Artykuł sponsorowany

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Wymienniki nowej generacji serii T
Wymienniki nowej generacji serii T
Alfa Laval

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

W dążeniu do oszczędności energii niewiele urządzeń może odegrać równie ważną rolę, jak wymiennik ciepła. Instalacja wysokowydajnego systemu wymiennika ciepła stwarza nowe możliwości w zakresie zmniejszenia rachunków za energię i emisji CO2 bez uszczerbku dla wydajności i jakości produktu. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji może być krótszy niż rok.

Uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła, urządzenie wykorzystywane w niezliczonych zastosowaniach przemysłowych, uległo w ostatnich latach znaczącym udoskonaleniom. Podczas gdy ich ogólny wygląd zmienił się niewiele od dziesięcioleci, rdzeń nowoczesnych płytowych uszczelkowych wymienników ciepła został ulepszony o rozwiązania, które pozwalają na poprawę sprawności termicznej.

Oprócz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne nowoczesne płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła przyczyniają się do zwiększenia rentowności produkcji poprzez obniżenie kosztów operacyjnych i kapitałowych oraz zwiększenie wydajności. Często oszczędności są na tyle duże, że czas zwrotu z inwestycji w urządzenia wynosi tylko kilka miesięcy. Ponadto, w porównaniu z poprzednimi generacjami nowsze konstrukcje płytowych uszczelkowych wymienników ciepła zapewniają lepszy przepływ mediów i większe wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła. Dowiedz się więcej »

Niższe koszty ogrzewania i chłodzenia

Rosnący postęp w dziedzinie tłoczenia płyt i ich konstrukcji umożliwiły dzisiejszym płytowym wymiennikom ciepła działanie w niższej niż kiedykolwiek różnicy temperatur (ΔT). W rzeczywistości różnica ta może wynosić tylko 1°C. Innymi słowy, zimne medium w zastosowaniach grzewczych może być podgrzewane do temperatury bardzo zbliżonej do temperatury wprowadzanego gorącego medium i na odwrót (w zastosowaniach chłodniczych).

Umożliwia to pracę z medium użytkowym o temperaturze początkowej zbliżonej do temperatury medium procesowego. Mniej energii potrzeba do ogrzania lub schłodzenia płynu użytkowego przed wprowadzeniem go do wymiennika ciepła, co dodatkowo zmniejsza całkowite koszty eksploatacji.

Obniżone nakłady kapitałowe

Poprzez poprawę przepływu mediów przez płytę i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła możliwe jest stworzenie płytowego uszczelkowego wymiennika ciepła, który ma znacznie mniej płyt. Nowsze konstrukcje mogą być zatem zarówno mniejsze, lżejsze, jak i bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ ich konstrukcja wymaga zastosowania mniejszej ilości surowca.

Bardziej kompaktowa budowa wymiennika ciepła może znacznie obniżyć koszty instalacji, zastępując starszą technologię lub zwiększając wydajność zakładu. Łatwiej jest zainstalować wymiennik ciepła na ograniczonej powierzchni w przypadku obiektów, w których przestrzeń jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu.

Zminimalizowany czas przestoju

Przestoje związane z zanieczyszczeniami to nie tylko kwestia produkcyjności. Mają one również wpływ na efektywność. W miarę narastania zanieczyszczeń wydajność cieplna spada, a spadek ciśnienia wzrasta, co wymaga większego zużycia energii. Pompowanie płynu przez zanieczyszczony wymiennik ciepła również wymaga większej mocy.

Z myślą o tych wyzwaniach innowacje w zakresie płyt zaprojektowanych mogą przede wszystkim pomóc zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Dodatkowo ulepszone konstrukcje ram ułatwiają i przyspieszają otwieranie i zamykanie urządzenia, co oznacza, że czyszczenie płyt jest prostsze przy możliwie najkrótszej przerwie w produkcji.

Zwiększona wydajność

Instalacja bardziej efektywnych wymienników ciepła jest często najlepszym sposobem na usunięcie ograniczeń spowodowanych niewystarczającą wydajnością grzewczą lub chłodniczą. Lepszy przepływ ciepła oznacza, że więcej energii trafia do procesu technologicznego, co umożliwia zwiększenie dostępnych mocy produkcyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, dzisiejsze bardziej kompaktowe konstrukcje mogą również rozwiązywać problemy związane z ograniczoną przestrzenią. W ten sposób oferują one znacznie wyższą efektywność chłodniczą lub grzewczą na metr kwadratowy, co prowadzi do zwiększenia potencjalnej wydajności w ramach istniejącej powierzchni roboczej. Przeczytaj więcej o wymiennikach ciepła Alfa Laval »

Zrozumienie najnowszych innowacji

Dzisiejsze wymienniki ciepła Alfa Laval są wynikiem długiej serii prac rozwojowych, aniżeli tylko pojedynczym krokiem w tej dziedzinie. W ostatnich latach inżynierom Alfa Laval udało się poprawić określone aspekty w zakresie sprawności cieplnej poprzez zmiany w konstrukcji płyty wymiennika ciepła, jak również jego ramy i uszczelki. Wszystkie te innowacje pozwoliły na znaczny wzrost ogólnej wydajności jednostki.

Zrozumienie sposobów zwiększenia sprawności wymiennika ciepła może być przydatne przy ocenie nowych technologii i porównywaniu dostawców. Poniżej zaprezentowaliśmy cechy, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze systemu i dostosowaniu go do branży i zakresu roboczego, w którym stosowany jest wymiennik ciepła.

Zoptymalizowany obszar dystrybucji CurveFlow™

CurveFlow

Optymalizując powierzchnię dystrybucji mediów w układzie płyt zgodnie z zastosowaniem docelowym urządzenia, możliwe jest wykorzystanie większej powierzchni płyty i tym samym maksymalne wykorzystanie dostępnego obszaru wymiany ciepła. Odpowiednia konstrukcja systemu dystrybucji może również poprawić przepływ mediów w poprzek płyty, eliminując martwe punkty i zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia dla jeszcze większej sprawności cieplnej.

Zapewnia to dodatkową korzyść w postaci dłuższych okresów pomiędzy kolejnymi czyszczeniami, co zwiększa wydajność i rentowność. Współczesny przykład tej funkcji można znaleźć w płytach uszczelkowych wymienników ciepła firmy Alfa Laval, w których wykorzystano opatentowaną powierzchnię dystrybucyjną znaną jako CurveFlow™.

Zobacz film:

Zmodyfikowane otwory wlotowe i wylotowe OmegaPort™

OmegaPort

Wloty i wyloty wymiennika ciepła tradycyjnie są projektowane jako okrągłe, ale najnowsze osiągnięcia technologiczne sugerują, że ten kształt nie zawsze zapewnia idealny przepływ mediów przez płytę.

Konstrukcje takie jak Alfa Laval OmegaPort™ z nieregularnymi otworami wlotowymi poprawiają przepływ, pozwalając na zmniejszenie spadku ciśnienia i zwiększenie przepustowości, a także na lepsze wykorzystanie powierzchni płyty.

Zobacz film:

Przesunięty rowek uszczelki

Przesunięty rowek uszczelki

W tradycyjnych konstrukcjach z uszczelką rowek utrzymujący uszczelkę na miejscu zazwyczaj ogranicza ilość dostępnej powierzchni wymiany ciepła, a w rezultacie sprawność cieplną urządzenia. W nowszych urządzeniach inżynierowie starali się zatem zapewnić jak najwięcej miejsca dla przepływu ciepła. Płyty wymiennika ciepła firmy Alfa Laval z zygzakowatym rowkiem uszczelki jest jedną z cech, która to umożliwiła.

Asymetryczna konstrukcja kanału FlexFlow™

FlexFlow

W wymienniku ciepła o tradycyjnej symetrycznej konfiguracji płytowej, kanał czynnika użytkowego odpowiada kanałowi używanemu do płynu technologicznego. Nie powinno dziwić, że od dawna doprowadziło to do szeregu nieefektywności, takich jak zwiększony spadek ciśnienia. W końcu różne media często mają różne natężenia przepływu, mają różne właściwości i zachowują się w różny sposób.

Z drugiej strony konfiguracja płyt z asymetrycznymi kanałami może zapewnić idealny przepływ dla obu mediów używanych w danym zastosowaniu. Obecnie możliwe jest zaprojektowanie pojedynczej płyty, którą można zastosować w układzie symetrycznym lub asymetrycznym, zapewniając tym samym doskonałe dopasowanie do specyfiki pracy urządzenia bez uszczerbku dla niezawodności mechanicznej.

Koncepcja elastycznych płyt Alfa Laval, znana jako konstrukcja FlexFlow™, stwarza możliwość skonfigurowania do dziesięciu różnych kanałów dla każdego typu płyt. Zapewnia to bardziej efektywną wymianę ciepła, pozwalając na zmniejszenie wymiennika ciepła do jeszcze bardziej kompaktowych rozmiarów.

Zobacz film:

Zwiększona sztywność płyt PowerArc™

PowerArc

Postęp w zakresie metod produkcji i wytłaczania płyt umożliwił tworzenie bardziej sztywnych i trwałych płyt wymienników ciepła. Oznacza to, że obecnie możliwe jest konstruowanie cieńszych płyt, które wytrzymują ekstremalne wartości ciśnienia i temperatury. Zmniejszenie grubości pomaga w zmniejszeniu różnicy temperatur, zapewniając tym samym wyższą sprawność cieplną.

Płyta PowerArc™ firmy Alfa Laval to jeden z przykładów udoskonaleń, który umożliwił zastosowanie sztywniejszych konstrukcji płyt o zwiększonej niezawodności działania. W przeciwieństwie do innych producentów Alfa Laval stosuje również jednostopniowy proces wytłaczania płyt, który zapewnia niewielką, równomierną głębokość płyty w procesie produkcyjnym, przy mniejszym ryzyku wystąpienia naprężeń mechanicznych.

Ułatwione otwieranie ramy

ułatwione otwieranie ramy

Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe otwieranie i zamykanie, umożliwiając serwisowanie urządzenia i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń na płytach. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania nieprzerwanej, niezawodnej i wydajnej pracy.

Szeroki zakres cech projektowych znacznie ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac serwisowych oraz minimalizuje związane z nimi przestoje. Przykładem może być zastosowanie uszczelki ClipGrip™ oraz śrub mocujących z ułożyskowaniem.

Wnioski

Począwszy od redukcji kosztów kapitałowych i operacyjnych w całym okresie eksploatacji, poprzez zwiększenie produkcji, rozwiązanie problemów związanych z ograniczeniami mocy produkcyjnych i stworzenie możliwości sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii, dzisiejsze nowoczesne płytowe wymienniki ciepła oferują cenne sposoby zwiększenia rentowności w zastosowaniach przemysłowych.

Jednak nie wszystkie wymienniki ciepła są jednakowo skonstruowane i ważne jest, aby krytycznie ocenić każde nowe urządzenie. Jeśli dostawca obiecuje dużą wydajność, należy upewnić się, że jego technologia wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które stanowią poparcie dla tego typu obietnic.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat maksymalizacji efektywności energetycznej w produkcji lub chcieliby Państwo omówić ofertę płytowych wymienników ciepła Alfa Laval nowej generacji, prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje i formularz kontaktowy można znaleźć na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje znajdziesz TUTAJ lub kontaktując się z firmą.

Alfa Laval Alfa Laval Polska Sp. z o.o
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel: +48 601 993 002
email: krystyna.libich-gajda@alfalaval.com

[wymiana ciepła, wymienniki ciepła, alfa laval, chłodzenie i ogrzewanie, uszczelka, ogrzewanie, wydajność grzewcza, efektywność energetyczna]

   09.09.2019

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje PV z magazynami energii
  • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl