Podczyszczanie ścieków – separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych

Podczyszczanie ścieków – separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
Podczyszczanie ścieków – separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
Fot. pixabay.com

Separatory są urządzeniami do podczyszczania ścieków zawierających substancje, które są albo niebezpieczne dla środowiska (np. węglowodory ropopochodne), albo powodują problemy eksploatacyjne instalacji kanalizacyjnej (np. tłuszcze). Nawet jeśli prawo nie wymaga ich stosowania, obecność separatorów w instalacji może znacząco ograniczyć występowanie sytuacji awaryjnych.

W artykule:

• Skuteczne usuwanie tłuszczu
• Bezpieczne dla środowiska parkingi, warsztaty i inne źródła olejów
• Eksploatacja separatorów

Separatory umieszcza się jako pierwsze urządzenia oczyszczające za odpływem ścieków, dzięki czemu „trudne” substancje mogą zostać zatrzymane na wstępnym etapie oczyszczania ścieków. Oferowane są separatory tłuszczu, substancji ropopochodnych, skrobi czy zawiesin – najpopularniejsze są dwa pierwsze.

Skuteczne usuwanie tłuszczu

Separatory tłuszczu (oddzielacze tłuszczu, odtłuszczacze) przeznaczone są do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi. Ich stosowanie nie jest wymagane przez prawo, jednak norma PN EN 1825-1 [4], zawierająca m.in. zasady projektowania i użytkowania separatorów, zaleca ich używanie w zakładach wytwarzających ścieki zawierające duże ilości tłuszczu, zakładach przemysłu spożywczego, tj. ubojnie, rzeźnie, mleczarnie, olejarnie czy wytwórnie żywności smażonej lub prażonej (chipsy, orzeszki); zakładach zbiorowego żywienia, tj. restauracje, bary, stołówki, smażalnie, kuchnie przemysłowe, czy wreszcie w wytwórniach mydła i stearyny.

Stosowanie separatorów pozwala uniknąć problemów eksploatacyjnych i negatywnych zjawisk związanych z obecnością tłuszczu w ściekach. Wpływa m.in. na przyspieszenie procesów gnilnych (zagniwanie ścieków) – dzieje się to poprzez odcięcie dopływu tlenu oraz rozkład do kwasów tłuszczowych, których obecność powoduje obniżenie pH ścieków. Niskie pH przyczynia się do zwiększenia korozyjności ścieków, a tym samym przyspieszenia procesów korozji przewodów kanalizacyjnych. Przy obniżonej temperaturze tłuszcze zestalają się na ściankach przewodów, dodatkowo absorbując inne zanieczyszczenia (np. resztki żywności) – powoduje to przyspieszoną redukcję prześwitu rur i tworzenie zatorów trudnych do usunięcia metodami mechanicznymi. Tłuszcze stanowią problem nie tylko dla instalacji i sieci kanalizacyjnej, ale też dla oczyszczalni ścieków, powodując zwiększenie zużycia tlenu, a przez to spadek wydajności oczyszczania biologicznego.

Czytaj też: Jak działa przydomowa przepompownia ścieków? >>

Separator umożliwia spowolnienie przepływu ścieków na tyle, by lżejsze od wody tłuszcze wypłynęły na powierzchnię cieczy w zbiorniku w procesie flotacji. Ścieki dopływające z urządzeń takich, jak wpusty podłogowe, odpływy rynnowe, zlewy, umywalki, urządzenia kuchenne i zbiorniki, zanim trafią do separatora, powinny przejść przez tzw. odcinek stabilizacyjny wykonany z dwóch kolan 45º oraz odcinków prostych o odpowiedniej długości i spadkach (min. 2%). Nie dochodzi dzięki temu do przepływu burzliwego w separatorze, który mógłby spowodować rozbicie cząsteczek tłuszczu i wytworzenie się emulsji, z której nie można oddzielić tłuszczu drogą flotacji. Kierownica przepływu (deflektor) wymusza przepływ ścieków tak, by oddzielone tłuszcze nie mogły się wydostać z separatora, ale pozostawały w górnej części komory, powyżej odpływu. Podobną funkcję spełnia syfon – często uzupełniony o dodatkowy osadnik do zanieczyszczeń stałych. Odtłuszczone ścieki kierowane są do kanalizacji bytowej. Każdy separator musi mieć odpowiednią wentylację, która może być rozwiązana na różne sposoby – zwykle przez osobny przewód wywiewny lub przez przewód dopływowy wyprowadzony bezpośrednio ponad dach. Nie można też do niego podłączać innych przewodów wentylacyjnych.

Separatory – w wersji najprostszej będące zbiornikami prostopadłościennymi o powierzchni czynnej zależnej od przepływu ścieków – występują jako urządzenia pod­zle­wozmywakowe, podłogowe lub wolnostojące (wewnątrz budynku) albo podziemne (na zewnątrz budynku).

Separatory podzlewozmywakowe przeznaczone są do mniejszych przepływów ścieków (0,5 l/s), nadają się zatem do niewielkich obiektów gastronomicznych. Mają postać zbiorników ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych umieszczanych za zmywarką. Składają się z osadnika zanieczyszczeń stałych oraz z właściwej komory flotacyjnej. Nagromadzony w górnej części komory flotacyjnej tłuszcz może być usuwany ręcznie lub automatycznie – w tym drugim przypadku urządzenie wyposażone jest w łapacz tłuszczu, który go wychwytuje i przelewa do osobnego zbiornika. Może to następować w sposób ciągły lub okresowy (np. o określonej godzinie każdego dnia). Natomiast osady usuwa się najczęściej ręcznie – w przypadku większych kuchni byłoby to niewygodne, co stanowi dodatkowy argument za stosowaniem odtłuszczaczy podzlewozmywakowych w mniejszych obiektach.

Dla większych obiektów, w których powstaje znaczna ilość osadów stałych, stosuje się separatory wolnostojące, umieszczane w wydzielonych wentylowanych pomieszczeniach ulokowanych blisko rampy lub placu manewrowego, co ułatwia odbiór i transport zanieczyszczeń. Zbiorniki wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub stali nierdzewnej.

Urządzenia mogą być obsługiwane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. W przypadku urządzeń obsługiwanych ręcznie przestrzeń szlamowa i flotacyjna mają króćce wyprowadzone na zewnątrz budynku i zakończone szybkozłączem. Podłączany jest do nich wąż wozu asenizacyjnego. Konieczność usunięcia osadów i tłuszczów ustala się na podstawie obserwacji przez wziernik lub sygnału ze wskaźnika poziomu. 

Układ półautomatyczny wyposażony jest w pompy ręczne lub elektryczne uruchamiane okresowo, a w przypadku osadnika pionowego – w ręcznie uruchamiane zawory spustowe (opróżnianie jest grawitacyjne). Tłuszcz i osady usuwane są do szczelnych beczek. Układ automatyczny wyposażony jest w programator sterujący kierowaniem szlamu i tłuszczu ze zbiornika do szczelnych beczek z tworzywa sztucznego, które po napełnieniu są zamykane i odbierane przez przedsiębiorstwo zajmujące się utylizacją odpadów. 

Jeśli w budynku nie można wydzielić odpowiedniego pomieszczenia na separator tłuszczu, stosuje się separatory umieszczane na zewnątrz, wykonane jako podziemne zbiorniki z betonu, tworzyw sztucznych (HDPE, laminat) i żeliwa. Na poziomie gruntu znajduje się właz, do którego wykonania zwykle stosuje się nadbudowy. Lokalizacja separatora na zewnątrz jest bardziej higieniczna i łatwiejsza w eksploatacji – tłuszcz i osady stałe usuwane są przez odpowiednie służby okresowo. Należy stosować tzw. sygnalizatory poziomu, ponieważ zbiorniki są trudno dostępne do inspekcji.

Separatory podziemne wymagają odpowiedniego posadowienia. W przypadku separatorów betonowych konieczna jest podbudowa z betonu klasy B-10, nie cieńsza niż 10 cm, separatory z tworzyw sztucznych przy gruntach podmokłych mogą wymagać dodatkowego kotwienia, a przy nawodnionych – zabezpieczenia przed wypłynięciem, np. przez kotwienie do betonowej płyty dennej. Jeśli oddzielane tłuszcze nie nadają się do dalszej przeróbki (są skażone), separator powinien być wyposażony w rozwiązanie do homogenizacji tłuszczów i osadów pod wysokim ciśnieniem wody. Powstały szlam jest odbierany przez wozy asenizacyjne lub odpompowywany przez pompę ścieków. 

Separator tłuszczu musi być zaplanowany i umieszczony w instalacji tak, by nie wprowadzać do niego ścieków bytowych, deszczowych czy zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, a także środków czyszczących, które mogą tworzyć stabilne emulsje. Konieczne jest także oddzielenie substancji stałych (stąd większość separatorów wyposażona jest w część osadnikową). Na wybór rozwiązania technicznego wpływają:

  • wielkość przepływu ścieków, 
  • warunki pracy, 
  • dostępność pod kątem usuwania osadów i zgromadzonego tłuszczu (czy można podłączyć wąż wozu asenizacyjnego lub swobodnie opróżnić komorę flotacyjną), 
  • możliwość ochrony przed mrozem,
  • możliwość pobierania próbek do analizy.

Dodatkowo jeśli odpływ z separatora będzie zlokalizowany poniżej poziomu zalewania, należy przewidzieć przepompownię. Przy doborze konkretnego urządzenia trzeba obok wielkości przepływu uwzględnić także skład ścieków – przede wszystkim stężenie i gęstość wprowadzanych ze ściekami tłuszczów, ale też środków czyszczących oraz temperaturę wody brudnej. Odpływ z separatora wymaga zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Przy projektowaniu separatora w instalacji i jego doborze należy się kierować wytycznymi norm przedmiotowych [4 i 5] oraz wskazaniami producentów.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[separatory, ścieki, separatory ścieków, podczyszczanie ścieków, separatory tłuszczu, odtłuszczacze]

   30.04.2019

Komentarze

(3)
Michal | 12.11.2020, 14:09
Bardzo trafny artykuł. Szczególnie część o filtrach - separatory koalescencyjne
Tomasz | 12.11.2020, 14:11

akich informacji o separtorach szukałem!

ekoprojekt12 | 23.04.2021, 14:26

Prawo nakazuje oczyszczanie wód opadowych odprowadzanych m.in. z zanieczyszczonych terenów przemysłowych, baz transportowych, parkingów itp. Reguluje to m.in. rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.
Teraz czekamy aż przepisy będą nakazywały stosowanie separatorów do podczyszczania ścieków, co bardzo pozytywnie wpływałoby na środowisko.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
10/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 10/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany klimatyczne a ogrzewanie
  • - Rekomendacje dla central basenowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl