Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Zmiany w stosunku do aktualnego stanu prawnego
Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych
Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych
Fot. freeimages.com

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

Ciąg dalszy artykułu...

Pomimo że na pierwszy rzut oka formuła wydaje się złożona, rozporządzenie podaje domyślne wartości wszystkich jego składników oprócz JPM oraz ηt, które na podstawie pomiarów określa producent.

Taki sposób wyliczania wskaźnika wyraźnie promuje rozwiązania z zastosowaniem regeneracyjnych wymienników ciepła (człon uwzględniający energię do odszraniania rekuperatora = 0) w miejsce wymienników przeponowych oraz układy sterowania umożliwiające lepsze dostosowanie wydajności systemu do rzeczywistego zapotrzebowania (płynna regulacja obrotów wentylatorów zamiast wielobiegowej, indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu w miejsce regulacji centralnej lub czasowej).

Ilustruje to rys. 3: Zależność JZE i klasy efektywności energetycznej od JPM oraz sprawności odzysku ciepła dla urządzeń nawiewno-wywiewnych do budynków mieszkalnych, przedstawiający dla urządzeń dwukierunkowych zależność pomiędzy wartością JZE (i odpowiadającym jej klasom efektywności energetycznej) oraz JPM dla różnych sprawności układu odzysku ciepła. Przy czym sprawności te nie są przedstawione w postaci krzywych, lecz pól, gdyż dla tej samej sprawności wartość JZE zależy dodatkowo od parametrów uwzględniających rodzaj sterowania, sposób regulacji prędkości wentylatorów oraz rodzaj wymiennika.

Ciągła linia graniczna pola danej sprawności odpowiada wariantowi z wymiennikiem przeponowym, sterowaniem ręcznym i napędem wielobiegowym, linia przerywana zaś wariantowi z wymiennikiem regeneracyjnym, sterowaniem centralnym i napędem bezstopniowym.

Warto przeczytać: Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji >>

Dla porównania na wykresie pokazano także pole odpowiadające aktualnym minimalnym wymaganiom dla urządzeń dwukierunkowych zgodnie z wymogami warunków technicznych [3], wymaganiami NFOŚiGW dotyczącymi możliwości uzyskania dopłat do kredytu na budowę jednorodzinnych domów energooszczędnych w standardzie NF15 oraz wymaganiami Passive Haus Institut, choć ten ostatni zakres należy traktować orientacyjnie, gdyż warunki pomiarów oraz definicja sprawności odzysku ciepła określone przez tę instytucję odbiegają od przyjętych w rozporządzeniu.

Od 1 stycznia 2016 wartość JZE urządzeń dla budynków mieszkalnych określona dla klimatu umiarkowanego nie może przekraczać 0 kWh/(m2/rok), a od 1 stycznia 2018 – 20 kWh/(m2/rok).

Ponadto rozporządzenie 1253/2014 wymaga, by od przyszłego roku wszystkie urządzenia (oprócz dwufunkcyjnych) były wyposażone w napęd wielobiegowy lub bezstopniowy, a urządzenia dwukierunkowe miały termiczne obejście układu odzysku ciepła. Dodatkowo od 2018 r. urządzenia z filtrem muszą być wyposażone w wizualną sygnalizację jego zabrudzenia.

W rozporządzeniu 1254/2014 podano wzory etykiet efektywności energetycznej (rys. 4: Wzory etykiet efektywności energetycznej dla
urządzeń jedno- i dwukierunkowych do budynków mieszkalnych
), którymi od stycznia przyszłego roku muszą być znakowanie urządzenia, oraz zakresy wartości JZW odpowiadające poszczególnym klasom efektywności energetycznej.

Kwestia nadzoru rynku

Rozporządzenia 1253 i 1254 regulują również kwestię nadzoru rynku, czyli procedurę weryfikacji przez odpowiednie organy państw członkowskich zgodności parametrów urządzeń wentylacyjnych wprowadzonych do obrotu z obowiązującymi wymogami.

W Polsce organem, w którego kompetencjach leży kontrolowanie wyrobów, jest Inspekcja Handlowa, natomiast organem monitorującym działanie systemu kontroli wyrobów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe kompetencje Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli rynku wyrobów (w tym objętych środkami wykonawczymi wydanymi na podstawie dyrektywy 2009/125/WE) określa ustawa o Inspekcji Handlowej.

Zmiany w stosunku do aktualnego stanu prawnego

Wejście w życie 1 stycznia 2016 r. wymagań rozporządzenia 1253/2014 oznacza, że w zakresie pokrywającym się z aktualnymi warunkami technicznymi [3] dotychczasowe wymogi zostaną zastąpione nowymi. Najważniejsze z nadchodzących zmian zestawiono w tabeli 3: Najważniejsze nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych.

Podsumowanie

Omówione rozporządzenia wprowadzają nowe miary oceny efektywności energetycznej oraz wymagania dotyczące systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu na rynku Unii Europejskiej urządzeń niespełniających minimalnych wymagań podanych w tych aktach prawnych. Oznacza to, że wszystkie opracowywane dziś projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, muszą już uwzględniać nowe wymagania.

Literatura

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8).
2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
4. prEN 16798-3 Energy performance of buildings. Part 3: Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems.
5. PN-EN 13141-7:2010 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych
6. PN-EN 13141-4:2011 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań.
7. PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
8. PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
9. PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.
10. Requirements and testing procedures for energetic and acoustical assessment of Passive House ventilation systems for Certification „Passive House suitable component”, http://www.passiv.de/downloads/03_Reqs_and_testing_procedures_ventilation_en.pdf.
11. Wymagania techniczne do programu priorytetowego dopłat do budynków energooszczędnych NFOŚiGW, http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/.
12. PN-EN 308:2001 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   09.06.2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Dobierz grzejniki do pomp ciepła i kondensatorów »


 Poznaj nowoczesne rozwiązania sieci preizolowanych »

Jaki materiał dobrać by nie tracić energii »
przewody preizolowane pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »


wiem więcej »

 Jak wygenerować oszczędności stosując pompę woda/powietrze »

Poznaj korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
rozwiązania pomiarowe pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dołącz do klubu instalatora! Korzytaj z rabatów  »

strefa instalatora

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wod-kan w inteligentnych budynkach
  • - Klimatyzatory – nowości i innowacje
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl