Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Artykuł sponsorowany

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania – Sprawdź jak je uzyskać!

 ECO Comfort    |  3
EcoComfort

W wielu gminach ruszył program dofinansowania ekologicznego ogrzewania. Jest to forma pomocy dla osób posiadających stare piece. Ekologiczne ogrzewanie jest droższe od ogrzewania starego typu, kiedy to w piecu spalane były, w ramach oszczędności, śmieci czy węgiel niskiej jakości. Dlatego niektóre gminy uruchomiły również Programy osłonowe mające pomóc w pokryciu kosztów eksploatacji ekologicznego ogrzewania.

Aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z dotacji na wymianę pieca, poszczególne gminy uruchomiły program zwrotu kosztów eksploatacyjnych nowoczesnego ogrzewania. Ma on pomóc osobom zmieniającym tradycyjne ogrzewanie na ekologiczne w pokryciu kosztów jego użytkowania.

EcoComfort

Wymień piec – otrzymaj dofinansowanie ekologicznego ogrzewania

Program ograniczenia niskiej emisji trwa. Bardzo wielu mieszkańców gmin, najbardziej narażonych na wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza pojawiający się w okresie jesienno-zimowym, stara się o dotacje na wymianę pieca. W niektórych przypadkach jest to efekt zwiększonej świadomości mieszkańców, w innych – wchodzących w życie przepisów. Na przykład w Krakowie od września 2019 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Wszystko po to, by do 2023 roku móc zrealizować program ograniczenia niskiej emisji.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania może dotyczyć (zależnie od zasad przyjętych w gminie, w której mieszka osoba starająca się o dotację) wymiany kotła na nowoczesny piec na pelet, węgiel lub drewno, podłączenia do sieci miejskiej albo montażu ogrzewania gazowego czy elektrycznego.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania należy upewnić się, że wybrany kocioł spełnia wymagania ekoprojektu, a rodzaj ogrzewania jest zgodny z zasadami przyjętymi przez gminę. Dla przykładu: w niektórych miejscowościach przyznawana jest dotacja na zmianę starego typu kotła na nowoczesny piec na węgiel, drewno lub pelet. W Krakowie dofinansowanie do tego urządzenia nie jest przyznawane.

Gminy przystępujące do programu wymiany pieców mogą starać się o fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z programu PONE uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeśli osoba chcąca skorzystać z dofinansowania do ekologicznego ogrzewania mieszka w gminie, która nie oferuje żadnego wsparcia, może skorzystać z proponowanego przez Bank Ochrony Środowiska oraz wybrane banki spółdzielcze preferencyjnego kredytu. Kiedy warunki zostaną spełnione, a inwestycja zakończona, bank umarza do 50% kredytu, pozyskując środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji na temat dofinansowania do ekologicznych źródeł energii znajduje się tutaj.

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania

Dofinansowanie na kominek

W Krakowie 1 września 2019 roku wejdzie w życie ustawa zakazująca ogrzewania węglem i drewnem. Ma ona na celu znaczną poprawę jakości powietrza.

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków będą mogli korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej, a także ogrzewać swoje domy za pomocą prądu, gazu lub lekkiego oleju opałowego.

Zakaz ten dotyczy również spalania paliw stałych niskiej jakości w kominkach.

Według dostępnych analiz główną przyczyną wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie jesienno-zimowym w Krakowie są domowe instalacje grzewcze, w których spalane są głównie śmieci i niskiej jakości węgiel. Badania potwierdzają, że stoją one za powstawaniem około 42-45% pyłu PM10 i 68-70% mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania dotyczy również wymiany lub likwidacji kominka, który przez ostatnie lata przestał pełnić funkcję jedynie dekoracyjną, a coraz częściej stawał się głównym źródłem ciepła.

Dotacje unijne na ogrzewanie ekologiczne są dostępne w podobnym stopniu, jak środki krajowe – obejmują one dopłaty do pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych źródeł OZE (Odnawialne Źródła Energii), które mogą zostać uzupełnione o działanie wentylacji mechanicznej (więcej na temat rekuperacji przeczytasz tutaj).

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania nie obejmuje osób, które budują dom. Głównym założeniem projektu jest wymiana starych systemów, emitujących duże zanieczyszczenia na nowe ekologiczne odpowiedniki.

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego zakłada, że każdy mieszkaniec posiadający stary piec na węgiel lub drewno bądź kominek powinien do 2022 roku wymienić go na ekologiczny odpowiednik. Nie ma wyjątków dla kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Jedynym opłacalnym rozwiązaniem dla mieszkańców jest skorzystanie z dofinansowania. Po zakończeniu programów będą oni musieli wymienić piece we własnym zakresie, bez żadnej pomocy finansowej.

Według uchwały, do końca 2026 roku właściciele pieców, które spełniają obecnie podstawowe wymagania emisyjne (3 lub 4 klasa), będą musieli wymienić je na nowszej generacji kotły. Natomiast używane piece 5 klasy mogą pozostać eksploatowane do końca ich żywotności.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kominków – wszystkie urządzenia, które zostały zainstalowane po 1 lipca 2017 roku, muszą spełniać standardy ekoprojektu. Natomiast od 2023 roku mieszkańcy będą mogli korzystać jedynie z tych kominków, które sprostają wymaganiom wspomnianego już projektu lub charakteryzują się sprawnością cieplną na poziomie minimum 80%.

Niespełniające wymogów ekoprojektu kominki będą musiały zostać doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu, tak by nie przekraczały one założonych norm. Jeśli przepisy zostaną przez mieszkańców naruszone, mogą oni zostać ukarani mandatem lub grzywną w wysokości od 500 do 5 000 zł.

Podobnie, jak w przypadku dofinansowania na wymianę pieca, przed rozpoczęciem działań inwestor powinien złożyć wniosek, przejść wizytę kontrolną i podpisać umowę. Zachowanie kolejności jest niezwykle ważne, ponieważ inwestor, który po wypełnieniu i złożeniu wniosku od razu przystąpił do zmiany lub likwidacji kominka, nie otrzyma dotacji.

Dofinansowanie jest wypłacane dopiero po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku rozliczeniowego, który rozpatrzony pozytywnie pozwala na zwrot części kosztów poniesionych w związku z wymianą kominka.

Czego nie obejmują dofinansowania ekologicznego ogrzewania?

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania nie obejmuje nowych inwestorów, którzy są w trakcie budowy domu.

Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku, gdy zostaje wymienione starego typu ogrzewanie na nowe, ekologiczne, spełniające normy. Jeśli piec nie spełnia przyjętych założeń lub dofinansowanie w danej gminie nie obejmuje tego typu urządzenia – zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania jest skierowane do:

  • osób fizycznych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • najemców lokali komunalnych.

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania a koszty jego eksploatacji

Osoby zwlekające z wymianą pieca najczęściej argumentują swoją decyzję obawą przed znacznym wzrostem kosztów związanych z eksploatacją ogrzewania. Oczywiście nie da się ukryć, że w porównaniu do dotychczasowego systemu spalania niemal wszystkiego w starym kotle, ogrzewanie ekologiczne wygeneruje większe koszty.

Dlatego wiele gmin, w tym Kraków, wprowadziło w życie Lokalny Program Osłonowy. Ma on pomóc osobom, które zdecydowały się na wymianę pieca w pokryciu kosztów eksploatacji nowego systemu ogrzewania. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria finansowe, które są różne w zależności od wielkości prowadzonego gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w formie celowego zasiłku. By je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Aby otrzymywać dotacje każdego roku, należy składać nowe wnioski.  

Od czego zależy wysokość otrzymanego dofinansowania? Obliczany jest iloczyn:

  • powierzchni lokalu, o którym mowa,
  • stawki dopłaty, czyli oszacowanego kosztu ogrzewania 1m2 mieszkania, przez zainstalowany system,
  • współczynnika dochodu, który ustalany jest na podstawie wysokości dochodu oraz ilości osób składających się na gospodarstwo domowe (kwoty zostały  dostosowane do możliwości finansowych jednoosobowego gospodarstwa domowego).


By uzyskać dopłatę do kosztów ogrzewania, należy złożyć:

  • odpowiedni wniosek,
  • załączniki:

a) dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu,
b) dokument potwierdzający wielkość zamieszkałego lokalu lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wielkości powierzchni domu bądź mieszkania,
c) dokument potwierdzający zobowiązanie do uiszczania opłat związanych z eksploatacją ogrzewania,
d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Filii MOPS właściwej do miejsca zamieszkania.

Lokalny Program Osłonowy rozpoczął się w 2014 roku, jego zakończenie planowane jest na rok 2022.

Podsumowanie

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania jest częścią programu zakładającego ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń, który jest sukcesywnie wdrażany przez lokalne władze. Natomiast Lokalny Program Osłonowy ma pomóc mieszkańcom, którzy zdecydowali się na wymianę pieca, w pokryciu kosztów za ogrzewanie.

EcoComfort ECO Comfort
ul. Drogowców 3
32-400 Myślenice

Tel/fax: 12 274 22 06
Tel. 603 908 700
e-mail:

(ecocomfort, dofinnasowanie, ekologiczne ogrzewanie, wymiana pieca, dofinansowanie na wymianę pieca)

   20.06.2018

Komentarze

(2)
Kamil42 | 29.03.2019, 11:06
Jest też program „Czyste powietrze” , którego głównym założeniem jest zmniejszenie/uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery za sprawą domów należących do osób fizycznych. I też jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Program przewiduje zwrot części poniesionych kosztów przez inwestorów w ramach działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i uchodzenia szkodliwych substancji do atmosfery. Więcej tutaj https://www.techsterowniki.pl/blog/program-czyste-powietrze--na-czym-polega-i-jak-skorzystac-z-doplat
Jokka | 02.09.2020, 18:19
Bardzo dobrym ogrzewaniem własnie eko zdecydowanie sa panele na podczerwięń. sami mamy własnie takie panele, wybraliśmy te infrared polskiej marki Oxyly
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl