Pobierz pełny numer miesięcznika Rynku Instalacyjnego 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu 

Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2017 roku

Redakcja RI  |  09.08.2017
W branży daje się zauważyć znaczny wzrost inwestycji, a także liczby i wartości udzielanych kredytów inwestycyjnych, co przekłada się na zwiększona sprzedaż.
W branży daje się zauważyć znaczny wzrost inwestycji, a także liczby i wartości udzielanych kredytów inwestycyjnych, co przekłada się na zwiększona sprzedaż.
fot. digitouch

Po dobrym pierwszym kwartale 2017, także drugi kwartał 2017 był kontynuacją dobrego trendu w branży instalacyjno-grzewczej.

Można przyjąć, że dobra sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej jest pochodną dobrych wyników budownictwa mieszkaniowego w poprzednich kilkunastu miesiącach.

Widać także efekty podejmowanych na poziomie gminnym działań antysmogowych które polegają na wymianie starych, emitujących duża ilość szkodliwych substancji urządzeń grzewczych na nowocześniejsze. Być może intensywność wymian na urządzenia gazowe byłaby większa, ale od pewnego czasu widać problemy z realizacją przyłączy gazowych, co jest wynikiem różnych zmian organizacyjnych w odpowiedzialnych spółkach w ostatnich dwóch latach, z czego korzystają sprzedawcy kotłów na paliwa stałe i sieci ciepłownicze, będące spółkami należącymi do skarby państwa lub władz lokalnych.

Ogólna sytuacja gospodarcza

W czerwcu 2017 odnotowano 4,5 % wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu w Polsce była wyższa o 6,7 % porównaniu do czerwca 2016 roku.

W ciągu całego II kwartału 2017 roku wzrosty były stabilne - w czerwcu po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym odnotowano wzrost aż o 12,9% w stosunku do czerwca 2016 roku, kiedy odnotowano spadek na poziomie 13,3%. Wzrosty w branży budowlano-montażowej można tłumaczyć uruchomieniem szeregu inwestycji infrastrukturalnych we wcześniejszych miesiącach.

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe w II kwartale 2017 i całym I półroczu 2017 roku kontynuowało swoja dobra passę z poprzednich kwartałów, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuacje w branży instalacyjno-grzewczej.

Wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego okazała się zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczba inwestycji, na których budowę wydano pozwolenia oraz ilość mieszkań, których realizacje się rozpoczęły.

Poznaj: Kontrowersje wokół Warunków Technicznych

Według danych podanych przez GUS, w I pólroczu 2017 roku, wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę ponad 130,6,2 tys. mieszkań, co stanowi 33,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie oddano do użytkowania ponad 78,2 tys. mieszkań, co stanowi o 6,1% więcej niż w I pólroczu 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do ponad 106 tys. czyli o 22,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku kiedy ten wzrost wyniósł 7,8%.

Ogólne podsumowanie branży instalacyjno-grzewczej w II kwartale 2017 r.

W branży daje się zauważyć znaczny wzrost inwestycji, a także liczby i wartości udzielanych kredytów inwestycyjnych, co przekłada się na zwiększona sprzedaż.

Rozporządzenia dla ekoprojektu spowodowały odwrót od gazowych urządzeń konwencjonalnych na rzecz techniki kondensacyjnej. W wyniku tego, pojawiły się na rynku tanie urządzenia kondensacyjne niższej klasy i tzw. semikondensacyjne, spełniające, przynajmniej w teorii, wymogi ekoprojektu, które stanowią tańsza alternatywę wobec kotłów kondensacyjnych, których ceny w rynku instalatora raczej nie spadają, ponieważ obniżyły się już do poziomu cenowego bliskiego dolnej granicy opłacalności.

W dalszym ciągu widać zastój czy regres w zakresie sprzedaży urządzeń grzewczych opartych na OZE, pomimo coraz większej świadomości społeczeństwa co do korzyści wypływających ze stosowania takich urządzeń. Dotyczy to szczególnie kolektorów słonecznych, ale także niektórych klasycznych rozwiązań w pompach ciepła.

Dowiedz się więcej: Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany

Cieszyć coraz większa popularność kotłów na biomasę, tych dedykowanych, a nie tych w których na prawdę można spalić wszystko, łącznie ze śmieciami.

Optymizmem napawają decyzje kolejnych jednostek samorządów terytorialnych na rzecz ograniczenia smogu. Powstają lokalne programy wymiany kotłów, jednak z uwagi na to, że nie wszędzie dociągnięta jest sieć gazowa, głównym beneficjentem są dostawcy kotłów na paliwa stałe, co także przekłada się na wzrosty sprzedaży tych urządzeń w III i V klasie czystości, chociaż niestety nie brakuje nadużyć w realizacji takich projektów gdzie jeden śmieciuch jest zamieniany na inny, tylko nowszy. Niemniej jednak, otwierane programy wsparcia na wymianę starych urządzeń na
niskoemisyjne daje pozytywne efekty.

Czytaj także: Program antysmogowy gotowy do 1 października

Na początku sezonu daje się zauważyć także brak ludzi do pracy w branży instalacyjnej. Wzrost rymku instalacyjno-grzewczego szacuje się na 5-7%.

Jak kształtowała się sytuacja w wybranych grupach produktowych?

Pompy ciepła:

Wyniki II kwartału 2016 roku wskazują na utrwalenie się tendencji osłabiania dynamiki wzrostów rynkowych w tej grupie produktowej. Utrzymała się tendencja wzrostowa, dzięki wzrostom w wybranych grupach pomp ciepła, ale wzrosty były poniżej oczekiwań. Rynek wzrósł w segmencie powietrze-woda o ok. 20%, ale w segmencie pomp do ciepłej wody użytkowej według zebranych opinii nastąpiła stagnacja.

Ogólnie można przyjąć wzrost w segmencie pomp ciepła na poziomie 5-10%. Pewna szansa dla rynku pomp ciepła może być program wsparcia przez ME ogrzewania elektrycznego, w którym znalazłoby się miejsce dla taryf specjalnych na energie elektryczna także dla pomp ciepła.


Kolektory słoneczne:

W tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzednich kwartałach utrzymała się ogólnie tendencja dużego spadku sprzedaży, co jest spowodowane wygaszaniem programów wsparcia i projektów dla instalacji o dużych powierzchniach. Po dosyć drastycznych spadkach w poprzednim roku, dynamika spadków nieco osłabła, co daje nadzieję na ponowne odbicie się rynku kolektorów słonecznych.

Do dystrybutorów i instalatorów spływa coraz więcej zapytań dotyczących ofert na tego typu instalacje. Szansą dla rynku kolektorów słonecznych może być inicjatywa SPIUG, który przygotowuje propozycje nowego systemu wsparcia dla kolektorów słonecznych.

Można zaobserwować także tzw. walkę z PV o dachy, co miało miejsce przed laty w Niemczech. W każdym razie, dziwić może brak aktywności na rzecz promowania kolektorów słonecznych ze strony samych zainteresowanych, czyli producentów w Polsce, którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom techniczny swoich wyrobów.


Kotły gazowe wiszące:

Sytuacja w tej grupie produktowej jest konsekwencją obowiązujących od prawie dwóch lat regulacji prawnych. Kotły kondensacyjne zdominowały rynek gazowych urządzeń grzewczych. Sprzedaż kotłów z otwartą komorą spalania ma charakter incydentalny. Walka cenowa w segmencie kotłów kondensacyjnych spowodował pojawienie się w ofercie kotłów kondensacyjnych niższej klasy tzw. kotłów semikondensacyjnych, które wprawdzie teoretycznie spełniają wymogi ekoprojektu, jednak poza niższą ceną, nie oferują podobnych parametrów pracy. Efektem tego jest próba zbliżenia się cen kotłów kondensacyjnych do poziomu tzw. semikondensatów pomimo podwyżek cen katalogowych.

Sprawdź: Jak dobrać właściwy kocioł: poradnik inwestora

Skutki walki cenowej na rynku w pozytywny sposób dla swojej kieszeni odczuwają instalatorzy. Wynagrodzenie przez producentów za tzw. uruchomienie sięga od 500 do 800 PLN, w wyniku czego klient ostateczny nie odczuwa dla swojej kieszeni zbytnio walki cenowej w segmencie kotłów kondensacyjnych. Możliwe głębsze rabaty zostają w kieszeni instalatora, ponieważ producenci nie będą dopłacać do sprzedaży preferowanych przez nich kotłów. W wypadku kotłów kondensacyjnych wzrost jest szacowany na poziomie ok. 30%.


Przepływowe podgrzewacze do wody:

W tej grupie produktowej zahamowana została widoczna wyraźna tendencja spadkowa, która wyhamowała ale w I kwartale 2017 i po II kwartale sprzedaż utrzymuje się na porównywalnym poziomie podobnie do analogicznego okresu 2016 roku. Przepływowe gazowe podgrzewacze od ciepłej wody do praktycznie wyłącznie rynek wymiany starych urządzeń na nowe.
 

Gazowe i olejowe kotły stojące:

Sytuacja w grupie kotłów stojących gazowych i olejowych wygląda podobnie jak w wypadku kotłów wiszących. W kotłach gazowych praktycznie poza pojedynczymi sprzedażami ze starych zapasów magazynowych ustała sprzedaż kotłów konwencjonalnych. Daje się w dalszym ciągu także zauważyć poszukiwanie sprawdzonych urządzeń, głownie w celu modernizacji istniejących kotłowni. Ogólnie można mówic o stagnacji w tym segmencie rynku lub bardzo niewielkim spadku rzędu 2-4%.


Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku kotłów olejowych. Taniejąca ropa spowodowała większe zainteresowanie kotłami na olej opałowy, co przełożyło się na wzrosty rok do roku w II kwartale 2017 które wyniosły ok. 10% a wypadku olejowych kotłów kondensacyjnych nawet 40%..

Grzejniki:

W dalszym ciągu jest wzrastające zainteresowanie ogrzewaniem podłogowym. Szacuje się wzrosty sprzedaży na poziomie nawet 30%. W grupie grzejników, zarówno stalowych jak i aluminiowych zasygnalizowano spadki sprzedaży na poziomie 10 %.

Inne produkty:

W grupie pozostałych materiałów instalacyjno-grzewczych zanotowano także wzrosty. Jak zwykle w wypadku dość szerokiej reprezentacji pozostałych grup produktowych, rozbieżności w ocenach są dosyć duże – jednak większość praktycznie sygnalizowała wzrosty na poziomie 5-10%.

Także konsekwentnie wzrasta zainteresowanie instalacjami rekuperacyjnymi dla klientów indywidualnych.

W grupie kotłów na paliwa stałe widać pewien ruch spowodowany programami wymian starych kotłów na nowe w różnych regionach kraju. Perspektywa wprowadzenia wymagań czystości powoduje duże wyprzedaże starych urządzeń po niskich cenach. Niemniej jednak można zaobserwować w ogólnym kształcie rynku pewne wyhamowanie, w oczekiwaniu na ostateczną wartość rozporządzenia dla kotłów na paliwa stałe, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Spadek sprzedaży mógł wynosić do 3%. W porównaniu do II kwartału 2015 roku ten spadek wyniósł 25%. W oczekiwaniu na ostateczny kształt przepisów, hurtownie wyprzedają to co maja na składzie, ale nie zatowarowują się w ciemno. W dalszym ciągu widać coraz większe zainteresowanie kotłami bardziej zaawansowanymi technicznie, z automatycznym podajnikiem paliwa, których udział w niektórych firmach już przekroczył grubo 50%.


Wzrost sprzedaży tego typu urządzeń można szacować na 25% rok do roku. Także w stosunku do poprzedniego kwartały wzrost wyniósł ponad 15%. Dla porównania na podobnym poziomie, ale spadek szacuje się w przypadku kotłów zasypowych.

Podsumowanie

Ogólnie można przyjąć, że II kwartał 2017 roku był dla branży instalacyjno-grzewczej w Polsce następnym udanym kwartałem. Ocena wzrostów całego rynku na poziomie 5-7 % wydaje się wysoka, jeżeli weźmiemy pod uwagę wahania jego potencjału w ostatnich latach oraz coraz bardziej widoczne problemy z finansowaniem i rozpoczynaniem inwestycji. Z pewnością na niezły wynik miały wpływ trwające już od dłuższego czasu pozytywne tendencje w budownictwie mieszkaniowym.

Przypomnij sobie: Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w I kwartale 2017 roku

Widoczne jest dalsze osłabienie na rynku urządzeń opartych na OZE, co jest wynikiem wygaszenia wsparcia dla tego typu instalacji. Opornie idzie wykorzystanie funduszy UE przeznaczonych na ten cel.

Opracowano na podstawie raportu Prezesa Zarządu SPIUG Janusza Starościka. Pełny raport na www.spiug.pl.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Zacznij zarabiać na bezinwazyjnej renowacji rur kanalizacyjnych!

Dołącz do grona WYKONAWCÓW »

bezinwazyjna renowacja rur

Zadzwoń 733 11 88 00

i dowiedz się więcej!

 


Zdradzamy tajemnice oczyszczaczy powietrza » Weź udział w konkursie dla INSTALATORÓW i wygraj WAKACJE »
oczyszczacz powietrza wakacje dla instalatora

 


Z jakiego powodu inni używją tych detektorów gazu »

kominy stalowe

czytam więcej »

 


Pompa zasilana energią słoneczną? Czy to się opłaca » Poznaj krok po kroku technologię klejenia kontaktowego »
systemy kominowe zaawansowana technologia w instalacji
Pompa wykorzystuje energię słoneczną zgromadzoną w powietrzu zewnętrznym do ogrzewania, do produkcji ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia w lecie (...) czytam więcej » Dynamiczny rozwój polskiego i europejskiego rynku izolacji jak również rosnąca presja na wysoką efektywność energetyczną budynków sprawia, iż rynek (...) czytam więcej »

 

W jaki sposób mierzyć przepływ i temperaturę mediów użytkowych jednocześnie » 

przepływomierz

 

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2018

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Grunt pod pompy ciepła
  • - Termografia w ocenie instalacji
Zobacz szczegóły
DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne , zapewniające niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii w...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl