Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

Odbiory instalacji wentylacji pożarowej
Odbiory instalacji wentylacji pożarowej
fot. freeimages.com
Ciąg dalszy artykułu...

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej

Ze względu na występowanie omówionych powyżej problemów w ramach nadchodzącej nowelizacji przepisów cytowanego § 5 [8] planuje się dokonanie takiej jego modyfikacji, żeby jako podstawę uzgodnienia projektu budowlanego wyraźnie wskazać przyjętą przez projektanta „koncepcję ochrony przeciwpożarowej”, opartą na wymaganiach przepisów oraz zasadach wiedzy technicznej uwzględniających scenariusz przebiegu zdarzeń w czasie pożaru.

Planuje się również wskazanie, że w zakresie wspomnianej koncepcji powinny się znaleźć szczegółowe wytyczne dla projektantów poszczególnych branż (elektrycznej, sanitarnej itd.). Rozważona zostanie także celowość „mocniejszego” odwołania się w tym zakresie do kwestii oceny ryzyka.

Co to będzie oznaczało w praktyce?

  • Po pierwsze, należy wyrazić przekonanie, że wprowadzenie powyższych uregulowań ograniczy przypadki „instrumentalnego” traktowania wymagań ochrony przeciwpożarowej, objawiającego się m.in. ignorowaniem wymagań funkcjonalno-użytkowych oraz zasad wiedzy technicznej.
  • Po drugie, zawarcie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych branż powinno umożliwić już na wczesnym etapie projektowym zidentyfikowanie, w ramach przyjmowanego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, ewentualnych sytuacji „kolizyjnych” (np. wspomnianego już wcześniej wzajemnego zakłócania pracy przez różne urządzenia) oraz ich wyeliminowanie poprzez właściwą synchronizację i koordynację działania poszczególnych urządzeń.
  • Po trzecie, mając na względzie potrzebę obiektywnego wykazania poprawności opracowanej koncepcji, należałoby oczekiwać systematycznego zwiększania się obszaru zastosowania w ochronie przeciwpożarowej systemowej analizy i oceny ryzyka pożarowego, według schematu przedstawionego na rys 1.

Wspomniana analiza i ocena to nic innego jak konieczność wykonania kilkuetapowego procesu analitycznego, w ramach którego:

  • zidentyfikowane zostaną czynniki zagrożenia oraz okoliczności ich potencjalnego „uwolnienia”,
  • oszacowane zostanie prawdopodobieństwo powstania pożaru oraz jego możliwych skutków, z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń,
  • dokonane zostaną ustalenia w zakresie akceptowalności bądź nieakceptowalności ryzyka (notabene jest to najtrudniejszy etap całego procesu),
  • w przypadku nieakceptowalności ryzyka zostanie dokonana analiza pod kątem wprowadzenia dodatkowych rozwiązań zmniejszających poziom zagrożenia i ich wpływ na poziom ryzyka,
  • wskazane powyżej czynności będą prowadzone w sposób interaktywny dopóty, dopóki poziom zagrożenia nie osiągnie poziomu akceptowalnego.

Czytaj również: 

Ograniczanie ryzyka przenoszenia pożaru i oddymianie dróg ewakuacyjnych
Klapy odcinające i dymowe

Odbiory urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem dokonywane przez Państwową Straż Pożarną

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [1] urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem ich dopuszczenia od użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Weryfikacja powyższych wymagań odbywa się zazwyczaj w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane [9]. W związku z dokonanymi w grudniu 2014 r. uzgodnieniami pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Komendantem Głównym PSP zmieniono nieco procedury postępowania odbiorowego.

W zakresie odbioru urządzeń przeciwpożarowych, w tym urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem, podobnie jak w odniesieniu do pozostałych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, wystąpić mogą następujące sytuacje negatywne:

1) jeśli projekt urządzenia nie spełnia parametrów przewidzianych dla tego urządzenia w projekcie budowlanym – stwierdzana jest niezgodność z projektem budowlanym, będąca podstawą sformułowania przez organ PSP, w zależności od skali nieprawidłowości i ich wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego, sprzeciwu lub uwag,

2) jeśli projekt urządzenia spełnia parametry przewidziane dla tego urządzenia w projekcie budowlanym, ale nie spełnia wymagań przepisów przeciwpożarowych, w zależności od ich skali i wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego, wystąpią przesłanki do wniesienia:

- sprzeciwu, jeśli stwierdzone nieprawidłowości mają charakter rażącego naruszenia prawa, polegającego na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi,

- zastrzeżeń, jeśli stwierdzone nieprawidłowości nie noszą znamion scharakteryzowanych powyżej.

W zależności od zajętego przez Państwową Straż Pożarną stanowiska dalsze czynności będą miały następujący przebieg:

1) w przypadku sprzeciwu – organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie,
2) w przypadku uwag – organ nadzoru budowlanego podejmuje decyzję o wydaniu pozwolenia na użytkowanie w oparciu o ustalenia obowiązkowej kontroli przeprowadzanej w zakresie, o którym mowa w art. 59a Prawa budowlanego [9],
3) w przypadku zastrzeżeń:

- jeżeli w zastrzeżeniach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów techniczno-budowlanych, organy nadzoru budowlanego wydają pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, określając jednocześnie warunki użytkowania tego obiektu albo uzależniając jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [9]; w przypadku niewykonania wskazanych robót budowlanych lub niespełnienia warunków w oznaczonym terminie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wygasa,

- jeżeli w zastrzeżeniach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, po oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego, wydaje (po wszczęciu i przeprowadzeniu odrębnego postępowania administracyjnego) decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, w trybie art. 26 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (DzU 2011 nr 144, poz. 859).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzU UE nr L 88/5).
5. BS 7346 Components for smoke control systems.
6. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.
7. Poh W., Tenability criteria for design of smoke hazard management systems, Ecolibrium, August 2011.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU nr 121/2003, poz. 1137, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 2013, poz. 1409, z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 2013, poz. 1340, z późn. zm.).

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   10.08.2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Jak osiągnąć 99% skuteczność bakteriobójczej w wentylacji » Któremu producentowi systemów grzewczych i wodociagowych zaufać »
bezpieczeństwo instalatora rury wielowarstwowe
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jaka pompa ciepła zwalcza bakterię Legionella »

pompy ciepła

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Dobór wymienników płytowych
  • - Rekuperatory ścienne a prawo
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl