Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2015. Relacja

Redakcja RI  |  18.03.2015
Fot. RI

XIII Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja zostało zorganizowane 3 i 4 marca 2015 roku w Warszawie przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W tym roku zgromadziło ono rekordową liczbę 151 wystawców oraz ponad 400 uczestników seminariów. Targom i seminariom towarzyszyły konkursy – obok najciekawszego produktu wybrano firmę roku oraz projekt roku, a także osobowości branży.

W konkursie na najciekawszy produkt

  •  w kategorii „wentylacja” zwyciężyła obrotowa nasada Turbowent Solarny firmy Darco,
  • w kategorii „urządzenie klimatyzacyjne” – klimatyzator kasetonowy z nawiewem obwodowym Fujitsu Split zgłoszony przez Grupę Klima-Therm,
  • wśród urządzeń zapewniających „bezpieczeństwo pożarowe” – wentylator strumieniowy Pirax firmy Harmann Polska.

W pierwszej edycji konkursu DELTA 2015 uhonorowano najdynamiczniej rozwijające się firmy – brano pod uwagę wyniki z lat 2010–2014. Statuetki otrzymały: Alfaco Polska, Beijer REF, Belimo Siłowniki, ebm-papst Polska, Frapol, Halton, Inwest Klima, Ventia i Zymetric.

Statuetkę PASCAL 2015 za najciekawsze realizacje w wentylacji, klimatyzacji i chłodzeniu przyznano trzem biurom projektowym: POL-CON Consulting, WSP Polska oraz Buro Happold Polska. Przedstawiciele każdego z biur mieli okazję opowiedzieć o swoich projektach w trakcie seminarium wieńczącego pierwszy dzień targów. Stowarzyszenie przyznało również Nagrody Specjalne wyróżniającym się osobowościom branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej – uhonorowano: Macieja Głogowskiego (Flowair), Grzegorza Marsa (Frapol) i Józefa Darłaka (Darco).

Zobacz zdjęcia z wystawy >>

Forum Wentylacja to nie tylko okazja do zapoznania się z ofertą producentów, także do pogłębienia wiedzy. Część seminaryjna odbywała się w dwóch salach: w jednej dominowała wentylacja, a w drugiej klimatyzacja i chłodnictwo. Wprowadzeniem do "wentylacji" były prezentacje nt. nowych przepisów i norm. Sesję otworzył dr inż. Sebastian Wall (Instytut Techniki Budowlanej), który omówił wybrane wymagania dyrektywy ErP dotyczące urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Natomiast mgr inż. Marcin Gasiński (Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki) mówił o wymaganiach ekoprojektu dla wentylacji budownictwa mieszkaniowego. Wątpliwości dotyczące aktualnego stanu prawnego w kwestii systemu oceny energetycznej budynków rozwiała mgr inż. Anna Sas-Micuń (SNB), omawiając ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z 2014 r.

Dr inż. Piotr Narowski (Politechnika Warszawska) mówił o tym, jak w prosty sposób, wykorzystując metodę godzinową zawartą w PN-EN ISO 13790, obliczyć rozkład zapotrzebowania na moc oraz obciążenie cieplne budynku w ciągu roku. Prezentację uzupełnił dr inż. Jerzy Sowa (PW), który przedstawił wyniki symulacji mikroklimatu dla wybranego obiektu przy zastosowaniu różnych systemów wentylacji oraz klimatyzacji. Do analizy wybrał m.in. wentylację CAV obliczoną na minimalne wymagania higieniczne wspomaganą belkami chłodzącymi do odbioru zysków ciepła.

Natomiast symulację zmiennego obciążenia cieplnego budynku przeprowadziła dr inż. Joanna Rucińska (Narodowa Agencja Poszanowania Energii). Przedstawiła kilka możliwości obniżenia zapotrzebowania na moc do chłodzenia budynku, które można wprowadzić na etapie projektu – np. poprzez zmianę orientacji budynku na działce, zmianę izolacji oraz zastosowanie rolet wewnętrznych i zewnętrznych. Przypomniała, że wyższa izolacyjność zmniejsza rozpraszanie energii słonecznej, przez co w lecie ciepło może się intensywniej akumulować, należy zatem szukać dobrej izolacji w zimie, która latem nie będzie dawała efektu termosu.

Jakość powietrza w aspekcie jego wilgotności omówił dr inż. Maciej Mijakowski (PW), pokazał także wyniki badań wykonanych przez studentów PW, a dotyczących mikroklimatu w sali lekcyjnej przy włączonym klimakonwektorze. Wątek symulacji komputerowych kontynuował mgr inż. Piotr Tarnawski (Flowtek), który przedstawił zebranym różne warianty rozdziału nawiewanego powietrza w aspekcie komfortu osób przebywających w pomieszczeniu. O tym, jak wygląda rzeczywistość modelowania budynków, mówił dr inż. Piotr Bartkiewicz (PW).

Wprawdzie BIM jest obecny w Polsce już 11 lat, jednak wciąż nie cieszy się dużą popularnością wśród biur projektowych – przyczyną jest zarówno koszt samego oprogramowania, jak i jego wdrożenia. O rzeczywistym modelowaniu budynku możemy mówić wtedy, gdy wprowadzane są dane dotyczące eksploatacji obiektu, dzięki którym można zobaczyć, jak będą się kształtowały parametry poszczególnych instalacji oraz mikroklimatu w pomieszczeniach. To coś więcej niż projektowanie w 3D.

W kolejnej sesji omówiono wentylację naturalną w budownictwie mieszkaniowym – wystąpienia przygotowała Korporacja Kominiarzy Polskich. Równolegle odbywały się Warsztaty Chłodnicze zorganizowane przez Fundację PROZON. W ich trakcie dużo uwagi poświęcono czynnikom alternatywnym (dr inż. Artur Rusowicz – PW, Sylweriusz Brzuska – UDT, dr inż. Waldemar Targański – Politechnika Gdańska), omówiono także instalacje na propan (dr inż. Andrzej Grzebielec – PW, Dariusz Galicki – Cool) oraz instalacje amoniakalne (Krzysztof Makowski). Uzupełnieniem warsztatów było omówienie sprężarek na CO2 przez prof. dr. hab. inż. Piotra Cyklisa (PK).

Zwieńczeniem pierwszego dnia targów było wydarzenie specjalne: warsztat projektanta, czyli studium przypadku zrealizowanych obiektów z zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu wentylacji i klimatyzacji (projekty nominowane do nagród PASCAL). Buro Happold rozpoczęło sesję od prezentacji nowej filharmonii w Katowicach. Budynek był wielkim wyzwaniem, szczególnie pod względem wymagań co do emisji hałasu, dlatego w pierwszej kolejności wykonano model fizyczny w skali 1:10 w celu badania laboratoryjnego akustyki. W obiekcie zastosowano ekologiczne rozwiązania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej. Do chłodzenia zużywany jest chłód zakumulowany nocą. Jest to rozwiązanie energooszczędne i ograniczające emisję hałasu w trakcie użytkowania obiektu.

Przedstawiciele biura WSP prezentowali budynek biurowy, w którym zastosowano trójgenerację – do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu zużywany jest gaz ziemny. Obiekt wyposażono w generator prądu, chłodziarkę absorpcyjną, dwie chłodziarki elektryczne, dwa kotły gazowe, wieżę chłodniczą oraz układ pompowo-wymiennikowy, którego zadaniem jest odzyskiwanie ciepła z płaszcza generatora gazowego. Główne zalety tego rozwiązania to wysoka efektywność otrzymywania energii, brak strat na przesyle oraz ograniczenie emisji CO2.

PolCon Consulting przedstawił muzeum POLIN o specyficznej architekturze i konstrukcji – bryła budynku rozcięta jest na dwie części, co ma symbolizować przejście Żydów przez Morze Czerwone. Pochyłe ściany utrudniały prowadzenie instalacji sanitarnych i montaż. Warunkiem koniecznym była niewidoczność wszelkich urządzeń, nawiewników, przewodów czy agregatów chłodu – to bardzo trudne zadanie w przypadku muzeum, które musi zapewnić odpowiednią jakość powietrza zarówno zwiedzającym, jak i eksponatom. W efekcie nawiewniki ukryto za kratownicami, które wkomponowują się w architekturę wnętrza, a agregaty schowano wewnątrz dachu, uwzględniając przy tym ochronę w razie opadów deszczu czy śniegu. Także ochrona przeciwpożarowa nastręczała problemów – gdzie można zastosować tryskacze, a gdzie użyć mgły wodnej.

Na początku drugiego dnia seminariów st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) wprowadził zebranych w zasady certyfikacji i wprowadzania do obrotu elementów systemu wentylacji pożarowej. Dużą uwagę poświęcono symulacjom CFD – mgr inż. Tomasz Budzy zaprezentował wykonane przez siebie analizy, podkreślając, że wentylacja strumieniowa każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia. Duże strumienie przetłaczane przez wiele wentylatorów zamiast usprawniać oddymianie, mogą dawać odwrotny efekt, ponieważ wzrasta indukcja dymu.

Oddymianie obiektów zabytkowych zawsze jest trudne i wymaga specjalnych, czasem niestandardowych rozwiązań – studium przypadku dla takiego obiektu, tj. auli głównej Politechniki Warszawskiej, przedstawił dr inż. Grzegorz Kubicki (PW). Na podstawie prób z dymem gorącym wykonano walidacje modelu numerycznego, okazało się, że dym zasysany jest do klatek schodowych, co jest efektem źle zabezpieczonych pionowych dróg ewakuacji.

Temat symulacji podjęła jeszcze dr inż. Dorota Brzezińska (Politechnika Łódzka), która omówiła wentylację pożarową w garażach w kontekście LPG. Sprawnie działająca wentylacja nawiewno-wywiewna rozprasza natychmiast wyciekający i gromadzący się gaz. Symulacje CFD przedstawił także mgr inż. Marian Skaźnik (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa) – prezentował graficzne odwzorowania różnych przypadków oddymiania budynku wraz z obliczeniami wg zaleceń NFPA oraz BS.

Analizę przypadku oddymiania wydzielonych stref dla pojedynczego najemcy oraz wiążące się z tym trudności projektowe przedstawił mgr inż. Łukasz Ostapiuk (Mercor). Problemem, szczególnie w przypadku powierzchni biurowych, które należą do innych najemców, jest napowietrzanie przestrzeni, zaprezentowano zatem sposoby radzenia sobie z tym. Ostatnie wystąpienie sesji, mgr. inż. Marcina Ciska (SGSP), dotyczyło efektywności systemów kontroli dymu w zapewnieniu bezpieczeństwa osób ewakuowanych w garażach zamkniętych. Pokazał on bardzo prosty algorytm postępowania i uruchamiania poszczególnych urządzeń – niestety często czynności te przeprowadzone są w złej kolejności.

Powodzeniem cieszyła się także prezentacja mgr. inż. Igora Sikończyka (Frapol) dotycząca wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie przepisów europejskich. Omówił on m.in. dyrektywę 2009/125/WE, która od 1 stycznia 2016 r. wprowadza nowe wymagania, m.in. dotyczące sprawności odzysku ciepła dla warunków suchych i równych strumieni, wynoszące 63% dla wymienników z czynnikiem pośredniczącym i 67% dla pozostałych, a od 1 stycznia 2018 r. odpowiednio 68% i 73%. Wspomniał także o dyrektywie 2010/30/UE oraz rozporządzeniu 1254/2014 w sprawie etykiet i wartości współczynnika JZE. Mgr inż. Paweł Szyperski (SPW) uzupełnił tę prezentację informacjami o wymaganiach dotyczących rekuperacji.

Tego dnia poprowadzono także sesje dotyczące klimatyzacji oraz pomp ciepła. W pierwszej skupiono się na najnowszych urządzeniach do odzysku ciepła i omówiono wymagania dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w systemach wentylacyjnych. W sesji poświęconej pompom ciepła podstawy i możliwości dostępnych technologii omówili dr inż. Marian Rubik (PW) oraz dr inż. Małgorzata Smuczyńska (Nibe-Biawar).

Ciekawe i nowatorskie rozwiązanie z zastosowaniem pompy ciepła oraz rekuperatora funkcjonujące w jednym z krakowskich mieszkań pokazał dr inż. Jacek Biskupski (Politechnika Krakowska). Dzięki innowacyjnemu ulokowaniu zewnętrznej jednostki pompy ciepła w pobliżu wyrzutni powietrza pozwala ono osiągnąć wyższą sprawność pompy (rozwiązanie to opisaliśmy w RI nr 3/2015). Autor podkreślał, że do dobrego funkcjonowania instalacja taka wymaga bardzo sprawnej i dość kosztownej automatyki, jednak oszczędności, jakie można osiągnąć w trakcie eksploatacji, całkowicie to rekompensują.

Podsumowując, tegoroczne Forum Wentylacja można uznać za udane. Potwierdza to zarówno duża liczba wystawców, jak i gości. Ciekawą nowością była sesja dla projektantów, w trakcie której prezentowano case studies obiektów z nietypowymi rozwiązaniami instalacyjnymi. Targi były też okazją do poznania najnowszych technologii na polskim rynku i nowości w ofertach oraz do dyskusji o kwestiach technicznych – nie ma bowiem lepszej okazji do zdobycia fachowej wiedzy niż bezpośrednie rozmowy ze specjalistami.

Katarzyna Rybka

Chcesz być na bieżąco? Zamów nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
  • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl