Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Rynek instalacyjno-grzewczy w 2014 roku. Podsumowanie roku

Redakcja RI  |  25.02.2015

Cały rok 2014 był trudny dla branży budowlanej. Według GUS produkcja budowlano-montażowa była wprawdzie o 3,6% wyższa niż w 2013 r., kiedy zanotowano spadek o 12,0%, jednak ceny w 2014 r. w stosunku do roku wcześniejszego uległy obniżeniu o 1,2%, w tym robót budowlanych specjalistycznych o 0,3%.

Na wyniki branży budowlanej wpłynął także fakt, że oddano do użytkowania o 1,2% mniej mieszkań niż w 2013 r. i o 6,2% mniej niż w 2012 r. Nieco lepsze wyniki dotyczą rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę. W 2014 r. wydano o 13,0% więcej pozwoleń na budowę niż w 2013 r. (wtedy notowano spadek o 16,0%). Wzrosła również o 16,3% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (wobec spadku w tej grupie w 2013 r. na poziomie 10,2%). Mogą to być optymistyczne czynniki rozwoju rynku instalacji grzewczych w najbliższych 2-3 latach z uwagi na długość cyklu inwestycyjnego.

W 2014 r. utrzymał się wysoki udział inwestorów indywidualnych w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania (53,4%), a mają oni szczególne znaczenie dla rynku urządzeń grzewczych o małej mocy i prac montażowych. Wprawdzie w grupie tej spadła liczba wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do roku 2013, ale niewiele – na poziomie 2,7%. Mogą to zrekompensować wzrosty w grupie deweloperów.

Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie rynku instalacji grzewczych jest kondycja finansowa firm. Uległa ona poprawie zarówno w sektorze budowlanym, jak i produkcyjnym. W 2014 r. na wyniki ekonomiczne firm wpływ miał przede wszystkim popyt krajowy, odbudowa zapasów i nowe inwestycje.

Eksport, który do niedawna był jeszcze motorem rozwoju firm, zagrożony jest nie tylko z powodu konfliktu na Ukrainie i skutków sankcji gospodarczych wobec Rosji, ale także z powodu pewnej stagnacji i spadku popytu na najważniejszych dla polskich przedsiębiorców rynkach, m.in. w Niemczech. O ile kilka lat temu upadłości dotyczyły przede wszystkim dużych firm budowlanych i produkcyjnych, to w 2014 r. ciężar problemów finansowych i upadłości przesunął się w kierunku firm dystrybucyjnych i usługowych.

Problemem w utrzymaniu płynności finansowej była przede wszystkim rentowność sprzedaży, a nie popyt na usługi i produkty. W branży budowlanej wzrostowi wartości inwestycji publicznych i prywatnych towarzyszy obecnie spadek cen zarówno materiałów budowlanych, jak i samej robocizny. Świadczy to o powtarzaniu się mechanizmu znanego z poprzednich lat, gdy toczono walkę o zlecenia głównie w trosce o bieżące wpływy, a nie zwracano należytej uwagi na rentowność całego zamówienia.

Część firm czyni bowiem założenia, że rynek powinien już rosnąć, trzeba więc w pierwszym rzędzie dbać o bieżące przepływy gotówki, by utrzymać płynność finansową.

Oceny rynku instalacji grzewczych w 2014 r.

Rok 2014 był stabilny dla całej branży w odniesieniu do roku poprzedniego. Można było zauważyć przetasowania w kanałach dystrybucji. Całkiem nieźle miał się rynek inwestycji, słabiej redystrybucja i sprzedaż poprzez tzw. drobnych instalatorów. Zaznaczyła się także dalsza erozja cenowa, ale w mniejszym stopniu niż w 2013 r.

W cyklu rocznym rynek instalacji grzewczych przechodził różne fazy. Do maja odnotowano duże przyrosty sprzedaży w porównaniu do bardzo słabego analogicznego okresu 2013 r. Późniejsze wyhamowanie rynku utrzymywało się do końca czerwca i w III kwartale. Ożywienie nastąpiło na przełomie III i IV kwartału, ale poziom obrotów w IV był daleki od oczekiwań.

Dało się zauważy przesycenie rynku produktami o niskich cenach. Walka cenowa sprawiała hurtowniom problemy z utrzymaniem marży na różnych grupach produktowych i popularnych markach. Podobne tendencje zaobserwowano u niektórych producentów, co może świadczyć o polityce priorytetu udziału w rynku nad zyskiem. Wahania rynku sprawiają, że coraz trudniej planować sprzedaż i budżety w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, które z jednej strony wydają się korzystne, ale z drugiej nie wpływają wprost na sytuację branży.

W wielu inwestycjach widać było skuteczny lobbing ciepła systemowego, którego efektem były trudności z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła o mocy powyżej 50 kW. Wielu projektantów zmuszonych było do zamiany w projektach ogrzewania indywidualnego na węzeł cieplny, po czym powielali to rozwiązanie w kolejnych projektach, by unikać problemów. Efektem może być zmniejszone zapotrzebowanie na kotły gazowe i tzw. kaskady w przypadku inwestycji realizowanych przez deweloperów.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

 1. Pompy ciepła miały stabilny wzrost, ale nie tak spektakularny jak w poprzednich latach, głównie z uwagi na coraz wyższą bazę odniesienia. W skali roku rynek wzrósł o 7%, potwierdziło to ubiegłoroczne prognozy co do harmonijnego rozwoju tej branży w Polsce. Prawie wszystkie typy urządzeń odnotowały wzrost, wyjątkiem były pompy z bezpośrednim odparowaniem w gruncie. Największe wzrosty miały pompy do c.w.u., konkurowały one z kolektorami słonecznymi. Coraz bardziej widoczne było postępujące rozdrobnienie rynku i oferowanie pomp ciepła pod markami własnymi sieci hurtowych. Znamienne jest, że pompy ciepła pojawiły się w przetargach na wyposażenie obiektów użyteczności publicznej. Wyczuwalne było też oczekiwanie potencjalnych inwestorów na program Prosument opracowany przez NFOŚIGW, jednak wymuszanie na nich budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i wykluczenie instalacji wytwarzających jedynie ciepło z OZE spowodowało duże rozczarowanie programem.

  Szacunkowa wielkość rynku pomp ciepła, Opracowanie własne SPIUG
 2. Sprzedaż kolektorów słonecznych dzięki realizacji dużych projektów w skali roku wzrosła o blisko 20%. Należy się niestety spodziewać spadków, na co wskazywały już wyniki III i IV kwartału, m.in. z powodu zakończenia programu wsparcia takich instalacji realizowanego przez parę lat przez NFOŚiGW – kurczy się tym samym rynek inwestorów indywidualnych. Zmiany w strukturze rynku pociągnęły za sobą presję obniżki cen. Na rynku odbywa się ostra walka cenowa, która powoduje spore problemy wśród niektórych producentów. Osłabienie rynku detalicznego przysporzyło kłopotów importerom chińskich kolektorów, a wzmocnienie dużych inwestycji w sektorze publicznym spowodowało wzrost udziału urządzeń markowych, o wysokiej jakości potwierdzonej stosownymi certyfikatami.

  Szacunkowa wielkość sprzedaży kolektorów słonecznych, Opracowanie własne SPIUG
 3. Sprzedaż konwencjonalnych gazowych kotłów wiszących spadła o 15–20%, ale niektóre firmy miały nawet niewielkie wzrosty. W segmencie kotłów kondensacyjnych wskazywano na stagnację lub małe wzrosty, nawet na poziomie 5–10%.

  Szacunkowa wielkość rynku kotłów gazowych konwencjonalnych, Opracowanie własne SPIUG
 4. Zwiększenie sprzedaży kotłów kondensacyjnych nie zrekompensowały spadków w grupie urządzeń konwencjonalnych i ogółem w grupie gazowych kotłów wiszących odnotowano spadek sprzedaży. Łagodna zima i małe wahania temperatury w sezonie grzewczym spowodowały dużo mniejszą liczbę awarii wymuszających wymianę starych kotłów na nowe. Ponadto w przetargach z instalacjami o mocach powyżej 50 kW maleje znaczenie układów kaskadowych. Trzeba odnotować, że na rynku pojawiała się tendencja do obniżki cen w grupie kotłów standardowych spowodowana ofertą kotłów quasi-kondensacyjnych. Na ten segment produktów wpłynęły też obawy klientów ostatecznych co do perspektyw importu gazu z Rosji, tym samym szukali oni alternatywnych sposobów ogrzewania.

  Szacunkowa wielkość rynku kotłów gazowych kondensacyjnych, Opracowanie własne SPIUG
 5. W grupie gazowych przepływowych podgrzewaczy wody użytkowej konsekwentnie od wielu lat następuje stopniowy spadek rynku – w 2014 r. od kilkunastu do nawet 20%. Jest to głównie rynek wymiany urządzeń.
 6. Kolejny rok spadek rzędu 5–10% odnotował segment gazowych kotłów stojących. Coraz większy udział mają w tej grupie kotły kondensacyjne, ale i one odnotowują stagnację lub minimalne wzrosty.
 7. Sprzedaż grzejników stalowych spadła o 2–5%, a aluminiowych wzrosła o 5%.
 8. Wskazywano także na 10–15-proc. spadek sprzedaży kotłów węglowych, w tym na ekogroszek, i coraz większe zainteresowanie kotłami na biomasę. Tendencję tę już widać w ofertach największych producentów kotłów na paliwa stałe.

  Szacunkowa wielkość rynku kotłów na paliwa stałe, Opracowanie własne SPIUG
 9. Rośnie też rynek przewodów powietrzno-spalinowych z PP. Hurtownie i instalatorzy wskazywali również na wzrost rynku drobnych produktów instalacyjnych – na poziomie kilku procent.

W tym roku wyniki branży instalacji grzewczych powinny być dobre, będą one jednak w pewnym stopniu zależały od przyjętych przez Sejm regulacji dotyczących OZE. Prognozowany jest rozwój mikrogeneracji, głównie opartej na gazie. Sporo mogą wnieść też decyzje władz lokalnych dążących do likwidacji niskiej emisji. Optymizmem napawa liczba rozpoczętych w 2014 roku budów w segmencie mieszkaniowym i wzrost wydanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań.

Więcej: www.spiug.pl

Chcesz być na bieżąco? Zamów nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szczelność powietrza budynków
 • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl