Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

INSTALACJE 2014. Relacja

Redakcja RI  |  13.05.2014
AC

Od 8 do 11 kwietnia br. w Poznaniu na targach INSTALACJE prezentowało swoje oferty 257 wystawców. Zaprezentowali oni wiele nowości i wszystko wskazuje, że w branży dokonuje się istotna zmiana – odchodzą nieefektywne, energochłonne i wysokoemisyjne urządzenia.

Zastępują je źródła ciepła o wysokiej efektywności i wykorzystujące energię odnawialną lub wchodzące w skład układów z niej czerpiących. Instalacji nie buduje się już tylko według kryterium ceny zakupu – ma być ona trwała i wyposażona w elementy do regulacji i sterowania, żeby zapewnić jak najniższe koszty eksploatacji bez uszczerbku na komforcie i niezawodności.

O tych tendencjach świadczą też Złote Medale MTP – nagrodzono m.in.:

 • trzy pompy ciepła (Dimplex, Daikin, Tweetop),
 • dwa kotły kondensacyjne (ATAG),
 • dwa zawory (Grundfos, Belimo),
 • dwa systemy do instalacji c.o. (Regulus, Sigma Li),
 • jeden kolektor słoneczny (Ensol),
 • jeden program do projektowania (Fluid Desk).

Wystawcy zgłosili ponad 100 nowości i prym wśród nich wiodły elementy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody – jak np. zawory, rozdzielacze, grupy pompowe, a także źródła ciepła – kotły, pompy ciepła, kolektory oraz systemy regulacji i sterowania.

Targi INSTALACJE nabierają coraz wyraźniejszego oblicza – to impreza dla instalatorów, fachowców z branży grzewczej i wentylacyjnej. Przygotowano dla nich wiele atrakcji i wydarzeń – jak np. Mistrzostwa Instalatorów i Klub Instalatora. Były też wydarzenia dla projektantów i producentów, wprawdzie o innej skali, ale za to o istotnej wadze z powodu problemów, jakie na nich poruszano, jak np. konferencje PORT PC, SPIUG i WOIIB czy IGCP.

Rynek urządzeń grzewczych

W pierwszym dniu targów odbyła się II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:

 • w ramach bloku ogólnego zaprezentowano problemy branży, którymi zajmował się SPIUG w ostatnich latach, oraz sytuację na rynku zaopatrzenia w gaz – temat w branży mało znany, pomimo że ok. 70% rynku urządzeń grzewczych to właśnie urządzenia, dla których paliwem jest gaz ziemny.
 • drugi blok dotyczył aktualnych i ważnych dla funkcjonowania branży zagadnień: przepisów prawa i programów pomocowych,
 • trzeci praktycznych rozwiązań i podsumowania sytuacji rynkowej w branży instalacji grzewczych.

Wśród wystąpień poświęconych perspektywom rynku warto odnotować szczególnie referat Janusza Starościka, prezesa zarządu SPIUG, który wskazywał na energetykę prosumencką jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych. Na kierunki rozwoju nowoczesnych technologii urządzeń grzewczych w Polsce wskazywał także Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC.

Unijna promocja budownictwa energooszczędnego i odnawialnych źródeł energii oraz regulacje dot. emisji zanieczyszczeń, a także czytelny i jednoznaczny system oznaczania efektywności urządzeń energetycznych spowodują spore zmiany na rynku instalacyjnym i za kilka lat rynek urządzeń grzewczych będzie zupełnie inny niż obecnie. Wprowadzane regulacje spowodują w najbliższych latach wzrost rynku pomp ciepła powietrze/woda i systemów hybrydowych (np. kocioł kondensacyjny plus pompa ciepła) oraz gruntowych pomp ciepła, zwiększenie rynku kotłów kondensacyjnych i tym samym spadek zwykłych kotłów gazowych oraz niewielki wzrost rynku urządzeń kogeneracyjnych.

W Europie przewidywane są znaczne wzrosty rynku pomp ciepła i systemów hybrydowych (kocioł gazowy i pompa ciepła typu powietrze/woda). Na rynek urządzeń grzewczych będzie też mieć wpływ redukcja niskiej emisji, szczególnie ważna dla Polski, zwłaszcza południowej, Czech i Słowacji oraz północnych Włoch. Redukcja niskiej emisji oznaczać będzie także zmniejszenie liczby kotłów węglowych. Wraz z wymogami ecodesign może to spowodować uszczuplenie rynku kotłów na paliwa stałe o 30–80%.

O tym, jak kształtował się rynek urządzeń grzewczych w Polsce w ubiegłym roku, mówił Witold Ludwiczak, członek zarządu SPIUG. Pomimo znacznych spadków na rynku budowlanym branża instalacji grzewczych nie odnotowała spadków, a nawet minimalny wzrost. Są jednak grupy produktów, które od dłuższego czasu cieszą się coraz mniejszym popytem, jak gazowe przepływowe podgrzewacze wody, kotły na paliwa stałe czy grzejniki stalowe.

Na konferencji poruszano także kwestie interpretacji prawa budowlanego i energetycznego w aspekcie instalacji z indywidualnymi źródłami ciepła o mocy powyżej 50 kW i ciepła systemowego. Zaprezentowano też program NFOŚiGW Prosument oferujący wsparcie dla mikrogeneracji, badania internetowego rynku urządzeń grzewczych, doświadczenia z programu na rzecz ochrony powietrza w Krakowie oraz trigenerację w praktyce.

W podsumowaniu konferencji prezes zarządu SPIUG wskazywał, że przekazywane są spore środki na badania w przemyśle, tworzone regulacje i instrumenty wsparcia dla nowych technologii stosowanych w technice grzewczej. Towarzyszą temu jednak próby wprowadzania do prawa regulacji negatywnie wpływających na rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii na rynku instalacji grzewczych korzystających ze źródeł odnawialnych i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń.

Konferencję zwieńczyło ogłoszenie wyników konkursu Lider Instalacji i rozdanie nagród przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”.

Wiedza daje przewagę

Drugiego dnia targów odbyła się Konferencja Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła pt. „Wiedza daje przewagę. Rewolucja w technice grzewczej w 2015 roku. Czy jesteś na nią przygotowany?”. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez PORT PC mające na celu wypracowanie wspólnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla producentów, instalatorów, przedstawicieli handlowych oraz projektantów instalacji z pompami ciepła. Dyskutowano o aktualnym stanie i najbliższej przyszłości branży grzewczej w Polsce i o tym, jak wpłyną na nią nowe wymagania prawne i ekologiczne.

Paweł Lachman zwrócił uwagę na współczynnik SPF pomp ciepła i związaną z nim emisję CO2. Po 2020 r. każda pompa o SPF > 2,7 będzie emitować mniej CO2 niż kocioł gazowy. Powrócono również do tematu rynku kotłów stałopalnych. Klasę A+ lub A będą mogły osiągnąć tylko kotły na biomasę, natomiast kondensacyjne kotły na pelety będą sklasyfikowane jako A++.

W trakcie burzliwej dyskusji mówiono o wspieraniu mikrokogeneracji oraz enigmatycznych wartościach współczynników nakładu energii pierwotnej np. dla sieci ciepłowniczej.

Przeczytaj także: Szkolenia i certyfikacja EUCERT >>

Sporo uwagi poświęcono wprowadzanemu w Polsce przez PORT PC programowi szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT – szkolenia te mają się rozpocząć na początku maja br. w Parku Naukowo Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach. Certyfikat EHPA mogą otrzymać osoby, które mają udokumentowane doświadczenie zawodowe, uczestniczyli w szkoleniu EUROCERT, zdali wieńczący je egzamin i pracują jako instalatorzy pomp ciepła.

Przeczytaj także: Premiera wytycznych PORTPC do wyznaczenia sezonowego współczynnika efektywności pomp ciepła SCOP >>

Zaprezentowano też oprogramowanie wspierające i uzupełniające szkolenia, m.in. program symulacyjny dla instalacji z pompami ciepła WP-OPT oraz program EED służący do symulacji pracy gruntowych wymienników ciepła.

Dyskutowano także o kolejnej części wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła pt. „Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności SCOP dla sprężarkowych pomp ciepła wg wytycznych VDI 4650 cz. 1”.

Przeczytaj także: Wytyczne PORTPC do równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chłodniczych >>

Zaprezentowano narzędzia wsparcia przygotowane przez PORT PC dla programu Prosument, w tym kalkulator efektywności SCOP stworzony wg wytycznych PORT PC. Jest on dostępny online na stronie www.portpc.pl.

Dużo kontrowersji i pytań wzbudził program Prosumet oraz zasady dofinansowania mikro i małych instalacji z OZE. Wskazywano na nagłe zmiany wprowadzone do programu już po zakończeniu konsultacji społecznych. Obecne regulacje wykluczają bowiem z dofinansowania instalacje OZE służące tylko do produkcji ciepła (bez produkcji energii elektrycznej z OZE).

Przeczytaj także: Kto zwyciężył w konkursach „Wygrywaj Nagrody z KAN-therm”? >>

Dr Adolf Mirowski, wiceprezes zarządu PORT PC, podał również przykłady najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu instalacji z pompami ciepła wraz z prezentacją prawidłowego postępowania. Główne trudności przy doborze długości gruntowego wymiennika ciepła sprawia współczynnik jednostkowej wydajności gruntu, który jest bardzo często źle dobierany.

Podkreślano również, że dla odpowiedniego doboru urządzenia ważna jest analiza jego czasu pracy, którą trudno przeprowadzić bez odpowiedniego programu symulacyjnego. Konferencja zgromadziła ponad 170 osób, a formuła uzupełniania wystąpień otwartymi dyskusjami nadała temu spotkaniu dodatkową jakość.

Konferencja WOIIB

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała dla inżynierów konferencję, podczas której dyskutowano o efektywności energetycznej w budownictwie.

Dr inż. Andrzej Górka przedstawił techniczne możliwości budowy układów grzewczych o dużym udziale energii odnawialnej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomp ciepła, gruntowych wymienników ciepła.

O potencjale współczesnych instalacji z nowoczesnymi centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi mówił dr hab. inż. Mieczysław Porowski. Z kolei dr inż. Radosław Górzeński omówił zasady energooszczędnej eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Ciepło systemowe

II Targi Ciepła Systemowego to wystawa, którą zorganizowała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Targom TCS towarzyszyła dwudniowa IX Konferencja Techniczna, w trakcie której omawiano nowoczesne, efektywne i ekologiczne technologie w ciepłownictwie systemowym. Uczestniczyło w niej ponad 100 specjalistów z przedsiębiorstw energetyki cielnej, ciepłowni, elektrociepłowni, gospodarki komunalnej oraz firm współpracujących z ciepłownictwem.

Mistrzostwa Instalatorów

Finał Mistrzostw Polski Instalatorów wzbudził wielkie emocje. O tytuł mistrza walczyło blisko 100 fachowców wyłonionych z ponad 1300 biorących udział w eliminacjach przeprowadzanych w ubiegłym roku w wielu miastach w ramach RoadShow orazi bezpośrednio na targach. Zadanie polegało na wykonaniu 16 czynności zgodnie z otrzymanymi instrukcjami i były to prace monterskie – przykręcanie, regulacja, montaż oraz przeprowadzenie próby ciśnieniowej. Oceniano szybkość i dokładność.

Zwycięzcą został Dariusz Piotrowski z czasem 1 minuta i 47 sekund. Z targów wrócił nowym Mercedesem Citan.

Na targach odbyły się także Mistrzostwa Polski Instalatorów dla Szkół, w ramach których przyszli instalatorzy także mogli spróbować swoich sił w montażu. Młodym Mistrzem Montażu został Kamil Maleszka z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu z czasem 2 minuty i 58 sekund.
Konkurs wspierały firmy: Afriso, Vogel&Noot, Mercedes Benz, Grundfos, Rehau, Broetje Heizung, Bims Plus oraz MTP.

Klub Instalatora

Grupa SBS i MTP kolejny raz zorganizowały Klub Instalatora ze specjalnie zaaranżowaną przestrzenią do integracji środowiska i rozrywki. Odbywały się tam m.in. pokazy mody roboczej, a nawet strojów wieczorowych i plażowych. Można było też podziwiać akrobacje mistrzów Polski i wicemistrzów świata w trialu rowerowym.

Dla instalatorów organizowano konkursy, np. Grę Targową – krzyżówkę, której kolejne hasła można było poznać, odwiedzając stoiska wybranych wystawców i rozwiązując specjalnie przygotowane zagadki. W tym roku w ramach „akcji autokarowej” organizowanej przez hurtownie Grupy SBS przyjechało na targi ponad 3000 instalatorów.

Wygrywaj z KAN-therm

Podczas targów rozstrzygnięto konkurs „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”. Wykonawcy i projektanci mieli za zadanie wykonać instalację lub jej projekt w Systemie KAN-therm i odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego zdecydowałeś się na zastosowanie Systemu KANtherm?”.

Główną nagrodę w konkursie dla wykonawców – Mercedesa Citan – wygrała firma instalacyjno-budowlana Probud z Krakowa. Wśród projektantów zwycięzcą zostało Biuro Projektowe MPD Paweł Pająk z Tomaszowa Mazowieckiego, któremu przypadł kolorowy ploter HP Designjet T790 44-in ePrinter.

Nagrody specjalne – dwa iPady Retina – dla uczestników, którzy zgłosili najwięcej instalacji lub projektów, trafiły do firm Probud oraz PMP Project Marcin Pasiak z Czułowa.

Łączna suma nagród wynosiła 170 tys. zł, a wśród nich znalazły się m.in.: naciskarka Novopress z zestawem pięciu szczęk, iPad Retina i iPad Mini, programy AutoCAD LT 2013 oraz firm Sankom i InstalSoft, a także bezpłatne roczne prenumeraty „Rynku Instalacyjnego”.

Heliosy

W tym konkursie dla projektantów firma Flowair promuje innowacyjne prace z zakresu instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Projektanci – laureaci konkursu Helios – prezentowali swoje prace na stoisku Flowair, które wyróżniało się niekonwencjonalną budową – było to odzwierciedlenie hali magazynowej, w której zamontowano kompleksowe rozwiązania grzewczo-wentylacyjne oferowane przez firmę – w tym m.in. nagrzewnice, kurtyny i jednostki odzysku ciepła.

Złoto dla najlepszych

Produkty nagrodzone Złotymi Medalami wymieniliśmy w poprzednim numerze „Rynku”. W czasie targów ocenianie są także stoiska – pod kątem strategii prezentacji produktów i komunikacji ze zwiedzającymi.

Przeczytaj także: Złote Medale Targów INSTALACJE 2014 >>

W tym roku statuetką Acanthus Aureus nagrodzono stoiska m.in. firm: PellasX, McAlpine, LFP, Od lewej: Grzegorz Lach – dyrektor handlowy KAN Polska, Sebastian Kaczan – dyrektor handlu i marketingu Grupy KAN, Maciej Kawa i Sylwester Wymazała – laureaci konkursu, właściciele firmy Instalacyjno-Budowlanej „Probud” S.C.
Capricorn, Flowair, Kermi, Daikin, Venture Industries, Uniwersal, Tweetop, PGNiG, Dabrowent oraz Itron.

Targom INSTALACJE towarzyszyły Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Kolejna edycja INSTALACJI – wiosną 2016 r.

Waldemar Joniec, Katarzyna Rybka

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl