Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

BIM w poprawie jakości zamówień publicznych w Polsce

www.sxc.hu

Podczas VI Konferencji dla Budownictwa zorganizowanej przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa (1–2 kwietnia br., Rawa Mazowiecka) odbyła się m.in. debata „Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie – czy to możliwe?”.

W tezach do dyskusji prezes związku Ryszard Kowalski wskazywał, że „Interes służb udzielających zamówień publicznych nie jest tożsamy z interesem zamawiającego i adresatów zamówienia, czyli społeczeństwa. O ile przełożeni są w stanie wymusić zabezpieczenie swoich interesów, takich jak wizerunek polityczny, to w procesie udzielania zamówień publicznych interes publiczny nie ma odpowiedniej reprezentacji”.

Problem ten nie dotyczy tylko Polski i na poziomie UE powstają nowe regulacje, których celem jest zabezpieczenie interesu publicznego.

Nowe przepisy dot. zamówień publicznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (DzU UE L 94/65) uwzględnia dotychczas pomijane elementy, których stosowanie mogłoby diametralnie zmienić jakość realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych.

Po pierwsze, wprowadza pojęcie kryterium ceny ekonomicznie uzasadnionej jako alternatywy dla ceny najniższej, czyli ceny inwestycji uwzględniającej koszty nie tylko projektowania i realizacji, ale też eksploatacji oraz remontów w perspektywie najbliższych 10–20 lat.

W nowej dyrektywie pojawia się pojęcie cyklu życia inwestycji, gdzie ważne są nie tylko koszty realizacji, ale i późniejsze koszty operacyjne. Niestety dla Urzędu Zamówień Publicznych jest to zbyt długa perspektywa, trudna do oceny w momencie wyboru najlepszej oferty, a w efekcie niemożliwa do przyjęcia.

Drugim bardzo ważnym elementem, jaki wprowadza nowa dyrektywa, jest chęć przeniesienia jak największego fragmentu procesu udzielania zamówienia publicznego z formy papierowej na cyfrową. I tu niestety pojawia się następny problem niezrozumienia, a wręcz niewiedzy na temat technologii obecnie wykorzystywanych w Europie w tych obszarach.

Forma cyfrowa procesu inwestycyjnego to nie skanowane i przechowywane w takiej postaci dokumenty. Ta wykorzystywana w wielu krajach Europy technologia to modelowanie informacji o budynku czy budowli. Kraje skandynawskie używają tych technologii od 2009 r., Wielka Brytania chce je wdrożyć od 2016, a Francja od 2017 jako obowiązkowe przy wszystkich inwestycjach publicznych.

W Polsce BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynkach) nie jest jeszcze niestety znany. Większości osób, które słyszały już to pojęcie, kojarzy się raczej z projektowaniem 3D. Wykorzystanie tej technologii, rekomendowanej we wspomnianej powyżej dyrektywie, nie tylko daje możliwość zaprojektowania inwestycji w oparciu o materiały i technologie dobrej jakości, ale przede wszystkim porównania kosztów eksploatacji i wybór najlepszej oferty w porównaniu do ceny.

Dzięki analizom, jakie można przeprowadzić przy wykorzystaniu BIM, możemy ocenić koszty eksploatacji wszystkich urządzeń i instalacji, zarządzać gwarancjami poszczególnych komponentów, przewidzieć koszty remontów, finalnie wybrać najlepszą ofertę realizacji, porównując cenę w całym cyklu życia inwestycji, a nawet oszacować koszty rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W przypadku większości obiektów, które powstały na potrzeby rozgrywanych w 2012 r. w Londynie Igrzysk Olimpijskich, w trakcie projektowania wzięto pod uwagę zmianę ich funkcji i przeznaczenia po zawodach.

Kongres URBI

Kolejnym ciekawym wydarzeniem ostatnich dni był I Kongres Założycielski Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI), który odbył się 2 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Misją URBI jest wprowadzenie w Polsce konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjału całej branży, zawodów i przedsiębiorstw.

Problemem realizowanych w ostatnich dziesięcioleciach inwestycji budowlanych nie tylko w Polsce jest coraz większy rozdźwięk pomiędzy inwestorem, projektantem a wykonawcą. Jest to szczególnie widoczne w przypadku inwestycji budowlanych realizowanych w trybie zamówień publicznych.

Jednym z celów URBI jest wprowadzenie nowoczesnych narzędzi planowania i realizacji inwestycji, takich jak technologia BIM czy Zintegrowany Proces Inwestycyjny (IPD – Integrated Project Delivery). Pozytywnym faktem, który potwierdza właściwe intencje URBI, jest to, że jest ona reprezentowana przez organizacje zrzeszające architektów, projektantów i wykonawców budowlanych.

Konferencja „Projektowanie przyszłości”

Trzecim wydarzeniem, związanym już bezpośrednio z technologią BIM, była I Konferencja „Projektowanie przyszłości – proces inwestycyjny XXI w” zorganizowana 10–11 kwietnia w Serocku pod Warszawą przez Polską Izbę Projektowania. Ta ostatnia już od 2011 r. próbuje zainteresować wiele instytucji rządowych zaletami i korzyściami stosowania technologii BIM w inwestycjach publicznych.

Niestety również podczas tego wydarzenia, pomimo licznych zaproszeń organizatorom nie dane było gościć reprezentantów inwestora publicznego, a jest to przecież główny beneficjent, który najwięcej może skorzystać na Dobrym Projekcie (tj. wg najlepszych praktyk współpracy międzybranżowej pomiędzy inwestorem, projektantami i wykonawcą z wykorzystaniem technologii BIM) i tylko przy jego świadomym uczestnictwie w procesie istnieje szansa na wykonanie takiego projektu.

Była to pierwsza w Polsce dwudniowa konferencja poświęcona jedynie technologii BIM. Chyba najciekawszym wystąpieniem, nawiązującym do możliwości i korzyści stosowania technologii BIM w inwestycjach publicznych, była prezentacja członka zarządu EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) Pawła Zejera „Wybór projektanta na podstawie jakości”.

Tezą prelekcji był brak świadomości inwestora na temat znaczenia i wpływu jakości projektu na późniejszy proces realizacji i eksploatacji inwestycji. Warto zaznaczyć, że to m.in. dzięki współpracy przedstawicieli EFCA podczas prac nad nową europejską dyrektywą zamówieniową pojawiły się zapisy o możliwości stosowania, jako kryterium, ceny ekonomicznie uzasadnionej. Jako uzupełnienie przedstawiono koncepcję zarządzania w oparciu o metodę najlepszej wartości (Best Value Aproach), która w świecie projektowym zdefiniowana została jako projektowanie oparte na wartości (Target Value Design).

Ciekawą prezentację techniczną pt. „Implementacja procesu BIM na przykładzie projektu obwodnicy Sztokholmu” przedstawił Mateusz Nettmann, Functional Manager w firmie URS. Opisał proces projektowy, w którym URS wykorzystało w maksymalnym możliwym dzisiaj zakresie technologię BIM przy projektowaniu trzykilometrowego odcinka obwodnicy, z 27 drogami o łącznej dł. ponad 22 km.

Kontrakt obejmował 11 obiektów mostowych, w tym trzy tunele, mury oporowe oraz kompleksowe rozwiązanie sieci wod-kan i elektrycznej. Wszystkie zakresy prac zostały wymodelowane w technologii BIM. Prowadzący podkreślał, jak wielkie znaczenie ma w pracy projektanta właściwe przygotowanie, organizacja pracy i dobór najbardziej zaangażowanych specjalistów. Pokazywał również, jak wykorzystać technologię BIM przy projektowaniu wspólnego środowiska pracy, eliminując kolizje międzybranżowe, zmniejszając liczbę wymaganych rysunków oraz automatyzując proces przedmiarowania.

Dobre praktyki współpracy inwestora, architekta, projektanta i wykonawcy przy realizacji inwestycji publicznej

W Wielkiej Brytanii od 2011 r. technologia BIM wdrażana jest do procesu zamówień publicznych. Efektem ma być wymóg jej wykorzystywania w inwestycjach publicznych od roku 2016. Polscy inżynierowie i architekci od kilku lat pracują przy inwestycjach europejskich, gdzie stosowana jest technologia BIM.

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zorganizowało dwuetapową konferencję, której pierwsza część odbyła się 4 marca 2014 r. w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie, a druga, bardziej praktyczna, 21–23 marca w Londynie.

W brytyjskiej części konferencji mogliśmy usłyszeć o wielu przykładach takiej współpracy polskich inżynierów na placach budów. Mówiono o korzyściach, jakie niesie stosowanie technologii BIM, a przede wszystkim inne podejście do efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Jednym z przykładów jest inwestycja realizowana na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii – budowa, przebudowa i adaptacja do nowych funkcji budynku więzienia HMYOI Cookham Wood. Prace nad opracowaniem wstępnej dokumentacji przetargowej do prac koncepcyjnych rozpoczęły się w marcu 2012 r., a fazę realizacji zakończono w listopadzie 2013.

W fazie projektowania tej inwestycji zaimplementowano zasady wczesnego zaangażowania wszystkich uczestników procesu, wraz z wykonawcą, i wykorzystano wszystkie zalety technologii BIM oraz Lean Construction (eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji przepływu pracy). Wymodelowanie całego budynku dało uczestnikom procesu, a przede wszystkim reprezentantom inwestora, o wiele pełniejszy obraz sytuacji oraz umożliwiło lepsze zrozumienie projektu i zaplanowanie funkcji użytkowych.

Przedstawiciele inwestora potwierdzili, że pracując przy takich realizacjach, nie do końca rozumieli do tej pory wszystkie prezentowane im rysunki, rzuty i przekroje. Przy tej inwestycji mogli zobaczyć nie tylko wszystkie detale w realistycznej formie, ale i zrozumieć ich przyszłą funkcjonalność.

Była to pilotażowa budowa, koordynowana przez specjalnie powołany zespół BIM Task Group, którego celem jest nadzór nad wszystkimi działaniami koniecznymi do wdrożenia technologii BIM we wszystkich inwestycjach publicznych w Wielkiej Brytanii.

Według pracowników Ministerstwa po raz pierwszy mogli oni zrozumieć, czym jest proces projektowania budowlanego. Dzięki jasnej i czytelnej formie projektu mogli bardziej kompetentnie uczestniczyć w powstawaniu „lepszego projektu”. Dodatkowo mogli później opracowywać lepsze warunki kontraktowe dla przyszłych realizacji.

Nasuwa się pytanie: czy nie moglibyśmy rozpocząć w Polsce prac nad podobnym, pilotażowym projektem? Dysponujemy w kraju potencjałem intelektualnym, mamy dostęp do najnowszych technologii, potrzebujemy tylko dobrej woli inwestora i chęci do zmiany.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Zapewnij bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom przeciwpożarowym »

 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wod-kan w inteligentnych budynkach
  • - Klimatyzatory – nowości i innowacje
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl