oferowane przez FläktGroup Poland scharakteryzował Rafał Jankowski. Omówił także ciekawe zastosowania tych systemów w wielu prestiżowych budynkach, w tym w Warszawie – np. w obiekcie o wysokości 180 m z 46 kondygnacjami naziemnymi i 4 podziemnymi z garażami. Zaprezentował też PressAir – program do projektowania systemów różnicowania ciśnienia dla różnych rodzajów obiektów i warunków użytkowych, z możliwością skonfigurowania planu budynków.

O projektowaniu układów doprowadzających powietrze na potrzeby wentylacji pożarowej mówił mgr inż. Tomasz Burdzy z ITB. Podkreślał, że skuteczność wentylacji pożarowej zależy od odpowiedniego dostarczenia powietrza kompensacyjnego, szczególnie w garażach. Jest to zarazem aspekt, który może zasadniczo różnić projekt od rzeczywiście wykonanej instalacji, a nawet niewielkie zmiany wykonawcze mogą zmienić przepływ w oddymianej przestrzeni, co pokazało kilka przykładów i symulacji.

Włodzimierz Łącki zaprezentował klapy odcinające firmy Aereco Wentylacja i omówił zakres ich stosowania i zasady projektowania. Wskazywał m.in. na konieczność poprawnego doboru i montażu klap przeciwpożarowych odcinających oraz klap odcinających do wentylacji pożarowej. Bardzo istotne znaczenie ma bowiem pełna wiedza o właściwościach użytkowych klap wraz z odniesieniem do przypadków występujących w budynku, co pozwala uniknąć ryzyka błędu.

O kryteriach oceny skuteczności wentylacji oddymiającej mówił kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), który w bardzo atrakcyjny dla słuchaczy sposób przedstawił kamienie milowe i newralgiczne punkty procesu projektowania i wykonania instalacji wentylacji pożarowej. Proces ten pokazał wieloaspektowo, nie tylko od strony inwestorów, projektantów i wykonawców, ale też strażaków. Nie narzucał rozwiązań – pokazywał wnioski z badań i rzeczywistych pożarów, które skłaniały do przemyśleń przy wyborze rozwiązań.

Przykłady oceny poprawności zaprojektowania, wykonania i działania systemów oddymiania, odnosząc się do budynków logistycznych, przedstawił mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej). Wśród głównych problemów projektowo-eksploatacyjnych wymienił konieczność pogodzenia wymogów z oczekiwaniami inwestora (np. trudności z rozmieszczeniem kurtyn dymowych przez konflikt z suwnicami) czy niemożność spełnienia wymogów norm. Dużą trudnością są częste zmiany sposobu użytkowania budynku – nowy podział budynku wpływa na podziały sekcji oddymiania i tryskaczy, co utrudnia spełnienie wymogów dla stref pożarowych. Innym problemem (głównie w magazynach wysokiego składowania) jest rozmieszczenie kurtyn i tryskaczy względem regałów – norma wymaga odpowiedniej odległości, a inwestor chciałby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. 

Praktyczne aspekty sterowania, zasilania i łączenia z systemami integrującymi urządzenia przeciwpożarowe w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła omówił Robert Zapała. SIUP umożliwia powiązanie innych systemów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektu budowlanego i przebywających w nim osób. Wprawdzie nie są one systemami bezpieczeństwa pożarowego (wg przepisów), ale je zwiększają. Stosuje się je najczęściej w dużych obiektach pełniących wiele funkcji – hotelową, parkingową, gastronomiczną, biurową i handlową. Są też stosowane w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów obsługi technicznej i ubezpieczenia obiektu. Popularne są także w nowych obiektach, gdzie ze względów architektonicznych trzeba stosować rozwiązania zamienne.

Dr inż. Wojciech Węgrzyński (ITB) zadał pytanie: po co projektujemy i budujemy wentylację pożarową w garażach? Nie zdławi ona ognia, nie zapobiegnie rozprzestrzenieniu się pożaru, w ograniczonym stopniu wpłynie na możliwość ewakuacji. Ale garaże znajdują się pod budynkami i jeśli nie zapewnimy strażakom możliwości dojścia do źródła pożaru i ugaszenia go, możemy stracić cały budynek. Wskazał na wytyczne i zalecenia dotyczące projektowania oraz wykonania wentylacji pożarowej i instalacji tryskaczowych w garażach. Przedstawił też wiele przykładów pożarów obiektów, w których tych instalacji nie było lub nie wykonano ich zgodnie z wiedzą techniczną i zaleceniami. Współpracę systemów detekcji gazów z infrastrukturą techniczną budynków omówiła dr inż. Jolanta Dębowska z firmy Gazex. Przedstawiła m.in. współpracę systemów detekcji gazów z instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz zasady projektowania i wykonania instalacji detekcji w akumulatorowniach i garażach. Zwracała też uwagę na kwestie nowych czynników chłodniczych, w tym palnych. 

Gniewosz Siemiątkowski z firmy Wilo omówił projektowanie i odbiór pompowni ppoż. zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną. Odpowiedział na szereg pytań dot. projektowania i doboru pompowni, m.in.: jak spełnić wymagania prawne wynikające z ustaw, rozporządzeń i warunków technicznych oraz norm, czy pomieszczenie pompowni musi być oddzielną strefą pożarową, w jakim przypadku wymagane jest zastosowanie pompy rezerwowej i kiedy pompy należy zasilać z dwóch niezależnych źródeł energii, jak oceniać, czy pompownie spełniają wymagane podstawy prawne konieczne do stosowania itp. Zaprezentował też nowe pompy i zespoły pomp pożarowych w ofercie Wilo, omówił ich budowę, zasady działania i cechy użytkowe. Małgorzata Sawczuk z firmy TR Inżynier zademonstrowała nowe narzędzia do projektowania i obliczania instalacji tryskaczowej. Projektanci tryskaczy posługują się różnymi programami wspomagającymi, które ułatwiają wykonanie obliczeń hydraulicznych. Programy takie pomagają również tworzyć zestawienia materiałów, co ułatwia wycenę wykonania instalacji. Dotychczas konieczne było korzystanie z programu do projektowania i dodatkowo programu obliczeniowego. Od niedawna dostępna jest aplikacja LIFEcad, która wspomaga projektowanie instalacji, ułatwiając wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń.

Fotorelację z konferencji znajdą Państwo na rynekinstalacyjny.pl, a na kolejną, 10. edycję konferencji „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” zapraszamy jesienią na Śląsk.

[konferencja, wentylacja, wentylacja pożarowa, Aereco, Instytut Techniki Budowlanej, system różnicowania ciśnień, ochrona ppoż. w obiektach budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, ochrona ppoż., instalacje wentylacyjne, instalacje gaśnicze]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika Rynek Instalacyjny 3/2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czego możesz się spodziewać po nowych kurtynach powietrznych »

systemy wentylacyjne

 Jesteś instalatorem praktykującym? Skorzystaj z usłaug tej hurtowni »

Wybierz klimatyzator dopasowny do wymagań pomieszczenia »
klimatyzatory klimatyzacja
docenim jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience »

wentylatory do łazienke

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Wentylacja w przemyśle - poznaj jej arkana »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl