Do wzięcia pełen numer Ryneku Instalacyjnego 7-8/2016

POBIERZ BEZPŁATNIE - wystarczy Założyć konto 

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

Dynamics of daily amount of domestic wastewater generated in a single-family detached home
Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym
Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym
arch. redakcji

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej. W praktyce pomiędzy wartościami obliczeniowymi a rzeczywistymi występują znaczne różnice. Zaprezentowane badania dobowej ilości powstających ścieków w gospodarstwie domowym stanowią wskazówkę dla projektantów w procesie wyznaczania bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz dla eksploatatorów oczyszczalni przy prognozowaniu charakterystycznych przepływów oraz prac remontowych i modernizacyjnych.

Opracowanie bilansu ilościowo-jakościowego dla komunalnych systemów oczyszczania ścieków opiera się najczęściej na prognostycznych danych wyjściowych.

Podstawą do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków jest średnia dobowa i maksymalna godzinowa ilość ścieków poddawanych oczyszczaniu. Prognozowanie ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych jest dosyć kłopotliwe. Projektanci posługują się najczęściej wartościami jednostkowymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w skali doby. Powszechnie ilość ścieków bytowo-gospodarczych określa się iloczynem zużycia wody przez jednego mieszkańca i liczby mieszkańców [3, 5, 6, 7].

Jednostkowa dobowa ilość ścieków odprowadzana z gospodarstw domowych może być przyjmowana na podstawie polskich wytycznych do obliczania zapotrzebowania na wodę w miejskich jednostkach osadniczych, które zalecają wartości na poziomie 140–160 dm3/(M ∙ d) w odniesieniu do mieszkań z pełnym wyposażeniem sanitarnym, lokalnym urządzeniem do podgrzewania wody i zbiorczą kanalizacją oraz 80–100 dm3/(M ∙ d) dla mieszkań z niepełnym wyposażeniem sanitarnym i lokalną kanalizacją bądź zbiornikiem bezodpływowym [18]. Przyjmuje się wówczas ilość ścieków równą strumieniowi wody zużytej.

Podobne kryteria postulują Heidrich i Witkowski [7]: przeciętna jednostkowa ilość ścieków dla miejskich jednostek osadniczych wynosi 120–150 dm3/(M ∙ d), a dla terenów wiejskich 80–100 dm3/(M ∙ d).Odnotowuje się jednak znaczne różnice pomiędzy wartością obliczeniową i rzeczywistą.

Obserwowana tendencja spadkowa zużycia wody w Polsce [1, 2, 4, 10, 16] skutkuje zmniejszeniem ilości powstających ścieków komunalnych. W tej sytuacji taki sposób określania przepływów charakterystycznych wydaje się zdezaktualizowany. Weryfikacja przyjętych założeń projektowych skutkuje często mniejszą ilością ścieków dopływających do oczyszczalni, w wyniku czego wiele obiektów, przede wszystkim małych i średnich, funkcjonuje w warunkach niedociążenia hydraulicznego [3, 8].

 

streszczenie

W artykule przedstawiono analizę dynamiki zmian ilości ścieków bytowo-gospodarczych powstających w jednorodzinnym gospodarstwie domowym w latach 2003–2014. Badania przeprowadzono w oparciu o archiwalne rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane na podstawie odczytów wskazań wodomierza głównego oraz mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Jednostkowa dobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych kształtowała się na poziomie od 62,5 do 220 dm3/(M ∙ d), przy średniej wartości 116,4 dm3/(M ∙ d). Najwyższa jednostkowa dobowa ilość ścieków odnotowywana była najczęściej latem, w III kwartale. Maksymalne wartości qj ścieków obserwowano w poszczególnych latach zazwyczaj w lipcu i sierpniu.

 


 

Dynamics of daily amount of domestic wastewater generated in a single-family detached home

The paper presents an analysis of dynamics of changes daily amount of domestic wastewater generated in a single-family detached home over the years 2003–2014. The study was conducted on the basis of archival settlement of accounts for water consumption and wastewater, which were made on the basis of the main water meter readings for tap water and water meter for measuring the amount of water consumed irretrievably. In the analyzed household daily amount of domestic wastewater was at the level of 62,5 to 220 dm3/(M ∙ d), with an average value of 116,4 dm3/(M ∙ d). The highest daily amounts of domestic wastewater was observed the most during the summer, in the third quarter. The maximum values of qj recorded in each year usually in July and August.


Czytaj też: Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych >>>

Literatura

1. Bajer J., Iwanejko R., Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej, „Instal” nr 4/2014.
2. Batóg B., Batóg J., Analiza tendencji zużycia wody w polskich miastach w sektorze gospodarstw domowych, „Zarządzanie i Finanse” nr 3/2013.
3. Chotkowski W., Lis G., Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 5/2006.
4. Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J., Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4/2007.
5. Heidrich Z., Kozak T., Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 12/2008.
6. Heidrich Z., Stańko G., Ilość i jakość ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków, „Przegląd Komunalny” nr 7/2003.
7. Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.
8. Kaczor G., Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/2006.
9. Kłoss-Trębakiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Analiza tendencji zmian zużycia wody w miastach polskich, „Ochrona Środowiska” nr 4/2005.
10. Legutko-Kobus P., Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007–2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 oraz kluczowych strategii sektorowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
11. Masłoń A., Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim, „Technologia Wody” nr 2/2014.
12. Mikołajczyk M., Analiza jednostkowych wskaźników zużycia wody w gospodarstwach domowych w warunkach miejskich i wiejskich, „Instal” nr 2/2012.
13. Nowakowski E., Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2010.
14. Pawełek J., Kaczor G., Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/2006.
15. Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E., Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 1/2013.
16. Piasecki A., Analiza wielkości i struktury zużycia wody w miastach Polski, [w:] Ciupa T., Suligowski R. (red.) „Woda w mieście”, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2, Kielce 2014.
17. Rocznik Statystyczny Województw 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2014 r.
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8, poz. 70).
19. Żuchowicki A., Gawin R., Struktura zużycia wody w budynkach jednorodzinnych, „Rocznik Ochrona Środowiska” nr 15/2013.

 

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


 

Jak działa ekologiczna pompa ciepła »

Pompy ciepła oparte o absorpcyjny układ chłodniczy, zasilane gazem i wykorzystujące energię (...) czytaj dalej »

 


Nowy produkt na rynku instalacji! Pompa ciepła powietrze/woda »  Czym charakteryzują się energooszczędne silniki EC »
  Vampair służy zarówno do ogrzewania, jak i aktywnego chłodzenia latem (...) czytaj dalej » Sercem każdego urządzenia tłoczącego powietrze jest zespół wentylatorowy czyli wirnik napędzany silnikiem (...) czytaj dalej »

 


 

Nowy produkt na rynku instalacji! Pompa ciepła powietrze/woda »

Vampair służy zarówno do ogrzewania, jak i aktywnego chłodzenia latem (...) czytaj dalej »

 


 

Jak szybko i sprawnie przeprowadzić konserwację instalacji pożarowych » Jak szybko i sprawnie przeprowadzić konserwację instalacji pożarowych »
Do wszystkich rodzajów przewodów, bogaty system mostkowania (...)  czytaj dalej »

Rozpoczynaliśmy od konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w
 (...)
czytaj dalej »

 

 


Ciepło i zimno z sufitu? Jak to możliwe »
Czego nie może zabraknąć w wentylatorach przemysłowych »
Bezpośrednie promieniowanie generowane przez panele promiennikowe
 
(...)
czytaj dalej »
  (...) produkty niezbędne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (...) czytaj dalej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Bez wysiłku, prosto na Twoją skrzynkę:
- nowości techniczne i wydarzenia branżowe
- praktyczne porady ekspertów.
10/2017

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 10/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Pompy ciepła – rynek i technologie
  • - Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne
Zobacz szczegóły
Tubes International Sp. z o.o. Tubes International Sp. z o.o.
Tubes International istnieje na rynku od 1993 roku. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło zdobyć pozycje lidera wśród dostawców węży i...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl