Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki - stan na 2017 i 2021

POBIERZ BEZPŁATNIE - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2)

The modern and innovative technologies of swimming pool water treatment Part II
Jakie technologie oczyszczania wody są najbardziej skuteczne i wydajne?
Jakie technologie oczyszczania wody są najbardziej skuteczne i wydajne?
www.sxc.hu

Nowoczesne technologie oczyszczania wody basenowej, dobór właściwych preparatów chemicznych oraz wysoka efektywność filtrowania i dezynfekcji gwarantują uzyskanie wody kąpielowej odpowiadającej rygorystycznym wymaganiom i zapewniającej osobom kąpiącym się komfort i bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym.

W artykule (cz. 1 w RI 1–2/2013) przedstawiono i porównano współczesne i innowacyjne systemy oczyszczania wody basenowej oparte na procesach filtracji i dezynfekcji, w skład których wchodzą nowoczesne urządzenia, w tym kontrolno-pomiarowe.

The modern and innovative technologies of swimming pool water treatment Part II

The modern and innovative swimming pool water treatment systems based on filtration and disinfection processes, which include modern appliances, also monitoring devices was presented and compared (part I – RI 1–2/2013).

Literatura

1. Bernard A. et al., Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools, „Occupational and Environmental Medicine” No. 60/2003.
2. Biń A.K., Nowe tendencje w zakresie urządzeń do wprowadzania ozonu do fazy ciekłej, „Instal” nr 5/2000.
3. Bolton J.R., Ultraviolet Applications Handbook, Bolton Photosciences Inc., 1999, www.boltonuv.com.
4. Cassan D. et al., Effects of medium-pressure UV lamps radiation on water quality in a chlorinated indoor swimming pool, „Chemosphere” No. 62/2006.
5. DIN 19605: Festbettfilter zur Wasseraufbereitung – Aufbau und Bestandteile (Filtry ze stałą dennicą do uzdatniania wody – zabudowa i elementy składowe).
6. DIN 19643: Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser.
7. Eichelsdörfer D., Jandik J., Verminderung der Chlorformbildung durch Ozon am Beispiel der Schwimmbeckenaufbereitung. Intern. Ozon-Symposium, Berlin 1985.
8. Eichelsdörfer D., Application of Ozone for Treatment of Swimming Pool Water in the Federal Republic of Germany, Ozone World Congress, Zurich 1987.
9. Florentin A., Hautemaniere A., Hartemann P., Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 214/2011.
10. Freuze I., Brosillon S., Laplanche A., Tozza D., Cavard J., Effect of chlorination on the formation of odorous disinfection by-products, „Water Research” No. 39/2005.
11. Kristensen G. et al., Full scale test of UV based water treatment technologies at Gladsaxe Sport Centre – with and without advanced oxidation machanisms, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
12. Jeżowiecki J., Nowakowski E., Dobór filtrów i pomp w instalacjach basenowych, „Instal” nr 7–8/2007.
13. Jin Lee et al., Production of various disinfection byproducts in indoor swimming pool waters treated with different disinfection methods, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 213/2010.
14. Judd S.J., Bullock G., The fate of chlorine and organic materials in swimming pools, „Chemosphere” No. 51/2003.
15. Kalisvaart B., Photobiological effects of Berson MultiWave lamps in the prevention of microbiological recovery, Berson, 2000.
16. Kaydos-Daniels S.C. et al., Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramines exposure, „Public Health” (Journal of The Royal Institute of Public Health) No. 122/2008.
17. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
18. Lee J., Ha K.-T., Zoh K.-D., Characteristics of trihalomethane (THM) production and associated health risk assessment in swimming pool waters treated with different disinfection methods, „Science of The Total Environment” No. 407/2009.
19. Massin N., Bohadana A.B., Wild P., Hery M., Toamain J.P., Hubert G., Respiratory symptoms and bronchial responsiveness in lifeguards exposed to nitrogen trichloride in indoor swimming pool, „Occupational and Environmental Medicine” No. 55/1998.
20. Ming-Jen C. et al., Development of a Multi-pathway probabilistic health risk assessment model for swimmers expose to chloroform in indoor swimming pools, „Journal of Hazardous Materials” No. 185/2011.
21. Nawrocki J., Biłzor S. et al., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
22. Nawrocki J., Kalkowska J., Ozonation by products and their analysis, „Pol. Journal of Environ. Study” No. 4/1995.
23. Peldszus S. et al., Effect of medium-pressure UV irradiation on bromate concentrations in drinking water, a pilot-scale study, „Water Research” No. 38/2004.
24. Piechurski F., Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 3/2006.
25. Piechurski F., Metody oczyszczania wody w krytych pływalniach publicznych (cz. 5), „Rynek Instalacyjny” nr 7-8/2006.
26. Rice R.P., Chemistries of Ozone for Pool and SPA Water Treatment, Ozone World Congress, New York 1989.
27. Rolnik J., Mazur P., System ANTI BIO – urządzenie do wspomagania dezynfekcji wody wykorzystujące ultradźwięki, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
28. Schoefer Y. et al., Health risk of early swimming pool attendance, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 211/2008.
29. Schutz E. et al., Trichloramine in the air of indoor pools in Bavaria, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
30. Sobiech W., Włókna celulozy w filtracji wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2009.
31. Sokołowski C., Wymagania sanitarnohigieniczne dla krytych pływalni, MZiOS Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, nr arch. 760, Warszawa 1998.
32. Sozański M., Chemizm i technologia uzdatniania wody dla basenów kąpielowych, mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, Poznań 1994.
33. Taggesell M., Instalacja do elektrolizy membranowej typu MZE firmy DINOTEC, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
34. Taggesell M., Urządzenie do elektrolizy membranowej. Elektroliza do wytwarzania wodnego roztworu podchlorynu sodu ze sztucznie przygotowanej solanki, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
35. Taggesell M., Wyjaśnienia techniczne dotyczące systemu ozonowania częściowego strumienia wody, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
36. Wałęga A., Filtracja na ziemi okrzemkowej w technologii uzdatniania wody basenowej, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.­‑Techn. „Instalacje basenowe”, 2003.
37. Wałęga A., Zastosowanie ozonu w technologii uzdatniania wody basenowej, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
38. Weng S., Blatchey E.R., Disinfection by-product dynamics in a chlorinated, indoor swimming pool under conditions of heavy use: National swimming competition, „Water Research” No. 45/2011.
39. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Badanie układu oczyszczania wody basenowej z zastosowaniem filtra podciśnieniowego ze złożem wielowarstwowym, koloidalnego roztworu nanosrebra oraz lampy UV, w: Kuś K., Piechurski F. red., „Instalacje basenowe”, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
40. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych, II Ogólnopolska Konferencja Nauk.-Techn. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2003.
41. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej warunkiem uzyskania normatywnych parametrów jej jakości, mat. konf. XVIII Krajowej, VI Międzynarodowej Konferencji Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Poznań 2004.
42. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Ocena efektów pracy filtra podciśnieniowego ze złożem piaskowym, w: Kuś K., Piechurski F. red., „Instalacje basenowe”, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
43. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Poprawa jakości wody basenowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania, II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005.
44. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej, „Instal” nr 7–8/2010.
45. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Sprawność działania systemów dezynfekcji wód basenowych, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
46. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, XIX Krajowa, VII Międzynarodowa Konf. Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Zakopane 2006.
47. Wyczarska-Kokot J., Analiza systemu dezynfekcji wody basenowej wspomaganej naświetlaniem promieniami UV, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2009.
48. Wyczarska-Kokot J., Effect of disinfection methods on microbiological water quality in indoor swimming pools, „Architecture Civil Engineering Environment” No. 4/2009.
49. Zamajski R., Ultrafiolet w technice basenowej, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
50. Żuk P., Zastosowanie promieni UV do uzdatniania wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2002.
51. www.ekobasen.pl.
52. www.bestuv.pl/pl/technologia-uv95.
53. www.dinotec.pl.
54. Materiały ze szkolenia technicznego ProMinent/ProMaqua, Wrocław, 26 kwietnia 2012 r., www.prominent.pl.
55. www.siemens.com/uv.
56. www.transcom.pl.
57. www.wedeco.com/en/expertise/uv-technology/uv-disinfection.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
W celu uzyskania dostępu do pełnego tekstu
niniejszego artykułu wyślij SMS o treści:
AP.RI6ZL na nr 76068
Opłata za wysłanie SMS-a: 6 zł + VAT (7,38 zł brutto)
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.
Właścicielem portalu jest Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karczewskiej 18.
Zwrotnym sms-em otrzymasz Kod Dostępu, który wpisz w poniższe okienko. Kod będzie aktywny przez 24 godziny od pierwszego zalogowania.
Reklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu - 0,00 zł
Uruchomienie usługi dostępu do treści elektronicznych w portalu RynekInstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny".
Nie dotyczy bezpłatnej prenumeraty próbnej.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 24,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 130,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 130,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 240,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 240,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Zobacz także

 

sufit podwieszany z płyt gipsowo- kartonowych  Jak pozyskać najnowsze pompy ciepła w atrakcyjnych cenach?

Wczesne wykrywanie pożaru - z jakiego urządzenia skorzystać? 
Jak zainstalować kaskady grzewcze?


sufit podwieszany z płyt gipsowo- kartonowych  Odbierz darmowy e-book Wytyczne pomiary w elektroenergetyce »

Jak prawidłowo dobrać kominek do rodzaju komina?
Jak zagwarantować świeże powietrze w małych i dużych pomieszczeniach?


 

Wybrane dla Ciebie

Poznaj najlepszy sposób na poprawę komfortu cieplnego, optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów »

Oszczędzaj! Skorzystaj z kalkulatora instalacji fotowoltaicznej »

Fakty i mity o wynalazcy pierścieni zaciskowych »

Nadeszła era inteligentnego ogrzewania. Nie wierzysz? Przekonaj się »

Dobierz odpowiedni system kominowy do swojego domu »

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania?

 

Jak nie łączyć kotła z kominem?


Jak łatwo wypompować ścieki?


 

Która pompa zapewni 100% szczelności?


Poznaj odpowiedni sposób montażu sytemu kominowego »

 


Chcesz się u nas reklamować? Dołącz do najlepszych w branży >>

źle wykonana instalacja Jak dobrze wybrać baterie do łazienki i do kuchni? Poradnik

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Bez wysiłku, prosto na Twoją skrzynkę:
- nowości techniczne i wydarzenia branżowe
- praktyczne porady ekspertów.
4/2016

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 4/2016
W miesięczniku m.in.:
  • - Niezależność energetyczna w Polsce
  • - Ciepło odpadowe dla pomp ciepła
Zobacz szczegóły
REGULUS®-system REGULUS®-system
Siedziba REGULUS®-system oraz zakład produkcyjny znajdują się w Bielsku-Białej. Głównym kierunkiem działania firmy jest produkcja...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl