Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Przywilej procedury zgłoszenia mają nadal roboty budowlane
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Przywilej procedury zgłoszenia mają nadal roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.

 I znowu powraca poruszany wyżej problem przypadków zastępowania istniejących sieci uzbrojenia terenu nowymi i możliwości zakwalifikowania tej czynności jako przebudowy, co byłoby podstawą do rezygnacji z konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczywistą oszczędnością czasu, kosztów i formalności dla wszystkich stron postępowania.

Jeżeli na danym obszarze występuje określony rodzaj sieci uzbrojenia terenu pełniący określone funkcje i chcemy zaprojektować nową sieć przejmującą funkcję istniejącej, to w każdym przypadku – bez względu na zmianę długości sieci projektowanej – powinna istnieć możliwość zakwalifikowania tego rodzaju robót budowlanych jako przebudowy. Tym bardziej jest to uzasadnione, że na etapie składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego bazującego na kopii mapy zasadniczej nie jest znana dokładna długość projektowanej sieci i nie można na tym etapie projektowania przewidzieć, czy spełnione zostaną wymagania obowiązujące dla definicji przebudowy.

Przedstawione problemy pokazują, że konieczna jest zmiana definicji przebudowy w celu uszczegółowienia jej w zakresie sieci uzbrojenia terenu. Uszczegółowienie to powinno dać podstawę inwestorom, projektantom, a zwłaszcza urzędnikom do jednoznacznej oceny prawidłowości kwalifikacji rodzaju zamierzenia budowlanego. Definicja przebudowy nie może opierać się na kryterium zachowania niezmiennej długości jako parametru charakterystycznego dla sieci uzbrojenia terenu.

Interpretacja Prawa budowlanego w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku jest przedmiotem burzliwej dyskusji, w której zdecydowane stanowisko zajmuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wskazując między innymi na sprzeczność wprowadzonych zmian z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. W wyniku działań PIIB usunięto ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego interpretację z 1.07.2015 r. „W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku”, zgodnie z którą organ (starosta lub wojewoda) nie mógł zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, a ich zamieszczenie w projekcie miało pozostawać w gestii inwestora.

Zakładając, że przepisy muszą być spójne przede wszystkim wewnętrznie, należy przywołać zapisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [1], zgodnie z którymi obiekt budowlany należy projektować i budować m.in. w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, jak również odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Ponadto należy zapewnić spełnienie warunków użytkowych również w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, w energię cieplną, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

Pamiętać należy o zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Trudno wyobrazić sobie spełnienie powyższych wymagań bez udziału na etapie projektu budowlanego projektantów branżystów rozpatrywanych instalacji, tym bardziej że w wielu przypadkach wymagane jest np. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a procedury odbiorowe realizowane na podstawie odrębnych przepisów wymagają sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym. Dotyczy to np. wymaganego często odbioru obiektu budowlanego przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa instalacji gazowej nadal może być realizowana tylko na podstawie pozwolenia na budowę, chyba że zgodnie z interpretacją GUNB z 24.07.2015 r. jest to instalacja w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na którego wzniesienie nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wówczas istnieje możliwość realizacji w trybie zgłoszenia tego budynku wraz z instalacją gazową [6].

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z interpretacją GUNB z 20.05.2015 r. [7] z uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zwolnione są całe instalacje wewnętrzne łącznie z tymi ich częściami, które wykraczają poza obręb budynku aż do ich połączenia z przyłączami.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowano informację na temat odpowiedzi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji wewnętrznych [8].

Zgodnie z tą informacją GINB poparł stanowisko PIIB w zakresie obowiązku stosowania przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane. Zaznaczył także, że projektant powinien się kierować koniecznością uwzględnienia wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 28 czerwca 2015 r. i zwalniające inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia dla większości instalacji wewnętrznych budzą wątpliwości i sprawiają spore trudności interpretacyjne. Szczególnie kłopotliwa jest niespójność w tym zakresie z innymi przepisami, jak również wewnątrz nowelizowanej ustawy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia działań naprawczych.

Najprostszym, a jednocześnie najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się powrót do wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla budynku wraz z niezbędnymi instalacjami. Takie rozwiązanie zagwarantuje dotrzymanie przytoczonych powyżej wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany.

Literatura

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 443).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU nr 54/1997, poz. 348).
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).
5. Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat budowy instalacji wewnątrz budynku z dnia 19.08.2015 r., www.piib.org.pl.
6. Interpretacja prawna GUNB w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową z dnia 24 lipca 2015 r., www.gunb.gov.pl.
7. Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną, www.gunb.gov.pl.
8. Informacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na temat odpowiedzi GINB w sprawie instalacji wewnętrznych z dnia 28.08.2015 r., www.piib.org.pl.

Czytaj też: Czy postawienie domku holenderskiego lub przyczepy na działce wymaga pozwolenia? >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   10.12.2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Jak osiągnąć 99% skuteczność bakteriobójczej w wentylacji » Któremu producentowi systemów grzewczych i wodociagowych zaufać »
bezpieczeństwo instalatora rury wielowarstwowe
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jaka pompa ciepła zwalcza bakterię Legionella »

pompy ciepła

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Dobór wymienników płytowych
  • - Rekuperatory ścienne a prawo
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl