Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Wybrane problemy doboru technik bezwykopowych w odnowie kanałów sanitarnych

Selected problems of trenchless techniques in sanitary sewerage renewal
Odnowa kanałów sanitarnych za pomocą technik wykopu lub crackingu dotyczy kanałów, których nie możemy poddać metodom rehabilitacyjnym.
Odnowa kanałów sanitarnych za pomocą technik wykopu lub crackingu dotyczy kanałów, których nie możemy poddać metodom rehabilitacyjnym.
Rys. redakcja RI

Przestarzała infrastruktura podziemna staje się w dużych miastach coraz większym problemem w kontekście niezawodności systemów kanalizacji sanitarnej. Spośród wielu aspektów, które wchodzą w zakres czynności inwestycyjnych i wyboru techniki odnowy kanałów sanitarnych, kluczowe są ocena stanu technicznego, możliwości finansowe inwestora oraz regulacje prawne.

W artykule:

• Stan techniczny przewodu jako podstawowy parametr doboru techniki odnowy kanałów sanitarnych
• Techniki stosowane w odnowie kanałów sanitarnych
• Aspekty ekonomiczne w odnowie kanałów sanitarnych
• Formalno-prawne aspekty odnowy kanałów sanitarnych
• Odnowa kanałów sanitarnych w Białymstoku

streszczenie

Podstawą doboru odpowiedniej techniki odnowy kanału sanitarnego jest umiejętne określenie stanu technicznego oraz warunków jego położenia w gruncie.
Dodatkowo elementem, który dyktuje rodzaj metody, jest nawierzchnia drogowa, podziemna infrastruktura techniczna lub drzewostan kolidujący z zamierzeniem inwestycyjnym.
Nie mniej ważnym elementem przy wyborze są także uwarunkowania prawne.
Niektóre z technik wymagają pozwolenia na budowę, inne zaś nie potrzebują ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do organów architektoniczno-budowlanych.
W zależności od lokalizacji przedsięwzięcia lub rodzaju inwestora wystąpią różne tryby prowadzenia postępowania przetargowego.
Istotne są możliwości finansowe inwestora oraz możliwość wsparcia realizacji inwestycji środkami unijnymi.
Źródła finansowania planowanych inwestycji, obok wyżej wymienionych kryteriów, są także ściśle powiązane z wyborem koncepcji usprawnienia technicznego przewodów kanalizacyjnych oraz zakresu inwestycji.abstract

The basis of choosing the most suitable technique of sanitary sewage renewal is undoubtedly the skill of precise evaluation of its technical state and the conditions of the location in the ground.
Additional element which dictates the type of technology is road surface, underground infrastructure or root system that can collide with the investments plans.
Another very important part of choosing the right technology are legal conditions. Some of sanitary sewage renewal techniques require certain agreements dictating the conditions of the building process.
On the other hand, some of those procedures do not call for neither the permission nor any type of reporting these plans to architectural and construction authorities.
Depending on the localization or type of investor, it is expected to encounter various types of conducting the tender procedure.
Both investor’s financial possibilities and funds obtained from European union will be of great importance.
Financial sources of planned investments are not only depending on mentioned above criteria but also are closely linked with the choice of technical improvement concepts of sewer lines and range of investment.

Stan techniczny przewodu jako podstawowy parametr doboru techniki odnowy kanałów sanitarnych

Podstawowym elementem doboru metody odnowy kanałów sanitarnych jest ocena ich stanu technicznego.

Stany techniczne przewodów kanalizacyjnych można podzielić na trzy grupy.

 • Pierwszy (I) występuje w przypadku lekkich przesunięć na złączach lub ich nieszczelności oraz rys włosowatych. W takim stanie układ kanał – ośrodek gruntowy przenosi samodzielnie obciążenia oddziałujące na konstrukcję kanału.
 • W drugim stanie technicznym (II), poza uszkodzeniami charakterystycznymi dla pierwszego stanu, wystąpią także rysy podłużne oraz niewielkie deformacje konstrukcji kanału. Układ kanał – ośrodek gruntowy nadal jest w stanie samodzielnie przenosić obciążenia działające na jego konstrukcję.
 • W trzecim stanie technicznym (III) układ kanał – ośrodek gruntowy utracił możliwość samodzielnego przenoszenia oddziałujących na niego obciążeń. W tym stanie dodatkowo występują ubytki fragmentów konstrukcji kanałowej, szerokie rysy obwodowe oraz poprzeczne lub podłużne przemieszczenia rur na złączach [1].

Odnowa kanałów sanitarnych za pomocą technik wykopu lub crackingu dotyczy kanałów, których nie możemy poddać metodom rehabilitacyjnym. Zazwyczaj w takich przypadkach mamy do czynienia ze zbyt dużą owalizacją oraz ubytkami konstrukcyjnymi w znacznym zakresie.

Wymianę kanałów zastosujemy także, gdy zajdzie potrzeba zwiększenia średnicy w celu uzyskania możliwości większego przepływu, związanego z podłączeniem większej liczby odbiorców lub ze względu na specyfikę rozbudowy zakładów produkcyjnych determinującą większą przepustowość przesyłową ścieków.

Niezależnie od koncepcji odnowy kanałów sanitarnych najbardziej powszechną metodą oceny stanu technicznego jest inspekcja CCTV [2]. Warto podkreślić, że dla dbałości o niezawodność systemów kanalizacji sanitarnej ważne jest prowadzenie odpowiedniej diagnostyki.

Techniki stosowane w odnowie kanałów sanitarnych

Można wyróżnić wiele metod odnowy kanałów sanitarnych.

 • Pierwszą z nich jest metoda rehabilitacji powłokami tekstylnymi nasączonymi żywicami utwardzanymi na miejscu. Polega ona na wprowadzeniu do odnawianego kanału takiej powłoki, a następnie utwardzeniu jej za pomocą pary wodnej, gorącej wody lub naświetlania promieniami UV.
 • Drugą metodą jest relining długi, polegający na wciąganiu do odnawianego kanału zgrzewanych ze sobą rur PE, łączonych rur z żeliwa sferoidalnego lub zespawanych rur stalowych.
 • Trzecią spośród powszechnie znanych metod jest relining krótki, polegający na wciąganiu lub wpychaniu do istniejącego kanału krótkich modułów rurowych. Rury te są zazwyczaj łączone ze sobą, najczęściej w studzienkach lub komorach, za pomocą zgrzewania elektrycznego od wewnątrz lub od zewnątrz bądź za pomocą techniki specjalnych zatrzasków lub też ryglowania.
  Metoda taka ma szeroki katalog stosowanych materiałów: PE, PP, GRP, kamionka, PVC.
 • Kolejną metodą możliwą do zastosowania jest technologia ciasnopasowana, polegająca na wciąganiu uprzednio zdeformowanych na budowie lub zredukowanych fabrycznie rur przed wciągnięciem w odnawiany kanał. Następnie pod wpływem pary i ciśnienia liner podlega odkształceniu się do geometrii wewnętrznej kanału.
 • Inna możliwa do zastosowania technika, tzw. trolining, polega na wprowadzeniu do odnawianego kanału powłok z PE-HD lub PP przez studzienki lub komory, a następnie wpompowaniu wody. W efekcie następuje odkształcanie się powłoki i dopasowanie do przekroju istniejącego kanału. Przestrzeń wolną pomiędzy kołeczkami dystansowymi po zewnętrznej części powłoki a kanałem wypełnia się odpowiednim iniektem.
 • Z kolei metoda nawojowa taśmami spiralnozwijanymi polega na zwijaniu profilu PVC do wnętrza odnawianego kanału i uzyskaniu przekroju poprzecznego o zadanej średnicy [3].

 

Literatura

1. Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
2. Kuliczkowska E., Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2009.
3. Kuliczkowski A. i in., Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2010.
4. Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne. Tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008.
5. Madras C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
6. Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19/2004, poz. 177, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202/2004, poz. 2072, z późn. zm.).

Czytaj też: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 130,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 240,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   07.09.2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Obejrzyj film o bezinwazyjnej renowacji rur » Jakich zabezpieczeń wentylacyjnych potrzebujesz »
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Mamy dla Ciebie nową ofertę urządzeń klimatyzacyjnych »

wentylacja

 10 pytań o sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym » Oszczędzaj nawet do 63% na zużyciu wody »
sterownik do pompy wodnej
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy czyszczenie klimatyzacji musi być drogie »

czyszczenie klimatyzacji

 Poznaj zalety pomp nowej generacji » 5 powodów, dla których warto zainwestować w pompę ciepła »
pompy woda powietrze pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Polecamy sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Serwis pompy ciepła bez problemów - jak to zrobić »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Jak działa technologia klimatyzacji bez przeciągów »

wentylacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Mikrokogeneracja w budownictwie mieszkaniowym
 • - Modernizacja budynków wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl