Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Rynek instalacyjno-grzewczy w IV kw. 2013 roku

Redakcja RI  |  12.02.2014

Według informacji SPIUG, IV kw. 2014 roku zakończył trudny rok tak w branży instalacyjno-grzewczej, jak i całej branży budowlanej. W ostatnich miesiącach minionego roku spadki zaczęły maleć, by w grudniu 2013 roku branża zanotowała wzrost o 5,8%.

Każdy wskaźnik makroekonomiczny opisujący budownictwo w 2013 roku wykazywał stosunkowo duże spadki. Dla rynku urządzeń grzewczych, znaczenie mają takie wskaźniki jak popyt krajowy, który zmniejszył się realnie o 0,2% przy wzroście PKB o 1,6%. Dla porównania, w 2012 roku popyt krajowy się zmniejszył o 0,1% przy wzroście PKB o 1,9%.

W IV kwartale 2013 roku dało się zauważyć, że gospodarstwa domowe zaczęły ostrożnie zwiększać konsumpcję, a firmy zaczęły odbudowywać zapasy i zwiększać inwestycje, co miało swoje odzwierciedlenie w ilości sprzedawanych elementów instalacyjno-grzewczych. Do wzrostu w segmencie przyczynił się także wzrost wykańczanych mieszkań, oddawanych do użytku przed końcem roku.

W styczniu 2014 roku nastroje konsumenckie wyraźnie uległy poprawie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący aktualne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8%. W największym stopniu poprawiły się oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów, m.in. inwestycje w ramach branży instalacyjno-grzewczej (o 6,6%). W skali rok do roku wartość BUWK wzrosła o 10,6%.

Według oceny ilości przetargów analizowanych przez eGospodarka.pl, w 2013 roku zanotowano 1,73% wzrost liczby postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla prac remontowo-budowlanych. W całym roku ilość ogłoszonych przetargów w branży budowlanej była wyraźnie niższa niż średnia z lat 2008-2012, ale wszystko wskazuje, że negatywna tendencja została wyhamowana i nawet uległa odwróceniu - w IV kwartale 2013 roku ogłoszono 6,53% więcej zamówień na prace budowlanie niż rok wcześniej, a w III kwartale ten wzrost wyniósł 6,7%.

Największy wpływ na wyniki branży instalacyjno-grzewczej ma sytuacja w budownictwie mieszkaniowym. Od połowy roku GUS publikował wyniki, które pokazywały pozytywne dane o ilości mieszkań których budowę rozpoczęli deweloperzy. W grudniu 2013 roku wzrost był już na poziomie 15,1%, w porównaniu rok do roku. Ogólnie:

 • w grudniu 2013 oddano do użytkowania 3,4% mniej mieszkań niż w grudniu 2012 roku
 • nastąpił znaczny progres w zakresie rozpoczętych budów, który osiągnął 15,7% a ilość wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 4,6%
 • w 2013 roku oddano do użytkowania 4,4% mniej mieszkań niż w 2012 roku
 • wydano o 16% mniej pozwoleń na budowę w porównaniu do 2012 roku
 • rozpoczęto o 10,2% mniej nowych budów w mieszkaniówce
 • największy udział w ilości oddawanych mieszkań mieli inwestorzy indywidualni z udziałem na poziomie 55,5%, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Ocena rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce w IV kwartale 2013 roku

Czwarty kwartał 2013 roku zakończył ciężki rok dla branży. Pomimo że nie zawsze udało się w pełni odrobić starty z pierwszego półrocza, nastroje w branży pod koniec roku były raczej pozytywne.

Wyniki 4. kwartału 2013 roku były zdecydowanie lepsze w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ na to, obok wyżej wspomnianych czynników, miały zakupy związane z końcem odliczania podatku VAT na materiały budowlane, w tym instalacyjne.

Jeśli chodzi o rynek wymian, to szacuje się, że w 4. kwartale panowała równowaga pomiędzy nowymi instalacjami a modernizacjami. Kilka miesięcy wcześniej, mówiło się o przewadze rynku wymian, co było spowodowane opóźnieniami w utrzymaniu harmonogramów budowlanych dla nowobudowanych obiektów.

Także daje się słyszeć opinie, że polepszyła się dyscyplina płatnicza. Zebrane opinie wskazują na fakt, ze większość firm dystrybucyjnych i wykonawczych potrafiło się dostosować do zaistniałej sytuacji, dbając o swoje finanse i wymagania odpowiednich zabezpieczeń ze strony swoich odbiorców.
Z tego powodu nie było jakiś spektakularnych zmian w strukturze rynku.

Odrabianie strat z pierwszego półrocza zaowocowało nawet dwucyfrowym wzrostem rynku instalacyjno-grzewczego (10-12%) w porównaniu do 4. kwartału 2012 roku. Wyniki całego 2013 roku, w porównaniu do roku 2012 roku, spadły ok. 5-10%.

Oczywiście w kilku grupach towarowych zanotowano stosunkowo wysokie wzrosty, jak na sytuację rynkową, która miała miejsce w ciągu całego 2013 roku. Ocenia się, że wynikiem walki o wzrost przychodów była kilkuprocentowa (średnio 4-6%) redukcja cen praktycznie u wszystkich producentów.

Sytuacja rynkowa wybranych grup produktowych

 1. Pompy ciepła: Według sporej części respondentów w 4. kwartale 2013 roku miał miejsce spory wzrost tego rynku - nawet 20 %. W skali całego roku, pompy ciepła należały do tej nielicznej grupy produktów, które odnotowały stosunkowo znaczące wzrosty, szacowane na 10-20%. Stabilny silny wzrost w tej grupie towarowej wskazuje na istniejący w Polsce jeszcze duży potencjał do stosowania pomp ciepła.
 2. Kolektory słoneczne: Po raz pierwszy od dłuższego czasu w tej grupie produktowej zanotowano spadek. Strat nie skompensowała stabilna sytuacja czy nawet niewielkie wzrosty sprzedaży kolektorów słonecznych na tzw. obiektówki, czy w sprzedały bezpośredniej do klientów.

  Analizując zebrane dostępne informacje, można przyjąć w skali całego 2013 roku stabilna sytuację z tendencją do lekkiego spadku rzędu 5%. Nieco większe spadki (15 – 20%) dotknęły grupę kolektorów próżniowych.

  Na taką sytuację wpływ miała na pewno pogoda, jaka panowała w 2013 roku (zima utrzymywała się do poczatków kwietnia). Poza tym można zaobserwować już pewne nasycenie rynku przygotowania c.w.u. przy pomocy kolektorów słonecznych. Producenci zdecydowanie za późno rozpoczęli informowanie inwestorów o możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych jako wydajnego źródła ogrzewania.

  Do rozwoju rynku kolektorów nie przyczyniły się tzw. złe przykłady montażu instalacji, których podejmowały się osoby niewykwalifikowane. Obok niskiej jakości montażu proponowano inwestorom także tańsze zamienniki urządzeń, które nie działały zgodnie z założeniami projektowymi.
 3. Kotły gazowe wiszące: W tej grupie towarowej, prawie wszyscy wskazywali w 4 kwartale na wzrosty lub stabilizację sytuacji rynkowej. Wzrosty dla kotłów konwencjonalnych w 4. kwartale 2013 roku były oceniane na poziomie 10 -15% (nawet do 20%). Natomiast dla kotów kondensacyjnych wzrosty były szacowane w tym okresie na poziomie 15 - 20% (nawet do 40%).

  W skali rocznej rynek kotłów konwencjonalnych był oceniany stabilnie, z lekkim spadkiem dla kotłów konwencjonalnych (-5%) oraz niewielkimw zrostem dla kotłów kondensacyjnych (+10%).
 4. Przepływowe podgrzewacze do wody: Tendencja w tej grupie produktowej jest ustabilizowana na lekki spadek, zarówno w skali kwartalnej, jak i rocznej (7-11%). Rynek zbytu dla tych urządzeń jest praktycznie rynkiem wymian, który w miarę postępujących kompleksowych modernizacji całych instalacji z roku na rok wyraźnie się kurczy.
 5. Gazowe kotły stojące: w wypadku tej grupy towarowej, utrzymuje się tendencja stabilna ze wskazanie na spadki, które oceniane są na poziomie 10%. Sprzedają się głównie gazowe kotły kondensacyjne większych mocy. Dużo rzadziej kotły olejowe i gazowe konwencjonalne.
 6. Grzejniki: Rynek grzejników stalowych w 4. kwartale 2013 roku był na wyraźnym plusie (3-15%). W przypadku grzejników aluminiowych opinie polaryzowały się - od dwucyfrowych spadków do dwucyfrowych wzrostów. Ogólnie można przyjąć, że w skali roku w segmencie grzejników panowała stabilna sytuacja.
 7. Inne produkty: sytuacja w innych elementach instalacji grzewczych wydaje się stabilna. Ewentualne spadki były szacowane na poziomie od 1,5 do 3%. Warto tutaj zaznaczyć znaczne zwiększenie zainteresowania przewodami powietrzno-spalinowymi z PP, co jest związane z coraz większym zainteresowaniem klientów z uwagi na montaż elementów i coraz mniejszy opór kominiarzy do tego typu rozwiązania, które z powodzeniem jest stosowane w kotłach kondensacyjnych od wielu lat w całej Europie.

Perspektywy rynku instalacyjno-grzewczego w 2014 roku

Pozytywne tendencje w budownictwie mieszkaniowym, które zarysowały się w drugim półroczy 2013 roku, wskaźniki koniunktury konsumenckiej oraz nastroje w branży, pozwalają mieć nadzieję, że nadchodzący rok nie powinien obfitować w negatywne zdarzenia mające wpływ na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego. Pogoda od początku 2014 roku także jest łaskawa dla instalatorów i budowlańców.

Otwarcie nowej perspektywy budżetowej dla dofinansowań z UE, pozwoli na ponowne uruchomienie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, co przełoży się według ekonomistów na ok. 3% wzrost gospodarczy. Szacuje się, że dzięki temu w 2014 roku produkcja budowlana ponownie osiągnie dodatni wynik, chociaż na poziomie jednocyfrowym.

W budownictwie mieszkaniowym trzeba zwrócić uwagę na spadki w ilości wydawanych pozwoleń na budowę i ilości rozpoczynanych budów, ponieważ poprzez przesunięcie w procesie inwestycyjnym, branża instalacyjno-grzewcza jest w fazie tzw. wykończeniówki, i trudno w najbliższym roku liczyć na duża ilość obiektów do wyposażenia. Pewnym uzupełnieniem może być zwiększony rynek modernizacji i wymian starych urządzeń na nowe, spowodowany wzrastającymi nastrojami konsumenckimi i zwiększonymi dochodami ludności jako efektem wzrostu gospodarczego.

Jeśli chodzi o rynek urządzeń wykorzystujących oze, trudno będzie liczyć na wsparcie państwa, biorąc szczególnie pod uwage sytuację ustawy o OZE. Raczej rozwinie się oddolny ruch Energetyki Obywatelskiej, inicjatywy obywateli na rzecz wykorzystania dostępnych lokalnie źródeł energii, w dużej części odnawialnych, pozwalających na lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po to aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym.

materiały: SPIUG

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Jak osiągnąć 99% skuteczność bakteriobójczej w wentylacji » Któremu producentowi systemów grzewczych i wodociagowych zaufać »
bezpieczeństwo instalatora rury wielowarstwowe
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jaka pompa ciepła zwalcza bakterię Legionella »

pompy ciepła

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Dobór wymienników płytowych
 • - Rekuperatory ścienne a prawo
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl