Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Zestawienie aktualnych norm - stan na sierpień 2018

Redakcja RI  |  25.07.2018
Normy obowiązujące, stan na sierpień 2018.
Normy obowiązujące, stan na sierpień 2018.
Fot. redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan na lipiec 2018.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

  • PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres: W niniejszej części EN 1852 określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyciskanymi z tego samego związku / preparatu w całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania: - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi. Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”. Niniejsza norma obowiązuje dla polipropylenu (PP) bez mineralnych modyfikatorów. W niniejszej normie podano również parametry wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. UWAGA 1 Rury wielowarstwowe o ściankach litych o różnym składzie w całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są normą EN 13476-2 [1] (patrz także CEN ISO / TR 27165 [2]). W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. W połączeniu z CEN/TS 1852-2 niniejsza norma jest stosowana do rur i kształtek z PP, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do podziemnych systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Kształtki mogą być wykonane metodą wtryskiwania lub z elementów prefabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych. UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można łączyć z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, o ile wymagania dla wymiarów połączeniowych są zgodne z podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 14. ICS: 23.040.05 - Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, 93.030 - Systemy kanalizacyjne zewnętrzne. Wersja językowa angielska. Data publikacji 2018-02-09. Wprowadza: EN 1852-1:2018 – IDT, zastępuje: PN-EN 1852-1:2010 wersja polska, PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010 wersja polska.

  • PN-EN 12627:2018-02 Armatura przemysłowa - Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

Zakres:  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymiary przyłączy do przyspawania doczołowego dla armatury stalowej od DN 8 do DN 1 400, przeznaczonej do przyspawania doczołowego do znormalizowanych rur. UWAGA Średnice zewnętrzne i grubość ścianki znormalizowanych rur są zgodne z ISO 4200.ICS: 23.060.01 - Zawory. Zagadnienia ogólne. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2018-02-27. Wprowadza: EN 12627:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 12627:2002 wersja polska.

  • PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

Zakres: W tej części normy EN 1451 określono wymagania dotyczące rur z polipropylenu (PP) o litej ściance, kształtek i systemu przeznaczonych do: - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (kod obszaru zastosowania "B"). - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "BD"). Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu produktów "B" lub "BD". UWAGA 1 Do ułożenia w gruncie w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są tylko elementy oznaczone "BD" o wymiarach równych lub większych od 75 mm i nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4. Ta część normy EN 1451 ma również zastosowanie do rur i kształtek PP oraz systemu przeznaczonego do następujących celów: - wentylacyjna część instalacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków - instalacja wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku. Określa również parametry badania dla metod badań, o których mowa w niniejszej normie. Niniejsza norma europejska obejmuje zakres nominalnych rozmiarów, asortyment rur i kształtek oraz zawiera zalecenia dotyczące kolorów. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub wytwórcy jest dokonanie odpowiednich wyborów z tych aspektów, biorąc pod uwagę ich szczególne wymagania oraz wszelkie odpowiednie krajowe przepisy i praktykę instalacyjną np.CEN/TR 13801 [1]. UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z dowolnymi normami wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionymi w załączniku B mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dotyczące wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymagań z Tablicy 18. Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek oznaczonych literą "B", które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz budynków przytwierdzonych do ściany. Stosuje się również do rur i kształtek oznaczonych "BD", które mają być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku. Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek PP następujących typów: bosym końcem, z integralnym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, do połączeń zgrzewanych doczołowo, przy czym kształtki można wytwarzać przez formowanie wtryskowe lub wytwarzać z rur i/ lub z wyprasek wtryskowych. UWAGA 4 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów w stosowanych przewodach odwodnieniowych i kanalizacji sanitarnej w systemach grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z tą normą w pełni spełniają te wymagania. UWAGA 5 W celu uzyskania informacji na temat odporności chemicznej PP wytyczne podano w ISO/TR 10358 [3] oraz w przypadku materiałów gumowych w ISO/TR 7620 [4].ICS:  23.040.01 - Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne, 91.140.80 - Systemy odwadniające. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2018-02-22. Wprowadza: EN 1451-1:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 1451-1:2001 wersja polska.

Projekty norm:

  • prPN-prEN 17038-1E Pompy - Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych - Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania 

Zakres: Opisano metodologię oceny efektywności energetycznej pracy zespołów pompowych na podstawie bezwymiarowej wartości liczbowej zwanej wskaźnikiem efektywności energetycznej (EEI). Niniejszy dokument dotyczy zespołów pomp składających się z:

  • jednej lub kilku pomp wirowych z uwzględnieniem pomp włączonych w inne urządzenia i napędzanych przez zespół napędowy składający się z silnika elektrycznego i — skrzynki zaciskowej, która pozwala tylko na pracę pompy ze stałą częstotliwością wirnika – statora a tym samym (w przybliżeniu) stałą prędkością obrotową — lub KMN (kompletnego modułu napędowego), który pozwala na pracę pompy ze zmienną prędkością obrotową w zależności od zmiennych wymagań natężenia przepływu i/lub ciśnienia tłoczenia bądź różnicowego. 
  • UWAGA 2 KMN nazywany jest też NZP (napędem o zmiennej prędkości). Zespoły pomp zdefiniowane jak powyżej są traktowane w odniesieniu do ich efektywności energetycznej jako produkty rozszerzone.

Wprowadza: FprEN 17038-1, dyrektywy: 547/2012.

ICS: 23.080

Planowana publikacja: luty 2019.

  • prPN-prEN 17038-2E Pompy - Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych - Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego

Zakres: Określono metody i procedury badania, obliczania i wyznaczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczych zespołów pomp wirowych z dławnicą, przeznaczonych do pompowania wody czystej z uwzględnieniem pomp włączanych do innych urządzeń. Rozmiary i typy pomp objęte niniejszą normą są opisane w Załączniku A.

Wprowadza: FprEN 17038-2, dyrektywy: 547/2012.

ICS: 23.080

Planowana publikacja: luty 2019.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, kotły grzewcze, wentylatory, energia słoneczna, systemy przewodów rurowych, badania ogniwowe]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szczelność powietrza budynków
  • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl