Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Rynek instalacji grzewczych w III kwartale 2018

Rynek instalacji grzewczych w III kwartale 2018
Rynek instalacji grzewczych w III kwartale 2018
Fot. SPIUG

Rozwój rynku instalacji grzewczych w III kwartale 2018 roku był kontynuacją tendencji znanych z pierwszego półrocza 2018 oraz drugiego półrocza 2017 roku. Praktycznie w całej branży utrzymała się tendencja wzrostowa. Przyczyny tej sytuacji są praktycznie takie same, jak wcześniej. Jedną z nich jest dobry wynik w budownictwie mieszkaniowym, oparty na konsekwentnym od 2016 roku wzroście rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę. Według zebranych opinii wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie dające się we znaki problemy z zatrudnieniem fachowców przy wykonawstwie. Również część firm mających swoje zakłady produkcyjne w Polsce zaczęło sygnalizować problem braku rąk do pracy, ograniczający możliwości zwiększenia produkcji urządzeń i instalacji.

Wciąż umacnia się rynek wymian starych urządzeń grzewczych na nowe – tendencja ta trwa od połowy 2017, m.in. dzięki lokalnym programom walki z niską emisją, głównie na poziomie gmin, które wykorzystują fundusze unijne. Także wprowadzenie we wrześniu rządowego programu „Czyste Powietrze” zaczęło motywować inwestorów do modernizacji instalacji grzewczych. Widoczny jest wzrost świadomości społeczeństwa nt. zagrożeń związanych z niską emisją. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła od stycznia do września 2018 o 19,8%, co jest wynikiem bardzo dobrym. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z wrześniem ub.r. wzrosły o 3,3%, w tym budowy budynków o 3,6%, a o 2,7% specjalistycznych robót budowlanych. Wyniki te mogą budzić wątpliwości, gdyż wiele materiałów budowlanych podrożało w tym czasie o kilkanaście–kilkadziesiąt procent. Koszty zatrudnienia też znacznie wzrosły, można jednak założyć, że odbyło się to kosztem marż uzyskiwanych w firmach budowlanych. Tłumaczyłoby to coraz większe problemy z płynnością finansową.

Czytaj też: Wykorzystanie ciepła wody z magistrali wodociągowej jako dolnego źródła ciepła w pompie ciepła >>

Warto się tej sytuacji przyjrzeć. Z jednej strony mamy dopływ środków na rynek – spowodowało to przejściowe zatrzymanie fali wzrostu niewypłacalności firm budowlanych (chociaż zdarzają się i odmienne opinie). Wprowadzenie odwróconego VAT jest obciążeniem dla podwykonawców, którzy są uzależnieni od wypłaty środków przez generalnych wykonawców. Opóźnienia w tym zakresie sięgają często wielu miesięcy i dotyczy to m.in. firm działających w branży instalacji grzewczych. Trudno mówić o poprawie, a co dopiero boomie, którego raczej nie widać w wynikach finansowych – zyskach firm budowlanych. Systematycznie spada ich rentowność, a w ślad za tym wycena notowanych na giełdzie spółek budowlanych, która w ciągu sześciu miesięcy 2018 roku spadła o 38%. Pokazuje to skalę oceny ryzyka przez rynek kapitałowy.

Rzeczywistą sytuację finansową firm z naszego sektora poznamy pod koniec roku, po sezonie budowlanym – zmniejszy się wtedy lub ustanie bieżący dopływ środków finansowych. Jednak już obecnie widać, że coraz trudniej inwestorom pozyskać firmy wykonawcze w oparciu o wcześniejsze wyceny projektów. Coraz częściej firmy wycofują się z przetargów lub wolą płacić kary umowne z tytułu zerwania kontraktu, niż brnąć w realizację kontraktu poniżej kosztów realizacji.

Budownictwo mieszkaniowe w III kwartale odnotowało spadek dynamiki wzrostu liczby oddawanych mieszkań, rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń. Pewne spowolnienie może być pozytywne dla tego segmentu. Przyczyn tej sytuacji może być kilka. Jedną z nich jest dość gwałtowny wzrost cen budowanych mieszkań, wynikający z jednej strony ze wzrostu cen zakupu materiałów budowlanych i kosztów pracy, z drugiej natomiast chęci maksymalizacji zysków przez deweloperów, którzy w tym celu wykorzystują aktualną koniunkturę.

Już we wcześniejszych raportach SPIUG zwracał uwagę, ze ogromna większość mieszkań jest kupowana za gotówkę, z własnych zasobów inwestorów, rzadziej z kredytów bankowych, szczególnie po wstrzymaniu programu dopłat typu MdM, gdyż „Mieszkanie+” nie działa raczej zgodnie z oczekiwaniami. Trwają przymiarki do wprowadzenia podatku katastralnego oraz zaostrzenia polityki fiskalnej wobec prywatnych inwestorów w mieszkania na wynajem, którzy w tej sytuacji obawiają się drastycznego spadku stopy zwrotu.

Według GUS w trzech kwartałach 2018 wydano 193,3 tys. pozwoleń na budowę mieszkań – to wzrost o 1,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017. W okresie styczeń–wrzesień 2018 oddano do użytku 129,7 tys. lokali – wzrost o 4,4%. Rozpoczęto budowę 174 tys. mieszkań – wzrost o 8,2% w stosunku do analogicznego okresu 2017.

Deweloperzy oddali 77,4 tys. mieszkań (wzrost o 7,5%), osiągając udział 59,7% w ogólnej liczbie oddawanych do użytku mieszkań. Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 48,6 tys. – wzrost o 0,2%, udział 37,5%, spółdzielnie 1,6 tys. – wzrost o ok. 6,7%, a pozostali inwestorzy – 2 tys. Od stycznia do września 2018 deweloperzy uzyskali pozwolenia na 117,5 tys. mieszkań, mając 60,8% udziału wśród wszystkich mieszkań, na które uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 71,2 tys. mieszkań, co dało im udział wielkości 36,9%. Deweloperzy rozpoczęli budowę 100,3 tys. mieszkań, inwestorzy indywidualni 69,5 tys. Dane GUS wskazują na osłabienie dynamiki liczby mieszkań oddawanych do użytku oraz uzyskiwanych zezwoleń na budowę i rozpoczynanych budów.

Rynek urządzeń grzewczych

Wyniki osiągnięte w branży instalacji grzewczych w trzecim kwartale 2018 były kontynuacją tendencji z 2017 roku. Co prawda wzrosty były w dalszym ciągu w wielu grupach produktowych dwucyfrowe, ale już nie tak spektakularne jak w zeszłym roku, co nie powinno niepokoić i wskazuje na stabilizację rynku. Osiągniętym wynikom w nadal sprzyjała bardzo dobra koniunktura w budownictwie, zarówno wielo-, jak i jednorodzinnym, a także stabilna sytuacja gospodarcza. Wzrostowy trend na rynku instalacji grzewczych wiąże się także z coraz silniejszym rynkiem wymian starych urządzeń na nowe.

Duży udział w zaopatrzeniu w ciepło ma ciepło sieciowe, co wydaje się rozwiązaniem prostszym dla deweloperów, których nie interesują koszty eksploatacji i ceny takiego ciepła. Coraz bardziej widoczna jest powracająca tendencja wspierania rozwiązań z zastosowaniem ciepła systemowego jako podstawowego źródła ciepła przez lokalne administracje, które są często różnych formach powiązane z operatorami sieci ciepłowniczych. Inna przyczyna to działania samorządów lokalnych zmierzające do ograniczenia niskiej emisji.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, inwestorzy korzystają z pomocy finansowej i wymieniają stare kotły gazowe na nowe kondensacyjne. Jeśli względy techniczne taką wymianę uniemożliwiają, dobiera się kotły konwencjonalne, ale najnowszej generacji, o parametrach lepszych niż urządzenia montowane 20 lat temu, co także wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tego typu działania podejmowane są w starych budynkach zamieszkałych przez seniorów, których dochody nie pozwalają na większą modernizację instalacji grzewczej. Także niektórzy dotychczasowi użytkownicy kotłów na paliwa stałe, mając przyłącze do sieci gazowej, biorą pod uwagę zastąpienie kotłów węglowych gazowymi. Nie oznacza to jednak odejścia od kotłów na paliwa stałe z uwagi na niski stopień pokrycia kraju siecią gazową.

Ogólna tendencja rynku wydaje się stabilna, podobnie jak w poprzednich miesiącach, z nadal silną tendencja wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, choć we wrześniu w niektórych regionach kraju zauważalny był pewien spadek dynamiki, związany prawdopodobnie z ogłoszeniem programu „Czyste Powietrze” i wstrzymaniem decyzji zakupowych do czasu poznania jego zasad.

Widać to wyraźnie zwłaszcza w segmencie kotłów gazowych i pomp ciepła do ogrzewania. Sprzedaż tych urządzeń jest stymulowana przez liczne lokalne programy, ale ostatnio także właśnie przez program „Czyste Powietrze”, który wszedł w życie w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału 2018. Dalej rosła sprzedaż gazowych kotłów kondensacyjnych, która spowodowana jest przede wszystkim tradycyjnym przygotowaniem użytkowników do sezonu grzewczego. W przypadku kotłów konwencjonalnych sprzedaż utrzymywała się na poziomie z poprzedniego kwartału. Trzeci kwartał była także wyjątkowy ze względu na wprowadzenie nowych ograniczeń ErP związanych z emisją NOx. Skłoniło to wielu dystrybutorów do zakupu na magazyn urządzeń nie spełniających nowych norm – zwłaszcza konwencjonalnych kotłów gazowych.

[urządzenia grzewcze, ogrzewanie, system grzewczy, SPIUG, sprzedaż urządzeń grzewczych, branża instalacyjno-grzewcze, rynek urządzeń grzewczych, instalacje grzewcze]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika Rynek Instalacyjny 11/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
  • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

mini e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl