Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Cost of additional heating from the district heating network. Assuring warmth comfort under „Heating all year” program
Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego latem, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, stosuje się ogrzewanie również o tej porze roku.
Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego latem, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, stosuje się ogrzewanie również o tej porze roku.
Fot. J. Sawicki

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresach spadku temperatur powietrza zewnętrznego poza sezonem grzewczym nie generuje wysokich kosztów i może być z powodzeniem stosowane w budynkach mieszkalnych.

W artykule:

• Notka o krakowskim pilotażowym programie „Ciepło przez cały rok”
• Cel i metody analizy kosztów
• Omówienie analizy kosztów w oparciu o zastosowanie metody obliczeniowej, opracowanie danych wyjściowych do analizy wg algorytmów dla okresu zimowego i letniego oraz o metodę zużyciową
• Obliczenie kosztów różnych mediów na potrzeby ogrzewania przy zastosowaniu programu „Ciepło przez cały rok”

streszczenie

Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego w okresie lata, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, celowe jest stosowanie ogrzewania również o tej porze roku. Celem artykułu jest wykazanie, o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię w budynku przy stosowaniu ogrzewania latem przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 lub 15°C i z jakimi kosztami należy się liczyć. Do obliczeń analitycznych wykorzystano metodę miesięczną. Dla miesięcy letnich zaproponowano metodę obliczeniową, która odnosi się do obliczeń w oparciu o średnie wartości temperatur i natężenia promieniowania słonecznego dla przyjętych temperatur przełączania się regulatora poniżej temperatury 12 i 15°C. Dodatkowo wykorzystano wyniki pomiarów dla metody zużyciowej. Metoda obliczeniowa wykazała wzrost zużycia energii przy stosowaniu ogrzewania w okresie lata o ok. 5–6%, co potwierdziła metoda zużyciowa.abstract

Due to the changing outdoor air temperature during the summer months where thermal discomfort is felt, it is also advisable to use heating also during summer. The purpose of this article is to show how much energy needs in a building will increase when using heating in the summer time below outdoor temperatures below 12°C or 15°C, and therefore with what costs to count. The analysis uses monthly for analytical calculations. For the summer months, a calculation method is proposed which refers to the calculation based on the mean values of temperature and the intensity of the solar radiation for the assumed switching temperatures of the controller below the temperature of 12°C and 15°C. In addition, the measurement results for the wear method were used. The computational method revealed an increase in energy consumption of about 5–6% when using heating in the summer. The result has been confirmed by the consumption method.

 

Również poza sezonem grzewczym występują dni, kiedy temperatura zewnętrzna jest na tyle niska, że w pomieszczeniach może być odczuwalny brak komfortu cieplnego z powodu niedziałania ogrzewania w budynkach zasilanych w ciepło z miejskiej sieci cieplnej. Z tego powodu odbiorcy ciepła w chłodne dni często decydują się na indywidualne dogrzewanie lokali za pomocą kuchenek gazowych, narażając swoje zdrowie na niebezpieczeństwo. Problemu tego nie mają mieszkańcy posiadający indywidualne systemy grzewcze – elektryczne bądź gazowe.

W Krakowie realizowany jest obecnie pilotażowo program „Ciepło przez cały rok” przez firmy: EDF Polska S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie i CEZ Skawina S.A.

[...]

Cel i metody

Celem artykułu jest wykazanie, ile dodatkowych godzin grzewczych przybędzie w trakcie roku w porównaniu ze standardowym rokiem grzewczym. A w związku z tym – o ile wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło w okresie lata oraz koszty, które dla mieszkańców są równie istotne jak komfort cieplny.

W analizie wykorzystano zależności z normy PN-EN 13790 [1] do obliczania energii użytkowej i końcowej do ogrzewania budynków.

Do obliczeń wykorzystano metodę miesięczną w okresie tradycyjnych miesięcy grzewczych opisaną w normie oraz skorygowaną miesięczną dla okresu letniego.

Norma PN-EN 13790 przewiduje w obliczeniach do ogrzewania stosowanie przerw lub osłabień opartych na godzinowych i tygodniowych schematach. Obliczenia te zawsze odnoszą się do średnich temperatur miesięcznych i wartości promieniowania słonecznego dla danych miesięcy, co obarcza wynik błędem względnym, szczególnie dla miesięcy bliskich początkowi i końcowi sezonu ogrzewczego. Zdaniem autora artykułu wynika to z faktu, że wyniki obliczeń odnoszą się do wartości z okresu całego miesiąca, a nie z powiązania średnich wartości z okresem przyjętym do obliczeń.

Zaproponowana metoda obliczeniowa odnosi się do obliczeń w okresie od maja do września w oparciu o średnie wartości temperatur i natężenia promieniowania słonecznego dla przyjętych temperatur przełączania się regulatora poniżej wartości 12 i 15°C.

  • Dla miesięcy letnich obliczono wariantowo średnie wartości temperatur miesięcznych, wykorzystując tylko godzinowe wartości temperatur poniżej powyższych parametrów. Podobnie postąpiono przy obliczeniach wartości natężenia promieniowania słonecznego, sumując wartości godzinowe promieniowania słonecznego z przedziału czasowego poniżej 12 lub 15°C.
  • W obliczeniach pominięto udział promieniowania długofalowego, które zmniejsza solarne zyski ciepła, czyli w przypadku tej analizy ma dodatni wpływ na uzyskany wynik.
  • Uwzględnienie udziału promieniowania długofalowego powoduje zmniejszenie zysków od nasłonecznienia w miesiącach letnich o 1,13%, a w miesiącach zimowych zwiększenie o 2,2% dla analizowanego budynku A na elewacji południowej i odpowiednio o 1 i 3% na elewacji północnej.
  • Jako standardowy (STD) przyjęto rok, dla którego liczbę dni określono w rozporządzeniu w sprawie zakresu i form audytu energetycznego [2] – dla Krakowa są to 222 dni.
  • Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla kilku budynków w miesiącach letnich (maj–wrzesień) wykonano w oparciu o metodę miesięczną, dla której wyznaczono średnie wartości temperatury i sumy wartości promieniowania słonecznego dla przedziału czasowego obejmującego wariantowo temperatury poniżej 12 lub 15°C, bazując na wartościach temperatur średniorocznych godzinowych dla typowego roku meteorologicznego na podstawie danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa [5].
  • Do obliczeń wykorzystano dane z plików zawierających typowe lata meteorologiczne oraz opracowane na ich podstawie statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski. Zostały one przygotowane na potrzeby obliczeń energetycznych w budownictwie i mogą być wykorzystane w obliczeniach charakterystyk energetycznych budynków/lokali mieszkalnych i przy sporządzaniu świadectw energetycznych budynków/lokali mieszkalnych, w audytingu energetycznym oraz w pracach projektowych i symulacjach energetycznych budynków/lokali mieszkalnych wykonywanych zawodowo lub w pracach naukowo-badawczych.
  • W analizie nie uwzględniono temperatur przekraczających przyjęte do analizy (12 lub 15°C) w okresie tradycyjnego sezonu grzewczego (październik–kwiecień).

Druga zastosowana metoda oparta jest na pomiarach zużycia ciepła przez cztery budynki objęte programem „Ciepło przez cały rok” w roku 2016.

Wartości pomiarowe przeliczono, bazując na stopniodniach, na wartości standardowego sezonu.

Zużycie ciepła w miesiącach letnich odniesiono do całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla okresu od października do kwietnia rozpatrywanego roku. Dla miesięcy letnich obliczono również koszt ogrzewania w oparciu o ciepło z miejskiej sieci cieplnej i porównano z kosztami, które byłyby ponoszone w przypadku ogrzewania gazem ziemnym lub energią elektryczną.

Wyniki

Wyniki obliczeń procentowego wzrostu zapotrzebowania na energię końcową dla rozpatrywanych budynków w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego 12 lub 15°C [...]

 

Literatura

1. PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU nr 43/2009, poz. 346, z późn. zm.).
3. Narowski P.G., Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 11/2006.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DzU nr 16/2007, poz. 92).
5. http://mib.gov.pl/2-Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm.

Czytaj też: Modernizacja sprężarkowej maszynowni chłodniczej na sorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   03.11.2017
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Przedłuż certyfikat HVAC bez wychodzenia z firmy »

szkolenia hvac

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Dofinansowanie ogrzewania i fotowoltaiki
  • - Eksploatacja gruntowych pomp ciepła
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl