BIM w praktyce

BIM w praktyce
BIM w praktyce
Fot. pixabay.com

Rynek software dostarcza coraz więcej produktów i usług związanych z technologią BIM. Wybór systemu odpowiedniego dla prowadzonej działalności nie staje się przez to łatwiejszy. Wysokie ceny oprogramowania i niestabilny rynek zamówień usług projektowych dodatkowo utrudniają tę decyzję.

Użytkownicy podejmujący ryzyko korzystania z technologii 3D szybko przekonują się, że, wbrew licznym opiniom sceptyków, ułatwia to sam proces projektowania. Branża konstrukcyjna jako pierwsza przełamała te uprzedzenia. Natomiast branża sanitarna od dawna posługiwała się tą techniką, przedstawiając w 3D pomieszczenia techniczne i unikając w ten sposób konieczności pracochłonnego i żmudnego rysowania wielu przekrojów, które i tak nie chroniły projektanta przed pytaniami wykonawców i wizytami na budowie. Architekci również od bardzo dawna używają trójwymiarowych wizualizacji do przedstawiania klientowi swoich koncepcji. Problemy zaczynają się jednak w momencie konieczności realizacji w 3D kompleksowego, wielobranżowego projektu budynku, chociaż model taki jest jedynie punktem wyjściowym do stosowania technologii BIM, często błędnie z nią utożsamianym.

Jedną z podstawowych cech BIM jest symultaniczne prowadzenie prac projektowych i włączenie w ten proces branż inżynierskich już na etapie koncepcji. Prowadzi to do zrównoważenia roli uczestników i odpowiednio wczesnego zaznajomienia zamawiającego z technicznymi uwarunkowaniami poszczególnych branż. W idealnym przypadku eliminuje, a w praktyce redukuje to rozbieżności w późniejszych fazach projektu, wynikające z niezrozumienia przez inwestora szczegółowych rozwiązań technicznych i przestrzennych. Wymaga to jednak radykalnej zmiany podejścia do procesu projektowania.

Czytaj też: Projektowanie wentylacji w praktyce –  metoda tradycyjna a BIM >>

Tradycyjnie architekt wraz z inwestorem opracowują koncepcję budowli w oparciu o własne doświadczenie i kompetencje w zakresie branż inżynierskich. Projekt wielobranżowy powstaje później na podstawie uzgodnionej ze zleceniodawcą geometrii i funkcji pomieszczeń, które nie zawsze uwzględniają uwarunkowania konstrukcji czy instalacji. Prowadzi to do konieczności stosowania rozwiązań kompromisowych ze szkodą dla jakości projektowanego obiektu.

W BIM wspólne tworzenie poszczególnych stopni dokładności modelu LOD (level of detail) umożliwia bieżącą i równoległą wizualizację tych uwarunkowań całemu zespołowi, wraz z inwestorem. Do tego konieczny jest zespół równoprawnych członków, motywowanych chęcią stworzenia możliwie harmonijnej kompozycji. Napotyka to jednak wciąż bariery ze strony architektów, przyzwyczajonych do tradycyjnej dominacji, i inwestorów – pozostawiających decyzje i troskę o szczegóły swoim, nie zawsze wystarczająco kompetentnym, reprezentantom.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest stworzenie wielobranżowego zespołu. Dzięki internetowi projektowanie rozproszone nie stanowi już większego problemu. Warunkiem jego funkcjonowania jest przede wszystkim możliwie wyrównany poziom sprawności posługiwania się oprogramowaniem. Nie wystarczy jednak, że mając w perspektywie projekt, zakupione zostają licencje i pracownicy po jednym kursie u dystrybutora otrzymują polecenie projektowania w 3D. Sprawne posługiwanie się tym kompleksowym i nowym oprogramowaniem wymaga treningu. Dobre rezultaty przynosi wyszkolenie jednego czy dwóch zmotywowanych pracowników, którzy później wspierać będą początkujących kolegów. Próby rozwiązań hybrydowych polegające na łączeniu biur projektowych pracujących w 3D i 2D są z góry skazane na fiasko. Nawet jedna branża kulejąca w tym zakresie jest w stanie skutecznie zakłócić pracę pozostałych – lepiej wówczas pozostać przy systemie tradycyjnym.

Projektanci, którzy decydują się zainwestować w zakup licencji na użytkowanie oprogramowania 3D, mają do wyboru przynajmniej kilka systemów i kierują się często subiektywnymi przesłankami. Warunkiem w miarę bezkolizyjnej współpracy w zespole jest sprawna komunikacja, a jeśli jego poszczególni członkowie operują w różnym otoczeniu programowym, możliwość osiągnięcia porozumienia między nimi jest znacznie utrudniona. Powstała jako uniwersalny łącznik pomiędzy software’em różnych producentów platforma IFC (Industry Foundation Classes) jest wprawdzie stale ulepszana, nie gwarantuje jednak jeszcze pełnego transferu danych. Stąd racjonalna przesłanka, by członkowie zespołu posługiwali się tym samym oprogramowaniem. Dodatkowo umożliwi to wymianę pojawiających się na rynku kompatybilnych nakładek do wspólnego systemu, usprawniających i przyspieszających pracę.

Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów, np. związanych ze sposobem konstruowania modelu architektury. Na przykład obciążenie cieplne do klimatyzacji zmienia się znacznie w trakcie projektowania budynku dzięki optymalizacji fasady, przeszkleń i układu pomieszczeń. Ostateczny dobór instalacji c.o. i klimatyzacji wiąże się nieraz z kilkukrotnym przeprowadzaniem tych samych obliczeń, co przy odpowiedniej aktualizacji modelu architektury nie jest zbyt pracochłonne. Wymaga jednak poświęcenia dodatkowego czasu, a także systematyki w tworzeniu modelu architektury, co z reguły nie jest przez pracownie architektoniczne akceptowane. Przykładowo jedna z firm wraz z oprogramowaniem do liczenia OZC wydała katalog wymagań dla modelu architektury, umożliwiających bezkolizyjne przeprowadzenie tych obliczeń. Po rozesłaniu tego katalogu do kilku pracowni otrzymała m.in. taką odpowiedź: „Nie będziemy poświęcać swojego czasu tylko po to, żebyście mogli dzięki naciśnięciu guzika wykonać swoje obliczenia”.

Innym problemem są nagminne zmiany w architekturze lub konstrukcji. Jeśli są one jedynie sygnalizowane lub, co gorsza, wprowadzane bez przekazania odpowiedniej informacji, mogą wywoływać efekt domina, konieczność zmian i ponownych żmudnych uzgodnień. Szczególnie w kondygnacjach podziemnych z dużym nasyceniem instalacjami pojawienie się pod stropem zapomnianej izolacji lub wynikających ze spóźnionych obliczeń podciągów może wymusić projektowanie i koordynację branż instalacyjnych w tych obszarach praktycznie od nowa. Zdarza się również, że zmieniona geometria stwarza trudne do rozwiązania konflikty i zmusza do rewizji rozwiązań systemowych.

W tym wypadku poza konstruktywną współpracą całego zespołu istotna jest możliwość szybkiej detekcji zmian w modelu przez inne branże, wcześniejszej niż wykrywanie pojawiających się kolizji z zaprojektowaną już instalacją. Nakładki umożliwiające automatyczne generowanie przebić znacznie upraszczają tę żmudną i obarczoną dużym potencjałem błędu część projektowania, jednak i tu konieczne jest porozumienie między branżami. Instalator musi poznać wymagania konstrukcji i unikać rozwiązań z góry nie do przyjęcia dla statyka. Konieczne jest również opanowanie swobodnego transferu proponowanych otworów pomiędzy modelem konstrukcji, architektury i instalacji.

Omówiona powyżej problematyka stanowi jedynie wstęp do całego procesu projektowania w BIM, dzielącego się na moduły 3D, 4D, 5D i 6D. W fazie 4D elementy modelu opatrzone są wskaźnikami czasowymi pozwalającymi na sporządzenie harmonogramów i śledzenie postępu robót. Analogicznie w fazie 5D, ale za pomocą wskaźników kosztowych. W idealnym przypadku zastosowanie zgrubnych wskaźników powinno nastąpić już w koncepcyjnej fazie powstawania modelu i być kontynuowane w miarę jego uszczegóławiania. Dzięki temu inwestor ma przez cały cykl projektowania rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem. Planowanie terminowe i kosztowe staje się zrozumiałe i proste dzięki możliwości wizualizacji przebiegu poszczególnych faz realizacji na modelu.

Warunkiem powodzenia jest posiadanie odpowiednich, rzeczywistych i stale aktualizowanych wskaźników. Ich nadmierna szczegółowość na poziomie kosztorysu jest, zwłaszcza w branży instalacyjnej, trudna do osiągnięcia. Model zawierający wszystkie elementy występujące w tradycyjnym kosztorysie miałby ogromny „ciężar”, utrudniający komunikację i periodyczną synchronizację. Istnieje pilna konieczność stworzenia i bieżącej aktualizacji zagregowanych wskaźników dopasowanych do potrzeb uzbrajania modelu w różnych fazach jego szczegółowości.

Moduł 6D jest w niektórych publikacjach błędnie utożsamiany z symulacją efektywnościenergetycznej i kosztów eksploatacji, co powinno nastąpić już w fazie koncepcji, aby umożliwić inwestorom podjęcie decyzji o wyborze rozwiązań i systemów, opartejna rzetelnych, popartych obliczeniami przesłankach. W rzeczywistości 6D odnosi się do przygotowania modelu do przekazania użytkownikowi w formie dokumentacji powykonawczej. Poszczególne elementy są wyposażane w szczegółowe parametry techniczne, okresy przeglądów i inne informacje przydatne w okresie eksploatacji. W tym wypadku niezwykle istotne jest systematyczne wprowadzanie tych danych do modelu lub powiązanego z nim banku danych, aby uniknąć kumulacji działań w końcowej fazie realizacji.

Nasuwa się oczywiście pytanie, kto powinien to robić. W miarę postępu wdrażania metodologii BIM pojawi się z pewnością nowa specjalizacja – managera modelu. Funkcja ta opierać się będzie na swobodnym operowaniu otrzymanym, po fazie projektowej, modelem. W trakcie wykonawstwa operator udziela informacji wykonawcom i równolegle wprowadza na bieżąco zmiany oraz wspomniane powyżej parametry wbudowywanych materiałów i urządzeń. Może również w każdej chwili informować inwestora o aktualnym stanie zaawansowania robót, zarówno pod względem terminów, jak i kosztów, w oparciu o dane z budowy i wprowadzone w fazie projektowania wskaźniki. Gwarantuje to stałą i realną kontrolę przebiegu realizacji inwestycji.

BIM jest przyszłością budownictwa, wymaga jednak wypracowania swobodnego posługiwania się jego narzędziami, konstruktywnej współpracy członków zespołu projektowego i podporządkowania się narzucanej przez tę technologię systematyce.

[projektowanie, projektant, BIM, BIM w praktyce, technologa BIM, oprogramowanie, technologia 3D, proces projektowania, modelowanie BIM]

   02.01.2019

Komentarze

(1)
remiliusz | 02.03.2019, 07:40
Przepraszam że się czepiam, ale bardziej jest to opis BIM w teorii projektu, niż BIM w praktyce(możliwe że inaczej odbieram słowo praktyka niż autor).
Problem odmowy sprawdzenia programu OZC od Sancom, jest przykładem że nie był wykorzystany w praktyce.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
10/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 10/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany klimatyczne a ogrzewanie
  • - Rekomendacje dla central basenowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl