Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Wyniki konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016"

Redakcja RI  |  09.11.2016

V edycja Konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016" organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października br. Nabór zgłoszeń do Konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016" w edycji 2016 r. trwał od 01.07.2016 r. do 23.09.2016 r.

 • lista najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2016
 • lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012
 • wyniki mogą być pomocnym narzędziem dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Celem Konkursu TOPTEN jest promowanie efektywnych energetycznie i jak najbardziej ekologicznych urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

Czytaj także: Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania >>

Wybór produktów do konkursu TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena została oparta o standardowe deklaracje, obiektywne testy i analizy opracowane przez niezależne instytucje, zgodnie z "Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe".

Kryterium wyboru obejmuje: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Zobacz także: Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym >>

Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z "Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe", przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Naborem zgłoszeń do "Konkursu TOPTEN" oraz na "Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5" objęto kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW w kategoriach:

 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem,
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

Przeczytaj także artykuł: Perspektywiczny rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę >>

W V edycji Konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016" wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2016 pod numerem, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:

 • kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW, z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 4 urządzenia;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 8 urządzeń;

Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2016.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji zgłoszonych produktów na listy "Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012" zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:

 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 1 urządzenie, Tabela 3;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 27 urządzeń, Tabela 4;
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem – 1 urządzenie, Tabela 5;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 22 urządzenia, Tabela 6.

Pełna informacja o wynikach Konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016" jest dostępna tutaj >>

Termin kolejnej edycji Konkursu "TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017" zostanie ogłoszony w styczniu 2017 roku.

Lista TOPTEN 2016 kotłów o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym

Lp.

Nazwa własna kotła

Producent

1.

SEKO MAXX LE 14

Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO

2.

Kocioł V7 20 kW

 

MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.

3.

GALAXIA KWE

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

4.

KLIMOSZ LE 20

KLIMOSZ Sp. z o.o.


 

Lista TOPTEN 2016 kotłów o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem

Lp.

Nazwa własne kotła

Producent

1.

EEI Pellets 24 kW

P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.

2.

EEI Pellets 16 kW

P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.

3.

HT DasPell Lux GL 20

HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

4.

HT DasPell GL 20

HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

5.

Sigma Ekopell 20

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

6.

SAS BIO SOLID 14 kW

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

7.

Bioslim 20

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

8.

Bioslim 10

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w kategorii kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym

Lp.

Nazwa własna kotła

Producent

1.

MPM DS 14*

www

MPM Projekt Marcin Nykiel

 

 

Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym

 

Lp.

Nazwa własna kotła

Producent

1.

Sigma 16

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

2.

Sigma 20

3.

Sigma 24

4.

Sigma Uni 16

5.

Sigma Uni 20

6.

Sigma Uni 24

7.

GALAXIA KWE 22

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

8.

HT EKO GL 20

HEIZTECHNIK

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

9.

Q EKO GL 20

10.

KLIMOSZ LE 20 opalany węglem brunatnym

KLIMOSZ Sp. z o.o.


11.

KLIMOSZ LE 20 opalany węglem kamiennym

12.

SZTOKER V 20

 

KOMIZ

13.

SEKO MAXX LE 14

Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO

14.

Kocioł V7 20 kW

MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.C. Klecza Dolna 15A

15.

ECOMATIX 19 kW

PPHU KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton

16.

KWMP2 CERAMIC Green Line 25 kW

PPUH "KOTREM" Stefan Piątkowski

17.

Kocioł EPV (EP 5) 14 kW

PROTECH Sp. z o.o.

18.

CORTINA 22

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

19.

ISKRA EKO 17

 

Spółdzielnia Produkcji i Usług ZGODA WIEPRZ

20.

ISKRA PLUS EKO 17

21.

BIO-WULKAN LUX

 

Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard Wojciechowski


22.

SAS EFEKT 14 kW

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

23.

SAS EFEKT 17 kW

24.

SAS EFEKT 23 kW

25.

SAS SOLID 14 kW

26.

SAS SOLID 19 kW

27.

SAS SOLID 25 kW

 

Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w kategorii kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem

Sigma 20

CWD Spółka z o.o.

 

Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem

BioSlim 10

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

2.

BioSlim 15

 

3.

BioSlim 20

 

4.

Defro Kompakt Ekopell 16

 

5.

Defro Kompakt Ekopell 22

 

6.

Sigma Ekopell 12

 

7.

Sigma Ekopell 16

 

8.

Sigma Ekopell 20

 

9.

HT DasPell GL 20

HEIZTECHNIK

 

www

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

10.

HT DasPell LuxGL 20

11.

EEI Pellets 16

P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.

12.

EEI Pellets 24

13.

BIO PELLMAX 16 kW

 

PPHU KOŁTON S.C.

14.

PIK 14 kW

PROTECH Sp. z o.o.


15.

Logano S181-15

Robert Bosch Sp. z o.o.


16.

Compact Pel-let 20

TANIE OGRZEWANIE.PL A. SAWICKA, R.CICHEWICZ SPÓŁKA JAWNA

17.

SAS BIO SOLID 14 kW

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

18.

SAS BIO SOLID 19 kW

19.

SAS BIO SOLID 25 kW

20.

SAS BIO EFEKT 14 kW

21.

SAS BIO EFEKT 17 kW

22.

SAS BIO EFEKT 23 kW

 

Więcej informacji na stronie www.pie.pl i www.topten.info.pl

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Tagi: 
top ten | 
wyniki | 
kocioł na paliwa stałe | 
biomasa | 
smog | 
biopaliwo | 
ekologia | 
kocioł | 
kocioł grzewczy | 
v klasa

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl