Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

Plac Unii Lubelskiej
Plac Unii Lubelskiej
fot. wikipedia

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji wentylacji pożarowej, którą zaprojektowała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy (patrz: „Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym”, RI nr 3/2016, s.27).

W  budynku zaprojektowano instalację mechanicznej wentylacji pożarowej, której zadaniem jest:

  • zapobieganie zadymieniu klatek schodowych i przedsionków przeciwpożaro­wych,
  • zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych,
  • zapobieganie zadymieniu szybu dźwigu dla ekip ratowniczych,

Plac Unii to kompleks biurowo-handlowy składający się z trzech budynków (A, B i C) zlokalizowany blisko pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Projekt architektoniczny został wyłoniony w konkursie i powstał w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.
Obiekt oferuje blisko 57 tys. m2 powierzchni do wynajęcia, w tym 41 tys. m2 w części biurowej i 15 tys. m2 w centrum handlowym.
W budynku A znajduje się ok. 24 tys. m2 powierzchni biurowej, w B ok. 11 tys. m2, a w C ok. 5,8 tys. m2.
W części podziemnej ulokowano parking i pomieszczenia techniczne (na kondygnacjach od –4 do –2) oraz strefę handlowo-usługową (na kondygnacjach od –1 do +1).
Powierzchnie biurowe o klasie A+ znajdują się na kondygnacjach od +2 do +21 w trzech budynkach.
Budynki są rozdzielone pasażami przykrytymi szklanym dachem. Najwyższy z nich to 90-metrowa wieża.

  • zapobieganie zadymieniu szybów wind osobowych,
  • oddymianie garaży podziemnych,
  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu pomiędzy strefami pożarowymi,
  • oddymianie pasaży i atrium.

Jako rozwiązanie zapobiegające zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim przy projektowaniu systemu wentylacji pożarowej wykorzystano elementy rozwiązań zawartych w wytycznych ITB nr 378/2002 „Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych”.

Każda klatka schodowa wyposażona jest w nawiew zapewniający przy zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 20–80 Pa w stosunku do poziomych dróg ewakuacyjnych. Prędkość przepływu powietrza z klatki schodowej do przedsionka w otwartych drzwiach powinna wynosić 0,5 m/s (przy założeniu, że drzwi danej klatki schodowej zostały otwarte w strefie pożarowej, w której wystąpił alarm pożarowy, oraz na parterze).

Każdy przedsionek ewakuacyjny ma niezależny nawiew zlokalizowany pod sufitem (dolna krawędź kratki nawiewnej ulokowana jest nie niżej niż 1,8 m nad poziomem podłogi).

Na nawiewie do każdego przedsionka zainstalowano klapę pożarową w klasie EI 120 AA z siłownikiem (typ BLE/BE).

W razie alarmu pożarowego powietrze nawiewane jest do wszystkich przedsionków przyległych do danej strefy pożarowej.

Prędkość przepływu powietrza z przedsionka na poziomie drogi ewakuacyjnej przy otwartych drzwiach powinna wynosić 1 m/s (przy założeniu, że otwarte zostały wszystkie drzwi pomiędzy klatką a przedsionkiem oraz pomiędzy przedsionkiem a poziomą drogą ewakuacyjną w strefie pożarowej, w której wystąpił alarm).

 

W przegrodzie pomiędzy każdym przedsionkiem a przylegającą do niego poziomą drogą ewakuacyjną, nad podłogą, zainstalowana jest pożarowa klapa transferowa umożliwiająca przepływ powietrza pomiędzy przedsionkiem a poziomą drogą ewakuacyjną z prędkością nie większą niż 5 m/s przy zamkniętych drzwiach. Minimalny przekrój czynny klapy wynosi 0,2 m2. Górna krawędź kratki transferowej powinna się znajdować na wysokości większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi (ze względów montażowych, dla zachowania minimalnej odległości dolnej krawędzi klapy od podłogi wykończonej, maks. 10 cm). Transferowe klapy pożarowe wyposażone są w krańcówki do monitorowania stanu położenia (obu stanów krańcowych klap – otwarcia i zamknięcia) oraz wyzwalacz termiczny.

Na kondygnacji parkingu podziemnego jako klapy zastosowano zestawy złożone z kurtynowej klapy pożarowej (stale otwartej) oraz przepustnicy wielopłaszczyznowej wyposażonej w siłownik typu BLE/BE. Siłowniki w trybie pracy bytowej instalacji pozostają w stanie zamkniętym, a otwierają się dopiero w przypadku alarmu pożarowego w strefie przylegającej do danego przedsionka.

Czytaj też: Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym >>>

Uzupełnianie powietrza wyciąganego odbywa się przez napływ powietrza z przedsionków ewakuacyjnych, klatek schodowych i szachtów wind osobowych (utrzymywanych w nadciśnieniu).

Ze względu na obniżenie czynników wpływających na siłę otwarcia drzwi ilość powietrza wywiewanego jest o 10% większa od nawiewanego uzupełniającego i jednocześnie nie mniejsza niż 10 wymian powietrza na godzinę w oddymianej przestrzeni (zgodnie z 270.1 WT). Jednym z czynników mających znaczenie przy ustalaniu wartości siły potrzebnej do otwarcia drzwi jest stopień podciśnienia po stronie poziomych dróg ewakuacyjnych (przy szczelnych fasadach zewnętrznych) oraz samozamykacz montowany na drzwiach.

Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych wyposażony jest w niezależną instalację napowietrzania, zapewniającą przy zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 50 Pa. Dodatkowo wszystkie szyby dźwigów osobowych wyposażone są w niezależne instalacje napowietrzania, zapewniające przy wszystkich zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 40 Pa. Zastosowane rozwiązanie ma uniemożliwić rozprzestrzenienie się dymu w budynku.

W skład każdego z systemów oddymiania wchodzą: wentylatory oddymiające zlokalizowane na dachach lub w maszynowniach wentylacyjnych oraz piony (szachty) i poziomy oddymiające na poszczególnych kondygnacjach.

Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych

Każda kondygnacja parkingu podziemnego stanowi oddzielną strefę pożarową i na każdej z nich wprowadzono podział na dwie strefy pożarowe. Każdą strefę obsługują trzy szachty żelbetowe zakończone wentylatorami oddymiającymi, do których podłączone są wentylatory wywiewne. Ukierunkowanie przepływu powietrza zapewnia sterowanie klapami w klasie EIS120 z siłownikami typu BF (wywiew) i w klasie EIS120 AA z siłownikami typu BE (oddymianie).

Najważniejszym zadaniem wentylacji pożarowej jest bezpieczna ewakuacja ludzi w razie pożaru. Wyprowadzenie ich z zagrożonych stref wymaga zapewnienia ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych realizowanej poprzez utrzymywanie nadciśnienia na pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) oraz oddymianie na poziomych drogach ewakuacyjnych (wydzielone korytarze). Włączenie się wentylacji oddymiającej i wentylacji podającej świeże powietrze zmienia układ ciśnień panujący w normalnych warunkach na układ awaryjny, który, jeśli się o tym zapomni, może całkowicie zmienić strefy nadciśnieniowe na podciśnieniowe. A to z kolei może utrudnić lub wręcz uniemożliwić otwarcie drzwi awaryjnych. Dlatego bardzo ważna jest analiza ciśnienia w pomieszczeniach w warunkach normalnych i w warunkach pożarowych. Ma to szczególne znaczenie w budynkach wielofunkcyjnych, w których trzeba uwzględnić różne przeznaczenie pomieszczeń i ich różne zagrożenie pożarowe.

mgr inż. Adam Caliński
Pol-Con Consulting Sp. z o.o.

Na każdej kondygnacji z szachtu wyprowadzone są odnogi kanałów pod stropem o funkcji wywiewno-oddymiającej oraz oddzielne odnogi prowadzone do kratek nad podłogą. W przypadku alarmu pożarowego na danej kondygnacji zamykane są klapy ppoż. na odnogach prowadzących nad podłogę, a otwierane są lub pozostają otwarte klapy na odnogach pod stropem na danej kondygnacji. Na pozostałych kondygnacjach zamykane są wszystkie klapy ppoż. na wyjściu z danego szachtu na kanałach prowadzących do wentylatora wywiewnego, otwarte są klapy na kanałach do wentylatora oddymiającego.

Ilość powietrza usuwanego jest nie mniejsza niż 10 wymian na godzinę w oddymianej przestrzeni. Powietrze usuwane jest kompensowane napływającym powietrzem z klatek schodowych oraz przedsionków, a także wpływającym grawitacyjnie powietrzem świeżym. Szachty wyposażone są w zestawy klap ppoż. w klasie EIS120 AA z siłownikiem typu BE zamontowane nad podłogą.

Klapy te w trybie bytowym są w stanie NZ, otwierają się w danej strefie pożarowej w przypadku detekcji dymu. Reszta klap pozostaje zamknięta. W przypadku alarmu pożarowego instalacje wentylacji bytowej są wyłączane. W instalacjach zastosowano osiowe wentylatory oddymiające w klasie odporności ogniowej 400/120 min.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

 

 

   22.04.2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - OZE w budynkach wielorodzinnych
  • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl