Metody obliczania zapotrzebowania na gaz w gospodarstwach domowych wyposażonych w kotły dwufunkcyjne

Gas demand calculation methods in households equipped with combi boilers
Zestawienie wyników obliczeń zapotrzebowania na gaz dla różnych metod
Zestawienie wyników obliczeń zapotrzebowania na gaz dla różnych metod
rys. Andrzej Jedlikowski i Sebastian Englart

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, a także budynków wielolokalowych spełniających wymagania jak dla wolnostojących budynków jednorodzinnych oraz stosowanie w nich dwufunkcyjnych kotłów gazowych wymaga szczególnego podejścia przy obliczaniu instalacji oraz sieci gazowych. Zależy od niego bowiem, czy w godzinach szczytowego poboru gazu zapewnione zostanie wymagane ciśnienie dla urządzeń gazowych. Miarodajne wyniki takich obliczeń zapotrzebowania na gaz daje zastosowanie niemieckiej metody Milewskiego oraz metody Zajdy.

Intensywny rozwój sektora budowlanego w Polsce przyczynił się do powstawania na obszarach niskiej zabudowy coraz większej liczby osiedli, składających się głównie z mieszkalnych budynków jednorodzinnych. W tej grupie wymienić można również obiekty powstające w zabudowie bliźniaczej oraz, znacznie częściej, w zabudowie szeregowej, stanowiące niekiedy gotowe segmenty mieszkalne przeznaczone dla kilku lub kilkunastu rodzin. Taki rodzaj zabudowy umożliwia deweloperom efektywne zagospodarowanie terenu działki. W praktyce powstaje bowiem jeden budynek kilkurodzinny spełniający wymagania jak dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego. Ze względu na wymagania dotyczące odległości od granicy działki (3 m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi do granicy działki lub 4 m w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami do granicy działki [1, 2]) na tym samym obszarze można wybudować budynek szeregowy o większej powierzchni niż kilka jednorodzinnych budynków wolnostojących. Zyskuje się również istotne oszczędności materiałowe, wynikające z takich aspektów, jak brak konieczności dodatkowego izolowania i wykończenia elewacji przegród wewnętrznych oddzielających poszczególnych sąsiadów, otwory okienne i drzwiowe lokalizowane z dwóch zamiast czterech stron świata czy też w zupełności wystarczające przykrycie budynku dachem dwuspadowym itp.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że każdy budynek, a więc również w zabudowie szeregowej, musi być trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach [3]. Budynek powinien również stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, przy czym dopuszcza się w nim wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i użytkowego [3]. Aby pełnił funkcję budynku jednorodzinnego, powinien być również wyposażony niezależnie w indywidualne instalacje oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i, jeśli są dostępne, gazowe, teleinformatyczne itp.

Jedną z kluczowych dla nabywców kwestii są zwykle koszty utrzymania, przede wszystkim ogrzewania całego budynku. Wynikać to może ze znacznie większej powierzchni użytkowej w porównaniu do typowych lokali mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Ponadto ważne jest zapewnienie wymaganej energii niezbędnej do podgrzania wody dla celów higieniczno-sanitarnych. Powszechne jest wykorzystywanie przez inwestorów do tych celów kotłów dwufunkcyjnych. Na rynku dostępne są urządzenia pracujące zwykle w układzie przepływowym pozbawionym akumulacji. Pozwalają one na zaspokajanie dwóch potrzeb bytowych – ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podczas standardowej eksploatacji pracują z niższą mocą na potrzeby c.o. oraz zwiększoną wykorzystywaną głównie przez c.w.u. Przełączanie trybu ich pracy uruchamiane jest zwykle w momencie wystąpienia przepływu w instalacji c.w.u. Zmiana trybu pracy może się odbywać za pomocą systemu sterującego powiązanego z zaworem trójdrogowym lub poprzez sterowanie uruchomieniem jednej z dwóch pomp ładujących.

Czytaj też: Kamery termowizyjne i mierniki przenośne w pracy instalatora >>

---

Literatura

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
 4. Englart Sebastian, Skrzycki Maciej, Przegląd metod obliczeniowych do wyznaczania zapotrzebowania na gaz, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 1/2016.
 5. Jedlikowski Andrzej, Englart Sebastian, The comparison of calculation methods of gas demand in the installation with combi boilers, „E3S Web of Conferences” Vol. 44/2018.
 6. Englart Sebastian, Jedlikowski Andrzej, Porównanie metod obliczeń zapotrzebowania na gaz w instalacjach gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/2017.
 7. Bąkowski Konrad, Współczynnik nierównomierności poboru gazu w czasie a współczynniki jednoczesności działania aparatów gazowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 11/1994.
 8. Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 9. Kogut Krzysztof, Bytnar Krzysztof, Obliczanie sieci gazowych. Omówienie parametrów wymaganych do obliczeń, tom 1, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2007.
 10. Andrzejaczek Elżbieta, Flis Anna, Kiełbasiński Mariusz, Więcaszek Mieczysław, Barczyński Andrzej, Miedź w instalacjach gazowych, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2006.
 11. Europejski Instytut Miedzi, Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania, 2013.
 12. Zajda Ryszard, Projektowanie sieci gazowych. Schematy obliczeniowe gazociągów, Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa 2001.
 13. Zajda Ryszard, Tymiński Bogdan, Instalacje i urządzenia gazowe. Projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja, Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG, Warszawa 1999.
 14. Zajda Ryszard, Gebhardt Zdzisław, Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazów płynnych. Projektowanie – wykonywanie – eksploatacja, COBO-Profil, Warszawa 1995.

W artykule:

• Metody obliczeń zapotrzebowania na gaz dla kotłów dwufunkcyjnych
• Analiza wariantów obliczeń sieci gazowej
• Wnioski

streszczenie

Problematyka wyznaczania współczynników jednoczesności zużycia gazu stanowi bardzo istotne zagadnienie w obliczeniach sieci i instalacji gazowych. Dobrane średnice poszczególnych odcinków rozdzielczej sieci gazowej oraz instalacji gazowej będą zależały głównie od wyznaczonej wartości maksymalnego natężenia przepływu gazu. Natomiast maksymalne natężenie przepływu gazu zależy przede wszystkim od przyjętego sposobu obliczania współczynników jednoczesności. W artykule omówiono metody obliczeń zapotrzebowania na gaz dla kotłów dwufunkcyjnych wykorzystujące współczynniki jednoczesności. Przedstawiono ponadto wyniki analizy wariantów obliczeń sieci gazowej dostarczającej gaz do szeregowego budynku mieszkalnego wyposażonego w kotły dwufunkcyjne.abstract

Determination coincidence factors of gas consumption is a very important issue in the calculation of networks and gas installations. Correctly design diameters of pipe sections of the gas distribution network and gas installation will mainly depend on the determined value of the maximum gas flow rate. The maximum gas flow rate, on the other hand, depends mainly on the method used to calculate the coincidence factors. The paper discusses the methods of calculating gas demand for combi boilers using coincidence factors. In addition, the results of the analysis of calculation options for the gas network supplying gas to a terraced residential building equipped with combi boilers are presented.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[obliczanie, zapotrzebowanie na gaz, metody obliczeń zapotrzebowania na gaz, zużycie gazu, urządzenia gazowe, współczynnik jednoczesności]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   28.04.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl