Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Rynek instalacyjno-grzewczy w II kwartale 2012 roku

Redakcja RI  |  27.07.2012

Po stosunkowo wysokich wzrostach z końcówki 2011 roku oraz dobrych wynikach na koniec I kwartału 2012 roku, oczekiwania co do II kwartału były dość wysokie. Tymczasem końcówka II kwartału 2012 charakteryzowała się dużymi spadkami, niemal w każdej dziedzinie. Coraz bardziej pogłębia się problem z płatnościami w branży.

Budownictwo w II kwartale 2012 roku

Z jednej strony, zgodnie z wynikami raportu przygotowanego przez Deloitte, rok 2012 jest rekordowym dla branży budowlanej pod względem wysokości przychodów. Jednocześnie, niesie ze sobą szereg wyzwań związanych z niestabilną sytuacją tego sektora. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na przetrwanie firm budowlanych jest skuteczne i kompleksowe zarządzanie projektami.

Ponadto, zgodnie z danymi GUS, budownictwo należało do rozwijających się w Polsce branż przemysłu, nawet pomimo widocznego spowolnienia w czerwcu. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w I półroczu 2012 roku był o 8,0% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku.

W stosunku do czerwca 2011 roku roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi, które obejmują także prace instalacyjno-grzewcze. Wzrost w tym wypadku wyniósł 2,1%,oraz w wzrosty nastąpiły w pracach związanych ze wznoszeniem budynków gdzie wzrost wyniósł o 0,5%.

Z drugiej zaś strony branża budowlana notuje wysokie tempo upadłości. Średni wskaźnik ogólnego zadłużenia dla 8 największych spółek z indeksu WIG-BUDOW osiągnął 60% ich wartości. Jak podaje COFACE, upadłości przedsiębiorstw budowlanych stanowią 24 proc. wszystkich ogłoszonych postanowień o upadłości. W przypadku budowlanych firm wykonawczych trend wzrostowy liczby bankructw trwa nieprzerwanie od kilku lat, jednak wzrost w 2012 roku jest bardzo dynamiczny i sięga 66 proc. r/r w okresie pierwszego półrocza.

Panuje opinia, że u podstawy problemów firm budowlanych system przetargów publicznych opartych na schemacie „cena czyni cuda czyli ccc”. W rezultacie, przedsiębiorcy przygotowywali oferty przetargowe w sposób, który często z premedytacją nie mógł zagwarantować im utrzymania płynności i terminowej zapłaty podwykonawcom. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać.

Nastąpił, nieznaczny co prawda, spadek cen produkcji budowlano-montażowej, który wyniósł 0,5% w porównaniu do grudnia ubiegłego roku, i były 0 0,4% wyższe niż przed rokiem.

Drastycznie za to wzrastają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych - zwiększające się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce w II kwartale 2012 roku

II kwartał 2012 roku w branży był dość daleki od oczekiwań, pod względem businessowym był dużo trudniejszy niż pierwszy, pomimo nieco większych obrotów. Początek I kwartału był ciężki, natomiast końcówka pozwoliła z nawiązką nadrobić pierwsze miesiące. W drugim kwartale sytuacja była odwrotna. W większości przypadków początek był dobry, natomiast końcówka (czerwiec) był w większości przypadków daleki od oczekiwań.

Hurtownie np. sygnalizowały brak klientów, instalatorzy mniejszą ilość obiektówek i pewien zastój w wykończeniówce mieszkań, jeżeli chodzi o branże. Producenci i hurtownie zgodnie wskazywały na wręcz dzika walkę cenową.

Wszyscy zgodnie wskazywali na coraz gorszą sytuację związaną z płatnościami. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Wskazuje się np. na sytuację w budownictwie mieszkaniowym. Deweloperzy oddają więcej mieszkań w stosunku do chłonności rynku. Stąd biorą się redukcje cen m2 mieszkania przy jego sprzedaży. To powoduje spowolnienie w realizacji rozpoczętych już inwestycji i rozpoczynanie inwestycji na które już uzyskano pozwolenie na budowę.
Efektem ubocznym wyhamowania sprzedaży mieszkań są zatory płatnicze, firmy wykonawcze nie płacą podwykonawcom, ci hurtowniom a hurtownie nie płacą producentom, pogarszając wyniki finansowe i płynność finansową.

Mówi się dużo o bankructwie wielu firm budowlanych i problemów z ich płynnością finansową. Efektem jest coraz większy pesymizm wśród instalatorów, handlowców i producentów. Według części opinii, kurczenie się rynku odczuwają przede wszystkim duże firmy dystrybucyjne. Mniejsze firmy instalacyjno wykonawcze działające w skali lokalnej radzą sobie w tej sytuacji lepiej. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż są one bliżej inwestora końcowego i droga realizacji płatności jest przez to krótsza.

Zdaniem instalatorów, w II kwartale 2012 roku dało również się zauważyć spowolnienie w ilościach zleceń na usługi instalacyjne. Montaż urządzeń w obecnie wznoszonych budynkach będzie raczej realizowany dopiero jesienią. Dobry instalator ma w dalszym ciągu wystarczająca ilość zleceń.

Przeczytaj artykuł: Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła »

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

  • Pompy ciepła: zanotowano dalszy dwucyfrowy wzrost (10 – 20%) w tej grupie produktowej. Dotyczy to szczególnie pomp ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła do centralnego ogrzewania (typu Split) zanotowały też wzrost rzędu 10 – 15%. Wynika to przypuszczalnie z coraz większej popularności tych urządzeń i możliwości uzyskania wsparcia finansowego z BOŚ w niektórych regionach Kraju.
  • Kolektory słoneczne: ten segment urządzeń także zanotował dwucyfrowy wzrost (10-15%).
  • Kotły gazowe wiszące: większość instalatorów wskazywała podobieństwa do analogicznego okresu w zeszłym roku, a nawet nieznaczny spadek w tej grupie towarowej. Spowodowane to było przede wszystkim niepewnością co do przyszłości finansów oraz zmniejszeniem liczby obiektówek. Dotyczyło to głównie kotłów konwencjonalnych. Spadki były znacznie większe, niż w przypadku kotłów kondensacyjnych, gdzie spadki oscylowały w granicach 0 – 10 %. 
  • Przepływowe podgrzewacze do wody: w tej grupie produkowej obserowano nawet 20% spadki sprzedaży, potwierdzając tendencje sygnalizowane w raportach SPIUG już rok temu.
  • Gazowe kotły stojące: tutaj były dosyć duże rozbieżności, wynikające m.in. ze stosunkowo małego potencjału rynku w porównaniu do kotłów wiszących. Ogólnie zanotowano pewien wzrost, ale było to prawdopodobnie wynikiem sprzedaży na kilka obiektów w niektórych regionach Polski.
  • Grzejniki: dosyć słaba w stosunku do oczekiwań sprzedaż przede wszystkim związana ze wzmożonymi zakupami przez hurtownie na koniec ub. r. Charakteryzowało się to utrzymaniem sprzedaży grzejnika stalowego-płytowego z hurtowni do klienta ostatecznego. Dał się zaznaczyć nieznaczny spadek sprzedaży grzejników aluminiowych – wprowadzone cło na grzejniki importowane z Chin do 70% spowoduje wzmocnienie producentów polskich i włoskich. W dalszym ciągu widać było wzrosty sprzedaży instalacji ogrzewania podłogowego, co było sygnalizowane już w poprzednich kwartałach.
  • Inne produkty: zdaniem hurtowników, zaznaczył się spadek sprzedaży instalacji miedzianych, kotłów na paliwa stałe. Natomiast wzrosty odnotowano w grupie akcesoriów typu pomp centralnego ogrzewania, termostatyki i armatury instalacyjno-grzewczej oraz systemów kominowych.

Podsumowanie

Na koniec II kwartału zaczęły przeważać nie najlepsze nastroje. Na pewno do tego przyczyniła się bardzo słaba ściągalność należności od firm wykonawczych. Dały się zaznaczyć pierwsze kłopoty firm i zmiany własności oraz bankructwa, to pociąga za sobą kłopoty finansowe producentów.
Niebagatelne, aczkolwiek może mało zauważalne, były tzw. długie weekendy. W II kwartale było ich co najmniej trzy. Do tego dochodziły rozgrywane w czerwcu Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I wbrew pozorom, fakt ten miał zapewne znaczenie na mniejsze od oczekiwanych obroty w branży.

Dała się znaczyć eskalacja wyścigów cenowych. Najmocniej, można to było zauważyć w sklepach internetowych. Biorąc pod uwagę cała branże instalatorską, łazienki i kanalizacja wyglądały lepiej od techniki grzewczej.

Najbliższy okres to okres wakacji, w którym raczej nie należy spodziewać się spektakularnych zmian wskazujących na wzrost rynku i sprzedaży. Jedynym w chwili obecnej pozytywnym faktem, jest jak na razie stabilność kursu złotego, co w przypadku importerów, nie powoduje kolejnych trudności, mających bardzo duży wpływ na marże osiągane na sprzedaży.

Pewne osłabienie siły nabywczej deweloperów ma wpływ na sytuację w branży. Przedłużanie się takiej sytuacji, jak też osłabienie siły nabywczej potencjalnych inwestorów indywidualnych, może przynieść negatywny efekt w przyszłym roku.

Sytuacji nie polepszy na pewno działanie lobby ciepła systemowego, które poprzez kolejne wprowadzanie przepisów ograniczających np. instalacje kotłowni w piwnicy, nie wydawanie pozwolenia na budowę czy modernizację dla obiektów publicznych wyposażonych we własne źródło ciepła, jeżeli w okolicy jest przyłącze sieci c.o., stara się ograniczyć możliwości wyboru inwestora co do źródła energii.

materiały: SPIUG

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czego możesz się spodziewać po nowych kurtynach powietrznych »

systemy wentylacyjne

 Jesteś instalatorem praktykującym? Skorzystaj z usłaug tej hurtowni »

Wybierz klimatyzator dopasowny do wymagań pomieszczenia »
klimatyzatory klimatyzacja
docenim jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience »

wentylatory do łazienke

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Jaka jest alternatywa dla wentylatorów dachowych w restauracjach »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl