Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów

Design rain intensities for different purposes
Natężenie opadu deszczu zależy w sposób statystycznie istotny nie tylko od czasu opadu, ale również od powierzchni, na której występuje.
Natężenie opadu deszczu zależy w sposób statystycznie istotny nie tylko od czasu opadu, ale również od powierzchni, na której występuje.
pixabay.com

Zachodzące zmiany klimatu oraz postęp w metodyce wymiarowania kanalizacji skłaniają do krytycznego podejścia przy obliczaniu miarodajnego natężenia opadu deszczu pod kątem wymiarowania systemów odprowadzenia wód deszczowych – począwszy od odwodnień dachów, przez kanały boczne i główne, aż do odbiorników.

Obliczenie miarodajnego natężenia opadu deszczu jest podstawą wymiarowania systemów odprowadzenia wód deszczowych, począwszy od odwodnień dachów, przez kanały boczne i główne, aż do odbiornika. Dobór ten jest jeszcze ważniejszy w kanalizacji ogólnospławnej, w której przelewy burzowe mają istotny wpływ na stan jakości wód powierzchniowych [4]. Opady deszczu zależą od takich cech deterministycznych, jak szerokość geograficzna, wysokość położenia czy odległość od morza lub oceanu. Jednakże każdy opad wykazuje cechy losowe.

Czytaj też: Odwadnianie dachów płaskich >>

Zrozumienie zasad doboru właściwego natężenia opadu deszczu wymaga rozpatrzenia dwóch różnych zagadnień. Pierwsze dotyczy doboru czasu miarodajnego deszczu, a drugie przewidywania natężenia opadu deszczu przy znanym czasie miarodajnym i krotności występowania. Użyte tutaj nazwy zostaną wyjaśnione poniżej. W artykule opisane zostały założenia przyjmowane przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych, zarówno na terenach silnie zurbanizowanych, jak i terenach wiejskich. Jak zapewne zauważą Czytelnicy, metody projektowania sieci kanalizacyjnych różnią się pod pewnymi względami od metod projektowania odwodnienia dróg. Na terenach jednostek osadniczych jezdnie przechodzą w ulice i obowiązują zasady wymiarowania przewodów kanalizacyjnych, które poniżej opisano.

Literatura

 1. Błaszczyk Wacław, Roman Marek, Stamatello Henryk, Kanalizacja. Tom 1, Arkady, 1974.
 2. Dąbrowski Wojciech, Bąk Joanna, W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część I. Zmiany dotychczasowe, „Instal” nr 2/2013, s. 46–48.
 3. Dąbrowski Wojciech, Bąk Joanna, W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część II. Prognoza trendu zmian, „Instal” nr 5/2013, s. 44–46.
 4. Dąbrowski Wojciech, Oddziaływanie kanalizacji na środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004.
 5. Dąbrowski Wojciech, Jak nowa norma zmieniła projektowanie kanalizacji?, „Ochrona Środowiska BMP” nr 5/2012, s. 24–29.
 6. Dąbrowski Wojciech, Jasik Halina, Obliczenia rynien okapowych, „Instal” nr 10/2010, s. 42–44.
 7. Dąbrowski Wojciech, Jasik Halina, Rola powierzchni przekroju poprzecznego rynny okapowej w określaniu jej przepustowości, „Instal” nr 2/2016, s. 43–45.
 8. Dziopak Józef, Starzec Mariusz, Wpływ kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na maksymalne szczytowe przepływy ścieków w sieci kanalizacyjnej, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” z. 61, nr 3/I, 2014, s. 63–81.
 9. Dziopak Józef, Starzec Mariusz, Wpływ kierunku i prędkości fali deszczu na kubaturę użytkową wielokomorowych zbiorników retencyjnych, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” z. 61, nr 3/I, 2014, s. 83–93.
 10. Kaźmierczak Bartosz, Kotowski Andrzej, Depth-duration frequency rainfall model for dimensioning and modelling of Wrocław drainage systems, „Environmental Protection Engineering” 2012, 38, 4, p. 127–138.
 11. Kotowski Andrzej, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I. Sieci kanalizacyjne, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2015.
 12. Kotowski Andrzej, Kaźmierczak Bartosz, Dancewicz Andrzej, Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Studia z Zakresu Inżynierii, Warszawa 2010.
 13. Kotowski Andrzej, Kaźmierczak Bartosz, Zalecenia metodyczne do ćwiczeń projektowych, i prac dyplomowych z kanalizacji rozdzielczej dla kierunku Inżynieria Środowiska, dla Specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów, od roku 2018/19, http://www.andrzejkotowski.pl/zalaczniki/zalacznik_110b.pdf.
 14. Nalluri Chandra, Dąbrowski Wojciech, Need for new standards to prevent deposition in wastewater sewers, „Journal of Environmental Engineering”, ASCE, 1994, 120, 5, p. 1032-1043.
 15. PN-EN 752-1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 16. PN-EN 752:2008 Drain and sewer systems outside buildings.
 17. PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym.
 18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU 43/1999, poz. 430).
 19. Węglarczyk Stanisław, On the correctness of the Błaszczyk equations for design rainfall calculations, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas”, PAN, nr 3/IV/2013, p. 63–76 (in Polish).

W artykule:

• Krzywa IDF
• Czas miarodajny deszczu
• Dalsze uproszczenia
• Obliczanie sieci kanalizacyjnej

streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowychabstract

A literature review on different rain intensities selected for different purposes was presented. The selection started from the values used for designing of local area draining systems, through short sewers to large sewerage systems. Two rational methods used for designing of sewerage systems in Poland were described in details. Then selection of rain intensities were described for designing of storm water treatment systems.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[projektowanie systemów kanalizacyjnych,metody racjonalne,parametry gwałtownych opadów,opady deszczowe,kanalizacja deszczowa,kanalizacja,deszcz]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   27.10.2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl