Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Budynki wielorodzinne według wymagań WT 2021

Multi-family residential buildings according to the regulations of WT 2021
Rys. 1. Zrzut ekranu obrazujący wykonany model 3D budynku
Rys. 1. Zrzut ekranu obrazujący wykonany model 3D budynku
Źródło: program Audytor Edu OZC 6.8 Pro

Wszystkie nowe budynki od 2021 roku mają być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Wymagania dla nich zostały określone w Warunkach Technicznych – m.in. izolacyjność cieplna przegród oraz wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Sprostanie tym wymogom nie będzie proste.

Budynki wielorodzinne z uwagi na stosowane źródła ciepła, większą liczbę mieszkańców, mniejszy współczynnik kształtu i ograniczoną dostępność odnawialnych źródeł energii mają inną niż domy jednorodzinne charakterystykę energetyczną. Jakie usprawnienia należy wprowadzić w procesie projektowania, aby spełnić wymagania na rok 2021? Czy konieczne jest wykorzystanie OZE? 

Dyrektywa EPBD wymaga, żeby wszystkie nowe budynki powstające od roku 2021 (a w przypadku budynków użyteczności publicznej od 2019 roku) były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). W Polsce wymagania dotyczące standardu NZEB zostały określone w Warunkach Technicznych [2]. Dotyczą one między innymi izolacyjności cieplnej przegród oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Ich realizacja, pomimo że wartości wskaźnika EP są większe od zera, wcale nie jest prosta. Powstało już wiele artykułów pokazujących, jak optymalizować projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu spełnienia tych wymagań, jednak liczba opracowań dotyczących budynków wielorodzinnych jest wciąż niewielka. Tymczasem budynki te z uwagi na stosowane źródła ciepła, większą liczbę mieszkańców, mniejszy współczynnik kształtu i ograniczoną dostępność odnawialnych źródeł energii (OZE) mają inną charakterystykę energetyczną.

Czytaj też: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku >>

W ramach przeprowadzonej analizy podjęto próbę określenia, jakie usprawnienia należy wprowadzić, aby spełnić wymagania na rok 2021. Obliczenia wykonano dla całej Polski w odniesieniu do dwóch różnych źródeł ciepła – sieci ciepłowniczej lub kotła gazowego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie OZE. Charakterystykę energetyczną określono dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego kolejno we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w Suwałkach i Koszalinie. Następnie dokonano analizy otrzymanych wyników i zaproponowano ulepszenia dla tych lokalizacji, gdzie wartość wskaźnika EP nie spełnia wymagań WT 2021. 

Literatura

 1. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
 3. System ciepłowniczy Szczecin, SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna, 2018, https://sec.com.pl/do_pobrania/projektant (dostęp: czerwiec 2019).
 4. Współczynnik wi dla miejskiej sieci ciepłowniczej, Grupa GPEC, https://grupagpec.pl/dla-projektanta (dostęp: czerwiec 2019).
 5. Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej w Olsztynie za rok 2015, MPEC Olsztyn, 2016, http://mpec.olsztyn.pl/pl/o_firmie/wskazniki-efektywnosci-energetycznej-dla-sieci-cieplowniczej-w-olsztynie-za-rok-2015 (dostęp: czerwiec 2019).
 6. Informacja o wskaźnikach dla sieci ciepłowniczej, Enea, 2018, https://www.enea.pl/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/system-cieplowniczy/aktualizacja/strona-enea-aktualizacja-danych-za-2017-rok.docx?t=1533655424 (dostęp: czerwiec 2019).
 7. Francuz R., Ciepło, cieplej... chłodno, Jasny podział korzyści i ciepło bez węgla, „Teraz Środowisko”, 2015, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Cieplo-cieplej-chlodno-1355.html (dostęp: czerwiec 2019).
 8. Ciepło systemowe dla Poznania, Veolia Energia Poznań, 2017, http://www.energiadlapoznania.pl/cieplo-systemowe/zielone-cieplo (dostęp: czerwiec 2019).
 9. Informacje własne autorów pozyskane od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 10. Ciepło systemowe dla Warszawy, Veolia Energia Warszawa, 2017, http://www.energiadlawarszawy.pl/cieplo-systemowe/dla-audytorow (dostęp: czerwiec 2019).
 11. Informacje własne autorów pozyskane od Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., http://www.kogeneracja.com.pl/pl.
 12. Ciepło systemowe dla Łodzi, Veolia Energia Łódź, 2017, https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-techniczne (dostęp: czerwiec 2019).
 13. Informacje własne autorów pozyskane od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.
 14. Wskaźniki dla audytorów, Efektywność energetyczna lubelskiego systemu ciepłowniczego, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 2016, http://www.lpec.pl/cieplo-systemowe/wskazniki-dla-audytorow (dostęp: czerwiec 2019).
 15. Informacje własne autorów pozyskane od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, http://www.ecosa.pl.
 16. Struktura paliw, Tauron Ciepło, Katowice 2016, http://www.tauron-cieplo.pl/SiteCollectionDocuments/struktura-paliw/WPc_2016.pdf (dostęp: czerwiec 2019).
 17. Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2017, MPEC Kraków, 2018, https://www.mpec.krakow.pl/download/wskaniki_efektywnoci_energetycznej_dla_sieci_ciepowniczej_MPEC_S.A._za_rok_2017.pdf (dostęp: czerwiec 2019).
 18. Informacje własne autorów pozyskane od MPEC Rzeszów.
 19. Materiały PEC Suwałki, 2018, http://pec.suwalki.pl/pliki/20180403081441-22-wspolczynnik1_2017.pdf (dostęp: czerwiec 2019).
 20. Informacje własne autorów pozyskane od Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie.
 21. Firląg Szymon, Miszczuk Artur, Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2015, s. 56–62, www.rynekinstalacyjny.pl.
 22. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Miszczuk Artur, Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym, „Materiały Budowlane” nr 12/2013, s. 68–70.
 23. Król Piotr, Firląg Szymon, Węglarz Arkadiusz, Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2013, s. 20–25, www.rynekinstalacyjny.pl.

W artykule:

• Model obliczeniowy
• Charakterystyka energetyczna
• Usprawnienia

streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza możliwych usprawnień projektu budynku wielorodzinnego pozwalających na spełnienie wymagań standardu niemal zeroenergetycznego (NZEB), które wejdą w życie w 2021 roku. W ramach analizy w programie Audytor OZC stworzono model 3D dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Charakterystykę energetyczną budynku obliczono dla 18 lokalizacji w całej Polsce, reprezentujących różne warunki klimatyczne i źródła ciepła. Uzyskane wyniki pozwoliły sprawdzić, czy budynek spełnia wymagania NZEB (WT 2021) w odniesieniu do współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP ≤ 65 kWh/(m2rok)). W miejscach, w których wskaźnik EP został przekroczony, zaproponowano ulepszenia dotyczące głównie systemów technicznych i wykorzystania OZE (kolektory słoneczne lub fotowoltaika). Rezultatem obliczeń jest „Przewodnik inwestora” pokazujący zalecane usprawnienia w zależności od źródła ciepła i lokalizacji w Polsce. Przedstawiono również stopień trudności spełnienia kryteriów NZEB. Wnioski z artykułu mogą być przydatne dla projektantów i inwestorów planujących budowę budynków wielorodzinnych po 2020 roku. Wyraźnie pokazują, jaki rodzaj konwencjonalnego i odnawialnego źródła ciepła, a także systemów, warto zastosować.abstract

The main objective of this paper is to propose possible improvements of an apartment building design allowing its adaptation to nearly zero-energy (NZEB) requirements, entering into force in the year 2021. Within the research the 3D model of the nine-storey, residential building was created with the help of Audytor OZC software. The energy performance of building was calculated for 18 locations in whole Poland representing different climate conditions and heat sources. The results obtained allowed to check if the building meets the NZEB requirements in regard to primary energy demand factor (EP ≤ 65 kWh/(m2rok)). In the locations where the EP factor was exceeded improvements were proposed including mainly building systems and the use of RES (solar collectors or photovoltaic) for the domestic hot water heating. As a result of the research “Investor’s Guide” was created, demonstrating the recommended solutions depending on the heat source and the location in Poland. The degree of difficulty in meeting the NZEB criteria was presented as well. The paper conclusions can be very useful for designers and investors planning to build multi-family buildings after 2020. They clearly show what kind of conventional and renewable heat source as well as systems to use.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[budynki wielorodzinne, Warunki Techniczne 2021, NZEB, sieć ciepłownicza, współczynnik nakładu wi]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
NOWOŚĆ Dostęp on-line edukacyjny - 63,00 zł
prenumerata dla studentów : dostęp elektroniczny
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   19.08.2019

Komentarze

(2)
SprytnyJan | 30.01.2020, 07:44
Czyli ceny nowych mieszkań pójdą w górę jeszcze bardziej i taj już podrożały.
Superbruk | 06.07.2020, 08:59
Teraz wszystko idzie do góry, a takie samowystarczalne budynki to świetna sprawa.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
 • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

mini e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl