Do wzięcia Rynek Instalacyjny 7-8/2015

POBIERZ BEZPŁATNIE - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.

Redakcja RI  |  15.02.2016
Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.
Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w 2015 r.
fot. Pixabay

Wyniki osiągnięte przez polską gospodarkę, branżę budowlaną i instalacyjno-grzewczą w 2015 roku były pozytywne. To efekt wielu czynników rozłożonych w długim czasie. Osiągnięte rezultaty pozwalają na ostrożny optymizm branży instalacyjno-grzewczej. Niemniej wielu zaleca ostrożność z powodu nieprzewidywalności wpływu polityki na gospodarkę. Przykładem może być ustawa o OZE, która miała wejść w życie od początku stycznia 2016 r., a została odłożona do połowy roku i jest zapowiadana jej zmiana.

Wg GUS wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniósł 3,6%. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2015 r. w stosunku do 2014 roku spadły o 0,5%. Wzrosły natomiast ceny specjalistycznych robót budowlanych o 0,4%.

W 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 188 822 mieszkań (wzrost w stosunku do 2014 r. o 20,5%). Wzrosła również liczba rozpoczętych budów i lokali oddawanych do użytkowania. Miało to bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki branży instalacyjno-grzewczej i daje dobre perspektywy na następne 2-3 lata, o ile nie zmieni się sytuacja np. w sferze możliwości finansowania tych inwestycji lub nie nastąpi spadek siły nabywczej inwestorów i użytkowników mieszkań.

Czytaj także >> Rynek budowlany i instalacyjny - raport

W 2015 r. oddano do użytkowania 147 tys. mieszkań (wzrost o 3,2%). Najwięcej oddali do użytku inwestorzy indywidualni - 79,7 tys. (54% ogółu). Oni też uzyskali w 2015 r. najwięcej pozwoleń na budowę. Deweloperzy w 2015 r. oddali do użytkowania 62,4 tys. mieszkań (42,3%). Uzyskali oni pozwolenia na budowę 97,2 tys. mieszkań (wzrost o 25,5%).

Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 2052 mieszkania i ich udział w rynku stale maleje. Największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w województwie pomorskim - o 20,5%, podkarpackim - o 18,8% oraz podlaskim - o 13,7%. Spadek miał miejsce w sześciu województwach, w tym największy: w opolskim - o 10,5%, małopolskim - o 5,8% i mazowieckim - o 5,1%.

Największy wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia odnotowano w: warmińsko-mazurskim - o 56,9%, podlaskim - o 43,4% i lubelskim - o 37,8%. Spadek zaś tylko w województwie lubuskim - o 1,7%.

 

Rynek Instalacyjno-grzewczy

Praktycznie wszyscy respondenci wyrażali pozytywne opinie na temat rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego w 2015 roku. Rynek jako całość odnotował wzrost na poziomie 5-10%. Wpływ na sprzedaż urządzeń grzewczych miały wprowadzenie we końcu września wymagania dot. etykietowania i ekoprojektu. Ze względu na lekką zimę, dużo mniejsze było zapotrzebowanie na wymianę kotłów starych na nowe.

Sprawdź także: PORT PC - dostępny kolejny poradnik o powietrznych pompach ciepła >>

Daje się jednak zauważyć pewna rezerwa ze strony inwestorów dla nowych inwestycji spowodowana ryzykiem zmian zasad udzielania i spłaty kredytów hipotecznych, co może mieć wpływ na wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Z kolei uproszczona procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę może przyśpieszyć realizacje inwestycji, ale z drugiej strony rodzi ryzyko obniżenia jakości budowanych obiektów - zwłaszcza pod względem energooszczędności i energoefektywności.

Znamienne jest iż na rynku pojawiały się sygnały o brakach kotłów średnich mocy. Ten zwiększony popyt jest spowodowany, tym, że wyseksploatowały się już kotły montowane we wspólnotach i spółdzielniach 15-20 lat temu. Jednak zdaniem instalatorów, weryfikacja UDT dotycząca sprawności kotłów nie motywuje do wymian na bardziej wydajne urządzenia. Także spadki cen paliw kopalnych m.in. gazu i oleju grzewczego nie motywują użytkowników do modernizacji. To nie skłania również do stosowania OZE w instalacjach grzewczych. Generalnie spadki cen ropy naftowej i gazu ziemnego w ostatnich miesiącach 2015 roku miały negatywny wpływ na zainteresowanie OZE i wymianę kotłów na bardziej efektywnie energetycznie. Niemniej jednak zainteresowanie OZE ma tendencję wzrostową.

Warto odnotować wzrost udziału ciepła systemowego i sprzedaży węzłów cieplnych. Odnotowano także dalszy wzrost udziału ogrzewania powierzchniowego w stosunku do klasycznych instalacji z grzejnikami płytowymi.

W segmencie pomp ciepła wszyscy respondenci potwierdzili wzrost sprzedaży - wzrosła ona o 14% w stosunku do 2014 r. Sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzrosła ok. 20%, a do c.w.u. o 3%. Największy wzrost - o 70% - miały pompy ciepła typu powietrze/woda. Sprzedaż pomp gruntowych wzrosła o 5%, a pomp powietrze/powietrze VRF o blisko 30%. Jest to nadal rynek w początkowej fazie rozwoju i pomimo braku wsparcia dla tej technologii zdobywa ona zaufanie inwestorów.

Kolektory słoneczne - pomimo, że rynek wzrósł o ok. 10-12%, to miał miejsce znaczny spadek sprzedaży w segmencie dla klienta indywidualnego. Zauważany był także spadek sprzedaży kolektorów próżniowych, które są rzadziej stosowane instalacjach wielkopowierzchniowych. Spadki te były rekompensowane zakupami dla dużych instalacji w obiektach publicznych i samorządowych.

W środowisku producentów i dystrybutorów kolektorów - po latach dobrej koniunktury spowodowanej dopłatami - brakuje impulsu, który by zmotywował ich oraz inwestorów do realizacji nowych instalacji, zwłaszcza tych wychodzących poza dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania. Rynek ten ma jeszcze duży potencjał, jednak wymaga on większej aktywności.

Zobacz jaką rolę spełniają pompy ciepła w energooszczędnych budynkach >>

Kotły gazowe wiszące - na sprzedaż w tej grupie wpływ miały nowe regulacje wprowadzanie w końcu września. Miała miejsce wyprzedaż konwencjonalnych kotłów gazowych i tworzenie zapasów. Ogółem sprzedaż kotłów konwencjonalnych wzrosła o ok. 5-10%. Poczynione zapasy powinny zejść ze stanów magazynowych do połowy roku. Konsekwencją wprowadzenia w życie nowych przepisów był też znaczy wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych o ok. 20%.
Sprzedaż przepływowych podgrzewaczy wody spadła o 7-10% i nadal jest to rynek wymian.

Utrzymała się także tendencja spadkowa w grupie gazowych kotłów stojących o ok. 15%, na co wpływ miały m.in. wspomniane przepisy dot. urządzeń grzewczych. W tej grupie kotły kondensacyjne odnotowały wzrost sprzedaży - gazowe o ok. 5% i olejowe o 2-3%.

W segmencie grzejników sytuacja była stabilna. Pewien wzrost ich sprzedaży był powiązany z większą ilością mieszkań oddawanych do użytku w 2015 roku. Sprzedaż grzejników nie jest bezpośrednio powiązana ze sprzedażą urządzeń grzewczych, ponieważ montuje się je także w obiektach, gdzie doprowadzane jest ciepło sieciowe. Odnotowano wzrost sprzedaży grzejników stalowych na poziomie ok. 10-15%, przy równoczesnym pewnym spadku sprzedaży grzejników aluminiowych na poziomie 5-10%. Utrzymuje się tendencja coraz większego zainteresowania ogrzewaniem plaszczyznowym.

W segmencie kotłów na paliwa stałe, po niewielkiej tendencji spadkowej w ostatnich latach, sytuacja się ustabilizowała. Kotły na paliwa stałe nie podlegały impulsom ze strony rynku spowodowanych nowymi wymaganiami. Spada sprzedaż tradycyjnych kotłów zasypowych, lecz nadal stanowią one ok. 60% rynku kotłów na paliwa stałe. Rośnie zainteresowanie urządzeniami zautomatyzowanymi na pelet i ekogroszek.

Spory wzrost sprzedaży kotłów na ścianie wschodniej to wynik eksportu na Ukrainę i Białoruś. Czołowi producenci od pewnego czasu podejmują działania w kierunku rozwoju technologii spalania biomasy (pelet, zrębki) i te kotły także cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Wśród innych produktów instalacyjnych także miał miejsce wzrost sprzedaży, np. w segmencie pomp o 10-20%, przewodów powietrzno-spalinowych z tworzyw o 25-30% co potwierdza wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Sprzedaż osprzętu wzrosła na poziomie od 10 do 15%.

Podsumowanie

Osiągnięte wyniki były zadowalające dla całej branży. Także dane dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę i ilości rozpoczętych budów w budownictwie mieszkaniowym, dają nadzieję na dobre perspektywy dla branży instalacyjno-grzewczej. Istotny wpływ na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego mają obowiązujące od 26 września regulacje wynikające z dyrektyw dot. etykietowania i ekoprojektu.

We wprowadzonych przepisach są jednak nieścisłości i braki. Brakuje np. sposobu etykietowania hybrydowych kolektorów słonecznych. Dalej także nie wiadomo, co dalej z rynkiem wymian gazowych kotłów konwencjonalnych w obiektach, gdzie ich wymiana na kotły kondensacyjne wymagałby budowy nowych przewodów powietrzno-spalinowych. Pozytywny jest stały wzrost zainteresowania i rozwój rynku urządzeń grzewczych nisko- lub zeroemisyjnych: pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz gazowych urządzeń kondensacyjnych Dowodzi to wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa i przyczynia się do ograniczenia emisji spalin oraz poprawy jakości powietrza.

Opracowano na podstawie raportu Janusza Starościka, Prezesa Zarządu SPIUG.
Zobacz pełne raporty: www.spiug.pl

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Czy zmiękczacze wody mogą być bezawaryjne »
W jaki sposób zestaw inkasencki ułatwi Tobie pracę »
Specjalnie dobrane systemy ustawień zapewniające jeszcze większą wydajność i dokładniejszą filtrację (...) czytaj dalej »
Dzięki takiemu rozwiązaniu masz możliwość nawiązania stałej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i administratorami nieruchomości (...) czytaj dalej »

 


 

Chcesz dobrać odpowiedni system do uzdatniana wody? Zapytaj na forum »

 


Projektujesz systemy przeciwpożarowe? Skorzystaj z porady »
Czy moc rozdrabniacza w przepompowni jest istotna »

(...) wsparcie techniczne w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych systemów (...) czytaj dalej »

Bezpośrednie przyłącze do WC umożliwia montaż urządzenia tuż za toaletą, dzięki czemu nie jest (...) czytaj dalej »

 


 

Co o kotłowniach kontenerowych sądzą ich użytkownicy? »

Wyobraź sobie możliwość wyboru ogrzewania, które jest ekonomiczne (generuje do 30% oszczędności w (...) czytaj dalej »

 


Jak zostać dobrze poinformowanym instalatorem HVAC »
Co radzą eksperci od wymiany ciepła »

Program jest skierowany zarówno do firm, jak i osób prywatnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z branży HVAC oraz (...) czytaj dalej »

We wszystkich naszych działaniach chcemy w dalszym ciągu być (...)  czytaj dalej »

 


Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Bez wysiłku, prosto na Twoją skrzynkę:
- nowości techniczne i wydarzenia branżowe
- praktyczne porady ekspertów.
Najlepsza profesja w branży HVAC

Przeglądy produktów

4/2017

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 4/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Układy hybrydowe z OZE
  • - Wentylacja z rekuperatorami wewnątrzściennymi
Zobacz szczegóły
Tubes International Sp. z o.o. Tubes International Sp. z o.o.
Tubes International istnieje na rynku od 1993 roku. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło zdobyć pozycje lidera wśród dostawców węży i...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl