Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

MEDIUM Lider Instalacji 2006

Redakcja RI  |  15.05.2006

Najważniejszym w Polsce świętem branży instalacyjnej, bo tu zbiera się jej największa reprezentacja, są targi INSTALACJE. Toteż właśnie tutaj, redakcja Rynku Instalacyjnego w sposób szczególny wyróżnia tych, którzy nie obawiając się uczciwej rywalizacji, poddają swoje osiągnięcia ocenie jurorów. Efektem są przyznawane nagrody MEDIUM – Lidera Instalacji.

Fot. S.Giermaz
Laureaci MEDIUM – Lider Instalacji z honorowymi gośćmi: Przemysławem
Trawą – wiceprezesem zarządu MTP, prof. Zbigniewem Grabowskim – prezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedstawicielkami redakcji Rynku Instalacyjnego

Fot. S. Giermaz
Fot. 1. ...za chwilę Bogusława Wiewiórowska, redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego przedstawi laureatów konkursu
Fot MTP/D Puciłowska
Fot. 2. Wyróżnienie odbiera Krzysztof Dolny, prezes firmy Femax
Fot. O. Malinowska
Fot. 3. Z nagrodą Małgorzata Stępnicka, marketing manager firmy Comap Polska
Fot. Swegon
Fot. 4. Centrale klimatyzacyjne GOLD firmy Swegon
Fot. MTP/D Puciłowska
Fot. 5. Z nagrodą Ryszard Maziarczyk, wiceprezes zarządu Swegon
Fot. O. Malinowska
Fot. 6. Wentylator dachowy DV-EC firmy Rosenberg Klima Polska
Fot. O. Malinowska
Fot. 7. Wyróżnienie odbiera Wojciech Marcinkowski, dyrektor zarządzający firmy Rosenberg Klima Polska
Fot. Viessman
Fot. 8. Pompa ciepła VITOCAL 343
Fot. MTP/D Puciłowska
Fot. 9. Z nagrodą Roland Krause, dyrektor naczelny i Magdalena Banachowicz, spec. ds. reklamy i marketingu firmy Viessmann
Fot. O. Malinowska
Fot. 10. Wyróżnienie odbierają Maciej Głogowski, współwłaściciel i Piotr Winiarz, marketing manager firmy Flowair Group
Fot. S.Giermaz
Fot. 11. Wodna nagrzewnica powietrza LEO Plastik
Fot. O. Malinowska
Fot. 12. Wyróżnienie odbiera Paweł Kostrzewa, współwłaściciel firmy PPH Kostrzewa
Fot. Kostrzewa
Fot. 13. Kocioł c.o. typu PELLETS PLUS
Fot. Hydro-vacum
Fot. 14. Pompa typu FZ 3
Fot. Hydro-vacuum
Fot. 15. Gratulacje od Wojciecha Grabowskiego, Prezesa Zarządu Hydro-Vacuum przyjmują: kierownik Zespołu Projektowego inż. Bogdan Pniewski oraz mgr inż. Sebastian Predel (współtwórca pompy FZ 3)
Fot. Magnaplast
Fot. 16. Elementy systemu kanalizacji wewnętrznej z PP
W tym roku, wręczenie tych wyróżnień miało miejsce podczas całodniowego Forum Technik Instalacyjnych, zorganizowanego wspólnie przez redakcję i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wśród honorowych gości, oprócz Jurorów, byli gratulujący nagrodzonym: Przemysław Trawa, wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i prof. Zbigniew Grabowski, prezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W konkursie oceniano zgłoszenia 23 firm, spełniające wszystkie wymagania regulaminowe. Po raz pierwszy uczestniczyły w nim hurtownie, bo właśnie one stają się istotnym ogniwem w funkcjonowaniu rynku. Tu, sprostanie warunkom konkursu nie było najłatwiejsze.

Pierwszym laureatem zasługującym na wyróżnienie w kategorii rynek hurtowy, została firma Femax Sp. z o.o. z Gdańska. – Ogromnie dziękujemy za wyróżnienie, mogąc jako pierwsi otworzyć nową kategorię konkursową „rynek hurtowy”. Prestiżu nagrodzie dodaje również wręczenie jej podczas Międzynarodowych Targów Instalacyjnych w Poznaniu. Fakt otrzymania nagrody od znanego, fachowego czasopisma, jakim jest Rynek Instalacyjny, będzie stanowić potwierdzenie dobrego wyboru dostawcy dla naszych Klientów. Wyróżnienie to zostało wyeksponowane w dziale sprzedaży, jako podziękowanie naszym Klientom za okazane zaufanie i przyczynienie się ich do otrzymania przez nas tej nagrody – Joanna Szyłańska, dyrektor ds. marketingu. Femax, to hurtownia należąca do ABG, działająca na Pomorzu. W Gdańsku ma 7,5 tys. pow. magazynowej i biurowej, w Bydgoszczy ok. 1 tys. Dysponuje sprawnym zapleczem logistycznym, któ- re obsługuje Trójmiasto z częstotliwością 2 razy dziennie, a region 1 raz dziennie. Jej atutem jest sprawność i mobilność. Główni klienci – firmy handlowe, dalej firmy instalacyjne i wykonawcze mogą liczyć na profesjonalną, inżynierską obsługę, ale nie ogranicza się ona jedynie do sprzedaży. Dodatkowym wsparciem jest doradztwo techniczne, pomoc dla potrzebujących w kontakcie z kompetentnym wykonawcą, no i przede wszystkim sprawny serwis. Klient nie pozostaje sam ze swoimi problemami. Na stronie internetowej firmy jest czytelny wykaz serwisantów. Umożliwia to szybką i sprawną obsługę. Nie zaniedbuje się również kwestii szkoleń. Mogą z nich korzystać firmy handlowe i wykonawcze, uzyskując wiedzę i mogące zapoznać się z potencjałem firmy. Hurtownia z powodzeniem konkuruje. Atutem jej jest świadomość, że kompleksowa oferta jest ważniejsza od niskich cen i również dbałość o wrażenie klienta z kontaktu. Tu prezes jest gospodarzem, a nie izolowaną za biurkiem personą.

Ważną kategorią, podkreślającą umiejętność podejmowania różnych działań marketingowych, niezbędnych na przeobrażającym się jakościowo rynku, jest marketing i rozwój rynkowy. Tu główną, I nagrodę otrzymała firma Comap Sp. z o.o. z Warszawy. – Jest nam niezmiernie miło, że szacowne Jury doceniło całokształt dotychczasowych działań marketingowych naszej firmy, ponieważ doskonalenie i wybór najbardziej efektywnych środków komunikacji ze wszystkimi naszymi grupami potencjalnych odbiorców stanowiły kluczowe elementy przyjętej strategii marketingowej. Nagroda ta stanowi jednocześnie zobowiązanie dla działu marketingu Comap Polska do utrzymania wysokiego poziomu jakości działań i ich nieustannego doskonalenia – powiedziała Małgorzata Stępnicka, marketing manager firmy Comap Polska. W ostatnich 2 latach firma realizowała szereg działań marketingowych, których celem było budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. W ostatnim roku szczególnie intensywne działania w zakresie promocji sprzedażowych, wspieranych reklamą medialną, pozwoliły firmie osiągać wysoki wzrost sprzedaży nowego produktu, głowicy termostatycznej S1, o 30% w porównaniu do głowic wcześniejszego typu Senso, a o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2004 r. Ponadto relacje marketingowe były wzmacniane cyklicznie prowadzonymi szkoleniami i seminariami. Na uwagę zasługuje profesjonalnie opracowana strona internetowa, która pozwala na szybki i bezpośredni kontakt z firmą. Dodatkowo wdrożono system newsletterów. Informuje on indywidualnie każdego klienta o nowościach produktowych, organizowanych akcjach promocyjnych, szkoleniach czy też innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczy firma. Innymi inicjatywami w zakresie promocji, wpływającymi pozytywnie na identyfikację wizerunku firmy, było opracowanie nowej szaty graficznej materiałów promocyjnych – katalogu produktów, katalogu Systemy Instalacyjne dla instalatorów oraz płyty z programem dla projektantów. Firma dba również 0 rozwijanie relacji z klientami, przekazując im ważne informacje o rynku branżowym i o swoich działaniach za pomocą gazety „Planeta Comap” – wydawanej w cyklu półrocznym, która jest kierowana do kilku tysięcy instalatorów w kraju. Podsumowując działania marketingowe firmy Comap Polska, choć w dużej mierze ograniczają się do promocji i aktywizacji sprzedaży, zasłużyły na wyróżnienie, ponieważ dają firmie wymierne korzyści i przyczyniają się do jej ekspansji na rynku instalacyjnym.

Kolejne kategorie dotyczyły już produktów. Wśród zgłoszonych w kategorii wentylacja i klimatyzacja, I nagrodę przyznano za system central klimatyzacyjnych GOLD firmie Swegon Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego k. Poznania. – Otrzymanie 1 nagrody MEDIUM – Lider Instalacji na targach INSTALACJE 2006 w Poznaniu, w kategorii wentylacja i klimatyzacja, jest kolejnym potwierdzeniem faktu, że nasze urządzenia są na najwyższym, światowym poziomie. Szwedzki koncern Swegon dowodzi, że system klimatyzacyjny central GOLD jest wiodącym produktem z grupy urządzeń o podobnej funkcji i zastosowaniu. Centrale te wytyczają kierunek rozwoju nowoczesnych i ekonomicznych systemów klimatyzacyjnych. Uzyskanie nagrody świadczy o rzeczywistej naszej pozycji lidera na rynku wentylacji i klimatyzacji – mówi Ryszard Maziarczyk, wiceprezes zarządu Swegon Sp. z o.o. System central klimatyzacyjnych GOLD stwarza możliwość szybkiej dostawy na budowę kompaktowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wyposażonej w kompletną, zintegrowaną z centralą automatykę. Centrale te należą obecnie do najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Z początkiem tego roku wprowadzono do produkcji nowe warianty. Oprócz rozwiązania z rotacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepła proponowane są także z wymiennikami krzyżowymi i glikolowymi. I one oferowane są z kompletną, zintegrowaną automatyką oraz pełnym asortymentem wyposażenia dodatkowego. Płynna regulacja wydajności powietrza i automatyczne utrzymywanie jego wydatku na stałym, zadanym poziomie, wpływają na wysoką energooszczędność systemu wentylacyjnego. Istnieje również możliwość włączenia jego w nadrzędny układ kontroli i sterowania. Elementy systemu (nagrzewnica, chłodnica, przepustnice, tłumiki) montowane są na kanale, co zmniejsza wymagania powierzchniowe wentylatorowi. System można rozbudowywać o kolejne elementy, bez konieczności zmian w automatyce.

Wyróżnieniem uhonorowano typoszereg wentylatorów dachowych DV-EC z elektronicznie komutowanym silnikiem, firmy Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o. – Nie ma w chwili obecnej konkurencyjnej w branży nagrody dla MEDIUM – Lider Instalacji. Stąd też nasz udział w konkursie i tym większa satysfakcja, że nasz produkt został zauważony i wyróżniony. To najcenniejsza nagroda, jaką otrzymał polski oddział firmy. Jednocześnie jest to znaczący sygnał dla centrali w Niemczech, jaką pozycję mają nasze produk- ty w Polsce. Przyznaję, że wysoki poziom wymagań, dotyczący przygotowania materiałów zgodnie z regulaminem, przyczyni się do powstania pełnego opracowania materiałów firmowych. Wyróżnienie już zostało zauważone przez naszych Klientów na targach, wzrasta więc znaczenie firmy – skonstatował Wojciech Marcinkowski, dyrektor zarządzający firmy Rosenberg Klima Polska. Wentylatory dachowe typoszeregu DV-EC przeznaczone są do kontrolowanej wentylacji mechanicznej budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych Wirnik wentylatora napędzany jest elektronicznie komutowanym (bezszczotkowym) silnikiem prądu stałego (24 V), z wirującą obudową. Bezstopniowa regulacja obrotów (energetycznie najlepszy rodzaj regulacji maszyn przepływowych), obniżyła zużycie energii do 50% w stosunku do napędów konwencjonalnych. Standardowo, wentylator pracuje ze stałym podciśnieniem przy zmiennym strumieniu objętości usuwanego powietrza. Opcjonalnie może pracować ze stałym strumieniem objętości, przy zmieniającym się ciśnieniu w systemie wentylacji. Obudowa (z pionowym wyrzutem powietrza) wykonana jest z aluminium odpornego na korozję, zaś podstawa montażowa – z ocynkowanej blachy stalowej. Maksymalne przyrosty ciśnienia (spiętrzenie) – do 360 Pa; maksymalny strumień powietrza – do 3200 m3/h. Dzięki zastosowaniu regulacji parametrów pracy wentylatora poprzez bezstopniową zmianą prędkości obrotowej wirnika osiąga się dużą oszczędność zużywanej energii. Brak w silniku elektrycznym zużywających się szczotek pozwala mu pracować ciszej, długotrwale i bezobsługowo. Wentylatory dachowe są standardowo wyposażone w czujnik ciśnienia, potencjometr do na- stawy wymaganego ciśnienia, dodatkowy zacisk do podłączenia urządzeń zewnętrznych, wyłącznik serwisowy oraz sterownik silnika. Urządzenie jest fabrycznie okablowane i po podłączeniu do zasilania napięciem 230 V gotowe do natychmiastowego uruchomienia (więcej szczegółowych informacji o produkcie na s. 102.).

Najsilniej rywalizującą grupą okazała się kategoria ciepłownictwo, ogrzewnictwo i energooszczędność. Tu I nagrodę otrzymała pompa ciepła VITOCAL 343 firmy Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia. – Cieszymy się bardzo z tej nagrody. Świadczy ona o tym, ile wagi przywiązuje się do poszukiwań optymalnych rozwiązań energetycznych, a zatem, jak wzrasta w Polsce zainteresowanie najnowocześniejszymi technikami grzewczymi. Firma Viessmann zawsze stara się współuczestniczyć w przecieraniu nowych szlaków, tym cenniejsze, że nasza pompa ciepła zyskała miano Lidera Instalacji. Pompa VITOCAL 343 nagrodzona została również Złotym Medalem MTP podczas targów Instalacje 2006 – podsumował Roland Krause, dyrektor naczelny firmy Viessmann w Polsce. Kompaktowe urządzenie VITOCAL 343 jest najlepiej technicznie i technologicznie dopracowaną centralą grzewczą dla nowoczesnego, intensywnie rozwijającego się w całej Europie budownictwa pasywnego i energooszczędnego (wymusza to dyrektywa 2002/91/EC dot. jakości energetycznej budynków). Jest również idealnym rozwiązaniem dla modernizowanego budownictwa starego do poziomu budownictwa energooszczędnego. Kompaktowa, kompletna, gotowa do przyłączenia centrala zapewnia pełne i komfortowe pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną dla celów ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Latem, z wyposażeniem specjalnym, może służyć do obniżania temperatury w budynku; a odczuwalny klimat pomieszczenia pozostaje dalej „naturalny”, bez typowego dla instalacji klimatyzacyjnych „sztucznego” chłodu. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz natychmiastowej możliwości podłączenia kolektorów słonecznych (także w późniejszym czasie) do istniejącego pojemnościowego podgrzewacza wody, efektywnie i przyjaźnie dla środowiska wykorzystuje się bezpośrednio lub pośrednio (z gruntu) odnawialną energię słoneczną. Jej sprawność termiczna (stopień efektywności) wynosi 4,3; oznacza to, że doprowadzając 1 kW mocy elektrycznej otrzymujemy 4,3 kW możliwej do wykorzystania mocy cieplnej. Całkowicie hermetyczna, z podwójnym tłumieniem drgań, sprężarka pompy pracuje wyjątkowo spokojnie i cicho. Centralą grzewczą steruje obsługiwany dialogowo regulator cyfrowy, mający zintegrowany system diagnostyczny. Pompa zajmuje wyjątkowo małą powierzchnię 600×677 mm (0,4 m2).

W kategorii ciepłownictwo, ogrzewnictwo i energooszczędność wyróżniono dwa produkty:
  • wodna nagrzewnica powietrza LEO Plastik, producent Flowair Group - Pragnę serdecznie podziękować, za docenienie naszego produktu w konkursie Medium – Lider Instalacji 2006. Uważamy konkurs za jeden z najważniejszych i najbardziej obiektywnych w branży i w związku z tym bardzo cieszymy się z otrzymania wyróżnienia. Traktujemy je jako bardzo prestiżowe. Wysoko oceniamy profesjonalizm w organizacji, jak i kwalifikacje członków komisji, składającej się z wielu znanych osób z naszej branży. Wyróżnienie to motywuje nas do dalszego tworzenia innowacyjnych produktów, również z myślą o zdobyciu głównej nagrody, już w kolejnej edycji Medium – Lider Instalacji 2008 – dzielił się wrażeniami Maciej Głogowski, współwłaściciel firmy Flowair Group. Wodna nagrzewnica powietrza LEO Plastic przeznaczona jest do ogrzewania powietrznego obiektów o dużej kubaturze, takich jak: hale przemysłowe, handlowe, sportowe, jak również – ze względu na nowoczesne wzornictwo i estetyczne wykonanie – salonów wystawowych, kościołów. Składa się: z wymiennika ciepła woda/powietrze wykonanego z miedzi i aluminium oraz wentylatora osiowego z łopatkami z tworzywa sztucznego, umieszczonych w obudowie z tworzywa ABS, z konsoli montażowej umożliwiającej nadmuch ciepłego powietrza w dowolnie wybranym kierunku. Maksymalne moce nagrzewnic, to 30 i 50 kW; maksymalne strumienie objętości, odpowiednio: 4200 i 3700 m3/h, a maksymalne zasięgi wydmuchiwanego powietrza – odpowiednio 26 i 24 m. Moc grzewcza nagrzewnicy regulowana jest za pomocą napięciowego regulatora obrotów wirnika wentylatora, współpracującego z dowolnym termostatem pomieszczeniowym, a w innych opcjach przez sterowanie siłownikami zaworów w obiegu wody – przy stałej, nastawionej przez użytkownika, liczbie obrotów (stały strumień ogrzewanego powietrza). W niektórych wersjach automatyki steru- jącej istnieje możliwość zaprogramowania wielu trybów pracy, w zależności od dnia tygodnia i zadanych godzin. Zastosowanie komory mieszania (opcja) pozwala na doprowadzenie do wnętrza pomieszczenia świeżego powietrza i zmieszanie go ze strumieniem powietrza z pomieszczenia, umożliwiając tym samym wentylację pomieszczenia.
  • kocioł co. typu PELLETS PLUS o mocach 25, 40, 50 i 75 kW, producent PPH Kostrzewa S.C. - Przyznane wyróżnienie ma dla naszej firmy ogromne znaczenie, ponieważ została doceniona praca wszystkich pracowników, a przede wszystkim jakość naszego produktu. A uznanie branży jest bardzo ważne dla każdej firmy i w zdecydowany sposób przekłada się na sukces handlowy. Możliwość rywalizacji z innymi firmami dała nam ogromną satysfakcję, ponieważ stanęliśmy ramię w ramię z najlepszymi firmami w tej branży – mówi Paweł Kostrzewa, współwłaściciel firmy. Kocioł grzewczy wodny typu PELLETS PLUS z palnikiem retortowym przeznaczony jest do spalania trzech rodzajów paliw stałych: peletu (gra- nulat z trocin), eko-groszku oraz zastępczo drewna. Służy jako źródło ciepła w układzie c.o. do zasilania grzejników, ogrzewania podłogowego i przygotowania c.w.u. Jest to wysokoefektywne urządzenie grzewcze z możliwością łatwej zmiany mocy cieplnej. Użytkownikowi pozostaje wybór trzech wielkości mocy: 100%, 60% i 40%. Paliwo automatycznie dozowane, doprowadzane jest mechanicznie z zasobnika przy kotle przez układ ślimakowy do palnika. Płynna regulacja obrotów dmuchawy zapewnia dokładne doprowadzenie strumienia powietrza, potrzebnego do spalania. Proces spalania odbywa się bezdymnie, a emisja szkodliwych substancji jest kilkakrotnie niższa od wartości dopuszczalnych przy spalaniu biopaliwa czy paliwa kopalnego. Przy tym osiąga wysoką sprawność cieplną, sięgającą 88%. Regulator pracy (Pellets Control) jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym, który steruje nie tylko pracą kotła, ale również systemem c.o. oraz c.w.u. Do obwodu wykonawczego regulatora pracy kotła można podłączyć (wg potrzeb): czujnik temperaturowy c.w.u., temperatury zewnętrznej, regulator temperatury pogodowej, pompę obiegową c.o. i c.w.u. Kocioł ma elektryczną zapalarkę paliwa i wyciągowy wentylator spalin. Niezależny od automatyki ogranicznik temperatury wody grzewczej, przy temperaturze wyższej niż 95°C, wyłącza podajnik paliwa i wentylator a włączają się pompy c.o. i c.w.u.
W kategorii woda i kanalizacja I nagrodę otrzymał zespół pompowy typu FZ3, firmy Hydro-Vacuum SA z Grudziądza. – Przyznana Hydro-Vacuum nagroda jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Cieszy nas ona tym bardziej, że dotyczy pompy FZ3, przeznaczonej do pompowania cieczy zanieczyszczonych, a więc tego segmentu rynku, który do tej pory w świadomości naszych Klientów słabo kojarzył się z Hydro-Vacuum. Mamy nadzieję, że ta nagroda pozwoli nam ugruntować opinię firmy produkującej doskonałe pompy i systemy pompowe, także w tym segmencie rynku. Nagroda MEDIUM Lider Instalacji 2006 jest oznaką zaufania do polskiej firmy i polskiego produktu, myśli polskich inżynierów i oznacza, że można skutecz- nie konkurować na rynku z pompami pochodzącymi z importu – powiedział Wojciech Grabowski, prezes firmy Hydro-Va-cuum. Pompy wirowe, jednostopniowe monoblokowe typu FZ 3 zatapialne firmy Hydro-Vacuum mają niezbędne dane i dokumentację uprawniające je do stosowania w pompowniach cieczy zanieczyszczonych. W szczególności mogą tłoczyć ścieki zawierające domieszki ciał stałych i włóknistych, a także ciecze zawierające gazy. Na wyróżnienie zasługuje możliwość stosowania pomp w warunkach zagrożenia wybuchowego wynikającego z występowania gazów takich, jak metan, który często może wydzielać się ze ścieków w wyniku procesów gnilnych. Potwierdzono to certyfikatem badania typu WE Głównego Instytutu Górnictwa KDB 05ATEX181X dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Agregaty pompowe mogą być używane w pompowniach ścieków gospodarczych i przemysłowych, przydomowych przepompowniach ścieków, do przepompowywania gnojówki i gnojowicy, opróżniania przydomowych szamb, odwadniania zalanych obiektów, opróżniania basenów lub zbiorników, wspomagać oczyszczalnie ścieków czy wreszcie zagospodarowania wody deszczowej. Suchy, klatkowy, nieprzepuszczający wody silnik dostępny jest również w wykonaniu przeciwwybuchowym. Obudowa z kwasoodpornej stali kryje wał wykonany ze stali odpornej na korozję. Specjalny otwarty wirnik, w przypadku pompy FZV.3, eliminuje ryzyko zapchania pompy, natomiast w pompie FZB.3 – zastosowano trzykanałowy zamknięty. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separująca komora olejowa gwarantuje zabezpieczenie silnika. Trwałość i zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów pompy zapewniają, niezależnie od kierunku obrotów, uszczelnienia mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu. W razie ewentualnej awarii uszczelnienia, przed dostaniem się wody do komory silnika ostrzega czujnik uruchamiający zabezpieczenie.
W kategorii woda i kanalizacja wyróżniono HT– system kanalizacji wewnętrznej z P P, firmy Magnaplast Sp. z o.o. z Sieniawy Żarskiej. – Wyróżnienie MEDIUM – Lider Instalacji odebraliśmy z prawdziwą satysfakcją. Wyróżnienie jest potwierdzeniem, iż nasza wieloletnia praca została zauważona i doceniona. Na przestrzeni ponad 10 lat (firma istnieje od 1994 r.) staliśmy się zdecydowanym liderem wśród producentów systemów kanalizacji wewnętrznej – cieszył się Artur Woł-kowski, kierownik sprzedaży Magnaplast. System kanalizacji wewnętrznej HT wykonany jest z polipropylenu. Oferowane są rury (w kolorze szarym i białym) o 7 średnicach 32÷160 mm, w dziesięciu podstawowych długościach (15; 25; 31,5; 50; 77; 100; 150; 200; 300; 500 cm), pełny asortyment kształtek. Połączenia kielichowe na wcisk, z fabrycznie wmontowaną uszczelką dwuwargową z pierścieniem rozprężającym powodują łatwość łączenia, bez użycia dużych sił. Wyroby osiągają jakość powyżej średniej krajowej, gdzie produkty niektórych rodzimych producentów bywają nawet niezgodne z PN. Materiał PP jest stabilizowanym tworzywem żaroodpornym, o dużej odporności na różne środki chemiczne (możliwość stosowania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym) oraz ścieki o wysokiej (do 95°C) i niskiej temperaturze. Odporność na uderzenia nawet w temp. –5°C jest istotna, szczególnie przy montażu instalacji w warunkach zimowych. Niski współczynnik przewodności cieplnej w znacznym stopniu ogranicza problem wykraplania pary wodnej, czyli roszenia instalacji, oraz sprawia, że niekonieczne jest stosowanie izolacji ciepłochronnej w pomieszczeniach piwnicznych. Polipropylen, z którego wykonywany jest system, może być poddawany procesowi recyklingu. Technologie tym razem zostały pominięte przez kandydatów. Nagrodzone w tym roku produkty będą identyfikowane specjalnym znakiem graficznym MEDIUM – Lidera Instalacji, nie trudno zatem będzie dostrzec je na rynku. Wszystkim laureatom należy życzyć, by to osiągnięcie wiodło ich ku następnym, bowiem z chwilą wręczenia nagród, została zamknięta X już edycja konkursu.
 Jolanta Słowińska

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Obejrzyj film o bezinwazyjnej renowacji rur » Jakich zabezpieczeń wentylacyjnych potrzebujesz »
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Mamy dla Ciebie nową ofertę urządzeń klimatyzacyjnych »

wentylacja

 10 pytań o sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym » Oszczędzaj nawet do 63% na zużyciu wody »
sterownik do pompy wodnej
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy czyszczenie klimatyzacji musi być drogie »

czyszczenie klimatyzacji

 Poznaj zalety pomp nowej generacji » 5 powodów, dla których warto zainwestować w pompę ciepła »
pompy woda powietrze pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Polecamy sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Serwis pompy ciepła bez problemów - jak to zrobić »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Jak działa technologia klimatyzacji bez przeciągów »

wentylacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Mikrokogeneracja w budownictwie mieszkaniowym
  • - Modernizacja budynków wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl