Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Możliwości zmniejszenia energochłonności budynków dzięki wykorzystaniu materiałów zmiennofazowych

Possibilities of reducing energy consumption of buildings through the use of phase-change materials
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków
Fot. Redakcja RI

Nadmiar ciepła w upalne dni można zmagazynować w przegrodach budynków z PCM i tym samym opóźnić moment włączenia systemu chłodzącego powietrze, co zmniejszy zużycie energii. Ciepło może zostać oddane do otoczenia w nocy podczas przewietrzania pomieszczeń, a przegrody są ponownie przygotowywane do jego odbioru. Z kolei w okresie grzewczym oddawanie zakumulowanego ciepła opóźni moment włączenia ogrzewania lub zmniejszy ilość energii niezbędnej do utrzymania wymaganej temperatury. Rozwiązanie to można wykorzystać w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach biurowych, w których temperatura może być zmienna w ciągu doby.

Metody gromadzenia energii

Metody wykorzystujące materiały zmiennofazowe do zmniejszenia energochłonności budynku idealnie wpisują się w panującą obecnie (praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki) tendencję do zmniejszania zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności jej wykorzystania. Z tym nurtem zgodne jest również pozyskiwanie niezbędnej energii z niekonwencjonalnych źródeł, tj. energii promieniowania słonecznego, ciepła geotermalnego, energii wiatru. Wykorzystywanie tych źródeł jest korzystne, ponieważ są one powszechnie dostępne i nie wymagają wytwarzania energii, a jedynie przetworzenia już istniejącej do postaci, w jakiej może być stosowana np. do ogrzewania domów czy podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Czytaj też: Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) >>

Uzyskiwanie jak największej efektywności przejawia się nie tylko w możliwie najwyższej sprawności procesów, ale także w najlepszym możliwym wykorzystaniu dostępnych zasobów energii. Jednak w przypadku jej odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, pojawia się problem związany z nierównomierną ilością dostarczanego promieniowania słonecznego w ciągu dnia, a tym samym w ciągu roku. Fakt, że maksymalne zyski ciepła pojawiają się latem w godzinach popołudniowych, czyli w momencie, kiedy energia ta nie jest nam potrzebna, a wręcz generuje dodatkowe koszty związane np. z koniecznością chłodzenia pomieszczeń, utrudnia jej efektywne wykorzystanie. 

Literatura

 1. Dincer I., Rosen M.A., Thermal energy storage: systems and applications, WILEY, 2011.
 2. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Thermal energy storage problems, „Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej” nr 79, 1995.
 3. Farid M.M., Khudhair A.M., Razack S.A.K., Al-Hallaj S., A review on phase change energy storage: materials and applications, „Energy Conversion and Management” No. 45, 2004.
 4. Zalba B., Marin J.M., Cabeza L.F., Mahling H., Review on thermal energy storage with chase change: materials, heat transfer analysis and applications, „Applied Thermal Engineering” No. 23, 2003.
 5. Ravikumar M., Srinivasan PSS., Phase change material as a thermal energy storage material for cooling of building, „Journal of Theoretical and Applied Information Technology”.
 6. Kelly R., Latent heat storage in building materials, AMEC Design.
 7. Jaworski M., Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, „Izolacje” nr 4, 2009.
 8. Jaworski M., Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów PCM, „Chłodnictwo” nr 9, 2009.
 9. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowania w budownictwie, „Polska Energetyka Słoneczna” nr 1–4, 2008.
 10. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje, „Izolacje” nr 1, 2009.
 11. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe w elementach konstrukcyjnych ścian i podłóg, „Izolacje” nr 11–12, 2009.
 12. Jaworski M., Deuszkiewicz M., Wybrane zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie, „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje”, z. 26, 2009.
 13. Kalnaes S.E., Jelle B.P., Phase change materials and products for building applications: A state-of-the-art. Review and future search opportunities, „Energy nad Buildings” No. 94, 2015, p. 150–176.
 14. Shi X., Memon S.A., Tang W.C., Cui H.Z., Xing F., Experimental assessment of position of macro encapsulated phase change material in concreto walls on indoor temperatures and humidity levels, „Energy and Buildings” No. 71, 2014, p. 80–87.
 15. Cabeza L.F., Castellon C., Nogues M., Medarno M., Leppers R., Zubillaga O., Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings, „Energy and Buildings” No. 39, 2007, p. 113–119.
 16. Evola G., Marletta L., Sicurella F., A methodology for investigating the effectiveness of PCM wallboard for summer thermal comfort in buildings, „Energy and Environment” No. 59, 2013, p. 517–527.
 17. Alawadhi E.M., Using phasechange materials in window shutter to reduce the solar heat gain, „Energy and Buildings” No. 47, 2012, p. 421–429.
 18. Alqallaf H.J., Alawadhi E.M., Concrete roof with cylindrical holes containing PCM to reduce the heat gain, „Energy and Buildings” No. 61, 2013, p. 73–80.
 19. Lin K., Zhang Y., Xu X., Di H., Yang R., Qin P., Experimental study of under-floor electric heating system with shape-stabilized PCM plates, „Energy and Buildings” No. 37, 2005, p. 215–220.
 20. Konstantinidou Ch.V., Integration of thermal energy storage in buildings, The University of Texas at Austin, 2010, p. 31.

W artykule:

• Metody gromadzenia energii
• Charakterystyka materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w budownictwie
• Technologie instalacyjne wykorzystujące materiały zmiennofazowe

streszczenie

Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków dzięki możliwości akumulacji ciepła i wykorzystywania go w momencie, gdy jest ono potrzebne. Metody wykorzystujące materiały PCM swoje działanie opierają na zmianie fazy materiału, czemu towarzyszy pochłanianie oraz oddawanie energii. Bodźcem do zmiany fazy, a tym samym do akumulowania lub oddawania ciepła, jest zmiana temperatury otoczenia. W artykule zawarto charakterystykę ogólną materiałów PCM, opisano materiały wykorzystywane w budownictwie oraz dostępne techniki korzystające z materiałów zmiennofazowych w celu poprawy warunków termicznych panujących w budynku, a także wspomagające instalacje wodne (głównie ciepłej wody użytkowej). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zastosowanie elementów budowlanych z PCM jest korzystne i w znaczny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy jednak pamiętać o wadach materiałów zmiennofazowych, szczególnie braku stałości ich właściwości w powtarzalnych cyklach oraz problemach z precyzyjnym określeniem momentu zmiany fazy, które mogą zmniejszyć rzeczywiste korzyści.abstract

The aim of this work was to demonstrate the benefits of using phase change materials to reduce energy consumption of buildings by the possibility of heat accumulation and using it when it is needed. Methods using PCM materials are based on the change of the material phase which is accompanied by absorption and energy donation. The stimulus to change the phase, and thus to accumulate or give off heat, is to change the ambient temperature. The work presents general characteristics of PCM materials, describes materials used in construction and available techniques using phase change materials to improve thermal conditions prevailing in the building and supporting water installations (mainly hot water). Based on the analysis, it can be concluded that the use of building components with PCM is beneficial and significantly contributes to reducing the cost of maintaining the required room temperature. However, when using this type of solution, one should remember about the disadvantages of phase-change materials, mainly in relation to the lack of constancy of material properties in repeatable cycles and problems in precisely determining the moment of phase change, which can reduce the real benefits.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[magazynowanie energii, termiczne magazynowanie energii, ciepło jawne, ciepło utajone, materiały zmiennofazowe, ciepło zmiany fazy]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 130,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 235,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   12.08.2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


12.05 startuje webinar dla Projektantów o  zestawach hydroforowych! Zapisz się już dziś »

webinar

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dobierz płyn do instalacji »

webinar

 Jak działa klimatyzator który oszczędza do 77% zużycia energii »

 Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »
nowy program projektowanie
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Mistrzowskie rozgrywki w sferze instalacji - jak to się robi »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
4/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 4/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Technologie dekarbonizacji ciepłownictwa
 • - Pompy ciepła w praktyce
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kryteria dla oczyszczaczy
powietrza
do pyłów zawieszonych "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl