Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4)

Co powinny uwzględniać owoczesne technologie uzdatniania wody basenowej
W ogromnej większości basenów mikrobiologiczną czystość wody zapewnia dezynfekcja związkami chloru
W ogromnej większości basenów mikrobiologiczną czystość wody zapewnia dezynfekcja związkami chloru
www.sxc.hu
Ciąg dalszy artykułu...

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat szkodliwego wpływu ubocznych produktów dezynfekcji na zdrowie kąpiących się osób, zwłaszcza małych dzieci, pływaków odbywających kilkugodzinne treningi czy pracowników pływalni przez kilka godzin przebywających w hali basenowej, wzrasta zainteresowanie rozwojem i unowocześnianiem metod dezynfekcji wody.

Zastosowanie ozonowania w hybrydowych konfiguracjach z naświetlaniem wody promieniami UV i chlorowaniem, wykorzystanie procesów elektrolizy rurowej i membranowej do wytwarzania bardziej wydajnej postaci podchlorynu sodu, bezpieczna dezynfekcja chlorem gazowym czy zastosowanie dwutlenku chloru (do tej pory stosowanego tylko w systemach wody wodociągowej i przemysłowej) to tylko niektóre przykłady rozwiązań, których celem jest maksymalna ochrona użytkowników pływalni przed szkodliwym działaniem czynników mikrobiologicznych (bakterie chorobotwórcze) i chemicznych (chlorowcopochodne).

Przeczytaj także: Ozonowanie wody basenowej w pływalniach >>

Nowoczesne technologie wody basenowej powinny uwzględniać:

 • zapewnienie równowagi między oczyszczaniem wody a jej zanieczyszczeniem (wydajność poszczególnych urządzeń w zależności od obciążenia niecek basenowych, przestrzeganie ciągłości procesu oczyszczania wody i długości cykli filtracyjnych),
 • ciągłą likwidację drobnoustrojów wprowadzanych do wody przez osoby kąpiące się oraz z otoczenia poprzez stosowanie wysokoefektywnych i odpowiednich dla funkcji basenu metod dezynfekcyjnych,
 • sprawne usuwanie z niecki basenowej zanieczyszczeń (z powierzchni lustra wody, dna i ścian) oraz równomierne rozprowadzanie czystej wody zasilającej w całej objętości basenu poprzez zastosowanie odpowiednich systemów cyrkulacji wody,
 • niezawodne, dokładne i efektywne dozowanie chemikaliów,
 • możliwość dezynfekcji złoża filtracyjnego,
 • możliwości odzysku wody z popłuczyn,
 • zagospodarowanie popłuczyn i wód deszczowych,
 • zastosowanie oszczędnych baterii prysznicowych, umywalkowych i płuczek ustępowych,
 • ochronę środowiska (jak najmniejsza ilość odpadów do utylizacji),
 • skuteczną ochronę przed Legionella sp. (szczególnie w strefach: pryszniców, atrakcji wodnych z napowietrzaniem wody, wanien z hydromasażem, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • stałą kontrolę podstawowych parametrów jakości wody (pH, redox, chlor wolny i związany) poprzez zastosowanie automatycznej techniki pomiarowo-regulacyjnej i techniki dozowania reagentów,
 • okresową kontrolę parametrów ujętych w przepisach (np. DIN 19643), próbek wody z niecki basenowej, próbek filtratu i efektów jednostkowych procesów oczyszczania wody przed i za każdym zastosowanym urządzeniem,
 • możliwość likwidacji glonów z wody w niecce basenowej i w strefie niecki (rynny przelewowe, plaża),
 • możliwość sterowania procesami oczyszczania wody,
 • zagadnienia ekonomiczne (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne).

Przeczytaj także: Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 3) >>

Literatura

1. Anipsitakis G.P., Tufano T.P., Dionysiou D.D., Chemical and microbial decontamination of pool water using activated potassium peroxymonosulfate, „Water Research” No. 42/2008.
2. Barbot E., Moulin P., Swimming pool water treatment by ultrafiltration-adsorption process, „Journal of Membrane Science” No. 314/2008.
3. Bernard A. et al., Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools, „Occupational and Environmental Medicine” No. 60/2003.
4. Borgmann-Strahsen R., Comparative assessment of different biocides in swimming pool water, „International Biodeterioration and Biodegradation” No. 51/2003.
5. Cassan D. et al., Effects of medium-pressure UV lamps radiation on water quality in a chlorinated indoor swimming pool, „Chemosphere” No. 62/2006.
6. Chiang W.C. et al., Silver-palladium surfaces inhibit biofilm formation, „Applied and Environmental Microbiology” No. 75/2009.
7. Choi O. et al., Interactions of nanosilver with Escherichia coli cells in planktonic and biofilm cultures, „Water Research” No. 44/2010.
8. Deborde M., Gunten U., Reactions of Chlorine with inorganic and organic compounds during water treatment – Kinetic and mechanisms: critical review, „Water Research” No. 42/2008.
9. Eichelsdörfer D., Jandik J., Verminderung der Chlorformbildung durch Ozon am Beispiel der Schwimmbeckenaufbereitung, International Ozon-Symposium, Berlin 1985.
10. Falletta E. et al., Clusters of poly(acrylates) and silver nanoparticles: structure and applications for antimicrobial fabrics, „Journal of Physical Chemistry: Part C” No. 112/2008.
11. Florentin A., Hautemaniere A., Hartemann P., Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 214/2011.
12. Freuze I., Brosillon S., Laplanche A., Tozza D., Cavard J., Effect of chlorination on the formation of odorous disinfection by-products, „Water Research” No. 39/2005.
13. Gert Holm Kristensen et al., Full scale test of UV based water treatment technologies at Gladsaxe Sport Centre – with and without advanced oxidation mechanisms, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
14. Glauner T. et al., Elimination of swimming pool water disinfection by-products with advanced oxidation process (AOPs), „CLEAN: Soil, Air, Water” Vol. 33/2005.
15. Goma A. et al., Benefits of carbon dioxide as pH reducer in chlorinated indoor swimming pools, „Chemosphere” No. 80/2010.
16. Hekap K., Jaeho S., Soohyung L., Formation of disinfection by-products in chlorinated swimming pool water, „Chemosphere” No. 46/2002.
17. Jin Lee et al., Production of various disinfection byproducts in indoor swimming pool waters treated with different disinfection methods, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 213/2010.
18. Judd S.J., Bullock G., The fate of chlorine and organic materials in swimming pools, „Chemosphere” No. 51/2003.
19. Kaydos-Daniels S.C. et al., Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramines exposure, „Public Health (Journal of The Royal Institute of Public Health)” No. 122/2008.
20. Lee J., Ha K-T., Zoh K-D., Characteristics of trihalomethane (THM) production and associated health risk assessment in swimming pool waters treated with different disinfection methods, „Science of The Total Environment” No. 407/2009.
21. Massin N., Bohadana A.B., Wild P., Hery M., Toamain J.P., Hubert G., Respiratory symptoms and bronchial responsiveness in lifeguards exposed to nitrogen trichloride in indoor swimming pool, „Occupational and Environmental Medicine” No. 55/1998.
22. Michalski R., Mathews B., Occurrence of chlorite, chlorate and bromated in disinfected swimming pool water, „Polish Journal of Environmental Study” Vol. 16, No. 2/2007.
23. Ming-Jen Chen et al., Development of a Multi-pathway probabilistic health risk assessment model for swimmers expose to chloroform in indoor swimming pools, „Journal of Hazardous Materials” No. 185/2011.
24. Mood E.W., Development and application of high-free residual chlorination in the treatment of swimming pool water, „American Journal Public Health Nations Health” No. 43/1953.
25. Morones J.R. et al., The bactericidal effect of silver nanoparticles, „Nanotechnology” No. 16/2005.
26. Nawrocki J., Kalkowska J., Ozonation by products and their analysis, „Polish Journal of Environmental Study” No. 4/1995.
27. Pal S., Tak Y.K., Song J.M., Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? A study of the gram-negative bacterium Escherichia coli, „Applied and Environmental Microbiology” No. 73/2007.
28. Panacek A. et al., Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp., „Biomaterials” No. 30/2009.
29. Panacek A. et al., Silver colloid nanoparticles: synthesis, characterization, and their antibacterial activity, „Journal of Physical Chemistry: Part B” No. 110/2006.
30. Panyakapo M., Soontornchai S., Paopuree P., Cancer risk assessment from exposure to trihalomethanes in tap water and swimming pool water, „Journal of Environmental Sciences” No. 20/2008.
31. Peldszus S. et al., Effect of medium-pressure UV irradiation on bromate concentrations in drinking water, a pilot-scale study, „Water Research” No. 38/2004.
32. Rai M., Yadav A., Gade A., Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials, „Biotechnology Advances” No. 27/2009.
33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61/2007, poz. 417).
35. Schoefer Y. et al., Health risk of early swimming pool attendance, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 211/2008.
36. Schutz E. et al., Trichloramine in the air of indoor pools in Bavaria, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
37. Shrivastava S. et al., Characterization of enhanced antibacterial effects of novel silver nanoparticles, „Nanotechnology” No. 18/2007.
38. Silvestry-Rodriguez N. et al., Silver as a residual disinfectant to prevent biofilm formation in water distribution systems, „Applied and Environmental Microbiology” No 74/2008.
39. Sotiriou G. A. et al., Nanosilver on nanostructured silica: Antibacterial activity and Ag surface area, „Chemical Engineering Journal” No. 170/2011.
40. Sozański M., Chemizm i technologia uzdatniania wody dla basenów kąpielowych, mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, Poznań 1994.
41. Thickett K.M. et al., Occupational asthma caused by chloramines in indoor swimming-pool air, „European Respiratory Journal” No. 19/2002.
42. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747, ze zm.: DzU nr 85/2005, poz. 729).
43. Weiss G., Dudko M., mat. XV seminarium „Pływalnie kryte – kierunki rozwoju, problematyka projektowania i eksploatacji”, Gdańsk-Sobieszewo 2012.
44. Weng S., Blatchey E.R., Disinfection by-product dynamics in a chlorinated, indoor swimming pool under conditions of heavy use: National swimming competition, „Water Research” No. 45/2011.
45. WHO, Disinfectant and disinfectant by-product, Environmental Health Criteria 216, Geneva 2000.
46. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Badanie układu oczyszczania wody basenowej z zastosowaniem filtra podciśnieniowego ze złożem wielowarstwowym, koloidalnego roztworu nanosrebra oraz lampy UV, praca zbiorowa, Kuś K., Piechurski F. red., „Instalacje basenowe”, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
47. www.wapotec.pl.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   26.06.2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Jak osiągnąć 99% skuteczność bakteriobójczej w wentylacji » Któremu producentowi systemów grzewczych i wodociagowych zaufać »
bezpieczeństwo instalatora rury wielowarstwowe
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jaka pompa ciepła zwalcza bakterię Legionella »

pompy ciepła

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Dobór wymienników płytowych
 • - Rekuperatory ścienne a prawo
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl