Do wzięcia Rynek Instalacyjny 7-8/2015

POBIERZ BEZPŁATNIE - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.

Redakcja RI  |  15.02.2016
Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.
Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.
fot. Pixabay

Wyniki osiągnięte przez polską gospodarkę, branżę budowlaną i instalacyjno-grzewczą w 2015 roku były pozytywne. To efekt wielu czynników rozłożonych w długim czasie. Osiągnięte rezultaty pozwalają na ostrożny optymizm branży instalacyjno-grzewczej. Niemniej wielu zaleca ostrożność z powodu nieprzewidywalności wpływu polityki na gospodarkę. Przykładem może być ustawa o OZE, która miała wejść w życie od początku stycznia 2016 r., a została odłożona do połowy roku i jest zapowiadana jej zmiana.

Wg GUS wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniósł 3,6%. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2015 r. w stosunku do 2014 roku spadły o 0,5%. Wzrosły natomiast ceny specjalistycznych robót budowlanych o 0,4%.

W 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 188 822 mieszkań (wzrost w stosunku do 2014 r. o 20,5%). Wzrosła również liczba rozpoczętych budów i lokali oddawanych do użytkowania. Miało to bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki branży instalacyjno-grzewczej i daje dobre perspektywy na następne 2-3 lata, o ile nie zmieni się sytuacja np. w sferze możliwości finansowania tych inwestycji lub nie nastąpi spadek siły nabywczej inwestorów i użytkowników mieszkań.

Czytaj także >> Rynek budowlany i instalacyjny - raport

W 2015 r. oddano do użytkowania 147 tys. mieszkań (wzrost o 3,2%). Najwięcej oddali do użytku inwestorzy indywidualni - 79,7 tys. (54% ogółu). Oni też uzyskali w 2015 r. najwięcej pozwoleń na budowę. Deweloperzy w 2015 r. oddali do użytkowania 62,4 tys. mieszkań (42,3%). Uzyskali oni pozwolenia na budowę 97,2 tys. mieszkań (wzrost o 25,5%).

Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 2052 mieszkania i ich udział w rynku stale maleje. Największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w województwie pomorskim - o 20,5%, podkarpackim - o 18,8% oraz podlaskim - o 13,7%. Spadek miał miejsce w sześciu województwach, w tym największy: w opolskim - o 10,5%, małopolskim - o 5,8% i mazowieckim - o 5,1%.

Największy wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia odnotowano w: warmińsko-mazurskim - o 56,9%, podlaskim - o 43,4% i lubelskim - o 37,8%. Spadek zaś tylko w województwie lubuskim - o 1,7%.

 

Rynek Instalacyjno-grzewczy

Praktycznie wszyscy respondenci wyrażali pozytywne opinie na temat rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego w 2015 roku. Rynek jako całość odnotował wzrost na poziomie 5-10%. Wpływ na sprzedaż urządzeń grzewczych miały wprowadzenie we końcu września wymagania dot. etykietowania i ekoprojektu. Ze względu na lekką zimę, dużo mniejsze było zapotrzebowanie na wymianę kotłów starych na nowe.

Sprawdź także: PORT PC - dostępny kolejny poradnik o powietrznych pompach ciepła >>

Daje się jednak zauważyć pewna rezerwa ze strony inwestorów dla nowych inwestycji spowodowana ryzykiem zmian zasad udzielania i spłaty kredytów hipotecznych, co może mieć wpływ na wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Z kolei uproszczona procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę może przyśpieszyć realizacje inwestycji, ale z drugiej strony rodzi ryzyko obniżenia jakości budowanych obiektów - zwłaszcza pod względem energooszczędności i energoefektywności.

Znamienne jest iż na rynku pojawiały się sygnały o brakach kotłów średnich mocy. Ten zwiększony popyt jest spowodowany, tym, że wyseksploatowały się już kotły montowane we wspólnotach i spółdzielniach 15-20 lat temu. Jednak zdaniem instalatorów, weryfikacja UDT dotycząca sprawności kotłów nie motywuje do wymian na bardziej wydajne urządzenia. Także spadki cen paliw kopalnych m.in. gazu i oleju grzewczego nie motywują użytkowników do modernizacji. To nie skłania również do stosowania OZE w instalacjach grzewczych. Generalnie spadki cen ropy naftowej i gazu ziemnego w ostatnich miesiącach 2015 roku miały negatywny wpływ na zainteresowanie OZE i wymianę kotłów na bardziej efektywnie energetycznie. Niemniej jednak zainteresowanie OZE ma tendencję wzrostową.

Warto odnotować wzrost udziału ciepła systemowego i sprzedaży węzłów cieplnych. Odnotowano także dalszy wzrost udziału ogrzewania powierzchniowego w stosunku do klasycznych instalacji z grzejnikami płytowymi.

W segmencie pomp ciepła wszyscy respondenci potwierdzili wzrost sprzedaży - wzrosła ona o 14% w stosunku do 2014 r. Sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzrosła ok. 20%, a do c.w.u. o 3%. Największy wzrost - o 70% - miały pompy ciepła typu powietrze/woda. Sprzedaż pomp gruntowych wzrosła o 5%, a pomp powietrze/powietrze VRF o blisko 30%. Jest to nadal rynek w początkowej fazie rozwoju i pomimo braku wsparcia dla tej technologii zdobywa ona zaufanie inwestorów.

Kolektory słoneczne - pomimo, że rynek wzrósł o ok. 10-12%, to miał miejsce znaczny spadek sprzedaży w segmencie dla klienta indywidualnego. Zauważany był także spadek sprzedaży kolektorów próżniowych, które są rzadziej stosowane instalacjach wielkopowierzchniowych. Spadki te były rekompensowane zakupami dla dużych instalacji w obiektach publicznych i samorządowych.

W środowisku producentów i dystrybutorów kolektorów - po latach dobrej koniunktury spowodowanej dopłatami - brakuje impulsu, który by zmotywował ich oraz inwestorów do realizacji nowych instalacji, zwłaszcza tych wychodzących poza dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania. Rynek ten ma jeszcze duży potencjał, jednak wymaga on większej aktywności.

Zobacz jaką rolę spełniają pompy ciepła w energooszczędnych budynkach >>

Kotły gazowe wiszące - na sprzedaż w tej grupie wpływ miały nowe regulacje wprowadzanie w końcu września. Miała miejsce wyprzedaż konwencjonalnych kotłów gazowych i tworzenie zapasów. Ogółem sprzedaż kotłów konwencjonalnych wzrosła o ok. 5-10%. Poczynione zapasy powinny zejść ze stanów magazynowych do połowy roku. Konsekwencją wprowadzenia w życie nowych przepisów był też znaczy wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych o ok. 20%.
Sprzedaż przepływowych podgrzewaczy wody spadła o 7-10% i nadal jest to rynek wymian.

Utrzymała się także tendencja spadkowa w grupie gazowych kotłów stojących o ok. 15%, na co wpływ miały m.in. wspomniane przepisy dot. urządzeń grzewczych. W tej grupie kotły kondensacyjne odnotowały wzrost sprzedaży - gazowe o ok. 5% i olejowe o 2-3%.

W segmencie grzejników sytuacja była stabilna. Pewien wzrost ich sprzedaży był powiązany z większą ilością mieszkań oddawanych do użytku w 2015 roku. Sprzedaż grzejników nie jest bezpośrednio powiązana ze sprzedażą urządzeń grzewczych, ponieważ montuje się je także w obiektach, gdzie doprowadzane jest ciepło sieciowe. Odnotowano wzrost sprzedaży grzejników stalowych na poziomie ok. 10-15%, przy równoczesnym pewnym spadku sprzedaży grzejników aluminiowych na poziomie 5-10%. Utrzymuje się tendencja coraz większego zainteresowania ogrzewaniem plaszczyznowym.

W segmencie kotłów na paliwa stałe, po niewielkiej tendencji spadkowej w ostatnich latach, sytuacja się ustabilizowała. Kotły na paliwa stałe nie podlegały impulsom ze strony rynku spowodowanych nowymi wymaganiami. Spada sprzedaż tradycyjnych kotłów zasypowych, lecz nadal stanowią one ok. 60% rynku kotłów na paliwa stałe. Rośnie zainteresowanie urządzeniami zautomatyzowanymi na pelet i ekogroszek.

Spory wzrost sprzedaży kotłów na ścianie wschodniej to wynik eksportu na Ukrainę i Białoruś. Czołowi producenci od pewnego czasu podejmują działania w kierunku rozwoju technologii spalania biomasy (pelet, zrębki) i te kotły także cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Wśród innych produktów instalacyjnych także miał miejsce wzrost sprzedaży, np. w segmencie pomp o 10-20%, przewodów powietrzno-spalinowych z tworzyw o 25-30% co potwierdza wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Sprzedaż osprzętu wzrosła na poziomie od 10 do 15%.

Podsumowanie

Osiągnięte wyniki były zadowalające dla całej branży. Także dane dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę i ilości rozpoczętych budów w budownictwie mieszkaniowym, dają nadzieję na dobre perspektywy dla branży instalacyjno-grzewczej. Istotny wpływ na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego mają obowiązujące od 26 września regulacje wynikające z dyrektyw dot. etykietowania i ekoprojektu.

We wprowadzonych przepisach są jednak nieścisłości i braki. Brakuje np. sposobu etykietowania hybrydowych kolektorów słonecznych. Dalej także nie wiadomo, co dalej z rynkiem wymian gazowych kotłów konwencjonalnych w obiektach, gdzie ich wymiana na kotły kondensacyjne wymagałby budowy nowych przewodów powietrzno-spalinowych. Pozytywny jest stały wzrost zainteresowania i rozwój rynku urządzeń grzewczych nisko- lub zeroemisyjnych: pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz gazowych urządzeń kondensacyjnych Dowodzi to wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa i przyczynia się do ograniczenia emisji spalin oraz poprawy jakości powietrza.

Opracowano na podstawie raportu Janusza Starościka, Prezesa Zarządu SPIUG.
Zobacz pełne raporty: www.spiug.pl

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Rozwiązujemy problem zanieczyszczonej, twardej wody »

  (...) rozwiązuje problemy z pięcioma najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami występującymi w wodzie (...) »  

 


Chcesz dobrać odpowiedni system do uzdatniana wody? Zapytaj na forum »

 


Projektujesz systemy przeciwpożarowe? Skorzystaj z porady »
Poznaj 3 sposoby na miękką wodę »

(...) wsparcie techniczne w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych systemów (...) czytaj dalej »

Dzięki niezwykle łatwej konfiguracji urządzenia potencjalny użytkownik jest w stanie zaoszczędzić pieniądze (...)  czytaj dalej »

 


 

Na czym polega unikalność przenośnych kotłownie kontenerowych »

Wyobraź sobie możliwość wyboru ogrzewania, które jest ekonomiczne (generuje do 30% oszczędności w (...) czytaj dalej »

 


Energooszczędne systemy wentylacyjne! Gdzie je znajdziesz »
Dopasuj wymiennik basenowy do potrzeb »

(...) kompletne urządzenia wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do (...) czytaj dalej »

(...) wysoka wydajność cieplna oraz długotrwałe stabilne parametry pracy (...)  czytaj dalej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Bez wysiłku, prosto na Twoją skrzynkę:
- nowości techniczne i wydarzenia branżowe
- praktyczne porady ekspertów.
Najlepsza profesja w branży HVAC

Przeglądy produktów

Zapraszamy na III Bieg Instalatora

Bieg Instalatora, organizowany przez redakcję portalu HVACR.pl już po raz trzeci, to zawody na przełajowej trasie 10 km po ścieżkach miejskiego parku położnego na północnym skraju...

Nowe pompy ciepła firmy Bosch

Nowe pompy ciepła Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW zapewnią ciepłą wodę użytkową w całym domu o każdej porze roku. Dzięki powietrznej pompie Bosch oszczędności na podgrzewaniu wody w...
3/2017

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 3/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Wentylacja pożarowa garaży
  • - Trigeneracja i produkcja chłodu
Zobacz szczegóły
Tubes International Sp. z o.o. Tubes International Sp. z o.o.
Tubes International istnieje na rynku od 1993 roku. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło zdobyć pozycje lidera wśród dostawców węży i...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl