Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Napowietrzanie wód zbiorników wodnych z zastosowaniem OZE

Aeration of water reservoirs with the use of renewable energy sources
Schemat pracy oraz zasilania mobilnego aeratora pulweryzacyjnego na tratwie pływającej
Schemat pracy oraz zasilania mobilnego aeratora pulweryzacyjnego na tratwie pływającej
Rys. S. Kawa