Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Ocena rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale 2011 roku

Redakcja RI  |  21.11.2011
SPIUG

Sytuacja na rynku instalacyjno–grzewczym jest w dużej części pochodną wyników w budownictwie mieszkaniowym w ostatnich 2-3 latach oraz aktualnej kondycji i siły nabywczej inwestorów. Zgodnie z danymi GUS, w III kwartale 2011 roku, podobnie jak w I i II kwartale, budownictwo w Polsce należało do rozwijających się branż. W jaki sposób wpłynęło to na branżę instalacyjno grzewczą w III kwartale 2011 roku?

Rynek budowlano-montażowy w III kwartale 2011 roku

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez pierwsze trzy kwartały 2011 roku był o 18,2% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku.
Ogólny jednak klimat w budownictwie po zakończeniu III kwartału 2011 roku jest bardziej pesymistyczny niż w ostatnich miesiącach, czy rok temu. Takie stanowisko prezentują także firmy handlowe z branży instalacyjno-grzewczej.

Skąd taki nagły przypływ pesymizmu w branży budowlanej, która jakby nie było jest jedną z branż osiągających najlepsze wyniki w ciągu ostatnich lat? Przecież po drugim kwartale 2011 roku firmy wykonawcze w branży wyrażały duży optymizm. Portfel zamówień na usługi w tej grupie firm osiągnięty w pierwszym półroczu, zapewniał praktycznie pełne wykorzystanie mocy przerobowych do końca roku dla większości z nich...

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto przestudiować wyniki dotyczące liczby ogłaszanych przetargów. Jak podaje raport opracowany przez serwis eGospodarka, we wrześniu wzrosła w porównaniu do sierpnia liczba ogłaszanych przetargów na dostawy usług oraz urządzeń. W branży budowlanej widoczny od początku roku trend spadkowy był kontynuowany. Po trzech kwartałach 2011 roku można już zaryzykować stwierdzenie, że inwestycyjne spowolnienie jest coraz bardziej widoczne, co może mieć już niedługo wpływ na cała gospodarkę.

W Biuletynie Zamówień Publicznych jedyna grupa która zanotowała spadki, jest właśnie budownictwo, gdzie spadek we wrześniu w porównaniu do sierpnia wyniósł 10,29 %. Porównując rok do roku, spadek jest jeszcze większy, ponieważ wyniósł aż 20,89%.

W okresie styczeń – wrzesień 2011 roku widać wyraźnie mocny spadek liczby postępowań przetargowych w branży budowlanej - 13,59 % mniej w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku, gdy pojawiło się pojawiło się 51 tys. 170 ogłoszeń z tego zakresu usług. Przedsiębiorcy, obserwując taką tendencję, maja podstawę do obaw, że może mieć to negatywny wpływ na branżę w przyszłości.

Spadek liczby ogłoszonych postępowań przetargowych w branży budowlanej oznaczać może w perspektywie kilku miesięcy ograniczenie poziomu inwestycji publicznych w segmencie budowlanym. Zamówienia publiczne w sferze budowlanej to przecięż głównie projekty infrastrukturalne, które są ważnym czynnikiem oddziałującym na cały obszar gospodarki. Obniżenie zakresu inwestycji publicznych może pociągnąć za sobą spadek dochodów zarówno przedsiębiorstw, jak i budżetu Państwa

Dla branży instalacyjno-grzewczej może mieć to pośredni wpływ na sytuacje rynkową. Można stwierdzić, że na szczęście ten segment rynku budowlanego w mniejszym stopniu jest uzależniony od zamówień publicznych, chociaż redukcja realizowanych projektów w tzw. obiektówkach z pewnością jest związana przynajmniej w części z segmentem zamówień publicznych. Większa część realizowanych w branży projektów i usług jest oparta na prywatnych inwestorach – zarówno klientach indywidualnych jak i deweloperach. Niemniej, negatywne zjawiska z całej branży budowlanej, mogą mieć przełożenie na siłę ekonomiczną inwestorów realizujących inwestycje instalacyjno-grzewcze.

Póki co, zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2011 roku była o 7,7% wyższa w porównaniu z wrześniem 2010 roku i o 13% wyższa niż w sierpniu. Za dobre wyniki odpowiada przede wszystkim przemysł i budownictwo.

Budownictwo mieszkaniowe w III kwartale 2011 roku

Branża instalacyjno-grzewcza, opiera się w głównej części na budownictwie mieszkaniowym. Dlatego warto zwrócić uwagę na wyniki mieszkaniówki, zarówno z uwagi na obecną sytuacje rynkową, jak też na możliwe scenariusze w przyszłości.

Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowanymi przez GUS, w okresie I – III kwartału 2011 roku oddano do użytku 87.274 mieszkań, co oznacza 10,6% mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku oraz 24,0 % mniej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Jest to kontynuacja efektu spadku liczby rozpoczynanych budów w tamtym okresie, połączonych z czasem realizacji inwestycji. Z kwartału na kwartał spadki te są coraz niższe.
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie od października 2010 roku do września 2011 roku wyniosła 158.600, co oznacza wzrost o 2,45% w porównaniu do wyników na koniec sierpnia 2011 roku, ale tylko 1,3% mniej niż rok temu.

Bardzo pozytywnym wynikiem, wskazującym na stałość utrzymującego się już kilku miesięcy trendu, jest wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz wzrost liczby udzielanych pozwoleń na budowę. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku rozpoczęto budowę ponad 128.000 mieszkań.
Jeśli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań, to po pierwszych trzech kwartałach 2011 roku, przy ilości ponad 141.000 mieszkań na które wydano pozwolenia, można mówić o 6,8% wzrostu w tym względzie.

Jest to pozytywne zjawisko, zwiększa bowiem potencjał i zapotrzebowanie na usługi instalacyjne oraz urządzenia grzewcze do budynków. Jednak, analizując sytuacje na rynku nieruchomości i osłabienie siły nabywczej potencjalnego klienta, m.in. przez wygaszanie programu „rodzina na swoim”, należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane z utrzymaniem płynności finansowej części z deweloperów. Jak informuje Open Finance, czterokrotnie wzrosła liczba firm deweloperskich w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Kredytowej. Raport przedstawiony przez Narodowy Bank Polski także zwraca uwagę na to, że należy się liczyć z upadkami i przejęciami firm deweloperskich.

III kwartał 2011 roku charakteryzuje się słabszą płynność finansową firm wykonawczych, instalatorskich i ogólnobudowlanych. Sygnalizują to przede wszystkim firmy handlowe, które zwracają uwagę wręcz na pogorszenie się dyscypliny płatnościowej swoich odbiorców. Efektem tego jest słabsza płynność finansowa części zaopatrujących te firmy dostawców, w przypadku branży instalacyjno-grzewczej hurtowni instalacyjnych i punktów sprzedaży. Dotyczy to niestety tych firm, które chcą zrobić wynik „za wszelką cenę”.

Obserwując rozwój sytuacji, trudno się oprzeć wrażeniu, że wiosna 2012 roku może być ze względu na trudności płatnościowe trudna. Warto o tym pamiętać, realizując „zatowarowania” pod koniec 2011 roku na wydłużonych terminach płatności. Z opinii uczestników rynku wynika, że zatory płatnicze są, ale pojawiają się w wyniku sprzedaży „za wszelką cenę” i braku nadzoru nad dłużnikami.

Rozwój branży instalacyjno-grzewczej w III kwartale 2011 roku

Czy wyniki i prognozy dla rynku budowlano-montażowego oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego będą miały przełożenie na rozwój rynku instalacujno grzewczego w Polsce? W jaki sposób wpłynęły na tę branże w III kwartale 2011 roku? Co do tego jak zwykle zdania są podzielone.

Wszyscy w branży są zgodni co do tego, że dobre wyniki w produkcji budowlanej nie znalazły jednoznacznego odzwierciedlenia w wynikach branży instalacyjno-grzewczej.
Trzeci kwartał roku kojarzy się przeważnie z kanikułą i początkiem (wraz z początkiem września) głównego sezonu sprzedaży urządzeń grzewczych. Z opinii zebranych od przedstawicieli branży wynika, że trzeci kwartał, podobnie jak pierwsza połowa roku, był bardzo nierówny, bez diagnozy co do wyraźnej przyczyny.
Wszyscy, niezależnie od reprezentowanej grupy, wskazywali na rosnące problemy związane z przepływem należności.

III kwartał 2011 w branży instalacyjnej był oczekiwany przez branżę instalacyjno grzewczą jako początek tzw. sezonu. Niestety nie przyniósł on w tym roku "eksplozji" zamówień w branży kotłowej. Owszem, zanotowano zwiększone zamówienia, ale często były one daleko od zaplanowanych wcześniej wzrostów.

Można się tutaj doszukiwać różnych przyczyn, które wpłynęły na także sytuację. Jedną z nich mogła być za dobra pogoda. Tradycyjnie już klienci w Polsce czekają z uruchomieniem kotłowni do ostatnich chwil. Po niezbyt pogodnym lecie, mieliśmy piękny i ciepły wrzesień. A w takich wysokich temperaturach nie myśli się o uruchamianiu kotłowni. To spowodowało stosunkowo małą ilość zleceń serwisowych – przeglądy oraz brak wymian starych, kilkunastoletnich urządzeń na nowe. Do tego mogło się dołożyć przesuniecie w procesach inwestycyjnych – wykorzystanie ładnej pogody było wykorzystywane do pociągnięcia jeszcze prac ogólnobudowlanych. Natomiast montaż instalacji grzewczych, a przede wszystkim kotłów, odbywa się w ostatniej fazie tego procesu. Dlatego spora część dostawców kotłów w nasze ocenia sytuację we wrześniu w tym dziale jako daleki od oczekiwań.

Inaczej, zdaniem przedstawicieli branży, wyglądała sytuacje w tzw. instalacjach. Tu z kolei okres letni i wysokie temperatury we wrześniu spowodowały, że materiały instalacyjne sprzedawały się bardzo dobrze i prace instalacyjne szły pełną parą. Było to widoczne zarówno w materiałach instalacyjnych, jak i w grzejnikach. Jednak w tym roku nastąpiło ponowne bardzo duże zainteresowanie grzejnikami aluminiowymi, co spowodowało pomniejszenie zapotrzebowania na grzejnik stalowy. Tu z kolei należy zwrócić uwagę na brak rozwoju i wzrostu w segmencie grzejnika. Ocenia się, że rynek zanotuje w br. kolejny spadek. Wspominaliśmy już w poprzednim kwartale, o wypełnionym portfelu zamówień u instalatorów, dlatego taka sytuacja jest tylko potwierdzeniem naszych wcześniejszych prognoz.

Praktycznie wszyscy są zgodni co do tego, że największe wzrosty dały się zauważyć w segmencie urządzeń na energie odnawialną. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła i kolektorów słonecznych, których wzrosty sprzedaży w trzecim kwartale, podobnie jak wczesniej były nawet dwucyfrowe. To zjawisko, jak wspominaliśmy w poprzednim opracowaniu jest z jednej strony wynikiem wzrastającej świadomości społeczeństwa co do ochrony środowiska naturalnego, jak też chęci uzyskania maksymalnej iezależności energetycznej.

Ogrzewanie z OZE: kolektory słoneczne

W lipcu i sierpniu mieliśmy do czynienia z trwającym dalej sezonem w technice solarnej. Po pierwsze to zasługa o wiele większego rynku w 2011 również w związku z dostępnością programu dotacji NFOŚ, ale również z kolejnej obniżki cen dla inwestora w związku z konkurencyjnymi ofertami wielu producentów. A dobra pogoda spowodowała, że montaż kolektorów odbywał się dalej we wrześniu.

Należy zaznaczyć, że rynek instalacji solarnych jest i będzie większy w 2011 o co najmniej 20% względem 2010. Niektóre źródła sygnalizują wzrosty znacznie większe, nawet pow. 40%, ale przy ocenie należy tutaj przyjąć raczej średnią wartość możliwego wzrostu rynku. Jak będzie to wyglądało w rzeczywistości, z oceną należy poczekać na podsumowanie całego 2011 roku. 

Ogrzewanie z OZE: pompy ciepła

Drugim segmentem rynku urządzeń OZE do produkcji ciepła, który notuje wzrosty, lecz nieco mniejsze niż kolektory słoneczne, to rynek pomp ciepła. Niektórzy z przedstawicieli tego rynku wskazywali nawet na 40% wzrosty sprzedaży tych urządzeń. Należy jednak przyjąć, że ogólny średni wzrost instalacji pomp ciepła nie jest aż tak wysoki, tym bardziej że zdarzały się opinie o lekkim spadku sprzedaży tych urządzeń. Jest to produkt coraz bardziej popularny i coraz bardziej dostępny dla klienta.

Należy podkreślić, że obecnie najbardziej popularne są pompy ciepła powietrze-woda, tzw. typu Split. Ale także pozostałe rozwiązania pomp ciepła znajdują coraz szersze zastosowanie, w zależności od warunków technicznych zabudowy. Kolejną ważną tendencją, sygnalizowaną w okresie ostatnich miesięcy jest wzrastające zainteresowanie pompami ciepła powietrze-woda do ciepłej wody użytkowej.

Urządzenia oferowane na naszym rynku mają bardzo przystępną cenę i niejednokrotnie są wybierane przez inwestorów zamiast zestawów solarnych, tam gdzie warunki techniczne do podłączenia instalacji z kolektorami słonecznymi nie są sprzyjające. Cena takiej pompy ciepła jest niejednokrotnie o połowę mniejsza niż zestawu solarnego z podobną wydajnością. Ten segment rynku będzie notował zdecydowane wzrosty.

Powodzenie niezależnych źródeł ciepła opartych na OZE, bez wątpienia jest wynikiem zagrożenia wzrostem cen energii (szczególnie oleju i gazu). Mimo tego wydaje się, że realizacja planów sprzedażowych kotłów gazowych oraz kotłów z palnikami gazowymi będzie łatwiejsza, niż planów sprzedażowych kotłów na paliwo olejowe, które jest uzależnione od wahań kursu dolara na i cen ropy.

Spotkaliśmy się jednak z opiniami o powolnym odradzaniu się rynku kotłów olejowych. Wskazywałoby to na potwierdzenie tendencji idących w kierunku większej niezależności tzw. źródeł rozproszonych energii. Trend może mieć uzasadnienie, jeżeli potraktujemy takie źródło energii jako wspomaganie konwencjonalne energetyki odnawialnej. Zainteresowanie energią rozproszoną może także tłumaczyć sygnały o lekkim wzroście zainteresowania kotłami na paliwa stałe.

Ogrzewanie konwencjonalne: kotły grzewcze

Zdaniem zarówno producentów, jak i hurtowników, na rynku konwencjonalnych urządzeń grzewczych daje się zauważyć dalsze zmniejszenie zainteresowania kotłami konwencjonalnymi na rzecz techniki kondensacyjnej. Może to być spowodowane spadkiem ilości tzw. obiektówek które charakteryzowały się tym, prawie wyłącznym kryterium zakupu była cena urządzeń.

Nie można tutaj mówić o gwałtownym załamaniu się tego segmentu rynku, niemniej od początku roku, daje się zaobserwować konsekwentna tendencja polegająca na raz większych, raz lekkich spadkach sprzedaży kotłów konwencjonalnych.

Mówiąc ogólnie o wzrostach w sprzedaży kotłów kondensacyjnych, niektórzy uczestnicy rynku instalacyjno-grzewczego wskazują nawet na stosunkowo duże wzrosty, jednak nie jest to opinia która by królowała w branży. Tendencja wzrostowa tak, ale w umiarkowany, jednocyfrowy sposób – do ok. 10% wzrostu. Obserwuje się wyraźny trend w kierunku tańszych urządzeń danej grupy produktowej oraz redukcję zainteresowania kotłami stojącymi na rzecz kotłów wiszących.

Ogrzewanie konwencjonalne: przepływowe podgrzewacze c.w.u.

Od kilku miesięcy można zaobserwować zmniejszenie zainteresowania gazowymi przepływowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej. Sprzedaż tych urządzeń - bez specjalnej widocznej przyczyny - uległa zmniejszeniu już na przełomie II i III kwartału 2011 roku. Ten stan rzeczy panował praktycznie przez cały III kwartał.

Urządzenia te obecnie są związane praktycznie wyłącznie z rynkiem wymiany. Nie stosuje się ich w nowych instalacjach. Być może potencjał tego rynku w połączeniu z modernizacją sieci instalacyjno-grzewczej idącej w innym kierunku, przyspieszył zmniejszenie zapotrzebowania na gazowe przepływowe podgrzewacze wody?

Podumowanie

Podsumowując, III kwartał 2011 należy ocenić że rynek jest raczej pozbawiony dynamicznego wzrostu. Raczej można mówić o bardzo lekkim wzroście, rzędu kilku procent w stosunku do ubiegłego roku. Zarówno producenci, jak i hurtownicy są bardzo ostrożni w tych opiniach co do wyników osiągniętych w 2011 roku, oraz planowaniu obrotów w 2012 roku. Planowane są w większości bardzo niewielkie wzrosty lub wręcz powtórzenie wyniku z poprzedniego roku. Dodatkowo znaczna zmiana wartości kursu euro i brak perspektyw na jego obniżenie będzie skutkowało w najbliższych miesiącach podwyżkami produktów z branży instalacyjno-grzewczej, co może rzutować na ograniczenie wzrostów z uwagi na ograniczoną silę nabywcza inwestorów.

Należy przy okazji zaznaczyć, że w związku z szerokimi informacjami medialnymi w sprawie kryzysu w europejskiej gospodarce i nadchodzącym kryzysem do naszego kraju, nastroje wśród inwestorów i właścicieli hurtowni i firm budowlanych nie są najlepsze. Mimo braku realnych podstaw większość z nich ocenia, że IV kwartał 2011 i 2012 nie będą okresami wzrostów obrotów. Jest wiele firm które przewidują w przyszłym roku spadki.

materiały: SPIUG

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience  »

wentylatory do łazienke

 Jesteś instalatorem praktykującym? Skorzystaj z usłaug tej hurtowni »

Wybierz klimatyzator dopasowny do wymagań pomieszczenia »
klimatyzatory klimatyzacja
docenim jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Jaka jest alternatywa dla wentylatorów dachowych w restauracjach »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl