Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Projekt ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia ze strefą brzegową wg PN-EN 1264

Underfloor heating project for a room with a peripheral area according to PN-EN 1264
Rys. Plan pomieszczenia z systemem grzewczym
Rys. Plan pomieszczenia z systemem grzewczym
rys. Piotr Michalak

Wytyczne projektowania systemów ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych zawiera norma PN-EN 1264, przyjęta do katalogu PKN w języku angielskim. Zawarta w niej procedura jest jednak złożona i czasochłonna. Do projektowania można wykorzystać poradniki i programy oparte na tej normie, przygotowane przez producentów systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz firmy oferujące programy do projektowania. Narzędzia te zawierają biblioteki elementów osprzętu różniącego się parametrami geometrycznymi i fizycznymi, co pozwala na szybkie przeprowadzanie i sprawdzanie kolejnych modyfikacji zgodnie z wymaganiami klientów i ograniczeniami narzuconymi przez projekt budowlany. Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy przeprowadzony według procedury zawartej we wskazanej normie.

Szereg zalet, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji, sprawia, że systemy wodnego ogrzewania podłogowego są chętnie stosowane w nowo budowanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej [1–3]. Wytyczne do ich projektowania zawarte są w normie PN-EN 1264 [4–8]. Na niej opierają się także poradniki z wytycznymi różnych producentów tego typu systemów [3].

W artykule przedstawiono obliczenia projektowe przykładowego systemu ogrzewania podłogowego wodnego według normy PN-EN 1264 w domu jednorodzinnym podpiwniczonym. System ten oznaczony został jako typ A według klasyfikacji z PN-EN ISO 11855 [9]. Pętle ogrzewania podłogowego zaprojektowano jak dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Ze względu na powtarzalność obliczeń oraz powierzchnię budynku do dalszej prezentacji wybrano salon, w którym konieczny okazał się podział systemu na dwa obiegi.

Założenia obliczeniowe

Przed rozpoczęciem obliczeń wskazane jest przyjęcie wstępnej aranżacji pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe, do obliczeń przyjmuje się pewną część jego całkowitej powierzchni (75–85%), ponieważ nie każda przestrzeń będzie mogła być wykorzystana jako grzejnik. Projektowa strata ciepła według normy PN-EN 12831 wynosi dla analizowanego pomieszczenia QN,f = 1670,5 W. Przewidziano rury grzejne o średnicy 16 mm i grubości 2 mm. Założenia zebrano w tabeli 1.


Obliczenia – pojedynczy obieg grzewczy

Gęstość strumienia ciepła emitowanego z podłogi

Pierwszym krokiem jest obliczenie gęstości strumienia ciepła emitowanego z podłogi:

(1)

Dla podanych założeń, zgodnie z normą (część 2, pkt 6.2. Systems with pipes installed inside the screed) współczynnik B = B0 = 6,7 W/m2·K dla grubości ścianki przewodu grzejnego sR = sR,0 = 2 mm o przewodności λR = λR,0 = 0,35 W/m·K. Dla innych przypadków należy zastosować procedurę z części 2 normy, punkt 6.6 [5].

Czytaj też: Metody obliczania zapotrzebowania na gaz w gospodarstwach domowych wyposażonych w kotły dwufunkcyjne >>

Dla systemu ogrzewania podłogowego typu A współczynnik wylicza się ze wzoru:

(2)

gdzie: α = 10,8 W/m2·K, λu,0 = 1 W/m·K oraz su,0 = 0,045 m są stałymi parametrami podanymi w normie (cz. 2, pkt 6.2) dla tego typu podłogi. Po podstawieniu tych wartości do (1) otrzymuje się aB = 0,578.
Dla znanych wartości Rλ,B oraz T współczynniki aT, au oraz aD ze wzoru (1) są określane kolejno w oparciu o tabele A.1, A.2 oraz A.3 z załącznika A (cz. 2). Wynoszą one odpowiednio: at = 1,156, au = 1,0315 oraz ad = 1,035.
Wykładniki mT, mu oraz mD oblicza się kolejno z zależności (3), (4) oraz (5):

Po podstawieniu danych z tabeli 1 średnia logarytmiczna różnica temperatur:

(6)

Gęstość strumienia ciepła ze wzoru (1):

---

Literatura

 1. Biernacka Beata, Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2014, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3755,ogrzewanie-plaszczyznowe-wybrane-przeslanki-wyboru-systemu (dostęp: 2.03.2020).
 2. Ojczyk Grzegorz, Ogrzewania płaszczyznowe od A do Z. Ciepła powierzchnia, „Magazyn Instalatora” nr 6/2015, https://www.instalator.pl/2015/06/ogrzewania-paszczyznowe-od-a-do-z-ciepa-powierzchnia/ (dostęp: 2.03.2020).
 3. Michalak Piotr, Stary Michał, Porównawcza analiza metod obliczania temperatury powierzchni podłogi grzejnej, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2019, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4833,porownawcza-analiza-metod-obliczania-temperatury-powierzchni-podlogi-grzejnej (dostęp: 2.03.2020).
 4. PN-EN 1264-1:2011 (E) Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 1: Definicje i symbole.
 5. PN-EN 1264-2+A1:2013-05 (E) Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.
 6. PN-EN 1264-3:2009 (E) Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe. Część 3: Wymiarowanie.
 7. PN-EN 1264-4:2009 (E) Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe – Część 4: Instalowanie.
 8. PN-EN 1264-5:2008 (E) Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany. Określanie mocy cieplnej.
 9. PN-EN ISO 11855-2:2015-10 Projektowanie środowiska w budynku. Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie. Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia.
 10. Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor. Poradnik techniczny 2012, www.uponor.pl/-/media/country-specific/poland/download-centre/new_uploads/2-poradnik-techniczny-uponor-2012--rhc-cz1.pdf (dostęp: 2.03.2020).
 11. Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe. Informacja techniczna 864621, Rehau, 2017, https://www.rehau.com/downloads/257932/informacja-techniczna---ogrzewanie-i-chłodzenie-płaszczyznowe.pdf (dostęp: 2.03.2020).
 12. Poradnik techniczny. Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, Polska, 10/2018, Purmo, https://www.purmo.com/docs/purmo-poradnik-dla-projektantow-systemy-ogrzewania-i-chlodzenia-plaszczyznowego-10-2018-pl-web.pdf (dostęp: 2.03.2020).
 13. Mroczek Włodzimierz, Ciuchnowicz Marcin, Instrukcja projektowania i montażu instalacji sanitarnych z rur wielowarstwowych (PE-AL-PE) systemu KISAN, Piaseczno, 2011.
 14. Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. System KAN-therm. Poradnik Projektanta i Wykonawcy. Straty ciśnienia – tablice, 2018, http://pl.kan-therm.com/download/poradniki.html (dostęp: 2.03.2020).

W artykule:

• Założenia obliczeniowe
• Obliczenia – pojedynczy obieg grzewczy
• Długość przewodów grzejnych

streszczenie

W artykule przedstawiono projekt płaszczyznowego systemu ogrzewania podłogowego wodnego według normy PN-EN 1264 w wybranym pomieszczeniu domu jednorodzinnego. Ze względu na ograniczenia narzucone przez wytyczne projektowe konieczny okazał się podział systemu na dwa mniejsze obiegi. Sprawdzono warunki projektowe i przedstawiono rozmieszczenie rur grzejnych. Czasochłonność metody przemawia za stosowaniem w praktyce metod uproszczonych zalecanych przez producentów konkretnych rozwiązań lub komputerowych narzędzi projektowych.abstract

The article presents a design of an underfloor water heating system according to the PN-EN 1264 standard in a selected room in a single-family house. Due to the restrictions imposed by the design guidelines, it was necessary to divide the system into two smaller circuits. Design conditions were checked and the location of heating pipes was presented. Time-consuming nature of this method implies the use of simplified methods recommended by manufacturers of specific solutions or computer design tools.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[pn-en 1264, ogrzewanie płaszczyznowe, strefa brzegowa, strata ciśnienia, ogrzewanie podłogowe, projekt]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
NOWOŚĆ Dostęp on-line edukacyjny - 63,00 zł
prenumerata dla studentów : dostęp elektroniczny
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   29.04.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Zdradzamy - jak skutecznie regulować systemy chłodnicze »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Energooszczędne źródła ciepła - jak je pozyskać »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jesteś instalatorem praktykującym? Zapisz się do klubu »

Poznaj sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
klimatyzatory klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 Pompa ciepła, czy to się opłaca? »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience »

wentylatory do łazienke

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Wentylacja w przemyśle - poznaj jej arkana »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - WT 2021 w typowych projektach
 • - Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl