Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Instalacja wyciągowa kuchni przed i poczyszczeniu
Instalacja wyciągowa kuchni przed i poczyszczeniu

Emisja ciepła, wilgoci oraz oparów i zapachów z przygotowywanych dań to codzienność w gastronomii. Dla osób pracujących w takich warunkach wiele godzin niezmiernie ważne są odpowiednie, komfortowe warunki środowiskowe. Znad stanowisk pracy gorące i zanieczyszczone powietrze usuwane jest za pomocą wyciągowych instalacji wentylacyjnych z okapami zawieszonymi nad kuchennymi urządzeniami. Stanowią one uzupełnienie wentylacji ogólnej.

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki (gaz ziemny przy dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza spala się całkowicie bez sadzy i popiołu).

Podczas spalania gazu płynnego LPG wydziela się znacznie mniej dwutlenku węgla, tlenków azotu, sadzy i popiołu, a jego spaliny nie zawierają tlenków siarki. Wszystkie te zanieczyszczenia także powinny zostać skutecznie usunięte z miejsca ich emisji.

Ze względu na odprowadzanie wraz z wyciąganym gorącym powietrzem zawieszonych w nim cząstek tłuszczu (tzw. mgły olejowo-tłuszczowej) następuje narastanie warstwy tłustego osadu wewnątrz instalacji wentylacyjnej, co może stanowić zagrożenie pożarowe. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca powstawania i unoszenia się dużej ilości cząstek oleistych, czyli przede wszystkim na takie urządzenia, jak:

  • frytkownice,
  • opiekacze olejowe,
  • patelnie,
  • woki.

Okapy kuchenne wyposażone są standardowo w filtry tłuszczowe. Cel wprowadzenia mechanicznego  filtra tłuszczu jest podwójny: po pierwsze filtr, zatrzymując cząstki oleiste, chroni przed zapaleniem się tłuszczu w przewodzie wyciągowym i w okapie, po drugie usuwa cząsteczki tłuszczu  ze strumienia powietrza wyciąganego. Lepszą skuteczność zapewni oczywiście układ filtrów.

Poprawnie działający system filtrów w wyniku zatrzymania mgły olejowo-tłuszczowej  zmniejsza znacznie ryzyko pożaru, wydłuża czas użytkowania wentylatora i silnika oraz utrzymania zaprojekto-wanych ilości powietrza wywiewanego, poprawia także stan higieniczny instalacji oraz ogranicza rozwój drobnoustrojów w warstwie tłuszczu. Im więcej tłuszczu można usunąć, tym dłużej przewody wyciągowe i wentylator pozostają czyste, co nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pożarowe, ale i wydłuża czas ich użytkowania bez konieczności czyszczenia.

Na filtrach wytracają się także kropelki pary wodnej. Na metalowych filtrach siatkowych wykonanych z wielowarstwowej wkładki filtrującej, np.z drutu ocynkowanego lub aluminiowego, lub filtrach labiryntowych zamontowanych w okapach zatrzymywana jest jednak tylko pewna część zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Skuteczność filtrów  siatkowych odpowiada klasie G2 zgodnie z klasyfikacją zawartą w normie PN-EN 779:2004 [11].

Po pokryciu specjalnym impregnatem adhezyjnym uzyskują one większą skuteczność, odpowiadającą klasie G3 [8]. Oznacza to, że filtry zatrzymują ze średnią efektywnością odpowiednio 65–80% (G2) oraz 80–90% (G3) cząstki zanieczyszczeń odpowiadające wymiarom aerozolu testowego, czyli pyłu syntetycznego o wymiarach cząstek większych od 3 µm [16].

Filtr labiryntowy stanowi układ odpowiednio ukształtowanych blach nierdzewnych. Usuwane powietrze trafia na pierwszą warstwę blach, która zmienia jego kierunek ruchu i zmniejsza prędkość przepływu. Dzięki temu możliwe jest przedostanie się powietrza pomiędzy warstwy blach i osadzenie się na nich mieszaniny wodno-tłuszczowej [10]. Jednak filtry te także nie mają 100-proc. skuteczności. Należy się zatem spodziewać, że część niezatrzymanych zanieczyszczeń osadzi się w instalacji za filtrami powietrza.

Zatem czasami jeden stopień filtracji nie wystarczy, szczególnie gdy filtry te nie zatrzymują wystarczająco skutecznie cząstek tłuszczu o wymiarach mniejszych od 6 µm. Dopiero zastosowanie bardziej technologicznie rozwiniętych, nowoczesnych metod oczyszczania powietrza  z cząstek tłuszczu pozwoli pozbyć się go skuteczniej z usuwanego powietrza. Są to między innymi ozonowe filtry UV i filtry cyklonowe.

Promienie UV w wyniku zachodzenia dwóch procesów: fotolizy i utleniania, rozbijają i neutralizują cząstki tłuszczu, przekształcając je w cząsteczki wody H2O i dwutlenku węgla CO2, a te produkty, w odróżnieniu od tłuszczu, który osadza się w przewodach wyciągowych, mogą być unoszone z powietrzem wyciągowym. Jednocześnie przy zastosowaniu  promieniowania UV następuje znaczne obniżenie stężenia związków chemicznych (zapachów).

Miniaturowy „cyklon”, czyli obrotowy ruch powietrza, powstaje w każdym z segmentów filtra cyklonowego i powoduje osadzanie się tłuszczu na dnie kapsuły. Filtry cyklonowe są łatwe w montażu i demontażu i można je myć w zmywarce [6]. Charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością separacji zanieczyszczeń z usuwanego powietrza i efektywnie eliminują tłuszcz, usuwając ponad 98% cząsteczek o wymiarach większych od 8 µm [7].

Niedostateczna filtracja zatłuszczonego powietrza znad otwartych urządzeń kuchennych powoduje znaczną akumulację tłustych osadów w wyciągowych instalacjach kuchennych, co stanowi istotne zagrożenie pożarem. Nie jest rzadkością, że zatłuszczone przewody wywiewne wyprowadzane są ponad budynek do wyrzutni zlokalizowanych na dachu, czego skutkiem jest nie tylko zagrożenie pojawienia się ognia wewnątrz przewodów wentylacyjnych, lecz także zagrożenie dla całego budynku oraz dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców w przypadku wystąpienia pożaru.

Oprócz tego ryzyka osadzanie się tłuszczu zmniejsza sprawność zanieczyszczonych urządzeń wentylacyjnych. Zatem ze względu na [1]:

  •  spełnienie oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa i wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów gastronomicznych,
  • zapewnienie dobrych warunków pracy dla personelu w pobliżu urządzeń kuchennych,
  • przeciwdziałanie skutkom wzrostu oporów przepływu powietrza przez zanieczyszczoną instalację (zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego lub zwiększenie poboru mocy elektrycznej przez wentylatory wyciągowe),
  • ograniczenie rozwoju drobnoustrojów w osadzonej warstwie tłuszczu

konieczne jest regularne czyszczenie instalacji kuchennych.

   15.03.2010

Komentarze

(1)
Purventus | 11.11.2018, 09:32
Jak mogę poprawić warunki pracy oraz bezpieczeństwo?
System filtracji UV Purventus jest systemem oczyszczającym powietrze i działającym bakteriobójczo. Dodatkowo efektywnie redukuje zapachy kuchenne.
Jednostki Purventus UV można podłączyć do wyciągu w układzie z odzyskiem ciepła lub skierować powietrze przez wyrzutnie ścienną lub dachową na zewnątrz.

Powietrze wyciągowe filtrowane jest w kilku etapach:
Wstępna filtracja odbyw się poprzez zastosowanie filtru labiryntowego w dowolnym okapie, dowolnego producenta. Filtr labiryntowy usuwa cząsteczki tłuszczu większe od 5µm,
Kolejny krok to oczyszczanie w filtrze siatkowym – jednostki UV Purventus,
Dalszy etap to filtracja przy użyciu promieniowania UV, które rozkłada pozostałe tłuszcze oraz zapachy z wyciąganego powietrza.
Filtr UV gwarantuje ochronę przewodów wentylacyjnych przed zanieczyszczeniem i groźbą ewentualnego pożaru oraz zapewnia usuwanie nieprzyjemnych zapachów.
Sprawność separacji filtra UV Purventus wynosi ponad 99%
Systemy UV Purventus można instalować w dowolnym miejscu nad urządzeniami kuchennymi, należy jedynie przewidzieć miejsce na wysunięcie Cartridge z lampami UV oraz stosowanie kaskadowego połączenia przy większych przepływach powietrza >1500 m3/h

Cartridge UV można czyścić w bardzo prosty i szybki sposób w zmywarce.
Filtry charakteryzują się również bardzo łatwym montażem i demontażem.
Zasada działania filtra UV
Po wstępnej filtracji poza układem UV powietrze przepływa przez filtr siatkowy wykonany z gęstej siatki drucianej w celu dalszego oczyszczenia oraz wyrównania strugi powietrza.
Pozostały tłuszcz oraz substancje zapachowe poddane są działaniu lamp UV oraz ozonu w zależności od obszaru zastosowania.
Proces ten zaczyna się w filtrze UV. Promieniowanie UV rozbija łańcuchy tłuszczy na mniejsze cząsteczki. Następnie ozon przekształca je w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu spolimeryzowanego tłuszczu. Substancje te zostają usunięte wraz w powietrzem wywiewanym. Pozostały ozon przekształca się w tlen.
Aby efekt rozkładania tłuszczu i usuwania zapachów był zdowalający, powietrze wyrzucane powinno mieć kontakt z ozonem oraz filtrem węgla aktywnego.
Zalety systemów UV Purventus
• Integracyjność z istniejącymi już systemami
• Filtr można zastosować wszędzie, gdzie istnieje potrzeba czystego powietrza
• Możliwość zastosowania w systemach klimatyzacji czy nawiewu powietrza
• Elementy aktywne (lampy UV) bardzo łatwe w demontażu i czyszczeniu (zmywarka);
• Prostota obsługi: dzięki rozwiązaniu plug&play
- Znaczne polepszenie higieny i czystości wentylacji – całkowita redukcja złogów tłuszczowych w kanałach wentylacyjnych. Eliminacja grzybów i bakterii.
- Poprzez czyste kanały brak jakichkolwiek oporów ruchu powietrza.
- Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego – barak jakiegokolwiek nagaru z tłuszczu, w kanałach wentylacyjnych, który mógłby ulec zapłonowi
- Znaczna redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wentylacji. Zmniejszenie kosztów czyszczenia układu wentylacji kuchni
- Całkowite rozwiązanie problemów z zapachami. Możliwość stosowania w układach zamkniętych.
- Generacja promieniowania UVC jest bezdźwiękowa i nie powoduje zwiększenia już wysokiego natężenia dźwięku w kuchni, co można zauważyć w obrotowych separatorach cząstek
- Możliwość stosowania oczyszczonego powietrza do odzysku ciepła
Wykorzystanie ciepła z powietrza wywiewanego
Powietrze kuchenne zawierające duże ilości tłuszczu nigdy nie było odpowiednie dla efektywnego odzysku ciepła, pomimo znacznej zawartości energii. Jadnakże gorące powietrze wywiewane, które zostało przefiltrowane przez Filtry UV Purventus, jest wolne od tłuszczu i dlatego można przekierować je do układu z odzyskiem ciepła.

https://purventus.pl/products/

#kuchnia #gril #fastfood #gastronomia
#wyposażeniekuchni #okapy #filtry
#filtryuv #lampyuv #filtryvc #lampyuvc
#filtracja #ciągkuchenny
#filtracjapowietrza #oczyszczaniepowietrza
#wentylacjakuchni #czyszczeniekanałówkuchennych
#czyszczenie #usuwanieprzykrychzapachów
#ekologia #ekologiagastronomii
#czystepowietre #likwidacjaprzykrychzapachów
#wyciągkuchenny #czystakuchnia
#czystywyciągkuchenny #czystyokap
#ozonowanie #łapacztłuszczu #bezpieczeństwo
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 Jak zapewnić bezpieczeństwo prac serwisowych » Któremu producentowi systemów grzewczych i wodociagowych zaufać »
bezpieczeństwo instalatora rury wielowarstwowe
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jaka pompa ciepła zwalcza bakterię Legionella »

pompy ciepła

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Dobór wymienników płytowych
  • - Rekuperatory ścienne a prawo
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl