Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej i szarej

Ścieki szare wymagają odpowiedniego przygotowania i warunków przechowywania przed ich ponownym wykorzystaniem
Ścieki szare wymagają odpowiedniego przygotowania i warunków przechowywania przed ich ponownym wykorzystaniem
fot. Roca
Ciąg dalszy artykułu...

Instalacje do odzysku wody deszczowej

W zależności od przewidzianego zakresu stosowania wód deszczowych, można wyróżnić następujące systemy do jej odzysku:

 • ogrodowy, w którym woda wykorzystywana jest nie tylko do podlewania i zraszania ogrodów, ale też do mycia pojazdów czy do celów porządkowych;
 • budynkowy, w którym wodę wykorzystuje się do celów „wewnętrznych” – spłukiwanie misek ustępowych, cele porządkowe i gospodarcze, a nawet pranie (woda deszczowa jest wodą miękką, więc dobrze nadaje się do mycia powierzchni, np. szklanych i do prania);
 • mieszany.

Najważniejszym kosztem inwestycyjnym w przypadku odzysku wód opadowych jest zbiornik magazynujący wodę. Zbiorniki, dostępne w różnych kształtach i wykonaniach materiałowych, mogą zostać umieszczone na powierzchni terenu, pod powierzchnią terenu oraz wewnątrz budynku. Lokalizacja związana jest z wielkością zbiornika i głównym przeznaczeniem instalacji. Wielkość zbiornika zależy nie tylko od wielkości zapotrzebowania na wodę deszczową w obiekcie, ale też od warunków klimatycznych i pogodowych na danym terenie. Należy uwzględnić z jednej strony fakt, że opady występują w sposób nierównomierny i nieprzewidywalny, a z drugiej – że ze względu na zmiany klimatyczne rośnie prawdopodobieństwo występowania deszczów nawalnych. Dlatego np. dla budynków komercyjnych przyjmuje się zbiornik magazynowy zapewniający pełną sprawność systemu przez 20–30 dni.

Czytaj też: Odwadnianie dachów płaskich >>

W skład instalacji do odzysku wody deszczowej wchodzą także:

 • układ urządzeń filtracyjnych zamontowany przed wejściem do zbiornika magazynowego. Filtracja powinna zapewnić wodę wolną od frakcji stałej oraz zanieczyszczeń biologicznych, klarowną i bezwonną. Proces filtracji powinien obejmować procesy mechaniczne i biologiczne;
 • sterowalna pompa zatapialna w zbiorniku;
 • centrala wody deszczowej – układ pompowy wyposażony w zbiornik buforowy łączący instalację odzysku wody deszczowej z instalacją wody pitnej. Ze względu na ochronę instalacji wodociągowej przed przepływem zwrotnym połączenie to wykonuje się z użyciem zaworu elektromagnetycznego z przerwą powietrzną (zabezpieczenie z grupy A) [10]. Centrala może być zblokowana w kompaktowe urządzenie z hydroforem lub mieć charakter hybrydowy (hydrofor i pozostałe urządzenia zblokowane).

Woda deszczowa, zbierana z dachu podczas opadów odpowiednim systemem rur, przechodzi przez układ filtracyjny i gromadzona jest w zbiorniku magazynowym. Podczas pracy instalacji pompa zatapialna w zbiorniku otrzymuje sygnał od centrali wody deszczowej o zapotrzebowaniu na wodę i rozpoczyna tłoczenie wody ze zbiornika. Jeśli woda w zbiorniku magazynowym przekroczy określony poziom (np. 15 cm), centrala wody deszczowej pobiera wodę z instalacji wodociągowej.

Dobór instalacji do odzysku wody deszczowej

Zaprojektowanie instalacji wody deszczowej jest dla projektanta zadaniem stosunkowo prostym, choć wymaga oczywiście staranności przy wyborze poszczególnych komponentów. Ważne tu będą:

 • ocena zasadności stosowania systemu odzysku wody deszczowej, zależna od średnich (historycznych i prognozowanych) warunków pogodowych na danym terenie oraz od rodzaju dachu – np. dla dachów zielonych odzysk jest ograniczony ze względu na retencję wody przez roślinność;
 • prawidłowa ocena zapotrzebowania na odzyskaną wodę deszczową, wymagająca uwzględnienia rodzaju, liczby i intensywności użytkowania punktów poboru;
 • prawidłowy dobór zbiornika magazynowego – chodzi nie tylko o jego wielkość odpowiednią do zapotrzebowania i uwzględniającą nierównomierność opadów, ale też o możliwości posadowienia zależne od poziomu wód gruntowych. Przykładowo zbyt głębokie posadowienie zbiornika może oznaczać wysokie koszty pompowania wody;
 • dobór układu filtracyjnego – pod względem wymiarowania uwzględnia się wielkość i materiał zlewni (czyli powierzchni dachu). Ważne jest też dobranie rozwiązania o wysokiej jakości, które będzie skutecznie pracować przez wiele lat;
 • dobór mocy układów pompowych (pompy zatapialnej w zbiorniku i centrali wody deszczowej).

Systemy odzysku wód deszczowych projektuje się dla wielu rodzajów budynków, szczególnie takich z płaskimi dachami o dużej powierzchni – będą to przede wszystkim budynki przemysłowe, szczególnie logistyczne. Instalacje takie coraz częściej pojawiają się także w centrach handlowych, budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych.

Przyszłość odzysku wody

Najbardziej ekonomiczne wydaje się jednoczesne odzyskiwanie wody deszczowej i wody ze ścieków szarych w obrębie jednej inwestycji. Po pierwsze, cele, na które użytkuje się odzyskaną wodę każdego rodzaju, do pewnego stopnia różnią się, więc systemy te się uzupełniają. Po drugie, ze względu na nierównomierność opadów, a jednocześnie bieżący dostęp do ścieków szarych w układzie połączonym możliwe jest zmniejszenie objętości zbiornika magazynującego wodę deszczową.
Ze względu na nowe ujęcie wody deszczowej w Prawie wodnym można się spodziewać rosnącego zainteresowania zastosowaniem systemów odzysku deszczówki wśród inwestorów. Jeśli natomiast odzysk ścieków szarych ma zyskać na popularności wśród twórców budynków niecertyfikowanych, musiałby zostać uwzględniony w aktach prawnych. Ze względu na wciąż raczkującą popularność tych rozwiązań są one stosunkowo kosztowne. Inwestor będzie zainteresowany przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, bilansującym wielkość inwestycji z prognozowanymi oszczędnościami.

Literatura

 1. BS 8525-1:2010 Greywater Systems – Part 1: Code of Practice.
 2. BS 8525-2:2011 Greywater Systems – Part 2: Specification and method of test for treatment equipment.
 3. Chudzicki Jarosław, Malesińska Agnieszka, Instalacje do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w aspekcie certyfikatów energetycznych w budownictwie, „WARUNKI TECHNICZNE.PL” nr 4(10)/2015, s. 30–34.
 4. Chudzicki Jarosław, Sosnowski Stanisław, Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, wydanie III, Warszawa 2011.
 5. Materiały firm: Green Water Solutions, MPI, Roca.
 6. Merc Konrad, Stępniak Longina, Instalacje dualne jako alternatywa dla tradycyjnych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” t. 18, nr 4, 2015, s. 549–562.
 7. Nowy Radisson Blu w Zakopanem stawia na instalację recyklingu wody szarej w luksusowym hotelu, http://www.greenwatersolutions.pl/aktualnosci/systemy-szarej-wody-w-hotelarstwie (dostęp: 15.01.2020).
 8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przed przepływem zwrotnym
 9. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.
 10. Polska Fundacja Zasobów Wodnych, Zasoby wody, http://www.pfozw.org.pl/kategoria-zrodel-wiedzy/zasoby-wody (dostęp: 10.01.2020).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (DzU 2002, nr 8, poz. 70).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 13. Umiejewska Katarzyna, Woda szara – alternatywa dla tradycyjnych instalacji, „WARUNKI TECHNICZNE.PL” nr 5(31)/2019, s. 72–74.
 14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004, nr 92, poz. 881).
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU 2017, poz. 1566).
Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   09.02.2020

Komentarze

(1)
asdsystems | 23.03.2021, 10:37
OSZCZĘDZAJMY WODĘ! Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%, a do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl