Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Przeciwpożarowe instalacje hydrantowe. Nowe przepisy

Sposób wyznaczania zasięgu hydrantu przy występowaniu przeszkód na drodze linii gaśniczej
Sposób wyznaczania zasięgu hydrantu przy występowaniu przeszkód na drodze linii gaśniczej

Jednym z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego jest hydrantowa instalacja przeciwpożarowa. Cechą szczególną wszystkich instalacji ppoż. jest to, że w większości przypadków nigdy nie zostaną one użyte. Natomiast skutki ich nieprawidłowego, niezgodnego z przepisami i wytycznymi zaprojektowania lub wykonania mogą być, w przypadku konieczności skorzystania z takich instalacji, tragiczne.

Odpowiedzialność za stosowanie przepisów ppoż. w obiektach budowlanych

W art. 5 Prawa budowlanego [1] określono szereg wymagań podstawowych, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, znajduje się wśród nich również bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa o  chronie przeciwpożarowej [2] zobowiązuje właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu do przestrzegania m.in. przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i  echnologicznych, wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, a także przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej (Czytaj więcej na ten temat).

Jak ogrzewać dom, by było ekonomicznie i z wysokim komfortem termicznym?
Jak ogrzewać dom, by było ekonomicznie i z wysokim komfortem termicznym?

W naszym klimacie sezon grzewczy trwa prawie pół roku, a niekiedy nieco dłużej, zależnie od warunków pogodowych. Teoretycznie zatem, jesienią i zimą powinniśmy móc liczyć na pełen komfort termiczny w domowych wnętrzach. W praktyce jednak często szukamy sposobu na dogrzanie, bo źle dobrane grzejniki niestety nie gwarantują takiego komfortu, jakiego oczekujemy. I nie bez znaczenia jest także fakt, że ogrzewanie z roku na rok kosztuje nas coraz większe sumy. Jak zatem dobrać grzejnik, by zapewnić sobie tak ważne ciepło, nie tylko w zimnych porach roku, ale i zadbać o ekonomię? Czytaj dalej na ten temat >>

Zobacz jak zmieniały się wymagania prawne dla przeciwpożarowych sieci wodociągowych »

Należy pamiętać, że odpowiedzialność w tym zakresie stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem [1].

 

 

Za zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny jest projektant [1]. Dotyczy to również projektów budowlanych tych obiektów, dla których wymagane jest uzgodnienie w zakresie ochrony ppoż. [3], gdyż posiadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych predysponujących do uzgadniania projektu nie uprawnia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Takie uproszczenie procedury odpowiedzialności za dokumentację projektową wymusza na projektantach konieczność znajomości przepisów ochrony ppoż. na poziomie branży, którą reprezentują, w stopniu nie mniejszym niż wspomniani rzeczoznawcy. Ideą przepisów prawa w tym zakresie jest wprowadzenie elementu dodatkowej kontroli przy projektowaniu obiektów budowlanych, w których wystąpienie pożaru mogłoby mieć wyjątkowo groźne skutki.

Zmiany wymagań dla instalacji hydrantowych

Budynki ze względu na specyfikę ich użytkowania są obiektami budowlanymi, dla których zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest szczególnie istotne. Głównym aktem wykonawczym obejmującym omawiane zagadnienia, powszechnie znanym przez architektów, projektantów i instalatorów, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], wraz z późniejszymi zmianami.

Kup Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem »

Rozporządzenie wprowadza podział budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe pod względem przeznaczenia i sposobu użytkowania. Zgodnie z tym podziałem wyróżniamy: budynki mieszkonieczkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL), produkcyjne i magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Przy czym budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej dzieli się na kategorie od ZL I do ZL V w zależności od przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Warunki stosowania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w zależności od kategorii budynku określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [5]. Ten niedawno ogłoszony przepis wprowadził w zakresie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej kilka istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 2006 r. [6]. Najważniejsze z nich to:

 • Wprowadzenie wymogu stosowania hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 33 mm w niektórych przypadkach, dla których w myśl wcześniejszych przepisów należało stosować hydranty 52. Hydranty te muszą być stosowane w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz wielokondygnacyjnych, z wyjątkiem garaży wolno stojących na terenach zamkniętych podległych ministrowi obrony narodowej. Ponadto dopuszcza się ich stosowanie w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2 oraz przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni  przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL: I, II, III lub V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1000 MJ/m2. Utrzymano średnicę nominalną przewodów zasilających DN 50, taką jak dla hydrantów 52.
 • Wprowadzenie stosowania hydrantów 33 z wężem półsztywnym ma na celu poprawę funkcjonalności ich użycia. Hydranty te, w przeciwieństwie do hydrantów 52 z wężem płasko składanym, mogą być użyte bez konieczności pełnego rozwinięcia węża, co pozwala bezpiecznie i skutecznie stosować je do gaszenia pożaru nawet przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Tym samym, pomimo zmniejszonej wydajności do minimum 1,5 dm3/s, użycie hydrantów 33 w wymienionych przypadkach może być bardziej efektywne niż hydrantów 52.
 • Uściślenie, że stosowanie hydrantów wewnętrznych jest w podanych przypadkach przymusowe, a wymienione urządzenia muszą spełniać wymagania polskich norm. W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu wskazywano jedynie na powinność w tym zakresie, co mogło być interpretowane jako dobrowolność wyboru.
 • Uzupełnienie, że dopuszczenie wyposażania hydrantu 52 w dodatkowy wąż w celu spełnienia wymagań zasięgu hydrantu do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m w przypadku pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, dotyczy również stref pożarowych.
 • Dodanie wymogu umieszczania zaworów 52 w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami polskich norm, z zamkiem zgodnym z polskimi normami otwieranym głowicą toporka strażackiego, zlokalizowanych w miejscach, w których mogą być one narażone na uszkodzenie lub dewastację.
 • Usunięcie szczegółowych wymagań dla pompowni przeciwpożarowych, które po ostatniej nowelizacji zostały ujęte w przepisach rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [9].
 • Wskazanie, że zgromadzony zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych do zasilania w wodę instalacji wodociągowej ppoż. w budynkach wysokich i wysokościowych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3 powinien być przeznaczony wyłącznie do tego celu.
 • Podtrzymanie możliwości zmniejszenia pojemności wspomnianych zbiorników do 50 m3 w przypadku budynków wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m, ale tylko takich, które zawierają na wysokości powyżej 12 m jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od ich powierzchni, lub nie zawierają stref pożarowych o powierzchni  przekraczającej 750 m2.
 • Zniesienie kryterium łącznej powierzchni rzutów pierwszych kondygnacji nadziemnych wynoszącego 2500 m2, którego nieprzekroczenie dla grupy budynków wysokich i wysokościowych wzniesionych obok siebie warunkowało możliwość stosowania jednego wspólnego zbiornika o pojemności co najmniej 100 m3, oddalonego od każdego z budynków o nie więcej niż 100 m.
 • Wprowadzenie szeregu możliwości zmniejszenia objętości zbiorników przeciwpożarowych w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników z zewnętrznej sieci wodociągowej ppoż. o odpowiedniej wydajności.
   15.10.2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Czym mogą Cię zaskoczyć nowoczesne pompy do wody »

pompy do wody

 Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników » Szukasz partnera w projektowaniu inżynieryjnym i specjalistycznym? »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go już dziś »

 


Jak projektować instalacje najwyższej jakości »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jakich zabezpieczeń wentylatorów dachowych potrzebujesz »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy klimatyzacja jest zdrowa »

wentylacja

 Kompendium wiedzy o procesach wymiany ciepła » Czy ogrzewanie może wpływać na nasze zdrowie »
pompy woda powietrze pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Jak dobrze odseparować wodę kanalizacyjna od gruntowej »

studzienka kanalizacyjna

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Dofinansowanie ogrzewania i fotowoltaiki
 • - Eksploatacja gruntowych pomp ciepła
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl