Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Free cooling (cz. 1)

Ciąg dalszy artykułu...

Porównanie graficzne free coolingu pośredniego i bezpośredniego

Porównano dwa różne modele na etapie projektowym. Jeden agregat oparty jest na tradycyjnym rozwiązaniu free coolingu z trójdrogowym zaworem regulacyjnym (agregat A), drugie urządzenie to agregat z free coolingiem pośrednim, z czynnikiem chłodniczym jako substancją pośredniczącą (agregat B). Parametry pracy instalacji to 15/10°C.

Można zauważyć, że rozwiązanie tradycyjne w postaci trójdrogowego zaworu regulacyjnego i dodatkowego wymiennika free coolingu rozpoczyna pracę w przypadku analizowanego agregatu (A) przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej 14°C i osiąga pełną wydajność chłodniczą przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej –1°C. W tym zakresie temperatur pracuje już układ free coolingu, odciążając pracę energochłonnego układu sprężarkowego. Poniżej temperatury zewnętrznej równej –1°C agregat pracuje tylko w trybie free coolingu.

Podobnie jak dla standardowego rozwiązania free coolingu można przedstawić charakterystyczne punkty pracy pośredniego układu free coolingu agregatu B. Moment, w którym rozpoczyna się free cooling, nie jest jednoznacznie określony. W materiałach reklamowych jako punkt charakterystyczny podaje się temperaturę powietrza zewnętrznego o 6°C niższą od temperatury wody na wyjściu z agregatu [2]. Z kolei w dokumentacji technicznej typoszeregu agregatu B jako punkt startu free coolingu podaje się temperaturę powietrza atmosferycznego o 8 K niższą od temperatury wody wyjściowej.

Jeszcze inną temperaturę otoczenia podaje autor artykułu [3], według którego powinna ona wynosić ok. 10–15 K poniżej wyjściowej temperatury wody z parowacza. Patrząc z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania układu chłodniczego (przekazywanie ciepła od wody lodowej do czynnika, a następnie od czynnika do powietrza atmosferycznego), wydaje się rozsądnym przyjęcie temperatury startu free coolingu przy temperaturze powietrza zewnętrznego 10 K poniżej temperatury wody na wyjściu z parowacza układu chłodniczego (dla przykładowych parametrów wody ziębniczej 15/10°C start układu w trybie free coolingu będzie zatem odpowiadał temperaturze powietrza zewnętrznego równej 0°C).

Jako kolejne punkty charakterystyczne należy przyjąć te podawane przez autora publikacji [2]. Przy różnicy temperatury pomiędzy wodą na wyjściu z parowacza a powietrzem zewnętrznym równej 10 K free cooling pozwala na osiągnięcie 40–55% (zależnie od wielkości) znamionowej wydajności ziębienia agregatu. Przy różnicy na poziomie 20 K wydajność free coolera wynosić będzie 60–90% mocy chłodniczej znamionowej [2]. Przeanalizowane wartości osiągów, podawane w biuletynie technicznym dla całego typoszeregu agregatu B wskazują na niższe wartości, tj. od 47% do maksymalnie 70%. Pełnej mocy chłodniczej dla warunków rzeczywistych wymiennik free coolingu nie osiąga [3].

Korzystając z danych technicznych podawanych w dokumentacji techniczno-ruchowej rozwiązań obu producentów, dokonano porównania na uporządkowanym wykresie temperatur powietrza zewnętrznego. Wartości temperatur powietrza zewnętrznego przyjęte dla Krakowa uzyskano w IMiGW dla wybranego roku. Zebrano w programie Ms Excel wyniki 8761 pomiarów (pomiary dokonywane co godzinę dla analizowanego roku kalendarzowego). Wartości pośrednie pomiędzy punktami charakterystycznymi podawanymi w dokumentacji agregatu B uśredniono z wykorzystaniem funkcji liniowych w programie Excel. Jako parametry wody ziębniczej przyjęto temperaturę 15/10°C.

Porównanie przeprowadzono w formie graficznej (rys. 5), gdyż będzie ono w tej postaci bardziej przejrzyste dla czytelnika. Jak wspomniano wcześniej, tradycyjny system free coolingu rozpoczyna swoją pracę przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej 14°C (dla przyjętych parametrów wody ziębniczej 15/10°C). W miarę obniżania się temperatury powietrza zewnętrznego udział free coolingu w „produkcji mocy chłodniczej” zwiększa się. Przy temperaturze powietrza zewnętrznego, przy której zostaje załączony układ free coolingu pośredniego, agregat z tradycyjnym free coolingiem osiąga wydajność równą 88% wydajności ziębienia agregatu.

Przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej –1°C tradycyjny układ free coolingu osiąga 100-proc. wydajność ziębniczą, podczas gdy rozwiązanie z free coolingiem pośrednim zaledwie 45%. Przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej –20°C układ tradycyjnego free coolingu pracuje dalej z pełną  mocą chłodniczą, podczas gdy rozwiązanie z czynnikiem pośredniczącym osiąga wartość ok. 76% wydajności znamionowej. Jak wynika z porównania graficznego pól powierzchni obrazujących obydwa rozwiązania, różnice w oszczędnościach energii chłodniczej są bardzo duże i przemawiają na korzyść tradycyjnego rozwiązania free coolingu (z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i dodatkowym wymiennikiem free coolingu).

Na podstawie analizy rys. 5 można wysnuć jeden zasadniczy wniosek. Rozwiązanie free coolingu w agregacie B, oparte na pośrednim przekazywaniu ciepła z instalacji do powietrza atmosferycznego, pomimo swojej innowacyjności nie może się równać pod względem uzyskiwanych oszczędności energetycznych z tradycyjnym rozwiązaniem free coolingu w postaci trójdrogowego zaworu regulacyjnego i dodatkowego wymiennika free coolingu.

Tak duże różnice w oszczędnościach wynikają jedynie z zasadniczego faktu, że zastosowanie wymienników pośredniczących (woda ziębnicza–czynnik chłodniczy oraz czynnik chłodniczy–powietrze zewnętrzne) oraz cieczy pośredniczącej (czynnik ziębniczy) obniża punkt pracy, przy którym rozpoczyna pracę układ free coolingu. Maleje w tym momencie liczba godzin pracy, przy której może zostać wykorzystany ten układ. Różnice w oszczędnościach energii chłodniczej, tylko na podstawie graficznej interpretacji wykresu, stanowią ok. trzykrotność oszczędności energii wynikającej z zastosowania funkcji free coolingu pośredniego.

W drugiej części artykułu przedstawione zostanie, tym razem za pomocą metody analitycznej, porównanie dwóch metod free coolingu bezpośredniego – tradycyjnego, opartego na trójdrogowym zaworze regulacyjnym i dodatkowym wymienniku free coolingu, oraz z wykorzystaniem dry coolera, pełniącego w okresie letnim funkcję urządzenia odprowadzającego ciepło od skraplacza agregatu, a w okresie zimowym free coolera. Zostanie ono przeprowadzone na potrzeby układu technologicznego schładzania wody dla zakładu przemysłowego.

Literatura

1. Adamski B., Free-cooling pośredni czy bezpośredni? Dylemat inwestora i projektanta, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 8/2010.
2. Klimczuk B., Tzw. free-cooling w systemach z bezpośrednim odparowaniem syntetycznego czynnika chłodniczego, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” nr 3/2010.
3. Kot J., DX free-cooling – w oczekiwaniu na polemikę, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 5/2008.
4. Adamski B., Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych cz. 1, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2009.
5. Adamski B., Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych cz. 2, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2009.
6. Biuletyny techniczne producentów.

   15.03.2011

Komentarze

(2)
KatyaNen | 17.09.2019, 14:31
Делюсь секретами, как купить квартиру напрямую у застройщика в полтора раза дешевле.
Все полезные ссылки ниже.
новостройка с отделкой от застройщика
какие новостройки
квартира в новостройке
однокомнатные квартиры в новостройках
официальные новостройки
AntonioRib | 17.09.2019, 20:02
Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Czym mogą Cię zaskoczyć nowoczesne pompy do wody »

pompy do wody

 Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników » Szukasz partnera w projektowaniu inżynieryjnym i specjalistycznym? »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go już dziś »

 


Jak projektować instalacje najwyższej jakości »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jakich zabezpieczeń wentylatorów dachowych potrzebujesz »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy klimatyzacja jest zdrowa »

wentylacja

 Kompendium wiedzy o procesach wymiany ciepła » Czy ogrzewanie może wpływać na nasze zdrowie »
pompy woda powietrze pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Jak dobrze odseparować wodę kanalizacyjna od gruntowej »

studzienka kanalizacyjna

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - WT 2021 dla budynków wielorodzinnych
  • - Klimakonwektory, belki i sufity chłodzące
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl