Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

Energy performance of a building according to the new legal requirements
Fot. Photoexpress

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (świadectw charakterystyki energetycznej budynku). We wrześniu 2014 r. Prezydent RP „rzutem na taśmę” podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która zacznie obowiązywać za kilka miesięcy – trzeba będzie w związku z tym ponownie opublikować wspomniane rozporządzenie. Czy jest jeszcze szansa, żeby w nim coś poprawić?

W warunkach technicznych [1] wprowadzono nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród budowlanych, tzw. wymagania szczegółowe (głównie UMAX) oraz wymagania ogólne (EP) dotyczące nieodnawialnej energii pierwotnej.

Wymagania graniczne w zakresie EP dla części budynków są opisane wadliwie, co już skutkuje trudnościami w projektowaniu takich budynków jak: hale sportowe, baseny, hale produkcyjne, drukarnie.

Wszystko na opak

Logika tworzenia prawa wymaga, żeby najpierw zatwierdzić akty nadrzędne – ustawy, a później akty wykonawcze, czyli rozporządzenia. Warunki techniczne, które powinny być spełnione przy budowie, przebudowie lub remoncie każdego budynku, opublikowane zostały w lipcu 2013 r., a zaczęły obowiązywać od stycznia 2014.

Warto przeczytać: Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Wentylacja i klimatyzacja >>

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej opublikowana została 2 lipca 2014 r., a odpowiednia ustawa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku właśnie się pojawiła. Stan ten rodzi wiele problemów i trudności.

Trudności projektowe

Aktualnie obowiązujące akty prawne stwarzają szereg bardzo poważnych problemów, z którymi projektanci nie zawsze będą mogli sobie poradzić. W obecnej sytuacji prawnej projektanci:

 • mają problemy ze spełnieniem wymagań prawnych w zakresie EP i z zakończeniem procesów projektowych w terminie,
 • tracą czas na poszukiwanie rozwiązań pozwalających spełnić nieosiągalne w żaden sposób wymagania prawne w zakresie EP,
 • są posądzani przez inwestorów o brak niezbędnych umiejętności projektowych, co skutkuje niepotrzebnymi napięciami,
 • zmuszeni są zgłaszać do ministerstwa wnioski o odstępstwo, co znacznie wydłuża proces projektowy i w ostateczności nie gwarantuje pozytywnej opinii,
 • ze względu na wydłużony proces projektowy mogą być pociągnięci przez inwestora do odpowiedzialności finansowej (kary umowne).

Błędy legislacyjne mogą doprowadzić do utraty wiarygodności projektantów i biur projektowych, a nawet do ich bankructwa. Wnioski są następujące:

 • zawsze starać się o odstępstwa, co powoduje znaczne wydłużenie procesu projektowego
 • lub inteligentnie oszukiwać przy opracowaniu charakterystyki energetycznej!

Nigdy nie wiadomo, jakie będą losy inwestycji, dlatego drugi wniosek jest dość wątpliwy i działanie takie może się obrócić przeciwko projektantom i uczestnikom procesu inwestycyjnego. Dziwne, że autorzy zmian prawnych nie chcą tego zauważyć.

Trudności, na jakie natrafiają inwestorzy

Problemy mają też inwestorzy, którzy:

 • zmuszeni są do wydłużenia procesu projektowego,
 • są obciążani dodatkowymi kosztami wynikającymi z przedłużającego się procesu inwestycyjnego,
 • z powodu przedłużającego się procesu inwestycyjnego mogą być narażeni na utratę np. dotacji,
 • zmuszeni są do wycofywania się z realizacji zaplanowanych inwestycji.

Konsekwencje błędnie przyjętych regulacji prawnych są już odczuwalne, a oceny ustanowionych wymagań są w większości negatywne.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2] może początkowo stwarzać wrażenie, że pozwoli wyeliminować występujące obecnie trudności w projektowaniu. Czy rzeczywiście tak będzie?

Nowa metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej też jest pełna błędnych założeń i niedopowiedzeń. Pierwsze bardziej skomplikowane testy procedur wykazały, że autorzy nowelizacji nie sprawdzili dobrze przyjętych wartości i metod obliczeniowych.

W niektórych przypadkach obliczenie charakterystyki energetycznej prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu wartości zużycia energii, a w innych do nieuzasadnianego jej ograniczenia. Już dziś można powiedzieć, że jest to poważny błąd.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Nowa metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego zawarta w rozporządzeniu z 3 czerwca br. [2] zaczęła obowiązywać 3 października br. Pobieżna lektura pozwala odnieść wrażenie, że wprowadzono bardzo wiele drobnych zmian. Jednak po dokładniejszym ich przeanalizowaniu okazuje się, że są one bardzo istotne i wpływają na zasady projektowania oraz opracowywania charakterystyki energetycznej budynków.

Nowe regulacje nie są spójne z całym procesem projektowym, a wręcz są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi innymi aktami prawnymi, normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami i wiedzą techniczną. Duże wątpliwości budzą m.in.:

 • definicja podziału na strefy ogrzewane i chłodzone,
 • definicja powierzchni występujących w budynku i ich wpływ na końcową ocenę budynku,
 • brak działu poświęconego wyznaczaniu sprawności instalacji chłodniczych,
 • pominięcie wpływu automatyki na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie,
 • przyjęcie zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody,
 • przyjęcie zaniżonych, tj. znacznie poniżej minimalnych dopuszczalnych prawem wymagań higienicznych, wymian powierza w pomieszczeniach.

Test wartości przyjętych w rozporządzaniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2] rozpocznijmy od najczęściej projektowanych budynków jedno- i wielorodzinnych.

Nowoczesne wyposażenie dla domu, hotelu, biura
ZOBACZ >>

Analizy energetyczne wykonano dla budynków: wielorodzinnego projektowanego aktualnie we Wrocławiu oraz jednorodzinnego projektowanego w Krakowie. Do wykonania charakterystyki energetycznej przyjęto budynki o stosunkowo zwartej zabudowie, co oznacza mały wpływ kształtu budynku na jego charakterystykę energetyczną:

Projektowany budynek wielorodzinny charakteryzuje się dużą zwartością: A/Ve = 0,36 m–1. Dla tak zaprojektowanego obiektu maksymalna dopuszczalna prawem wartość EP wg wymagań prawnych z 2008 r. jest niższa niż obowiązująca do stycznia 2014 r.

Czytaj dalej: Analiza wymagań WT2013 i metodologii obliczania charakterystyki energetycznej >>

   29.10.2014

Komentarze

(6)
AdamG | 20.11.2014, 09:20
Z tekstu nie wynika w jaki sposób nowe zasady są sprzeczne ze starymi uregulowaniami. Że prowadzą do innych wyników - być może, ale sprzeczności w nich nie widzę. W akapicie Wszystko na opak" brak jest jakiegoś związku logicznego. Autor pisze dalej: Błędy legislacyjne mogą doprowadzić do utraty wiarygodności projektantów i biur projektowych, a nawet do ich bankructwa. Wnioski są następujące :
Wnioski wyciąga się po przeprowadzeniu dowodu, którego w tekście brak. Właśnie dlatego, że twierdzenie o sprzeczności między przepisami nie ma uzasadnienia. Co innego prowadzenie do błędnych wyników - co innego sprzeczność.
dr inż. Andrzej Zuska | 21.11.2014, 12:23
Tak to prawda.
Nie należy utożsamiać złego prawa ze sprzecznym prawem. Autor tego nie rozumie i bez dowodu narzuca taką optykę.
Robert | 04.12.2014, 14:16
Moim zdaniem przesada. Istotą tekstu jest wykazanie głupoty wprowadzonych przepisów, a czy zwał to jak czy inaczej ma drugorzędne znaczenie.
wjoniec | 04.12.2014, 14:59

Większość nowych regulacji rodzi dyskusje i często odmienne zdania. Są różne zadania także nt. nowych wymagań dot. charakterystyki energetycznej, jak też dotychczasowej praktyki ich spełniania.
Ten artykuł to jeden z głosów w dyskusji. Są też - i planujemy inne - na łamach czasopisma RI.
Zachęcam do ich lektury - np. art. w RI 11/2014 Pani Karoliny Kurtz-Oreckiej
redaktor

AdamG | 05.12.2014, 11:27
Polecam ten drugi artykuł, bardzo ciekawy
stokrotka | 23.07.2015, 14:17
Dr inż. Andrzej Zuska swoją wypowiedzią raczył wkroczyć na ścieżkę wojenną tak z konstytucjonalistami jak i uczciwymi obywatelami. Nie ma takiej sprzeczności prawnej, która byłaby dobra no chyba, że dla złodzieja, mordercy i oszusta. Wówczas nie można by było ani stwierdzić jego czynu ani go ukarać ponieważ subsumpcja prawa nie byłaby możliwa, tym bardziej skuteczna. Najwidoczniej dr inż. Andrzej Zuska na własnym przykładzie opiera swoje dywagacje i zapomina czym jest prawo i przede wszystkim czemu służy ...
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Dobierz grzejniki do pomp ciepła i kondensatorów »


 Poznaj nowoczesne rozwiązania sieci preizolowanych »

Jaki materiał dobrać by nie tracić energii »
przewody preizolowane pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »


wiem więcej »

 Jak wygenerować oszczędności stosując pompę woda/powietrze »

Poznaj korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
rozwiązania pomiarowe pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dołącz do klubu instalatora! Korzytaj z rabatów  »

strefa instalatora

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wod-kan w inteligentnych budynkach
 • - Klimatyzatory – nowości i innowacje
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl