Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Europejski rynek biomasy stałej - raport IEO

Zużycie biomasy stałej w Unii Europejskiej w 2013 roku po raz kolejny wzrosło, tym razem o 2,9 Mtoe osiągając poziom 91,5 Mtoe. Jednak tempo to nie było jednolite w krajach członkowskich: wzrost zapotrzebowania na energię z biomasy stałej odnotowano w szczególności we Francji i Wielkiej Brytanii, a także w mniejszym stopniu w Hiszpanii i we Włoszech, natomiast w Szwecji i w Polsce zapotrzebowanie spadło.

Unia Europejska każdego roku zwiększa zużycie biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Według danych zebranych przez konsorcjum EurObserv’ER, w 2013 roku zużycie energii pierwotnej w Unii Europejskiej wyniosło około 91,5 Mtoe, co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do roku 2012 roku (zobacz w galerii >> Tabela 1).

Tendencja wzrostowa utrzymywała się nieprzerwa¬nie od początku 2000 roku (53,1 Mtoe), za wyjątkiem gwałtownego spadku odnotowanego w 2011 roku w wyniku wyjątkowo łagodnej zimy w całej Unii Europejskiej. Większość zużywanej biomasy stałej wyprodukowano na terenie Europy. Produkcję biomasy stałej wyrażonej w energii pierwotnej w UE szacuje się na 88,1 Mtoe, co oznacza wzrost o 2,4% (zobacz w galerii >> Tabela 2).

W ostatnich kilku latach import biomasy stałej netto ma tendencję wzrostową, głównie w wyniku rosnącego importu peletów drzewnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Trend zużycia biomasy był jednak niejednolity w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku spadł w Szwecji, z powodu mniejszej aktywności sektora leśnictwa i przemysłu, natomiast w Polsce i Holandii spowodowany był spadkiem produkcji energii elektrycznej z biomasy. Z drugiej strony, zużycie biomasy stałej rośnie w krajach, które wspierają inwestycje w systemy grzewcze na biomasę stałą, na przykład we Francji oraz w krajach takich jak Wielka Brytania, które stwarzają zachęty do równoległego pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy.

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), większość produkcji pochodzi ze współspalania bio¬masy w elektrowniach węglowych. Poza nielicznymi wyjątkami, infrastruktura wytwórcza jest w większości przypadków przestarzała (wiek instalacji wynosi średnio 35 lat) i charakteryzuje się niskim poziomem sprawności. Wyjątek stanowią nowoczesne instalacje, takie jak wybudowana w listopadzie 2012 r. elektrownia oparta w 100% na biomasie w Połańcu (205 MW). W sumie produkcja energii elektrycznej z biomasy w Unii Europejskiej zwiększyła się o 1,8% w 2013 roku do poziomu 81,7 TWh, czyli o około 1,5 TWh więcej niż w 2012 roku.

Wzrost produkcji ciepła z biomasy stałej był nieco wyższy (o 2,7% niż w 2012 roku) i osiągnął poziom 72,4 Mtoe (1,9 Mtoe więcej niż w 2012 roku), czemu towarzyszył również wzrost zużycia biomasy stałej w ciepłowniczych systemach sieciowych o 2,5%.W Polsce przeważa produkcja energii elektrycznejMimo, że produkcja energii elektrycznej z biomasy stałej w 2013 roku tylko nieznacznie wzrosła (do poziomu 8 TWh wyprodukowanych w 2013 roku), Polska jest nadal jednym z największych producentów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o tym co Polacy wiedzą o OZE >> tutaj

Sejm RP uchwalił w dniu 20 lutego 2015 roku ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych nową ustawą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest odejście od systemu świadectw pochodzenia na system aukcyjny oraz wprowadzenie odrębnych regulacji dla mikroinstalacji w postaci możliwości rozliczania się ich właścicieli z właściwymi przedsiębiorstwami energetycznymi na zasadzie „net-metering”, a także, po raz pierwszy w Polsce, wdrożenia dodatkowego wsparcia w ramach mechanizmu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW.

Wielką niewiadomą jest natomiast uchwalony kształt systemu aukcyjnego. Istnieją obawy, że ustawa nie urynkowi sektora energetyki odnawialnej o mocach powyżej 1 MW, a stanie się dodatkowym instrumentem dofinansowania tradycyjnych koncernów energetycznych. Zgodnie z ustawą, wolumeny energii, które mają być zamawiane w aukcjach, jak i referencyjne ceny jej zakupu, będą ustalane przez rząd. Następnie ogłaszane będą aukcje, które wygrywa ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzymując w zamian gwarancję wsparcia przez 15 lat.

Czytaj więcej o ustawie OZE >> Sejm uchwalił ustawę o OZE

Oddanie pełnej władzy w obszarze energetyki odnawialnej w ręce administracji państwowej, która pełni rolę właściciela państwowych koncernów energetycznych (akcje będące w rękach Skarbu Państwa), które dalej mają być konsolidowane horyzontalnie i pionowo do formy oligopolu energetycznego, grozi zaburzeniem konkurencji także na rynku energetyki odnawialnej, brakiem różnorodności technologicznej i nierównomiernym, niezrównoważonym wykorzystaniem krajowych odnawialnych zasobów energii.

Istnieje tez ryzyko powrotu do współspalania biomasy z węglem i doraźnego importu biomasy na dużą skalę. Ponadto, system przewidziany jest na okres zaledwie kilku lat (ostatnia aukcja w 2020 roku). W tak krótkim czasie w zaproponowanym systemie aukcyjnym realne jest ryzyko nadmiernych zysków dla wybranych podmiotów, a szanse na spadek kosztów wytwarzania energii z OZE maleją.

Jakie cele na 2030?

Niedawna publikacja dokumentu roboczego na temat stanu zawansowania prac w zakresie wdrożenia kryterium zrównoważonego wykorzystania biomasy stałej i gazowej stosowanej do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia w UE przypomniała europejskie cele określone w krajowych planach działania na rzecz OZE (KPD). Według szacunków KPD, podaż biomasy wzrośnie o prawie 37% do 132 Mtoe w roku 2020.

Z podsumowania KPD dla 28 krajów wynika, że państwa członkowskie zamierzają zwiększyć wolumen biomasy drzewnej o 95 mln m³ w porównaniu do 2006 roku. Wielkość ta jest równoważna całkowitej ilości biomasy drzewnej przeznaczonej na cele energetyczne pozyskiwanej w Finlandii i Szwecji w 2010 roku. Konsumpcja biomasy drzewnej wzrośnie zatem z 336 mln m3 w 2006 roku do 431 mln m3 w roku 2020. Dokument roboczy wskazuje, że podczas gdy dla większości krajów członkowskich wykorzystywana biomasa nadal będzie zasadniczo pochodzić z zasobów krajowych, import pod koniec trzeciej dekady stulecia wzrośnie.

Zgodnie z danymi KPD i Eurostat, pozyskanie energii pierwotnej z biomasy może wzrosnąć do 140 Mtoe w roku 2020 (110,5 Mtoe zużycia energii końcowej), podczas gdy zasoby surowcowe w UE szacuje się na 118,6 Mtoe. Brakujące 21,4 Mtoe muszą zostać pokryte poprzez import z krajów trzecich, przede wszystkim w postaci zrębków i peletów. Dane te są jednak wciąż teoretyczne i trudno ocenić, czy Unia Europejska będzie w stanie osiągnąć te cele.

Zobacz także, co możemy jeszcze zrobić w sprawie OZE? >> Podsumowanie pierwszego dnia Forum Energetyki Prosumenckiej 

W zakresie produkcji energii elektrycznej osiągnięcie celów na rok 2020 określonych w KPD, tj. 155 TWh (zobacz w galerii >> Rys. 1), jest mocno wątpliwe, biorąc pod uwagę obecny niepomyślny klimat i warunki dla produkcji energii z biomasy. Jednym z głównych czynników spowalniających rozwój jest bardzo konkurencyjna jednostkowa cena węgla na rynkach światowych, która może być rezultatem masowej konsumpcji gazu łupkowego i ropy naftowej ze złóż w Stanach Zjednoczonych.

Sytuacja jest o wiele bardziej korzystna w zakresie produkcji ciepła (zobacz w galerii >> Rys. 2), ponieważ drewno kawałkowe, zrębki i pelety drzewne są bardzo konkurencyjne w porównaniu do oleju opałowego, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Powinno to zachęcić coraz więcej gospodarstw domowych do zmiany źródeł ciepła na biomasowe.

W niektórych krajach sektor ciepła stanie się beneficjentem jasno wytyczonego kursu politycznego wsparcia dla biomasy i rozwoju sieci ciepłowniczych. Według dokumentu roboczego Komisji Europejskiej pn. „Ocena wpływu polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku”, zapotrzebowanie na biomasę wzrośnie i będzie realizowane głównie przez import.

Jaki będzie wymagany poziom importu w przyszłości?

Konieczność zapewnienia dostaw paliw ma kluczowe znaczenie dla operatorów systemowych instalacji, które wymagają dużych ilości biomasy. Badanie przeprowadzone przez Risi (konsultant specjalizujący się w przemyśle drzewnym) sugeruje, że globalny popyt na pelety, które są głównym towarem na giełdach drewna, powinien wzrosnąć do 50 mln Mg w 2020 roku.

Europa będzie głównym odbiorcą tego wolumenu, jednak na globalny rynek peletów drzewnych wchodzą nowe kraje, takie jak Japonia i Korea Południowa. Ameryka Północna może również ograniczyć eksport w celu realizacji własnych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie, operatorzy instalacji na biomasę domagają się od władz stworzenia programów wsparcia dla krajowych systemów produkcji i dostaw biopaliw w celu zagwarantowania trwałości ich inwestycji.

Pełne informacje nt. europejskiego rynku biomasy stałej dostępne są w najnowszym „Biuletynie Energii Odnawialnej – Biomasa stała” >> na stronie IEO

Następny „Biuletyn Energii Odnawialnej – Energetyka wiatrowa” ukaże się już w czerwcu 2015.

Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska

Legenda do Rys. 1 i Rys. 2:

* Dane zawierają szacunki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej ze spalarni odpadów z odzyskiem energii. Źródło: EurObserv’ER 2014,
** Krajowy Plan Działania na rzecz energii odnawialnej.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Dobierz grzejniki do pomp ciepła i kondensatorów »


 Poznaj nowoczesne rozwiązania sieci preizolowanych »

Jaki materiał dobrać by nie tracić energii »
przewody preizolowane pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »


wiem więcej »

 Jak wygenerować oszczędności stosując pompę woda/powietrze »

Poznaj korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
rozwiązania pomiarowe pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dołącz do klubu instalatora! Korzytaj z rabatów  »

strefa instalatora

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wod-kan w inteligentnych budynkach
  • - Klimatyzatory – nowości i innowacje
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl