• NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

Polecane artykuły

NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

20.07.2021
1
Książka adresowana jest do świadomych inwestorów, monterów i handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez...
Czytaj całość

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ
Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przed termomodernizacją
Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przed termomodernizacją

Termomodernizacja to zespół zabiegów, których celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku. Mowa tu nie tyle o przywróceniu pierwotnych cech projektowych pogorszonych w trakcie eksploatacji (działanie takie to termorenowacja), ale o osiągnięciu lepszej jakości energetycznej, niż zakładał projekt wyjściowy budynku.

Termomodernizacja z założenia powinna być działaniem kompleksowym, obejmującym zarówno przedsięwzięcia ingerujące w bryłę budynku, jak i jego instalacje wewnętrzne, tj. system wentylacji i ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej. Tylko takie podejście gwarantuje osiągnięcie maksimum oczekiwanych efektów.

W celu określenia uzasadnionych ekonomicznie parametrów technicznych proponowanego zakresu prac termomodernizacyjnych wykonuje się audyt energetyczny. Jest to opracowanie, którego jednym z głównych celów jest określenie możliwych do realizacji elementów składających się na tzw. wariant optymalny, charakteryzujący się najkorzystniejszą relacją poniesionych nakładów do osiąganych efektów.

Kryterium decyzyjnym przy wyborze optymalnego wariantu jest zazwyczaj opłacalność ekonomiczna, choć o zakresie działań termomodernizacyjnych mogą decydować inne czynniki, np. oszczędność energii, komfort eksploatacji czy względy ekologiczne.

Przeczytaj także: Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji >>

Celem audytu jest też wskazanie możliwych źródeł finansowania inwestycji termomodernizacyjnej. W przypadku budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, służących wykonywaniu przez nie zadań publicznych, inwestor ma możliwość skorzystania z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [6].

Inwestycje realizowane w ramach tej ustawy i spełniające pewne dodatkowe warunki mogą liczyć na środki z funduszu termomodernizacji sięgające 16% wartości inwestycji (spłata części kredytu zaciągniętego na termomodernizację). Z tej formy pomocy wykluczona jest jednak dość liczna grupa budynków niemieszkalnych będących własnością jednostek budżetowych.

W odniesieniu do tych obiektów, dofinansowania szuka się więc w innych programach wspierających inwestycje w oszczędność energii, tj. w funduszach pomocowych, programach infrastrukturalnych, dotacjach celowych itd. Politechnika Białostocka, jako instytucja budżetowa, pozbawiona jest możliwości wsparcia finansowego w ramach ustawy termomodernizacyjnej, dlatego skorzystała z pomocy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego we wdrożeniu projektu poprawy efektywności energetycznej infrastruktury Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Charakterystyka budynku WBiIŚ

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej wchodzi w skład głównego kampusu akademickiego usytuowanego w obrębie ulic Wiejskiej, Zwierzynieckiej i Świerkowej. Powierzchnia zabudowy budynku WBiIŚ wynosi 6421 m2.

Zintegrowany budynek WBiIŚ składa się z części wysokiej (A i A1 – fot. 1) o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jedno- i dwukondygnacyjnej części niskiej (B i B1 – fot. 2). Część wysoka jest całkowicie podpiwniczona, a niska częściowo. Obie części połączone są dwoma łącznikami – parterowymi podpiwniczonymi (fot. 3). Łączna kubatura ogrzewanej części budynku części A i B wynosi 63 024 m3, a powierzchnia użytkowa 12 278,50 m2.

Część A (A i A1) budynku została oddana do użytku w 1988 r., a B (B i B1) w latach 90. ubiegłego wieku. Budynek wykonano w systemie żelbetowej konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem. Ściany zewnętrzne piwnic części A (gr. 30 cm) poprzeczne wykonane są z betonu, natomiast podłużne dodatkowo z cegły dziurawki grubości 12 cm.

 

 

Ściany zewnętrzne piwnic części B i B1 są żelbetowe, z warstwą styropianu grubości 8 cm, obłożone klinkierową cegłą licówką. Należy zaznaczyć, że od momentu wzniesienia zewnętrzne przegrody pełne obiektu nie były poddawane istotnym pracom renowacyjnym, a jedynie doraźnym naprawom elewacji. Nie dziwi więc występowanie uszkodzeń tynków i miejscowych ubytków klinkierowej warstwy fakturowej (fot. 4).

Ściany zewnętrzne podłużne kondygnacji nadziemnych części A składają się z gazobetonu o grubości 36 cm, cegły ceramicznej o grubości 6,5 cm, ceramicznych płytek elewacyjnych (od strony zewnętrznej). Ściany zewnętrzne poprzeczne kondygnacji nadziemnych części A wykonane są z: gazobetonu grubości 36 cm i ceramicznych płytek elewacyjnych (od strony zewnętrznej). Natomiast ściany zewnętrzne parteru części B i B1 wykonano z: cegły ceramicznej o grubości 25 cm (miejscami z gazobetonu o grubości 24 cm), warstwy wełny mineralnej o grubości 8 cm, a częściowo od zewnątrz z klinkierowej licówki.

Stropy w budynku są żelbetowe, wykonane z płyt kanałowych bądź płytowe. W części A stropodachy pełne kryte papą docieplone są wełną mineralną: nad aulą grubości 4 cm, w pozostałych miejscach 8 cm. W części B i B1 stropodachy docieplone są wełną mineralną grubości 16 cm i pokryte papą [1].

Do części A opisywanego budynku wchodzi się przez wiatrołapy. Drzwi wejściowe na elewacji frontowej zostały wymienione na nowe, z PVC. Pozostałe drzwi w budynku są drewniane. W części A cała stolarka okienna została wymieniona na nową, szczelną, z PVC (niestety bez nawiewników).

Nad aulą i klatkami schodowymi znajdują się świetliki dachowe z poliwęglanu wielokanałowego (zostały wymienione na nowe). W części B budynku znajduje się stolarka okienna charakterystyczna dla IV strefy klimatycznej w okresie wznoszenia budynku (drewniana, jednoramowa, trójszybowa). Jest ona w znacznym stopniu wyeksploatowana.

Współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród budynku na ogół odpowiadają wymaganiom obwiązującym w czasie projektowania (lata 80. – budynek A i początek lat 90. – budynek B). Na podstawie projektów archiwalnych zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [2] wyznaczono m.in. następujące wartości:

 • ściany zewnętrzne piwnic części A – 0,97 i 1,43 W/m2  K;
 • ściany zewnętrzne piwnic części B – 0,41 W/m2  K;
 • ściany zewnętrzne klatek schodowych – 1,14 W/m2  K;
 • ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych części A – 0,76 i 0,84 W/m2  K;
 • ściany zewnętrzne parteru części B – 0,36 i 0,37 W/m2  K;
 • dach nad aulą w części A – 0,50 W/m2  K;
 • stropodach części A – 0,31 W/m2  K;
 • dach części B – 0,23 W/m2  K;
 • okna w części A – 1,70 W/m2  K;
 • okna w części B – 2,60 W/m2  K.

Takie wartości obliczeniowe współczynników przenikania ciepła przegród w znacznym stopniu odbiegają od standardów określonych przez obecnie obowiązujące wymagania dotyczące ochrony cieplnej. Są to jednak wartości charakterystyczne dla poziomu izolacyjności wyznaczonego przepisami obowiązującymi w czasie kolejnych etapów wznoszenia ­obiektu.

Ocena jakości energetycznej budynku WBiIŚ w stanie istniejącym

Kolejnym etapem przygotowania programu termomodernizacji analizowanego budynku było wyznaczenie jego charakterystyki energetycznej wyrażonej zapotrzebowaniem na ciepło Qh do ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej, zapotrzebowaniem na moc cieplną q oraz pochodnym wskaźnikiem jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową EUco (przy założeniu obliczeniowych wartości U przegród zewnętrznych).

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 [4], a szczytowej mocy grzewczej na podstawie PN-EN ISO 12831 [5].

Projektowe obciążenie cieplne budynku w stanie istniejącym wyniosło 620,24 kW, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej w sezonie standardowym (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego) 2919,0 GJ/rok [5], co dało wartość wskaźnika EUco = 54,5 kWh/m2a. Po uwzględnieniu ilości ciepła na cele wentylacji mechanicznej [1], wynoszącej 2486 GJ/rok, całkowity wskaźnik EUco analizowanego budynku w stanie istniejącym wynosi 101,0 kWh/m2 rok.

Czytaj dalej: Przegląd termowizyjny budynku i pomiary izolacyjności cieplnej przegród >>

   18.11.2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl