Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016
Widok na budynek najstarszego domu studenckiego Politechniki Warszawskiej "AKADEMIK" usytuowanego w Warszawie przy ul. Akademickiej 5 (na tyłach Pl. Narutowicza), oddanego do użytku w 1929 roku.
Widok na budynek najstarszego domu studenckiego Politechniki Warszawskiej "AKADEMIK" usytuowanego w Warszawie przy ul. Akademickiej 5 (na tyłach Pl. Narutowicza), oddanego do użytku w 1929 roku.
Fot. J. Sawicki

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki w procesie modernizacji istniejących domów studenckich i w projektowaniu nowych.

***

Politechnika Warszawska dysponuje ok. 5200 miejscami w dziesięciu domach studenckich na terenie Warszawy. Domy te są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, roku budowy, izolacyjności przegród zewnętrznych oraz standardu instalacji. Konsekwencją tego zróżnicowania są wyraźne różnice w zużyciu mediów. Dodatkowo część domów studenckich jest pod opieką konserwatora zabytków, co znacząco utrudnia prowadzenie w nich zaawansowanych prac modernizacyjnych. Przy okazji remontu jednego z budynków przyjrzano się zużyciu mediów w pozostałych dziewięciu.

streszczenie

Artykuł powstał na podstawie raportu „Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016” opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej działające przy wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. W raporcie zestawiono oraz przeanalizowano zużycie energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Dla lepszego zobrazowania skali problemu zużycie to zostało odniesione do liczby mieszkańców i powierzchni użytkowej oraz porównane z dostępnymi średnimi krajowymi i europejskimi oraz odpowiednimi normami. W artykule przedstawiono również łączne koszty związane ze zużyciem mediów. Żeby pokazać wpływ na środowisko, wyliczono również zużycie energii pierwotnej oraz emisję dwutlenku węgla. Na podstawie raportu do dalszej analizy wybrane zostały domy studenckie, w których zużycie poszczególnych mediów zdecydowanie przekracza średnią.abstract

The following article is based on the report „Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016” developed by Students Association for Unconventional Energy of Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering. The report consists of a comparison and an analysis of consumption of electricity, water, heat and natural gas in dormitories of Warsaw University of Technology from 2014 to 2016. To credibly present the scale of a problem, consumption data in relation with population and useful floor area of each dormitory is compared to publicly available Polish and European averages. Costs of each utility and an accumulative cost of building use are shown as well. Included calculations of primary energy and carbon dioxide emissions show an impact on the environment. On the grounds of this report, dormitories which consumption is strikingly above average will be chosen for further analysis.

 

Podstawowe informacje o analizowanych domach studenckich podano w tab. 1.

Tabela 1. lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej
Tabela 1. lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej

Raport, na podstawie którego powstał artykuł, opisuje zużycie: wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dodatkowo podano w nim obliczone zużycie energii pierwotnej i emisję CO2 oraz analizę kosztów związanych ze zużyciem mediów.

Dla lepszego zobrazowania specyfiki użytkowania domów studenckich podane zostały również charakterystyki roczne rozbioru poszczególnych mediów. Prezentowane w artykule dane pochodzą bezpośrednio z rachunków lub zestawień udostępnionych przez kierowników analizowanych obiektów.

Rys. 1. Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)
Rys. 1. Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

W 2016 roku w domach studenckich Politechniki Warszawskiej zużyto łącznie 180 tys. m3 wody. Wszystkie budynki podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na rys. 1 przedstawiono zużycie wody w poszczególnych domach w przeliczeniu na mieszkańca. Każdy mieszkaniec zużywa średnio w ciągu roku 41 m3 wody – dla porównania: statystyczny Polak ok. 35 m3 [1].
Warto dodać, że ze względu na wakacje w okresie letnim zużycie wody w domach studenckich PW jest nawet o połowę niższe niż w pozostałych miesiącach.
Średnie zużycie wody stanowi 141% normy podanej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [2].

Przyczyn tej sytuacji  szukać należy m.in. w złym stanie armatury łazienkowej, częstych przeciekach, ale przede wszystkim w złych nawykach mieszkańców. Nie są oni w żaden sposób rozliczani z ilości wody, jaką zużywają. Gdyby to mieszkańcy musieli płacić rachunki, wydawaliby miesięcznie średnio 34 zł, przy czym w DS „Ustronie” byłoby to jedynie 20 zł, a w DS „Riviera” i DS „Akademik” aż 45 zł (na zużycie wody w „Akademiku” wpływ ma basen znajdujący się w podziemiach budynku).

Roczne wydatki na wodę wynoszą łącznie ok. 1,7 mln zł i stanowią 25% wszystkich wydatków na media.

Rys. 2. Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2 Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)
Rys. 2. Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2 Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Najtrudniejszym do rozwiązania problemem domów studenckich PW jest nadmierne zużycie energii cieplnej, wynoszące rocznie aż 50 000 GJ. Wszystkie analizowane obiekty podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo DS „Tatrzańska” ma kolektory słoneczne, z których częściowo pokrywane jest zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na rys. 2 przedstawiono roczne zużycie ciepła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.

Porównanie zużycia ciepła ze średnią polską (193 kWh/m2) oraz europejską (174 kWh/m2), pozwala podzielić badane budynki na dwie grupy. Do pierwszej należą cztery domy studenckie, w których zużycie ciepła jest wyraźnie niższe niż średnia polska, do drugiej zaś te, które znacznie ją przekraczają.

 O ile niskie zużycie mediów w Domach Studenckich „Mikrus”, „Babilon” oraz „Tatrzańska” łatwo wytłumaczyć przeprowadzoną termomodernizacją, a w DS „Tatrzańska” również wspomnianymi kolektorami słonecznymi, o tyle niskie zużycie ciepła w DS „Akademik” spowodowane jest przede wszystkim olbrzymią powierzchnią, z której jedynie 18% stanowią pokoje.

 

Duża część tego budynku jest zwyczajnie niedogrzana. Pięć pozostałych domów studenckich notuje zużycie wyższe niż średnia krajowa. Są to budynki dość stare, w których nie została jeszcze wykonana termomodernizacja. Dodatkowo kompleks budynków znajdujący się przy placu Narutowicza, do którego należą Domy Studenckie „Akademik”, „Bratniak-Muszelka” i „Pineska-Tulipan”, objęty jest opieką konserwatorską, co znacząco utrudnia podjęcie prac remontowych.

Literatura

1. Matulska-Bachura A. red., Infrastruktura komunalna w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

Czytaj też: Pomiar zużycia mediów w domach jednorodzinnych >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 130,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 240,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   10.07.2017

Komentarze

(1)
elka | 31.07.2017, 17:40

Jak wyglądają koszty ogrzewania? Może warto by było przerzucić się na gaz?

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Konkurs dla małych projektantów! Spraw prezent swojemu dziecku »

wentylacja

 Obejrzyj film o bezinwazyjnej renowacji rur » Jakich zabezpieczeń wentylacyjnych potrzebujesz »
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jakie są korzyści z montażu stropów z rekuperacją w salach operacyjnych »

rekuperacja w salioperacyjnej

 10 pytań o sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym » Oszczędzaj nawet do 63% na zużyciu wody »
sterownik do pompy wodnej
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy automatyzacja klimatyzacji musi być droga »

automatyzacja klimatyzacji

 Poznaj zalety pomp nowej generacji » 5 powodów, dla których warto zainwestować w pompę ciepła »
pompy woda powietrze pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Polecamy sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Serwis pompy ciepła bez problemów - jak to zrobić »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Jak działa technologia klimatyzacji bez przeciągów »

wentylacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - OZE w zakładach WOD-KAN
  • - Filtry antysmogowe do central
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl