Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W przestrzennym trójwymiarowym modelu
BIM to skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling – oznaczający modelowanie informacji o budynku.
BIM to skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling – oznaczający modelowanie informacji o budynku.
commons.wikimedia.org
Ciąg dalszy artykułu...

W przestrzennym trójwymiarowym modelu uczestnicy projektu, nawet w odległych od siebie lokalizacjach, mogą bez trudu śledzić stan prac innych członków zespołu. Kolizje wykrywane są na bieżąco i telefonicznie lub w trakcie wideokonferencji usuwane. Wyeliminowany jest praktycznie obieg płaskich rysunków zawierających lokalne zmiany – karuzela rysunków, nierzadko o różnych indeksach, nie musi krążyć między architektem i branżystami.

Projektując dla przykładu budynek wysokościowy w Monachium, którego model centralny znajduje się w Wiedniu, widzimy na bieżąco wprowadzane do niego elementy instalacji elektrycznych z Salzburga i wiedeńskich instalacji tryskaczowych, zmiany posadowienia i elementów konstrukcji z Grazu i zmiany architektury pochodzące z Düsseldorfu. Każdy uczestnik może śledzić w czasie rzeczywistym postęp prac kolegów i tym samym łatwiej jest mu przewidzieć ewentualne kolizje. W ten sposób wiele zaszłości wymagających żmudnych uzgodnień w ogóle nie powstaje.

Narzędzia umożliwiające automatyczne generowanie przebić instalacyjnych widocznych w konstrukcyjnej i architektonicznej części modelu upraszczają tę żmudną, czasochłonną i obarczoną z reguły ogromnym potencjałem popełniania błędów fazę projektowania.

Paroletnie doświadczenie wykazało, że nawet ten pierwszy krok w systematyce BIM polegający na stworzeniu wielobranżowego projektu w 3D w zespole, który dysponuje nierównomierną znajomością oprogramowania lub co gorsza hybrydą łączącą części 2D z modelem 3D, prowadzi do niewspółmiernych w porównaniu z tradycyjnym projektowaniem (tylko w 2D) powikłań i strat czasu. Jeden odstający od koniecznego poziomu partner może zakłócić nieodwracalnie pracę całego zespołu.

U niewchodzącego w szczegóły zleceniobiorcy może wtedy powstać obraz czasochłonnej i niedoskonałej wersji projektowania, która w porównaniu z również niedoskonałą, ale znaną rutyną nie zdaje egzaminu. Trudności z samym projektowaniem powodują zepchnięcie na dalszy plan istoty całej systematyki BIM, której podstawową cechą jest wszak wspólne i możliwie harmonijne działanie wszystkich uczestników w określonym celu.

Niezrozumienie, a często niechęć do zmiany utartych stereotypów działania przez osoby decydujące o sposobie prowadzenia inwestycji odstręczają od tej „nowości”. Stwarza to też podłoże dla sceptycznych i krytycznych opinii na ten temat rozprzestrzeniających się w środowisku.

Obarczone uprzedzeniami pierwsze negatywne doświadczenia z zastosowania BIM odsuwają automatycznie ponowną próbę na czas nieokreślony. Decydenci z tym konfrontowani wolą obserwować rozwój sytuacji, niż podjąć ryzyko wykonania pierwszego kroku.

Konieczność wdrożenia art. 22 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r., który wymaga w procesie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień niedopuszczenia do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnienia równego traktowanie wszystkich wykonawców, niesie niebezpieczeństwo pogłębienia tego stanu rzeczy.

Katastrofalne może się okazać administracyjne narzucenie stosowania metodyki, do której ani strona publiczna, ani jej zleceniobiorcy nie są absolutnie przygotowani. Trudno oczekiwać od urzędników państwowych znajomości specyfiki branży budowlanej, stale ewoluującej pod wpływem napływających z różnych kierunków systemów i technologii.

Liczne pracownie projektowe starają się, ponosząc wysokie koszty, modernizować swoje wyposażenie i wdrażać pracowników, jednak brak możliwości zastosowania tych kompetencji na terenie kraju stawia pod znakiem zapytania racjonalność takich inwestycji. Co gorsza, nawet dysponując odpowiednim, zdobytym przy realizacji projektów zagranicznych doświadczeniem, trudno liczyć na znalezienie równorzędnych partnerów, pozwalających na stworzenie homogenicznego zespołu. Nadzieja i impuls, jaki wytworzyła perspektywa stosowania BIM przez inwestora publicznego, pozostanie jedynie iluzją, jeśli nie uda się w krótkim czasie przygotować mechanizmów umożliwiających sprawne posługiwanie się tym systemem zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

Często poruszana jest kwestia wysokich kosztów zakupu niezbędnego do wdrożenia sprawniejszego sprzętu i oprogramowania. Inwestycja ta przy zachowaniu podstawowych praw ekonomii musi mieć szanse zwrotu kosztów w trakcie jej przyszłego zastosowania. Brak popytu oczywiście takiej szansy nie daje. Z drugiej strony dla inwestora stanowi to uzasadnione ryzyko, gdyż nie dysponując sprawnym zespołem, ma prawo obawiać się, że ten nowy system może nie spełnić jego oczekiwań. Jest to zamknięty krąg, który bez śmiałej ingerencji i wsparcia państwa ma niewielkie szanse na przerwanie.

Rozwiązaniem mogłyby być pilotażowe projekty z wkalkulowanym marginesem ryzyka. Takie projekty musiałyby być objęte ścisłym, ale jednocześnie konstruktywnym i wspierającym monitoringiem, np. izb i organizacji zawodowych.

Tylko w ten sposób mogą powstać sprawne zespoły wielobranżowe, mogące nie tylko coraz skuteczniej realizować kolejne projekty, ale i przekazywać swoje doświadczenia innym. Analizy ich skuteczności pozwoliłyby zbudować zaufanie inwestorów, niezbędne dla decyzji o stosowaniu tego sytemu.

Inwestycje nie kończą się jednak na zakupie sprzętu – konieczne jest też szkolenie personelu. Niezupełnie sprawdza się tu tradycyjna forma „przeszkolenia pracowników”.

Sprawne posługiwanie się oprogramowaniem wymaga nie tylko predyspozycji użytkowników, lecz musi mieć formę treningu. Pomocne mogło by być stworzenie przez izby wspólnych jednostek w formie np. wielobranżowych warsztatów, dzięki którym nastąpiłaby nieodzowna poprawa komunikacji i wzajemne zrozumienie między reprezentującymi podstawowe branże członkami zespołu.

Inną kwestią jest stworzenie jednolitych standardów stosowanych w procesie inwestycyjnym. Sądzę, że niecelowe byłoby, zwłaszcza w aspekcie ścisłych powiązań międzynarodowych, tworzenie odrębnej systematyki, specyficznej tylko dla naszego rynku.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z uregulowaniami niemieckimi i angielskimi i stworzenie czytelnej kompilacji na czas wdrażania systemu.

Wielu autorów publikacji o powyższej tematyce podkreśla podstawowe warunki funkcjonowania tej metodyki, czyli oparte na wzajemnym zaufaniu współdziałanie w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przekazanie użytkownikowi obiektu odpowiadającego w jak największym stopniu jego potrzebom.

Ogromna liczba nieporuszanych w tym artykule aspektów tej tak złożonej problematyki przedstawiana jest coraz częściej na łamach prasy fachowej w formie prezentacji ogólnych możliwości i doświadczeń pochodzących z krajów będących na dalszym etapie wdrażania metodologii BIM.

W oparciu o własne doświadczenia i subiektywną ocenę sytuacji na naszym rynku nasuwają mi się następujące wnioski:

1. Wdrażanie dyrektywy musi zostać podzielone na racjonalne etapy, gdyż dopiero po opanowaniu opisywanego powyżej pierwszego kroku, jakim jest sprawne posługiwanie się wielobranżowym projektowaniem w 3D w homogenicznych zespołach, można uniknąć fiaska na kolejnych etapach.

2. Konieczne jest stworzenie składającego się z posiadających doświadczenie w pracy w tym systemie praktyków wielobranżowego ośrodka kompetencyjnego, mającego bezpośredni i skuteczny kontakt z decyzyjnymi organami administracji państwowej.

3. Niezbędne jest powołanie zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie, na podstawie krajowych i zagranicznych wzorców, odpowiedniej dla naszego rynku systematyki kodowania elementów budowli.

4. Trzeba powiązać zagadnienia techniczne z uregulowaniami prawnymi związanymi z procesem budowlanym.

5. Konieczna jest aktywizacja instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą problematyką inwestycji, wspierających i energicznie propagujących prace tego ośrodka.

6. Należy utworzyć centralną giełdę i bibliotekę rodzin z funkcją weryfikacji i unifikacji do zoptymalizowanego standardu określającego ich niezbędne parametry i wielkość. W dalszym etapie możliwe byłoby ich uporządkowanie poprzez dostosowanie do systematyki z punktu 3.

7. Konieczna jest konsolidacja wysiłków izb i stowarzyszeń branżowych w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania na ośrodki decyzyjne administracji państwowej i odzyskania pozycji opiniodawcy w kwestiach dotyczących budownictwa. Wskazane byłoby np. powołanie zespołu koordynującego te działania.

8. Trzeba wypracować program stopniowego wdrażania z podobnym do brytyjskiego podziałem na etapy, dopasowane jednak do polskiego stopnia zaawansowania.

9. Należy wywrzeć skoordynowanymi akcjami niezbędną presję na administrację państwową w celu przeznaczenia na ten cel środków finansowych, umożliwiających profesjonalny i skuteczny przebieg procesu wdrażania.

Jestem przekonany o nieuchronności wprowadzenia BIM i konieczności usuwania barier i uprzedzeń znajdujących się na tej drodze. Stwierdziłem niejednokrotnie, że potencjał intelektualny i innowacyjny, jakim dysponują młodsi koledzy, nie tylko dorównuje, ale często przewyższa porównywalne kompetencje w innych krajach. Szkoda byłoby to zmarnować.

Czytaj też: Wykorzystanie technologii BIM w pracy projektanta instalacji >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   15.03.2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl