Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Recesję wykorzystujemy na rozwój

Leszkiem Sobczykiem
Leszkiem Sobczykiem

Z Leszkiem Sobczykiem, dyrektorem zarządzającym firmy Kessel Sp. z o.o., rozmawia Waldemar Joniec

 

  • Jakie jest Pana zdanie na temat kryzysu, czy długo jeszcze potrwa?

Recesja, która ma miejsce w Polsce, to nie jest kryzys typowy dla krajów z nadprodukcją – nadal brakuje nam mieszkań, ale banki nie udzielają kredytów. Jeśli banki odblokują środki, to na rynku mieszkaniowym nastąpi kolejny boom. Nawet na przykładzie mojej firmy widać, jak wielu młodych ludzi nie ma własnych mieszkań, mimo że mają dobrą pracę i stabilne perspektywy zatrudnienia i dochodów. Być może przyszły rok jeszcze nie będzie taki dobry, ale następny z pewnością będzie już okresem wzrostu i licznych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym.

Z drugiej strony w infrastrukturze i branży sanitarnej planowane są ogromne inwestycje i to jest nasze przysłowiowe pięć minut, które powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Za klika lat nie będziemy już bowiem otrzymywać taki dużej pomocy z Unii. Szansą dla naszej branży jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Do realizacji wielu projektów gminy muszą jednak wnieść również własne środki, a to dla wielu z nich jest problemem. Gminy powinny mieć gwarancje, np. rządowe, by móc starać się o kredyty w bankach na wniesienie wkładu własnego, inaczej trudno będzie wykorzystać unijne dotacje.

Inwestycje związane z KPOŚK były przygotowywane od paru lat i teraz przyszedł czas ich realizacji. Jednak gminy powinny zwrócić szczególną uwagę na przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdyż na terenach o rozproszonej zabudowie o wiele taniej można je wykonać i eksploatować, niż budować drogie sieci i przepompownie.

Nasze produkty znajdują zastosowanie przy budowie autostrad i dróg, ale również boisk i stadionów. Nasze produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, bo oferujemy szeroką gamę urządzeń do odwadniania powierzchni i odprowadzania wody oraz ścieków, a także produkty do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. Nasze odwodnienia liniowe i wpusty znalazły spore grono odbiorców.

Moim zdaniem wiele firm handlowych w naszej branży zbyt pochopnie podeszło do informacji o kryzysie i na przykład gwałtownie zredukowało zamówienia i stany magazynowe, a teraz nie potrafi sprostać zamówieniom. Z drugiej strony kryzys przyniósł pewne korzyści inwestorom – spadły bowiem ceny prac budowlanych i montażowych, do poziomu odzwierciedlającego realne koszty. Z kolei wielu inwestorów oczekuje odroczenia płatności, nawet do 90 dni. O ile u niektórych producentów jest to możliwe, to wiele firm handlowych nie może przystać na takie warunki.

Powoduje to wypadanie z rynku firm słabszych i konsolidację mocnych. Na wiosnę niektóre przedsiębiorstwa utraciły płynność finansową, ale ten czas już minął i wszytko wraca do normy. Jeśli nasza firma zrealizuje zaplanowane na ten rok zadania, to będzie to dla nas dobry rok.

  • A jak Pana firma wykorzystuje okres spowolnienia na rynku?

Kessel to firma z kilkudziesięcioletnimi tradycjami. Głównym udziałowcem firmy jest pan Bernard Kessel, który – jak sam ostatnio przyznał – w swoim życiu przeżył już wiele kryzysów i dlatego uważa, że nie można kierować się tylko sytuacją bieżącą, lecz trzeba patrzeć w przyszłość. W tym roku podjęliśmy kilka ważnych decyzji. Mamy nowy budynek biurowy z zapleczem szkoleniowym, w którym będziemy prowadzić regularne szkolenia dla projektantów i instalatorów. Zainwestowaliśmy też w halę magazynowo-produkcyjną. Zapotrzebowanie na nasze produkty skłoniło nas do montowania niektórych wyrobów na miejscu, w Polsce, zwłaszcza separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu. Obecnie szkolimy pracowników w Niemczech, tak aby od nowego roku móc zwiększać zdolności produkcyjne w Polsce. Nasze plany sięgają kilku lat w przód.

Pomimo kryzysu nie zwalniamy pracowników, a wręcz zatrudniamy nowych. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się i można znaleźć dobrych pracowników z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Od paru lat budujemy silną drużynę, tak aby firma stała się jedną z wiodących w branży sanitarnej. Zamierzamy to osiągnąć najnowszymi technologiami i jakością produktów oraz kompetencją i wiarygodnością. Dlatego nadal będziemy organizować szkolenia i rozwijać doradztwo techniczne.

  • Jakie to będą szkolenia?

W tym roku położyliśmy szczególny nacisk na szkolenia i prezentacje urządzeń przeciwzalewowych i ochrony budynków przed wodami opadowymi. Staramy się docierać z informacjami nie tylko do projektantów, ale również do firm wodociągowych i gmin. Wzrost gwałtownych opadów na terenach zurbanizowanych przynosi duże straty mieszkańcom tych terenów. A przecież dostępne są technologie i urządzenia, które pozwalają zapobiec zalewaniu budynków wodami opadowymi i cofaniu się kanalizacji. Pod koniec roku, gdy projektanci nie będą już tak obciążeni pracą, planujemy zwiększenie liczby szkoleń, na których prezentować będziemy najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu odprowadzania ścieków oraz ochrony środowiska.

  • Firma ma też nową siedzibę.

W połowie roku zmianie uległ adres, ale znajdujemy się nadal w tej samej dzielnicy. Lokalizacja jest tak dobrana, aby z jednej strony zapewnić sprawną komunikację z macierzystą firmą w Niemczech i klientami w Polsce, a jednocześnie dać nam możliwość rozbudowy części produkcyjnej. We Wrocławiu czujemy się bardzo dobrze, a stale rozbudowywana infrastruktura drogowa w tej części kraju sprawia, że komunikacja jest coraz szybsza i wygodniejsza. Magazyn zapewnia dostępność wszystkich naszych produktów, utrzymujemy też odpowiednie zapasy produktów tzw. szybko schodzących. Jest to bardzo wygodne dla klientów.

  • Co nowego wprowadzają Państwo w dziedzinie obsługi klientów?

W naszej firmie mamy dwóch pracowników będących specjalistami od dużych inwestycji i projektów kompleksowych, czyli takich, które dotyczą jednocześnie instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych. Ich zadaniem jest opieka nad inwestorami i wykonawcami oraz służenie im pomocą techniczną, począwszy od prostych urządzeń jak wpusty wewnątrz budynku, a na separatorach w sieci kanalizacyjnej skończywszy.

Z czasem zespół ten będziemy powiększać. W razie potrzeby wykorzystania specyficznych rozwiązań możemy też skorzystać z doświadczeń naszych menedżerów z innych krajów. Jeśli wykonawca i inwestor są już obeznani z naszymi technologiami i produktami, to z powodzeniem wystarcza im współpraca z naszym doradcą handlowym na danym terenie. Ostatni rok to również okres wzmacniania tej grupy pracowników. Nasza strategia zakłada budowę mocnej drużyny, kompetentnej i cieszącej się zaufaniem klientów. Ten zespół już okrzepł i pozostaje nam stale doskonalić kompetencje i umiejętności.

Silny i kompetentny zespół pracowników, dobre zaplecze biurowo-szkoleniowe oraz stopniowo rozwijane montaż i produkcja na miejscu powinny przerodzić się w sukces. W Polsce montujemy wszystkie typy separatorów Modularis i musimy zwiększyć tę produkcję. Będziemy też montować przepompownie. Dostarczamy wyroby do kilkunastu dużych inwestycji i prowadzimy bieżącą pracę, ale stale musimy się przygotowywać do tego, co będzie za parę lat, patrzeć w przyszłość. Przygotowujemy się kadrowo i w zakresie mocy produkcyjnych na czas, gdy na rynku nastąpi wzrost.

  • Czy dbanie o interes klienta to takie rzadkie zjawisko?

Obecny kryzys wyeliminował kilka firm, które chyba przypadkowo trafiły do naszej branży. Straciły one cierpliwość i gdy klienci zaczęli zwracać większą uwagę na jakość, nie wytrzymały presji rynku. Sztuka nie polega tylko na sprzedaży, ale na zapewnieniu wysokiej jakości produktu i kompetentnego doradztwa oraz sprawnego serwisu. Oferowanie tylko niskiej ceny i doszukiwanie się jedynie negatywnych cech u konkurenta nie daje szansy utrzymania się na rynku w dłuższej perspektywie.

Tak nie zdobywa się wiernych klientów. Takie firmy przegrywają od razu przy dużych inwestycjach, gdyż nie są w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na podstawowe pytania: jaka jest kontrola jakości produkcji, jakie maszyny, jakiej jakości jest surowiec, jak to jest magazynowane i czy oferowany jest serwis?
Przy dużych inwestycjach, takich jak centra handlowe, lotniska czy stadiony, inwestorzy nie kierują się wyłącznie ceną i w granicach posiadanych możliwości finansowych wybierają produkty o wysokiej jakości. Słaby towar można sprzedać tylko raz, później nie ma się już po co pokazywać u klienta. Na szczęście na rynku jest spora grupa firm, która konkurencję rozumie jako coś pozytywnego, zachętę do doskonalenia produktu i obsługi klienta. Nawet na targach Wod-Kan w Bydgoszczy widać, jak wypadają z rynku firmy nastawione jedynie na chwilowy zysk, a rosną w siłę solidne marki.

Przykładowo, jeśli będziemy oferować dobre urządzenia przeciwzalewowe, spełniające swoje funkcje w każdych warunkach, to klienci będą z nich coraz częściej korzystać. A to przyniesie korzyść całej grupie producentów. Czas, gdy sprzedawały się niskiej jakości klapy, mija. Ubezpieczyciel patrzy nie tylko na to, czy one są, ale również czy spełniają wymagania. Widzimy to po rosnącym zainteresowaniu tymi urządzeniami, ale wyposażonymi w mechanizm, który zawsze zadziała skutecznie.

  • Kessel co roku wprowadza na rynek nowe produkty.

Postawiliśmy sobie za cel, aby każdorazowo na targach pokazywać nowości – premiery mają miejsce we Frankfurcie, a następnie w Poznaniu i Bydgoszczy. W tym roku zaprezentowaliśmy nową przydomową oczyszczalnię ścieków Inno-Clean. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez projektantów, wykonawców i przedstawicieli gmin. Wykorzystaliśmy w niej technologię biologicznego oczyszczania ścieków w urządzeniu dwuzbiornikowym działającym na zasadzie osadu czynnego z SBR. Obsługa tej oczyszczalni przez użytkownika jest bardzo łatwa. Montaż jest prosty i szybki, a serwis wymaga jedynie wyjęcia ze zbiornika specjalnej kolumny.

Do oferty wprowadziliśmy także specjalne pierścienie dystansowe z tworzywa, które stosuje się do studni betonowych. Wykonawca unika dzięki temu kłopotów i strat, jakie niosą za sobą pękające pierścienie betonowe, zarówno w czasie transportu, jak i podczas eksploatacji. Nowością jest też wpust uliczny, który również zdobył uznanie u klientów. Ten rok przyniósł nam bardzo duży wzrost sprzedaży liniowych odpływów łazienkowych Linearis. Przygotowaliśmy grupę specjalnych odpływów łazienkowych w różnych kolorach oraz odpływów z podświetleniem i kamieniami, np. Swarovskiego. Na odpływach tych można umieszczać grawerowane i podświetlane napisy lub znaki firmowe, np. w hotelach.

Z satysfakcją obserwujemy, jak klienci nazwą Linearis obejmują odpływy liniowe jako takie, tak jak buty sportowe nazywamy adidasami. Wzornictwu tego produktu poświęciliśmy dużo uwagi, ale jeszcze więcej – łatwości montażu i takim rozwiązaniom, aby można go było trwale i estetycznie zamontować w różnych warunkach, i za to nas cenią instalatorzy. Inny produkt, który zyskał ostatnio uznanie na rynku, to rynnowe odwodnienia liniowe stosowane na zewnątrz. Są one wykonane z polimerbetonu z rusztem żeliwnym, ze stali ocynkowanej lub stopowej i z powodzeniem znajdują zastosowanie na powierzchniach przydomowych, parkingach czy lotniskach.

Ten segment rynku jest silnie obsadzony przez uznanych producentów, ale i nasz produkt znalazł na nim miejsce. Moim zdaniem klienci przyjęli go, gdyż znają już nas z solidnych studni, separatorów i przepompowni. Wprowadziliśmy do oferty także nowe wpusty z tworzywa Ecoguss. Jest to świetna alternatywa dla żeliwa – wpust ma właściwości metalu, a jednocześnie jest odporny na pęknięcia, stłuczenia i korozję. Również nasze urządzenia przeciwzalewowe cieszą się coraz większą popularnością.

  • Jaki plany mają Państwo na przyszły rok?

Przede wszystkim będziemy doskonalić to, co nowego wprowadziliśmy w organizacji pracy i produkcji w tym roku. Planujemy oczywiście udział w targach Instalacje i Wod-Kan. W Poznaniu pokażemy to, co oferujemy dla instalacji wewnętrznych, w tym nowe wpusty, ale o nich powiemy dopiero na targach. Natomiast w Bydgoszczy skoncentrujemy się na produktach dla kanalizacji. Nasze społeczeństwo podnosi swój standard życia i zwiększa wymagania, a z drugiej strony coraz częściej postępuje w myśl zasady, że niezamożnego nie stać na tanie i byle jakie rzeczy. To nam nie pozwoli spocząć na laurach.

   16.10.2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Dobierz grzejniki do pomp ciepła i kondensatorów »


 Poznaj nowoczesne rozwiązania sieci preizolowanych »

Jaki materiał dobrać by nie tracić energii »
przewody preizolowane pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »


wiem więcej »

 Jak wygenerować oszczędności stosując pompę woda/powietrze »

Poznaj korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
rozwiązania pomiarowe pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dołącz do klubu instalatora! Korzytaj z rabatów  »

strefa instalatora

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wod-kan w inteligentnych budynkach
  • - Klimatyzatory – nowości i innowacje
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl