Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Możliwości zmniejszenia energochłonności budynków dzięki wykorzystaniu materiałów zmiennofazowych

Possibilities of reducing energy consumption of buildings through the use of phase-change materials
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków
Fot. Redakcja RI

Nadmiar ciepła w upalne dni można zmagazynować w przegrodach budynków z PCM i tym samym opóźnić moment włączenia systemu chłodzącego powietrze, co zmniejszy zużycie energii. Ciepło może zostać oddane do otoczenia w nocy podczas przewietrzania pomieszczeń, a przegrody są ponownie przygotowywane do jego odbioru. Z kolei w okresie grzewczym oddawanie zakumulowanego ciepła opóźni moment włączenia ogrzewania lub zmniejszy ilość energii niezbędnej do utrzymania wymaganej temperatury. Rozwiązanie to można wykorzystać w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach biurowych, w których temperatura może być zmienna w ciągu doby.

Metody gromadzenia energii

Metody wykorzystujące materiały zmiennofazowe do zmniejszenia energochłonności budynku idealnie wpisują się w panującą obecnie (praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki) tendencję do zmniejszania zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności jej wykorzystania. Z tym nurtem zgodne jest również pozyskiwanie niezbędnej energii z niekonwencjonalnych źródeł, tj. energii promieniowania słonecznego, ciepła geotermalnego, energii wiatru. Wykorzystywanie tych źródeł jest korzystne, ponieważ są one powszechnie dostępne i nie wymagają wytwarzania energii, a jedynie przetworzenia już istniejącej do postaci, w jakiej może być stosowana np. do ogrzewania domów czy podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Czytaj też: Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) >>

Uzyskiwanie jak największej efektywności przejawia się nie tylko w możliwie najwyższej sprawności procesów, ale także w najlepszym możliwym wykorzystaniu dostępnych zasobów energii. Jednak w przypadku jej odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, pojawia się problem związany z nierównomierną ilością dostarczanego promieniowania słonecznego w ciągu dnia, a tym samym w ciągu roku. Fakt, że maksymalne zyski ciepła pojawiają się latem w godzinach popołudniowych, czyli w momencie, kiedy energia ta nie jest nam potrzebna, a wręcz generuje dodatkowe koszty związane np. z koniecznością chłodzenia pomieszczeń, utrudnia jej efektywne wykorzystanie. 

Literatura

 1. Dincer I., Rosen M.A., Thermal energy storage: systems and applications, WILEY, 2011.
 2. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Thermal energy storage problems, „Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej” nr 79, 1995.
 3. Farid M.M., Khudhair A.M., Razack S.A.K., Al-Hallaj S., A review on phase change energy storage: materials and applications, „Energy Conversion and Management” No. 45, 2004.
 4. Zalba B., Marin J.M., Cabeza L.F., Mahling H., Review on thermal energy storage with chase change: materials, heat transfer analysis and applications, „Applied Thermal Engineering” No. 23, 2003.
 5. Ravikumar M., Srinivasan PSS., Phase change material as a thermal energy storage material for cooling of building, „Journal of Theoretical and Applied Information Technology”.
 6. Kelly R., Latent heat storage in building materials, AMEC Design.
 7. Jaworski M., Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, „Izolacje” nr 4, 2009.
 8. Jaworski M., Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów PCM, „Chłodnictwo” nr 9, 2009.
 9. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowania w budownictwie, „Polska Energetyka Słoneczna” nr 1–4, 2008.
 10. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje, „Izolacje” nr 1, 2009.
 11. Jaworski M., Materiały zmiennofazowe w elementach konstrukcyjnych ścian i podłóg, „Izolacje” nr 11–12, 2009.
 12. Jaworski M., Deuszkiewicz M., Wybrane zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie, „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje”, z. 26, 2009.
 13. Kalnaes S.E., Jelle B.P., Phase change materials and products for building applications: A state-of-the-art. Review and future search opportunities, „Energy nad Buildings” No. 94, 2015, p. 150–176.
 14. Shi X., Memon S.A., Tang W.C., Cui H.Z., Xing F., Experimental assessment of position of macro encapsulated phase change material in concreto walls on indoor temperatures and humidity levels, „Energy and Buildings” No. 71, 2014, p. 80–87.
 15. Cabeza L.F., Castellon C., Nogues M., Medarno M., Leppers R., Zubillaga O., Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings, „Energy and Buildings” No. 39, 2007, p. 113–119.
 16. Evola G., Marletta L., Sicurella F., A methodology for investigating the effectiveness of PCM wallboard for summer thermal comfort in buildings, „Energy and Environment” No. 59, 2013, p. 517–527.
 17. Alawadhi E.M., Using phasechange materials in window shutter to reduce the solar heat gain, „Energy and Buildings” No. 47, 2012, p. 421–429.
 18. Alqallaf H.J., Alawadhi E.M., Concrete roof with cylindrical holes containing PCM to reduce the heat gain, „Energy and Buildings” No. 61, 2013, p. 73–80.
 19. Lin K., Zhang Y., Xu X., Di H., Yang R., Qin P., Experimental study of under-floor electric heating system with shape-stabilized PCM plates, „Energy and Buildings” No. 37, 2005, p. 215–220.
 20. Konstantinidou Ch.V., Integration of thermal energy storage in buildings, The University of Texas at Austin, 2010, p. 31.

W artykule:

• Metody gromadzenia energii
• Charakterystyka materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w budownictwie
• Technologie instalacyjne wykorzystujące materiały zmiennofazowe

streszczenie

Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków dzięki możliwości akumulacji ciepła i wykorzystywania go w momencie, gdy jest ono potrzebne. Metody wykorzystujące materiały PCM swoje działanie opierają na zmianie fazy materiału, czemu towarzyszy pochłanianie oraz oddawanie energii. Bodźcem do zmiany fazy, a tym samym do akumulowania lub oddawania ciepła, jest zmiana temperatury otoczenia. W artykule zawarto charakterystykę ogólną materiałów PCM, opisano materiały wykorzystywane w budownictwie oraz dostępne techniki korzystające z materiałów zmiennofazowych w celu poprawy warunków termicznych panujących w budynku, a także wspomagające instalacje wodne (głównie ciepłej wody użytkowej). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zastosowanie elementów budowlanych z PCM jest korzystne i w znaczny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy jednak pamiętać o wadach materiałów zmiennofazowych, szczególnie braku stałości ich właściwości w powtarzalnych cyklach oraz problemach z precyzyjnym określeniem momentu zmiany fazy, które mogą zmniejszyć rzeczywiste korzyści.abstract

The aim of this work was to demonstrate the benefits of using phase change materials to reduce energy consumption of buildings by the possibility of heat accumulation and using it when it is needed. Methods using PCM materials are based on the change of the material phase which is accompanied by absorption and energy donation. The stimulus to change the phase, and thus to accumulate or give off heat, is to change the ambient temperature. The work presents general characteristics of PCM materials, describes materials used in construction and available techniques using phase change materials to improve thermal conditions prevailing in the building and supporting water installations (mainly hot water). Based on the analysis, it can be concluded that the use of building components with PCM is beneficial and significantly contributes to reducing the cost of maintaining the required room temperature. However, when using this type of solution, one should remember about the disadvantages of phase-change materials, mainly in relation to the lack of constancy of material properties in repeatable cycles and problems in precisely determining the moment of phase change, which can reduce the real benefits.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[magazynowanie energii, termiczne magazynowanie energii, ciepło jawne, ciepło utajone, materiały zmiennofazowe, ciepło zmiany fazy]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
NOWOŚĆ Dostęp on-line edukacyjny - 63,00 zł
prenumerata dla studentów : dostęp elektroniczny
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   12.08.2019
Malejąca różnica pomiędzy mocą przyłączeniową a mocą pobieraną przez budynki biurowe jest coraz bardziej powszechna, zwłaszcza w starszych budynkach w centrach miast. Budynki te często wyposaża się w... więcej »
mgr inż.  Karolina Durczak
mgr inż.  Karolina Durczak
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska więcej »
prof. dr hab. inż.  Bernard Zawada
prof. dr hab. inż.  Bernard Zawada
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska więcej »
dr inż.  Zenon Spik
dr inż.  Zenon Spik
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jakie urządzenia sanitarne planuje się podłączyć w pomieszczeniu? » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl