Odprowadzanie wód opadowych systemami do podziemnej retencji i infiltracji

Schemat działania studni chłonnej
Schemat działania studni chłonnej
Oprac. własne

Systemy wspomagające pracę układów kanalizacyjnych umożliwiają przesunięcie odpływu w czasie oraz zatrzymanie deszczu na obszarze, na który spadł, za pomocą czasowej retencji i infiltracji opadu do gruntu. Takie zagospodarowanie wód opadowych odbywa się powierzchniowo (RI 9 i 12/2010 oraz 1–2 i 3/2011) lub podziemnie. Metody podziemne znajdują zastosowanie przede wszystkim na obszarach, gdzie brakuje miejsca do powierzchniowego gromadzenia wody.

Sprawne i bezpieczne odprowadzenie wód opadowych to bardzo istotne zadanie przy realizacji inwestycji budowlanych. W rozwiązaniach tradycyjnych spływy opadowe z uszczelnionych powierzchni zlewni wprowadzane są do podziemnych kanałów, a następnie kierowane do odległych odbiorników wodnych (Czytaj więcej na ten temat). Jednak bazowanie wyłącznie na rozwiązaniach tego typu doprowadza do wielu niekorzystnych zjawisk, zarówno w odniesieniu do terenów odwadnianych, jak i odbiorników.

Kanalizowanie spływu wód opadowych powoduje obniżanie się poziomu wód gruntowych, nasilenie występowania zjawisk powodziowych oraz wzrost zanieczyszczenia rzek na skutek dopływu znacznego ładunku zanieczyszczeń podczas spływów z deszczów nawalnych. Z tego względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się m.in. systemy do podziemnej retencji i infiltracji wód opadowych.

Przykłady rozwiązań

Rozwiązaniami powszechnie stosowanymi do infiltracji podziemnej są: studnie i rowy chłonne, skrzynki rozsączające, komory drenażowe oraz przewody drenarskie, którymi spływy wód opadowych po początkowym zmagazynowaniu w systemie przedostają się do gruntu. Studnie chłonne służą do skoncentrowanego, punktowego odbioru wód opadowych. Ich konstrukcja przypomina tradycyjne studnie. Zasadnicza różnica polega na wypełnieniu dna warstwą filtracyjną (żwir, tłuczeń), przez którą woda swobodnie się przesącza (rys. 1).

Poznaj Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych »

 

 

Studnie chłonne wykonywane są najczęściej z kręgów betonowych lub jako prefabrykaty. Zajmują mało miejsca, dlatego nadają się do stosowania w warunkach stosunkowo gęstej zabudowy. Studnie są także chętnie stosowane na terenach, gdzie wierzchnią warstwę gruntu stanowi warstwa słabo przepuszczalna, a dopiero głębsze warstwy mają lepsze zdolności filtracyjne, umożliwiające infiltrację wód opadowych do wód podziemnych.

W celu polepszenia sprawności wsiąkania i pojemności retencyjnej studnie chłonne można ze sobą łączyć, tworząc galerie chłonne. Polepszenie wsiąkania można również uzyskać poprzez wykonanie wokół studni opaski żwirowej (bez wypełniania studni żwirem). Rozwiązania te umożliwiają odwodnienie większych terenów uszczelnionych niż w przypadku pojedynczej studni chłonnej z tradycyjnym wypełnieniem żwirowym, którą można zastosować do zagospodarowania spływu z niewielkiej powierzchni, np. dachu budynku jednorodzinnego.

Przeczytaj artykuł Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych »

Studnie chłonne są rzadko stosowane w systemach odwadniania dróg ze względu na uciążliwą eksploatację (tendencję do szybkiej kolmatacji) i małą przepustowość [6]. Do ich wad należy także ograniczona powierzchnia kontaktu z glebą oraz brak zdolności oczyszczania. Z tych względów należy każdorazowo przewidzieć konieczność zastosowania studzienki osadnikowej przed studnią chłonną lub przynajmniej zabezpieczenia koszem do separacji zanieczyszczeń mechanicznych w celu wstępnego podczyszczenia dopływających wód opadowych. Obecnie studnie chłonne, chętniej niż rozwiązania pracujące samodzielnie, stosuje się w układach mieszanych, tj. w połączeniu z rowami chłonnymi oraz przewodami drenarskimi.

Podziemne rowy chłonne (tzw. rigole) wypełniane są gruboziarnistym żwirem, pospółką lub grysem i zazwyczaj owijane geowłókniną zapobiegającą przedostawaniu się cząstek otaczającego gruntu do materiału filtracyjnego. Rowy chłonne mogą retencjonować wodę na powierzchni (rys. 2a, 2b) bądź wewnątrz wsadu żwirowego (rys. 2c). 

W rozwiązaniach tych, podobnie jak w studni chłonnej, woda nie przepływa przez ożywioną warstwę gruntu, a przez to jej zdolności samooczyszczania się są ograniczone. Przy wprowadzaniu powierzchniowym wód deszczowych można zwiększyć stopień oczyszczenia poprzez obsianie skarp mieszanką traw, gdzie woda przefiltrowując przez warstwę humusu, ulega podczyszczeniu, a następnie zbierana jest we wkładzie żwirowym i powoli przesączana do gruntu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zastosować wstępnie urządzenie oczyszczające, np. studzienkę osadnikową.Wsiąkanie poprzez rury drenarskie odbywa się za pomocą perforowanych rur ułożonych w obsypce żwirowej. Stosowane są one głównie na terenach, gdzie warstwy gruntu słabo przepuszczalnego zalegają bezpośrednio pod powierzchnią terenu na znacznej głębokości, poniżej której znajduje się warstwa gruntu dobrze przepuszczalnego, umożliwiająca po rozsączeniu z drenów infiltrację wód do niżej położonego gruntu rodzimego (rys. 3).

Rury drenarskie wykorzystywane są do odwadniania ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów. W celu uniknięcia zamulania należy zastosować wokół drenu obsypkę żwirową o zmieniającym się uziarnieniu bądź geowłókninę. Zaleca się, aby dreny stosowane do osączania wód opadowych miały średnicę min. 350 mm, ponieważ pozwala to na zachowanie pewnej rezerwy objętości umożliwiającej przyjęcie wód w czasie gwałtownego napływu przed wprowadzeniem ich do podłoża. Konstrukcja urządzeń chłonnych w postaci studni i rowów oraz przewodów drenarskich nie pozwala na pełną kontrolę i konserwację podczas eksploatacji. Monitoring tych urządzeń jest możliwy jedynie poprzez studnie rozprowadzające wodę lub zastosowanie studzienki rewizyjnej [7].

W ostatnich latach pojawiły się na polskim rynku inne rozwiązania techniczne w postaci skrzyń rozsączających oraz komór drenażowych (zwanych równie często tunelami infiltracyjnymi). Urządzenia te mogą być montowane pod chodnikami, ulicami i parkingami, a także na terenach zielonych, obiektów handlowych i rekreacyjnych oraz jako przydomowe systemy odprowadzania wód opadowych, umożliwiając podwójne wykorzystanie cennej w terenach miejskich powierzchni (jako podziemny zbiornik retencyjny oraz np. parking na powierzchni terenu).

 

Dowiedz się, jak dobrać system rozsączający »

Konstrukcja prostopadłościenna skrzynek rozsączających z ażurowymi ścianami, które wykonywane są najczęściej z polipropylenu, umożliwia czasową retencję wód, a następnie ich infiltrację do gruntu (rys. 4a, 4b). Skrzynki owinięte są geowłókniną i obsypywane materiałem żwirowym. Pojemność retencyjna skrzynek jest znacznie większa niż złoża żwirowego o takiej samej kubaturze, a tym samym system taki charakteryzuje się większą wydajnością od rowów żwirowych, studni chłonnych oraz rur drenarskich o małej średnicy.

Skrzynki i komory są elementami umożliwiającymi łatwe tworzenie stosunkowo dużych i tanich zbiorników retencyjnych lub zbiorników wykorzystywanych do dłuższego magazynowania wody opadowej, np. na cele przeciwpożarowe. W celu zapewnienia retencji (bez rozsączania) układy skrzynek zamiast geowłókniną owija się geomembraną, która zapobiega przedostawaniu się wody do gruntu (rys. 4c).

Najwięcej przykładów realizacji dotyczy jednak zagospodarowania wód opadowych pierwszym z wymienionych sposobów, tj. jako zbiorników retencyjno-rozsączających. Komory drenażowe mogą być stosowane także jako podziemne zbiorniki retencyjno-infiltrujące lub szczelne zbiorniki retencyjne [5]. W ofercie handlowej można spotkać dwa rodzaje komór drenażowych, tj. z wypływem wyłącznie przez dno oraz z wypływem przez dno i ściany boczne, tzw. tunele infiltracyjne (rys. 5). Komory od skrzynek różnią się kształtem (najczęściej przypominającym odwróconą literę U) oraz rozmiarem (większy rozmiar komór umożliwia zagospodarowanie większej ilości wody).

   16.05.2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowe kotły gazowe
  • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl